Cười vui XUÂN chút chơi

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>            <FONT color=#0000ff>               </FONT><FONT color=#ff0000><strong>CƯỜI  CHÚT  CHÚT CHƠI</strong></FONT></FONT><strong><FONT color=#ff0000>....!</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff>           <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>1.- <strong><FONT color=#ff0000><U>LÌ XÌ</U></FONT></strong> :<FONT color=#0000ff> <strong>Sáng mùng một TẾT, sau khi được MẸ lì xì</strong> <strong> , cậu con trai cưng thứ 6 tuổi hỏi bố :</strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>         - BỐ ơi , sao MẸ lì xì cho con, còn BỐ thì không lì xì cho con?          - MẸ chưa lì  xì cho BỐ con kia mà  !?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>  </FONT></strong></P>
<P><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3><strong>           2.-</strong> <strong><U><FONT color=#ff0000>TƯƠNG ĐỐI</FONT></U> :    Thế nào là thuyết tương đối ?                   -                  -Nầy nhé ! cậu mừng tuổi cho hai đứa trẻ , hàng xóm thì cậu nghỉ :"Sao mà đông thế "?</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>                  - Nhưng khi Ông hàng xóm đó đến mừng tuổi rồi lì xì cho lũ nhóc nhà cậu thì cậu thấy chỉ có bốn đứa là quá ít !?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>           </FONT></strong></P>
<P><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3><strong>                3.-</strong> <FONT color=#ff0000><U><strong>CHỈ BỐN NGHÌN THÔI</strong></U> </FONT><strong>!</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>           - Nào ! bây giờ đến lượt bác lì xì cháu nhé !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>             - Đây là năm nghìn đồng mừng tuổi cháu nhé !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>             - Cháu chỉ xin Bác bốn nghìn thôi ạ !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>             - Thế năm nghìn không nhiều hơn bốn nghìn hay sao?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>             -  Cháu biết chứ !  Nhưng dưới bốn nghìn thì cháu được phép giữ lại , còn từ năm nghìn trở lên , thì Cháu phải "nộp" cho Mẹ , Mẹ cháu quy định rồi Bác ạ !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#0000ff size=3>                                                _______________________</FONT></strong></P> 
 

1234

Active member
<P><FONT size=3><strong></strong></FONT> </P>
<P><FONT size=3><strong> chú hỏi cháu bé : <FONT color=#ff0000>nếu chú cho cháu tờ giấy tiền 5ngàn và tờ 20 ngàn thì </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=3><strong>cháu chọn lấy tờ nào? </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>cháu : <FONT color=#0000ff>cháu sẽ chọn lấy tờ 5 ngàn mà thôi !</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>chú hỏi cháu : <FONT color=#ff0000>sao vậy? sao cháu không chọn tờ 20 ngàn nhiều hơn?</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>cháu đáp :<FONT color=#0000ff> nếu cháu chọn tờ 20 ngàn quá bình thường và không có gì đáng </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><FONT size=3><strong>nói,đáng để ý cả ! và </strong></FONT><FONT size=3><strong>như vậy cuối cùng cháu chỉ có được 20 ngàn mà thôi !</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>chú hỏi  : <FONT color=#ff0000>sao nữa !sao cháu lai chọn tờ 5 ngàn???</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>cháu đáp tiếp : <FONT color=#0000ff>nếu cháu chọn tờ 5 ngàn người ngoài không tin !,tưởng </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>cháu </FONT></strong></FONT><FONT color=#0000ff><FONT size=3><strong>khờ ! họ kháo nhau và </strong></FONT><FONT size=3><strong>thử lại !cháu vẩn chỉ nhận tờ 5 ngàn mà thôi ! </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><FONT size=3><strong>thử riết </strong></FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT size=3><strong>hoài cháu nhận hoài..hoài </strong></FONT><FONT size=3><strong>có khi cháu nhận còn </strong></FONT><FONT size=3><strong>hơn </strong></FONT><FONT size=3><strong>số 20 ngàn </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><FONT size=3><strong>nữa đó </strong></FONT></FONT><FONT color=#0000ff><FONT size=3><strong>chú yêu </strong></FONT></FONT><FONT color=#0000ff size=3><strong>àh !</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>chú : <FONT color=#ff0000>khà khà! cháu nhóc này qủa là tuổi trẻ mà tài...cao! chú nghĩ mãi mà cứ </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT size=3><strong>tưởng cháu....chứ !khà </strong></FONT><FONT size=3><strong>khà khà !</strong></FONT></FONT></P>     
 

Facebook Comment

Top