Cùng học Thánh giáo

Nhan Nai

New member
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT> </P>
<P align=center><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>CÙNG HỌC  THÁNH  GÍAO</strong></FONT></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">     <EM>Cơ Quan Phổ Thông Giáo LÝ , Tuất thời , Rằm tháng 10 Tân Hợi         &nb sp;  ( 02.12.1971 )</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                                                        T H I</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                                      Cao  cả thay  ! vi diệu thay  !</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>                                     </strong><strong>TRIỀU  nguyên Ðại hội thế  gian  nầy</strong> ;</FONT></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                      <strong>                PHÁT huy nguồn   gốc  chung nhơn  loại ,</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                                      Cậy    có   Thanh    Niên   hiện  hữu  đây.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">     Tiên Huynh chào mừng chư Hiền đệ , Hiền muội , mừng các em Thanh Thiếu niên  nam nữ.</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>       Hôm nay Tiên Huynh được Ðức Ðông Phương</strong> <strong>ân từ cho giáng đàn để gặp lại các em hầu bày tõ đôi giòng  tâm sự một thời qua  xa váng.    Vậy  Tiên Huynh miễn phép , chư hiền đệ , hiền muội và các em ngồi.</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">        Tiên Huynh đến với các em giờ đây cũng là cuối  của thời gian tam cá ngoạt.  Các em đã bước qua từng chận đường , đã trút đi từng gánh nặng  của thời gian được đặt để rồi.  Kể từ đây , hướng tiến của các em còn nhiều sự kiện phải vượt qua nữa , Tiên Huynh cảm thấy thương mến các em  lặm !  Ðể  tõ sự cảm thương nầy , Tiên Huynh cần gởi lại nơi đây các em những lời về dường hướng hành Ðạo cho những ngày sắp tới. Hỡi các em Thanh Thiếu  Niên Phổ Thông Giáo Lý ! Ðứng truớc tình thế Ðạo Ðời hiện tại , các em có băn khoan , có  ngỡ ngàng  chăng trên đường phụng sự cho lý tưỡng đời mình. Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý phải là cộng đồng lý tưỡng. Nói cách khác là cộng đồng gương mẫu . Làm thế nào xã hội trông vào , nhận thấy đây là xã hội an lành, tiến bộ thu hẹp. </FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>        Có để ý điều này , các em mới làm hạt mầm đầu tiên để xây dựng miếng vườn Hạnh phúc  cho nhân</strong> <strong>sinh. Từ cái mầm duy nhất trở nên khu vườn , nếu không bảo là cánh rừng  ; trở nên đám ruộng , nếu không bả</strong>o <strong>là cánh đồng thì qủa khó khăn biết mấy .</strong>  </FONT></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">            Khó khăn  thật , nhưng không phải là không làm được hở các em.</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>           Các em ơi ! Những cái hời hợt hào nhoáng bên ngoài là những gì tạm mượn, có giá  trị hay  không là sự kiện</strong> <strong>ấy có do chính mình tạo nên hay</strong> <strong>không . Ðừng đặt nỉềm tin và lòng thụ hưỡng và tha thể ngoại tại.  Hãy tự lèo lái  con thuyền ra khơi , chớ đừng buông thả phó mặc nó đưa  đẩy vào sóng gió để khỏi than ràng  sao không như ý nguyện.  Nếu tinh thần , ý chí không phải là chính mình  , mà là một sự đồng hóa , sự lạm phát của ngoại lai nào đó, thì tội nghiệp . Sự đe dọa, sự sụp đổ không tránh khỏi cho con người đó, dân tộc đó chảng sớm thì chầy.  </strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">               Giờ đây Tiên Huynh muốn nói với các em trong tinh  thần nội bộ.   