Cùng nhau làm Tho DĐường Luật

Phụng Thánh

New member
Cùng nhau làm thơ

Muốn làm Thơ Đường, các Bạn chỉ cần học luật Bình (B) Trắc (T) là đủ. Học thuộc nhuần nhuyễn thì tốt, bằng không, viết luật bình trắc ra tờ giấy (nên viết trên giấy cứng để xử dụng lâu).
Thí dụ :
Tròi trọi mình không mới thiệt bần ,
Một nhành sen trắng náo nương chân .
Ở nhà mượn đám mây xanh kịt ,
Đỡ gót nhờ con hạc trắng ngần .
Bố hóa người đời gây mối Đạo ,
Gia ân đồ đệ dựng nền nhân .
Chừng nào đất dậy Trời thay xác ,
Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần .
(Thi Văn Dạy Đạo)
Hai chữ đầu tròi trọi, như vậy là bài thơ luật Trắc (Trắc - các chữ có dấu : sắc (‘) - hỏi (?) - ngả (~) - nặng (.)
Do đó :
TTBBTTB - (c.1 có tên phá.
BBTTTBB - (c.2 có tên thừa.
BBTTBBT - (c.3, 4 có tên cặp trạng,
TTBBTTB - hai câu này phài đối nhau.
TTBBBTT - (c.5, 6 có tên cặp luận,
BBTTTBB - hai câu này phải đối nhau.
BBTTBBT - (c.7 có tên chuyển.
TTBBTTB - (c.8 có tên kết.
Lẽ ra luật ghi Trắc thì viết trắc, luật ghi Bình phải viết Bình, nhưng được chế giảm :
Nhứt – Tam – Ngũ : bất luận, là bình trắc đều được.
Nhì - Tứ - Lục phân minh là Luật ghi Trắc - Bình phải viết y không chế giảm.
Một bài Thơ không đúng luật là không ổn cần sửa lại.
------
Cách sửa bài Thơ sai.
Thí dụ :
Mượn mấy vần thơ tỏ thịnh tình
Tình hoài nghĩa đệ với ân huynh
Liên hoan một buổi lòng ghi tạc
Nghĩa nặng nghìn thu dạ quyết gìn
(rà với bảng luật, 4 câu này : đúng !)
Đoàn xe thẳng tiến câu thương đậm
Hội khách xuôi dòng chữ mến in
Nay đã người đi ta ở lại
Mượn mấy vần thơ tỏ thịnh tình
(4 câu sau sai với luật)
TTBBBTT - (c.5, 6 có tên cặp luận,
BBTTTBB - hai câu này phải đối nhau.
BBTTBBT - (c.7 có tên chuyển.
TTBBTTB - (c.8 có tên kết.
Vì [Đoàn xe] là bình
Thẳng tiến đòan xe tâm nhớ đậm
Xuôi dòng hội khách chữ như in
Bây giờ ta ở người đi cả
(c.8 đúng - câu 1 và 8 giống y về tứ
có tên là Thủ - Vĩ ng âm).
Mượn mấy vần thơ tỏ thịnh tình
Thế là xong bài thơ luật Trắc !
-----------------------
Bài Thơ luật Bình
Thí dụ
Huỳnh lương một giấc cuộc đời in .
Có trí có mưu phải xét mình ,
Phú quí lớn là giành với giựt ,
Lợi danh cao bởi mượn và xin .
Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa .
Một kiếp đeo đai mối nợ tình .
Biết số biết căn tua biết phận ,
Đường xưa để bước lại Thiên-Đình .
(Thi Văn Dạy Đạo)
Hai chữ đầu huỳnh lương, như vậy là bài thơ luật Bình (Bình - các chữ có dấu : không dấu và dấu huyền (`)
Do đó :
BBTTTBB - (c.1 có tên phá.
TTBBTTB - (c.2 có tên thừa.
TTBBBTT - (c.3, 4 có tên cặp trạng,
BBTTTBB - hai câu này phài đối nhau.
BBTTBBT - (c.5, 6 có tên cặp luận,
TTBBTTB - hai câu này phải đối nhau.
TTBBBTT - (c.7 có tên chuyển.
BBTTTBB - (c.8 có tên kết.
Cũng như bài thơ trên, Lẽ ra luật ghi Bình thì viết Bình, luật ghi Trắc phải viết Trắc, nhưng được chế giảm :
Nhứt – Tam – Ngũ : bất luận, là bình trắc đều được.
Nhì - Tứ - Lục phân minh là Luật ghi Trắc - Bình phải viết y không chế giảm.
Một bài Thơ không đúng luật là không ổn cần sửa lại.
------
Cách sửa bài Thơ sai.
Thí dụ :
Thịnh tình kết chặt bởi thơ ca
Hòa xướng vịnh vui họp một nhà
(sai nơi đây : Lúc dùng là bình bình
đúng luật là trắc trắc. Vậy đem chữ com lạt ra trước !
