CÓ TÀI MÀ CẬY CHI TÀI

DangVo

New member
 <strong><EM>“Khôn mà làm như ngu, mới là khôn kín”</EM></strong> (Lữ Khôn)<BR><BR>Ông Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Châu hỏi Lễ ông Lão Tử…<BR><BR>Khi đưa Khổng Tử ra về, Lão Tử có nói: “Tôi nghe người giàu sang tiễn người thì dùng của cải, người nhân hậu tiễn người thì dùng lời nói. Tôi tuy không được giàu sang nhưng mang tiếng là người nhân hậu, vậy xin tiễn Ngài một lời nói vậy: “Này, phàm kẻ sĩ đời nay, những người thông minh sâu sắc, xét nét mà có khi đến phải thiệt mạng, đều là vì hay chê bai biếm nhẽ, nghị luận tâm sự người ta cả; những kẻ biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi phải khổ đến thân, đều là kẻ hay bươi móc phơi bày cái xấu, cái dở người ta ra”.<BR><BR>Khổng Tử cúi đầu thưa: “Vâng, tôi xin nghe lời dạy bảo ấy”.<BR><BR>Lão Tử nói tiếp: “Tôi nghe rằng: “Nhà buông giỏi, khéo chứa của quý thì làm như người không có gì. <SPAN>Người quân tử</SPAN> thạnh đức, <SPAN>dung</SPAN> mạo như người ngu. Ngài nên bỏ cái kiêu khí và đa dục, cái thái sắc và dâm chí của Ngài đi. Nó không có lợi gì cho cái thân Ngài cả”. (1)<BR><BR>* * *<BR>Thật đây là một bài học xử thế thâm trầm, sâu sắc không biết chừng nào.<BR><BR>Có của quý mà khoe là vời hại đến cho thân mình. Có tài giỏi mà khoe là vời họa đến cho thân mình… Của quý, tài hay, sắc đẹp… là những điều mà ai ai cũng muốn. Muốn mà không đặng thì ganh. Ganh thì tìm cách mà làm hại cho đã lòng đố kỵ… Đó là lẽ dĩ nhiên nó phải vậy.<BR><BR><EM>“Có tài mà cậy chi tài,<BR>Chữ tài liền với chữ tai một vần”</EM><BR><BR>Trích : Thuật xử thế của người xưa
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>KHÔN PHẢI TỰ QUÁN XUYẾN HIỂU THẤU ĐÁO CÁI KHÔN CÓ NƠI MÌNH</P>
<P>và kể cả cũng rất rất,,, và còn cần hơn nữa là... phải :</P>
<P>TỰ BIẾT RÕ LẤY CÁI CHƯA KHÔN - CHƯA BIẾT - CHƯA TỪNG CÓ NƠI MÌNH</P>
<P>mới rõ đáng bậc QUÂN TỬ ( đại khôn ) <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>BIẾT CÁI TA ĐÃ BIẾT và  cần phải biết rõ luôn cái mà TA CHƯA BIẾT mới THẬT GỌI là : BIẾT </P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>CÁI SỰ KHÔN và cái SỨC BIẾT  trong TRỜI ĐẤT thì  ôi thôi ! VÔ CÙNG, VÔ TẬN, VÔ BIÊN !</P>
<P> </P> 
 