Ðó là học tập và tu tập. Học tập là kiến tạo trí thức  để phụng sự xã hội . Tu tập là xây dựng ý thức tinh thần để cải tạo xã hội. Có học, có tiến , có hành động mới dìu dắt  được mình , cộng đồng mình và xã hội vượt qua bóng tối của tầm thường chật hẹp trong đời sống vật chất trong  phạm vi kiến năng . Có tu, có đức , có hiến dâng mới đem Ðạo vào Ðời làm rạng danh Thượng Ðé. Nhờ đó, xã hội trở nên lành mạnh hóa , đi lần  đến Thánh  đức tại thế gian .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                  Thời gian nào không trôi qua , cuộc đời nào không thay đổi , duy có việc làm đã qua mới vĩnh viễn còn lại với lịch sử thế nhân.</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>                   Tiên Huynh đã đi qua . Chiếc bóng đã nằm xuống . Nhưng tinh thần của Tiên Huynh  mãi mãi theo gót chân của các em mà đi vào ánh sáng Ðạo , vào bóng tối của trần gian.  Ngọn hãi đăng nào không để thuyền bè định hướng.  Tư tưỡng đạo pháp nào  không để hướng dẫn nhơn sinh . Luồng gió nào không lay động được lá cây.  Việc làm c</strong><strong>hính đạo nào cũng cảm hoá  được trái tim của con người. </strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                   Tiên Huynh đã từng bảo các em : không hòa được mình thì làm sao hòa được thiên hạ  ; không tự thắng được mình làm sao thắng  được gian nguy của cuộc đời đưa đến. Các em mầm non Thanh Thiếu Niên là tương lai Ðại Ðạo, ý thức của kẻ đi qua nằm trên vai trò của Thanh Thiếu Niên hiện tại mới cấu thành thể Ðạo ở ngày mai.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                     Các em nam cũng như nữ, một điểm linh quang gồm chung một bầu ý thức , hô hấp chung một tú khí của thiên địa càn khôn.  Lịch sử đã nên bởi chính sự tranh đấu của con người hay con người tạo nên lịch sử.                        Các em là những con người Việt, những thoi vàng được trui luyện trong ló lữa của chiến binh, của ly loạn.  Giá trị đang chờ đợi các em. Tiên Huynh chỉ là một vang bóngcủa các em trong quá khứ , một hùng khí của các em  trong tương lai.  Hãy  gáng lên các em !  Cơ hội kỳ Ba cứu thế bỏ qua chác  không bao giờ gặp lại.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                                                        +&+</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>              " <U>Trong một đời</U> <U>người , tuổi Thanh</U> <U>niên là muà Xuân , phát huy</U>, <U>sáng tạo , do đó Thanh niên cần phải được vun quén tổ chức, giáo dục , chăm sóc và thúc phát mọi mặt "  </U>Ðúng như lời của Ðức Cao Triều tuổi trẻ là mùa Xuân phát huy và sáng tạo cho nên phải được quan tâm giáo dục , un đức tin  để có nghị lực chiến tháng mọi hoàn cảnh khắt khe sa ngã, có chí </strong><strong>hoài bảo cho Ðạo, cho mọi người để trở  thành những ngưòi tiếp nối, người được giao  phó , người được đặt niềm tin trên  viễn đồ thái bình Cực lạc.  Ðó chính là những lo âu, những đồng tâm sự của  Ðức Cao Triều dành cho Thanh Thiếu Niên .</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                 Ðứng trước tình cảnh Ðạo Ðời hiện tại người Thanh  Thiếu niên rất nhiều băn khoăn ngỡ ngàng trong sự hào nhoáng bên ngoài, sự phát triển của xã hội , sự tiếp cận môi trường vật chất nhiều cám dỗ sa ngã làm cho chúng ta như bị cuốn hút bỡi nó , bị chi phối bỡi nó. Ðức Cao Triều luôn thương cảm , lo láng để lời dặn dò thế hệ trẻ  : " những cái hời hợt  hào nhoáng bên ngoài là những gì tạm mượn.... Đừng đặt niềm tin  và lòng thụ hưởng  vào tha thể ngoại tại ".  Vâng, những cái háo nhoáng  ,lòng thụ hưởng , sự đồng hoá , sự lạm phát ngoại lai nào đó sẽ là môi trường cho những cánh sen cắm xuống ao bùn thì thật là tội nghiệp thay !.  Sự đe dọa ,  sự sụp đổ không tránh khỏi cho con ngừòi đó , thế hệ đó, dân tộc đó không sớm thì chầy .  Do đó, người Thanh Thiếu niên phải có nghị lực khác  phục mọi hoàn cảnh mà lèo lái thuyền ra khơi , chớ đừng để hoàn cảnh chi phối lôi cuốn  để trở thánh lớpngười tầm thường sa đọa. . Muốn được như vậy , người Thanh Thiếu Niên  cần    phải học tập tu tập.  