ÐẠO HAY NHẤT

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><strong><FONT size=3>                                         ÐẠO HAY NHẤT</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>    Thưở xưa có một Ông Vua hiền đức, cai trị công bằng, dân chúng trong nước sống thanh bình   .                                            Một hôm , dưới sự đề nghị của cận thần tả hữu, Vua triệu tập tất cả trưởng lão tôn tức của các tôn giáo trong nước.  Khi  tất cả có mặt đầy đủ ,  Vua nói :</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3><strong> - Thưa các vị giáo chủ, hôm nay ta mời các vị tới đây bàn luận vì ta muốn chọn một Ðạo trong các Ðạo để tôn lên làm quốc giáo.  Ta đặt niềm tin nơi các vị , với sự minh triết xin các vị hội thảo bàn luận với nhau để tìm cho ta một Ðạo nào hay nhất , đáng được hưởng ân phúc của hoàng gia. Ðạo nào cũng được miễn sao mọi người đều đồng kính phục , không ai có thể bát bẻ hay chối cải.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>    Trải qua nhiều năm mà  Vua vẫn chưa được trả lời , bỡi vì ai cũng cho Ðạo của mình là hay nhất , nhưng người khác lại không chiu.  Cứ thế mà tranh luận giằng co từ năm này sang năm khác.  Rồi một hôm , có một hiền giả du phương ghé qua nước của nhà Vua nọ. Sau khi nghe chuyện nhà Vua tìm một Ðạo hay nhất mà chưa ra, bèn đến xin yết kiến nhà Vua  :</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>   - Tâu bệ hạ, tôi có thề chỉ cho bệ hạ một Ðạo hay nhất mà không ai có thể bát bẻ hay chối cải được.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>      Vua nghe qua rất đổi vui mừng vì hy vọng của mình sắp được toại nguyện sau bao năm dài trông đợi.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>     -  Thật vậy sao ! xin hiền giả nói cho ta nghe ngay lập tức. Ta đã chờ giờ phút nầy quá lâu rồi  ! </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>     -  Xin bệ hạ kiên nhẫn một chút. Tôi sẽ tiết lộ cho bệ hạ tên của Ðạo nầy  ở một nơi thật yên tỉnh vắng vẻ.  Ðúng trưa mai xin bệ hạ ở bờ sông Hằng, chúng ta sẽ vươt sông qua bờ bên kia và ở đó tôi sẽ nói cho bệ hạ biết  tên của Ðạo nầy.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>         Sáng ngày mai , đúng hẹn, Vua và vị hiền giả gặp nhau tại bờ sông Hằng. Vua ra lệnh cho một chiếc thuyền đến gần để chở hai người sang bờ bên kia . Khi chiếc thuyền đến gần , Vua sửa soạn bước lên, thì hiền giả chận lại, nói rằng ông ta muốn khám xét lại chiếc thuyền coi có tốt và bảo đảm không. </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>    -  Chiếc thuyền nầy không được , vì có một miếng ván bị nứt ở dưới đáy , nước có thể tràn vào.  Hiền gỉả  thưa. </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>        Vua lại gọi chiếc thuyền khác đến .   Sau khi khám xét , vị hiền giả tìm thấy vài miếng ván bên hông thuyền hơi lỏng vì thiếu đinh.  Nhà Vua lại gọi một chiếc khác đến. Sau khi khám xét kỷ càng, hiền giả lại từ chối lý do nước sơn của thuyền bị tróc.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>         Cứ như thế , Vua gọi hết thuyền này đến chuyền khác , chiếc nào hiền giả cũng moi ra được khuyết điểm. Dần dần nhà Vua mất kiên nhẫn, chiều đã qua, hoàng hôn sắp đến. Sau cùng vua không nhịn được nữa :</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>     -  Thưa hiền giả !  Từ trưa tới bây giờ , ta đã gọi biết bao nhiêu chiếc thuyền, chiếc nào Ngài cũng từ chối hết.  Xin hỏi Ngài, thuyền tróc sơn một chút hoặc thiếu một vài ba cái  đinh thì đã có sao? Nó có thể đưa  mình qua sông được kia mà !  Sao Ngài lại để ý đến những khuyết điểm nhỏ nhặt như vây. </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>        Lúc bây giờ hiền giả nhìn vua  mĩm cười nói : </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>     Bệ hạ đã tự mình nhận thấy  rằng dù có vài ba khuyết điểm nhưng tất cả  những chiếc thuyền kia đều có thể đưa mình qua sông được.  Cũng có thể, tất cả Ðạo trong nước của bệ hạ đều giống như những chiếc thuyền kia .  Ðạo nào cũng có cũng có thể đưa bệ hạ sự thể nhập với Thượng Ðế.  Ði tìm khuyết điểm của nhiều Ðạo khác nhau là điều vô ích, thiếu sáng suốt .  Bệ hạ  hãy trở về lo việc triều đình , tiếp tục lấy  đức trị dân  và hãy bình đẳng kính trọng các Ðạo giáo xem Ðạo nào cũng như Ðạo của chính mình vậy .</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>       Nghe xong , Vua liền phục xuống chân vị hiền giả đảnh lễ.  Và khi ngẫng lên, Vua sung sướng cảm thấy mình thật sự thấm nhuần sự minh triết./-        </strong></FONT></P>
