Đệ muốn biết?

truongsude

New member
Xin hỏi huynh tỷ rằng Đức Thái Đạo Tổ cầm gậy đã thần tiên và có một vật như hình chiếc lá và Đức Khổng Thánh Tiên Sư cầm một quyển sách màu trắng là gì? Đạo Đệ không biết. Vậy có huynh, tỷ nào biết chỉ cho Đạo Đệ với.  
 

TUONGVANDA

New member
<P>Chào BATNHAT81</P>
<P>Tại sao ĐẢ THẦN TIÊN chỉ đánh Thần Vị, không đánh được Tiên. Nhờ BATNHAT81 giải cho mình được tận tường. <BR>TIỂU NGÃ  </P>
 

truongsude

New member
Chào Đạo huynh batnhat81 : <BR>Đạo đệ muốn biết thêm đôi chút xin Đạo huynh chỉ bảo thêm.Là Đức Khổng Tử trong hàng Tam giáo mặc đồ đỏ và trong tay cầm 1 quyển sách màu trắng. Huynh có thể chỉ thêm được không và Đức Khương Tử Nha cầm cây gì nhờ Huynh chỉ giúp thêm. Cảm ơn Huynh về biết viết trước (SUDE).  
 

Facebook Comment

Top