Bởi vì , " Học tập là kiến tạo trÍ thức để phụng sự xã hội . Tu tập là xây dựng ý thức tinh thần để cải tạo xã hôi. Có tu, có tiến , có hành động  mới dìu dát được mình, cộng động vã  xã hội vượt qua bóng tối  của tầm thường chật hẹp trong đời sống vật chất trong phạm vi kiến năng." .  Cho nên, người Thanh Thiếu Niên phải "học, học nữa, học mãi " phải song "  học Ðời , học Ðạo  " như lời khuyên nhũ của Ðức Lý Giáo Tông  : </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                                " Học  Ðời, học Ðạo song phương ,                                                Ðẻ làm nòng cốt Thượng ngươn lập đời.                          mới có đủ tâm đức trí năng, kiến thức đáp ứngkịp thới nhu cầu  phát triển của xã  hội , mới đem Ðạo váo Ðời làm rạng danh Thượng Ðé.</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>               Một trong những yếu điểm  lớn nhất của thế hệ trẻ  là lòng nhiệt huyết mà thiếu kinh nghiệm nên dễ bất dồng  và háo thắng. Do đó, giữ được chữ Hòa trong mọi điều kiện, hoàn cảnh là một điều hết sức khó khăn như Ðức Cao Triều từng bảo rằng : " Không hoà được mình thì làm sao hoà được thiên hạ; không tự tháng được mình làm sao tháng được gian nguy của cuộc đời đưa đến " Có hiểu và  ý  thức điều nầy thì việc xây dựng một công đồng lý tưỡng , một xã hội gương mẫu để xã hội trông vào, nhận thấy đấy là một xã hội an lành, tến bộ thu hẹp thì sự thành công chắc chắn trong tương lai.  Và giá trị này  được tạo ra cho những ai biết tự chính mình thể hiện lòng tự tín to tát, sử tín thành, một hoài bảo cao cả cho lý tưỡng Ðại Ðạo để trở thành hạt mầm đầu tiên xây dựng miếng vườn Hạnh phúc cho nhơn sinh.</strong><strong> Quả thật đây là một điều  hết sức khó khăn đã và đặt trên vai người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo lý nhưng không phải là không làm được phải không . Bỡi chúng ta có một ngọn hãi đang  , một tư tưỡng Ðạo pháp  do chính Ðức Chí Tôn trực tiếp lâm phàm  thắp sáng và dẫn dát , một hùng khí được un đúc  từ Ðức Cao Triều  thì việc làm chánh đạo của người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý sẽ cảm hoá đưọc trái tim con ngượi</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                Tất cà Ðồng Tâm Tiến Ðức ơi ! <EM>" Sự thành công đang chờ đón lớp người nhẫn nại và sự thất bại đang chờ đón thế hệ ươn hèn ham thụ hưỡng mà không  biết trách vụ tinh thần linh động sáng tạo và khắc phục mọi hoản cảnh ,đừng để hoàn cảnh chi phối , lôi cuốn để trở thành lớp người tầm thường hoặc sa dọa </EM>" ( lời của Ðức Bạch Liên Tiên Trưởng )</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">             <EM>V</EM>ới khí thế của năm Nhâm Ngọ tất cả Thanh Thiếu Niên chúng ta phải thương yêu nhau như anh em ruột , nhẫn nại , kiên trì , linh động sáng tạo trong công việc , nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng biến  trong mọi hoàn cảnh , thăng tay trừng rị cái thể xác ù lì lười biếng khi cần để hoàn thành những mục tiêu kế hoạch  đặt ra.  Ðó chính là món quà trang trọng và giá trị  nhất mà tất cả chúng ta dâng lên THẦY , MẸ , Ðức Lý Giáo Tông và Ðức Cao Triều trong lễ giao thừa năm Qúy Mùi-         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp; Tác giả : HOÀNG PHONG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">______________________________________________</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Kính nhờ H/hữu Admin duyệt và giúp kỷ thuật.  Nhẫn nại cảm ơn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">                  </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">             </FONT></strong></P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"> </FONT>
 

Facebook Comment

Top