Chuyên Đề Tín Hiệu Câm

truongtam

Administrator
<div style="text-align: center;"><font size="4"> 
Tín hiệu câm một tay:</font><br><img style="width: 347px; height: 399px;" src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-05_192952_TINHIEUCAM.jpg" border="0"><br>Nếu không rõ có thể xem hình dưới:<br><div style="text-align: center;"><img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-05_193110_NVE00001.png" border="0"><br>Tín hiệu câm hai tay:<br><div style="text-align: center;"><img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-05_193209_tin_hieu_cam_2_tay.jpg" border="0"><br></div>Sau đây là hình thực tế:<br><img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-05_193342_tin-hieu-cam.jpg" border="0"><br></div></div>
 

Tr Huu Tu

New member
<P> Huynh phải nói thêm về kỹ thuật truyền cho Anh em biết cách sử dụng</P>
<P>Kính.</P>
 

Facebook Comment

Top