Cồ Pháp Đại Đạo!

Thanh Điện

New member
<P><FONT size=4>Kính Thưa Quý Hiền Huynh, Tỷ, Muội!</FONT></P>
<P><FONT size=4>               Chủ Đề này đã được đề cập rất nhiều từ trước, tuy nhiên có một vấn đề mà Đệ thắc mắc và hỏi Quý Huynh Trưởng ở Hội Thánh không ai trả lời được Cổ Pháp từ xưa đến giờ là</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bên trái: Bộ Xuân thu               (Thánh Đạo)</FONT></P>
<P><FONT size=4>Trung Tâm: Bình Bát Du         (Phật Đạo)</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bên Phải: Cây Phất Chủ         (Ti ên Đạo)</FONT></P>
<P><FONT size=4>Theo như Phẫm trật trên Thiên Bàn thì </FONT></P>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber1 cellPadding=2 width="80%" border=1>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="33%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Thái Thượng</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="33%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Thích Ca</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="34%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Khổng Thánh</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="33%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Quan Âm</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="33%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Thái Bạch</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="34%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Quan Thánh</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="33%" rowSpan=3><FONT size=4> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="33%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Giê Giu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="34%" rowSpan=3><FONT size=4> </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="33%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Khương Thượng</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="33%"><FONT face="Times New Roman" size=4>Giáo Tông </FONT></TD></TR></T></TABLE></CENTER>
<P><FONT size=4>Như vậy ba món bửu bói có để ngược không?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bên trái: Cây Phất Chủ         (Ti ên Đạo)</FONT></P>
<P><FONT size=4>Trung Tâm: Bình Bát Du         (Phật Đạo)</FONT></P>
<P><FONT size=4>Bên Phải: Bộ Xuân thu               (Thánh Đạo)</FONT></P>
<P><FONT size=4>          Có người trả lời rằng có lẽ ngày xưa các Vị Tiền Bói của mình quay lộn hình!!!! bề trái qua bề phải ( thực sự khi mình quay tấm hình cổ pháp bên trái qua bên phải thì đúng với những gì Đệ thắc mắc), giả thuyết này có chăng?</FONT></P>
<P><FONT size=4>          Kính Thưa Quý Huynh, Tỷ, Muội có cở sở nào bác bỏ giả thuyết này không?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thanh Điện</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
 

Xí muội

New member
<P>Kính thưa quý huynh tỷ đệ muội,</P>
<P>Xí muội xin gởi hình minh họa, bên trái là Cây Phất Chủ, bên phải là Kinh Xuân Thu. </P>
<P>Nếu theo vị trí như trong hình thì tương ứng bên trái là đức Thái Thượng, bên phải là đức Khổng Thánh... (nhìn) từ dưới người quỳ nhìn lên Thiên bàn.</P>
<P> <IMG style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 331px" height=530 src="uploads/hinhanh_03.2007//2007-05-05_081832_Screenshot_110.jpg" width=427 border="0"></P>
 

Donghanh

New member
<P>Chào tất cả ACE.</P>
<P>Nhìn hình cổ pháp dưới đây ,mà so với hình trên  của tỷ Xí Muội , thì thấy sao nhỉ à (có sự khác biệt ).Vậy sự khác biệt ấy có cần thiết hay quan trọng không vậy (?)  mời ACE.</P>
<P>Chờ cả nhà !</P>
<P><IMG alt="CO PHAP DAO" src="http://caodaivn.com/advs/banner.jpg" border="0"></P>
 

Xí muội

New member
<P> Theo mình thì sự khác biệt này không quan trọng, miễn sao cổ pháp nói đuợc tinh thần Tam Giáo đồng nguyên, Vạn giáo nhất lý.</P>
<P>Trái phải, phải trái chỉ tương đối và hình thức thôi.</P>
<P>Thân ái chào cả nhà</P>
 

tunhien

New member
<P> Xin chào tỷ Xí muội</P>
<P>Một hôm, cậu bé zamaha gặp lão ông jupiter nhưng không chịu trình thưa vâng dạ. Giữa đường lão sẵn hỏi thăm:"gặp ông cháu lại vô lể vậy?"</P>
<P>Chú bé trả lời:"tinh thần cháu đã kỉnh ông nên cũng không cần phải hình thức"</P>
<P>Lão ông phải đáp lại rằng:"ừ nhỉ cũng đúng, nên tương đối thì phải"</P>
<P>Không biết sự sái biệt này tỷ cần phải quan tâm đến mức nào?</P>
 

Thanh Điện

New member
<P> Kính Bạch cùng Quý Hiền Huynh, Tỷ! Muội!</P>
<P>           Điện không có cùng ý nghĩ với Xímuội và Tunhien, Điện không nghĩ sự việc chỉ là sự nhầm lẫn đơn giản của Quý Bậc tiền Bối đâu, có lẽ phải có nguyên nhân của nó, tiếc là hậu sinh chúng ta không giải thích được, biết đâu thời gian sao sẽ có "cao thủ" chỉ điểm cho chúng ta?</P>
<P>Theo như ý của XíMuội "Trái phải, phải trái chỉ tương đối và hình thức thôi." thế thì có ai dám để Bình Bát Du ra bên trái hay bên phải không?</P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <IMG style="WIDTH: 385px; HEIGHT: 30px" height=30 src="file:///F:BIA%20Van%20KienBIA%20JPG.jpg" width=204 border="0"></v:shape></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><v:shape stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">Quý Vị có từng thấp Hình Cố Pháp của Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo chưa, có sự khác biệt, thiết kế lại hoàn toàn chứa không phải là bên trái hay bên phải (có thêm cổ tự), thể có ai giải thích được không ạ !</v:shape></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><v:shape stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">Nhân tiện đây mình không có ý " đánh động" đến "logo" của trang web này đâu nhé! tại Donghanh hỏi chứ mình không có ý nhé hi. hì...</v:shape></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><v:shape stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"></v:shape></SPAN> </P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><v:shape stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">Thanh Điện</v:shape></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top