DangVo

New member
<P> <strong>Nhân Và Trí</strong></P>
<P>Thầy trò Khổng Tử bỏ nước Lỗ lưu vong ra nước ngoài. Một hôm Khổng Tử gọi Tử Cống (một trong 72 học trò hiền của Khổng Tử) hỏi:<BR>- Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí? <BR><BR>Tử Cống suy nghĩ một lát rồi đáp:<BR>- Thưa thầy, người nhân là người biết thương người; người trí là người hiểu người.<BR><BR>Khổng Tử khen "hay". Rồi kêu Tăng Tử vào hỏi lại câu trên. Tăng Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp:<BR>- Thưa thầy, người nhân là người biết thương mình; người trí là người tự biết mình.<BR><BR>Khổng Tử chịu quá! Đoạn ông gọi Tử Lộ vào hỏi:<BR>- Theo con, thế nào làngười nhân, thế nào là người trí?<BR><BR>Tử Lộ thưa:<BR>- Theo con, người nhân là người làm sao cho người khác thương được mình; còn người trí là người làm sao cho người khác hiểu được mình!...<BR><BR>Khổng Tử rất đỗi ngạc nhiên, ngửa mặt khen rằng:<BR>- Bất ngờ thay!...<BR><BR>LỜI BÀN:<BR>Cùng một cân hỏi nhưng ba câu trả lời hoàn toàn khác nhau, đây thật là điều thú vị và bất ngờ.<BR>Nhưng ta thường thấy việc đời không khác nào một dòng sông, có lúc từ trên cao đổ ào ào xuống vực sâu, có lúc trườn mình, len lách qua hẻm núi, có lúc thênh thang lặng tờ giữa bình nguyên... thiên hình vạn trạng. Nhưng mỗi dạng trạng đều phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Bởi không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn, trời nắng hạn mà nước sông dâng. Núi dựng bạt ngàn dòng sông không thể không uốn mình lượn theo thế núi. Con người cũng thế. Có lúc ta vì người và người vì ta, có lúc ta vì ta, và người vì người, theo hoàn cảnh mà hành sự. Như thế mới không lỗi. Trong toán học cũng có những vấn đề như trong nhân sinh.<BR>Trước đây 2300 năm, nhà Toán học Hi Lạp, Eulide phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta chỉ vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho"! Ai muốn học toán lên cao bắt buộc phải chấp nhận lời yêu cầu này. Vì đây là một điều hiển nhiên. Thế mà ở Anh, Remann lại phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta không vẽ được một đường thẳng nào song song với đường thẳng cho trước"! Chưa hết! Sau đó nhà toán học Laubatchewsky lại phát biểu: - "Từ một điểm nằm ngoài đường thẳng, ta có thể vẽ được vô số đường thẳng song song với đường thẳng cho trước"! Thế có trái ngược không? Hai định đề sau đây phải là sai (vìsai đâu là định đề!), ở toán cao cấp người ta vẫn dùng nó. Tất nhiên muốn dùng nó phải tùy theo điều kiện. Người ta thường nói, "chân lý ở bên này Pyrréneés, sang bên kia trở thành nghịch lý". Đúng hay không đúng còn tùy theo hoàn cảnh. Qua câu hỏi nhân trí của Khổng Tử, Ngũ tử Tư ở nước Ngô (người cùng thời với Khổng Tử) nói:<BR>- Không thương mình làm sao thương được người ngoài?<BR>Không thương người làm sao người thương ta? Môn đồ của Khổng Tử chỉ "chẻ tư sợi tóc nhân nghĩa" (ý nói phiến diện) mà thôi! Nhân và Trí ít nhiều gì vốn đã có sẵn trong mỗi người, chỉ sử dụng có hợp lúc không thôi! Do đó bất kỳ việc gì, đúng hay sai, công hay tội chúng ta khó mà đem nhận xét chủ quan ra để phán xét được. Bởi việc hành xử của tha nhân còn tùy thuộc hoàn cảnh của họ lúc đó. </P>
<P =Item_Detail_Tagline>THUẬT XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA</P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>     Chúng ta đều la môn đệ của <FONT color=#ff0000>THẦY,</FONT> sớm hôm thời thường tu tỉnh thân tâm bằng mọi phương tiện độ kỷ độ tha hầu đạt đến cứu cánh đi thẳng về THẦY . Theo các lời Thánh huấn đã được Ơn Trên tha thiết khuyên nhủ nhân loại nói chung, cho <FONT color=#000000>mỗi môn đệ Cao Đài nói riêng :</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4>                   Người Tu coi tợ dại khờ ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4>                  Mà lòng chất chứa cả cơ bí truyền.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>      <FONT color=#ff0000>Đức Chí Tôn</FONT> thường dạy cho chư môn đệ phải lo tu  và biếp tập hạnh tu biết thương yêu nhau như con chung một nhà , cùng thờ một Đạo , sống chung trong dòng Thánh thể phải giữ nếp sống Đạo "  Hiệp Hòa " để đạt chứng đến ngày công viên quả mãn  :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                   <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=5> <FONT size=4>  Con biết Tu, <FONT color=#ff0000>THẦY</FONT> thu lại bớt ,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4>                      Tội đủ mười, <FONT color=#ff0000>THẦY</FONT> sớt còn ba.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4>                      Nếu con chẳng <strong>HIỆP</strong> cùng <strong>HÒA</strong> ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#0000ff size=4>                      Ba thì cọng Bảy , con mà còn chi..?</FONT> </P>
<P>       <FONT face="Times New Roman" size=4><FONT color=#ff0000>Đức Ngô Đại Tiên </FONT>dạy trong <strong>BA</strong>  lời khuyên : </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>             <strong>  </strong><FONT color=#0000ff><strong> MỘT</strong> khuyên phải thời thường tịnh định , </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>                Nhứt nhứt đều đợi lệnh bề trên ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT color=#0000ff>                Thương yêu <strong>LẼ THẬT</strong> là nền </FONT>;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>             <FONT color=#0000ff>   Đồng đều trách nhiệm dựng nên nghiệp lành .</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>               <strong> HAI</strong> giữ dạ tín thành, trong sáng  ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>                Nhứt nhứt đều tuân mạng phép Ta .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>                Thường xuyên ôn dưỡng công phu ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>                   Điều thần vận khí bửu châu trì hành .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>               <strong>  BA</strong> giữa nhau lẽ lành được sống ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>                Nhứt nhứt đều tịnh động vâng nghe ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4><FONT color=#0000ff>                Ở ăn, tu học </FONT>đề huề ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>                Dưới trên đừng để tiếng chê cho đời./-</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff size=4>                              ______________</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                  </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>     </FONT> </P>   
 

Facebook Comment

Top