Vậy chỉnh thế này :
cơm lạt Lúc dùng mời sạch chén
trà thơm Nọ buổi chuốc chun pha
Thánh Cung Đi dạo tâm thần khởi
Điện Ngọc Viếng qua dạ hứng hòa
Kìa nghĩa cố tri ai có nhớ
Nhớ nhau xin hãy nhớ khi xa
(hai câu 7, 8 đúng cả)
---------------
Xin tỏ đôi lời thô thiển, c ó điều chi sai sót,
mong lượng thứ cho. Đa tạ
--------------------
Bài ý tứ khá hay, nhưng tiếc thay sai luật.
Kể như thực tập. mong các bạn chỉnh cho !
Đề Thơ Tạm Biệt Cố Nhân
(Thập Thủ Liên Hườn)
1.
Mượn mấy vần thơ tỏ thịnh tình
Tình hoài nghĩa đệ với ân huynh
Liên hoan một buổi lòng ghi tạc
Nghĩa nặng nghìn thu dạ quyết gìn
Đoàn xe thẳng tiến câu thương đậm
Hội khách xuôi dòng chữ mến in
Nay đã người đi ta ở lại
Mượn mấy vần thơ tỏ thịnh tình
2.
Thịnh tình kết chặt bởi thơ ca
Hòa xướng vịnh vui họp một nhà
Lúc dùng cơm lạt mời thêm chút
Nọ buổi trà thơm chuốc chén pha
Đi dạo Thánh Cung tâm phấn khởi
Viếng qua Điện Ngọc dạ hưng hòa
Kìa nghĩa cố tri ai có nhớ
Nhớ nhau xin hãy nhớ khi xa
3.
Khi xa cách mặt nhớ nhiều không
Hỡi Huynh Tỷ Muội có nao lòng ?
Tây Ninh chốn hẹn tư gia đó
Thánh Địa hàn huyên đạo lý thông
Tổ Đình muôn kiếp danh soi sáng
Đồng môn một nghĩa rạng trời Đông
Thổn thức biết bao niềm lưu luyến
Cạn chung mời hết ấm trà nồng
4.
Trà nồng thắm đượm bởi sen hương
Hội Yến Diêu Trì cảnh phi thường
Tá thế Mẹ Hiền xưng Kim Mẫu
Độ đời Cửu Vị gọi Nương Nương
Cung Ngọc dắt dìu gieo duyên huệ
Hiệp Thiên đỡ bước tạo tình thương
Ơi hỡi cảnh này tìm đâu được
Có chăng chỉ ở chốn Tây Phương
5.
Tây Phương xưa nay hóa Tây Ninh
Phong cảnh phồn hoa thật hữu tình
Việt chủng mừng nay Cha Trời ngự
Nam non diễm phúc Mẹ Thiêng sinh
Tạo Đền Thánh khởi danh Bạch Ngọc
Lập Báo Ân Từ tiếng đẹp xinh
Phụ Mẫu Tôn Từ nay giáng thế
Mong bầy con dại sớm hồi dinh
6.
Hồi dinh được bởi đức ngôn công
Khuyên ai sớm sớm tỉnh tu lòng
Lòng thành Cửu Phẩm Thần Tiên chứng
Chứng giám Thập Nhị Thiêng Liêng thông
Thông quán thế tình thông vạn lý
Lý về nguyên lý lý hoàn không
Không không trần thế còn chi bận
Chi bận lòng mình ĐẠO VỐN KHÔNG
7.
Vốn không mà có hữu vi thay
Mong cả khách trần chớ tưởng bày
Thể Pháp có lồng kèm Bí Pháp
Xác Phàm còn ẩn Chơn Thần lai
Lai láng anh linh HỒN chủ trị
Bình hòa tam bửu nhập thiên thai
Một chữ KHÔNG KHÔNG và CÓ CÓ
Đời mà hiểu được mới là hay
8.
Là hay thì ắt có dở thôi
Đã chán xem trò thế đổi rồi
Trời còn khi lúc mưa liền nắng
Đất vẫn bao phen lỡ lại bồi
Tình cảm đệ huynh xem tột đỉnh
Niềm thương muội tỷ tựa đờn đôi
Nhưng nhưng bao thứ trên trần thế
Vẫn đến rồi đi vẫn thế thôi
9.
Thế thôi thì chớ chớ đau lòng
Mười bài Từ Biệt sắp làm xong
Gõ phím muốn mòn vì phím cũ
Nhấp chuột lờn hoài chuột mỏi công
Bao nhiêu tình nghĩa đành lưu dấu
Ngọn núi thân thương hãy hóa dòng
Chuyển tải thật nhiều niềm vui cũ
Trở về quá khứ biến hư không
10.
Hư Không vốn dĩ khởi muôn trùng
Đoạn bút ngưng lời ước vạn thung
Mừng Tỷ Muội hiền đà thăm viếng
Thương Huynh Đệ cũ đáo rừng tùng
Non nhân khảy khúc đờn mờ mịch
Đảo nhàn ngâm đoản vịnh tay rung
Mười bài Tạm Biệt xin đề vận
Kỉnh chúc người xưa vạn sự dung
Hẹn gặp sau

Vì tôi không biết tô màu ở trang này.
Muốn xem rõ vào trang :

http://vn.360plus.yahoo.com/lanhcao46/article?new=1&mid=32
 

Facebook Comment

Top