<P><strong><FONT size=3>                                                    ___________</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3> Nhờ H/hữu Admin duyệt và giúp kỷ thuật. Cảm ơn.</FONT></strong></P>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Kính thưa hiền huynh Nhẫn Nại!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ rất thích câu chuyện trên. Tuy nhiên không biết nguyên bản của câu chuyện này bằng tiếng gì? Đệ xin góp ý là mình nên thay từ<FONT color=#0000ff><strong> Đạo</strong> </FONT>trong câu chuyện bằng từ <strong><FONT color=#0000ff>tôn giáo</FONT></strong>. Nghĩa là tựa đề là <strong>Tôn giáo nào hay nhất</strong>.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Từ <strong><FONT color=#ff0000>Đạo </FONT></strong>trong <strong><FONT color=#ff0000>Cao Đài</FONT></strong> chúng ta là chỉ cái bản thể của Vũ Trụ, cái phát nguyên của vạn vật v.v. Nên <strong><FONT color=#0000ff>Đạo </FONT></strong>không thể có khuyết điểm. Tuy nhiên trong dân gian vẫn hay gọi đạo Cao Đài, đạo Phật, v.v. Vì họ chưa phân biệt giữa Đạo và Tôn giáo. Nếu dùng danh từ đạo đồng nghĩa với tôn giáo thì mình sẽ không viết hoa.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vài dòng góp ý, chia sẻ với hiền huynh. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>                             C</FONT><FONT size=3><strong><EM>huyện Suy ngẫm :</EM></strong></FONT></P>
<P><FONT size=4>                      "    <strong>CÀ PHÊ và  TÁCH  "</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT size=4>                                            =@=</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>      </FONT><FONT size=3>Một nhóm bạn học  nay thành đạt rũ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện , họ bắt đầu kể lễ, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống.  Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>         Ông thầy đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại : Chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa , chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê , một vài chiếc rất đơn sơ, vài chiếc đắt  tiền, vài chiếc khác lạ lại được chế tác cực kỳ tinh xảo  . Người thầy bảo  những " <EM>người thành đạt " </EM>tự chọn tách và rót cà phê cho mình.</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3><strong>           Sau khi mỗi người đều  đã có một tách càphê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn nói </strong>:</FONT></P>
<P><FONT size=3>            <strong>Nếu  các em chú ý thì  sẽ nhận ra điều này : Ai  cũng chọn những chiếc tách đầu tiên, chẳng  ai  thèm màng  đến chiếc tách những chiếc nhựa giá rẻ giá cả.  Có lẽ các em cảm thấy đều nay thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình  cái tốt nhất ,  những diều ấy lại chính là nguồn cơn của một vấn để  rắc rối trong cuộc sống của các em.</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT size=3>           Các em à  , những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê.  Tất cả những gì  các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất , rồi sau còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                Hãy suy ngẫm điều nầy nhé : cuộc sống chính là cà phê, còn công việc , tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những  "chiếc tách  " này không hề xác định hay ảnh hưởng  đến chất  lượng cuộc sống chúng ta. Ðôi khi do cứ mãi để ý vào những " chiếc tách hư danh " mà chúng ta bỏ lỡ việc hưỡng thụ  cuộc sống .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>  </FONT></strong>              <strong><FONT size=3>Món qùa Thượng Ðế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách.  Vậy thì cứ thỏa mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưỡng cuộc sống tươi đẹp ,/-</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                                 ________________________</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                      Nhẫn nại cùng qúy Bạn suy ngẫm cốt chuyện :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                                                 " Cà phê và tách "</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                         Nhờ Admin duyệt và giúp kỷ thuật.  Cảm ơn.</FONT></strong></P> 
 

Facebook Comment

Top