Đố Anh Chị Em!

Forever

Administrator
<P><FONT color=#ff0000> lưu ý hok nói bậy</FONT></P>
<P>1. Cái gì con gái có 2 mà con bò cái có 4?</P>
<P>2. Cái gì ở giữa 2 chân nhỉ?</P>
<P>3. Cái gì quý nhứt của con trai?</P>
<P>4. Con gái hỏi con trai:"Cái gì trong quần cậu có mà trong váy tớ hok có?"</P>
<P>5. Số nào có 2 chữ số mà chia 5 dư 4 chia 4 dư 3 chia3 dư 2 chia 2 dư 1?<!-- / message --><!-- sig --></P>
<P> 6.<FONT color=#4b0082>Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? </FONT><BR>7.<FONT color=#4b0082>Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên? </FONT><BR>8.<FONT color=#4b0082> Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả tảo</FONT></P>
<P><FONT color=#4b0082>9.  30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu?<BR></FONT></P>10. <FONT color=#4b0082>Có một đám bắp, giữa đám bắp có 1 ngôi đền, trong ngôi đền trống không chỉ tìm thấy trong đó có 1 hộp diêm, mở hộp diêm lại chả thấy que diêm nào mà chỉ thấy một viên sỏi.(hỏi ông này tên gì)</FONT><BR> <edited><editID>forever</editID><editDate>39741.5538657407</editDate></edited>
 

daitu

New member
<P> Câu 1: Là cái tên phải không huynh forever</P>
<P>Câu 9: Là 70</P>
<P>Câu 4: Là cái túi</P>
<P>Câu 7: Phải thắp que diêm trước tiên</P>
<P>Câu 8: Bạn còn 2 quả táo</P>
<P>Câu 6: Không phòng nào an toàn hết, vì vào phòng nào hắn cũng chết</P>
<P>Các câu còn lại kính xin các huynh tỷ giúp đệ</P>
<P>Đại từ xin kính</P>
 

Sen Vàng

New member
Câu 1: cái chân.
<br />Câu 4: Đáy quần.
<br />Câu 6: Phòng sư tử. Vì bỏ đói 3 năm nên không còn nào còn sống.
<br />Câu 8: hiện tại bạn đâu có quả táo nào.
 

thanhthanh92

Moderator
<P>  Câu 2 : không khí.</P>
<P>  Câu 3:  viên ngọc trai. </P>
<P>  Câu 10: trong đền thì có thờ các vị Thần......, bằng các ngôi tượng .......... nếu đền trống không chả có tượng luôn thì làm gì có ai trong này.</P>
 

Forever

Administrator
<P> <FONT size=3>xin chúc mừng thanhthanh92 daitu and sen vàng<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><!-- Message --><FONT size=3>Câu 1: cái chân</FONT></P>
<P><FONT size=3>Câu 3:  viên ngọc trai. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Câu 4: Là cái túi ( con trai có thể mặc quần hok có đáy : bị rách)</FONT></P>
<P><FONT size=3>Câu 6: Phòng sư tử. Vì bỏ đói 3 năm nên không còn nào còn </FONT></P>
<P><FONT size=3>Câu 7: Phải thắp que diêm trước tiên</FONT></P>
<P><FONT size=3>Câu 8: Bạn còn 2 quả táo</FONT></P>
<P><FONT size=3>Câu 9: Là 70</FONT></P>
<P><FONT size=3>Còn câu 2 , 5 and 10 mong ACEs cố gắng <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

Đại Đồng

Administrator
<P>  Thân chào forever,</P>
<P>  Đại Đồng thật thà lắm nên trả lời theo suy nghĩ chứ không lái đông, lái tây nhé!<BR>  <BR>  Câu 5: là số 59.<BR>                Là 2 chữ số mà chia năm dư 4 => những số có tận cùng 4 hoặc 9.<BR>                Và chia 2 du 1 thì => số lẽ nên số tận cùng là 9 rồi.<BR>                ...=> cuối cùng là số 59.</P>
<P>  Câu 10: tên Ông ta họ và chữ lót: là "Ngô Đình" phải không forever!</P>
<P> Thân mến!</P>
 

Sen Vàng

New member
Câu 2: Đầu gối.
<br />Câu 5: số 59
<br />
<br />Chia hết cho 5 mà dư bốn chỉ có 2 số là x9 & x4, nhưng lại chia 2 dư 1
<br />Vậy sô này phải là số lẽ tức x9, như lại chia 3 dư 2, thì số này phải là
<br />x9-2 = x7 và x7 phải tổng chia hết cho 3 thì có 3 số là 27 & 57 & 87 vậy
<br />
<br />ta có tương ứng là 29 & 59 & 89 mà trong các số là chi 59 chia cho 4 dư 3
<br />là 59. Vậy đáp số 59.
<br />
<br />Câu 10: Không biết nhưng Ông này họ Ngô tên Thạch (chữ lóy chưa đoán
<br />ra)   <img border="0" src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <edited><editID>Sen Vàng</editID><editDate>39742.4703935185</editDate></edited>
 

Sen Vàng

New member
Đại Đồng nói:
<p>  Thân chào forever,</p>
<br /><p>  Đại Đồng thật thà lắm nên trả lời theo suy nghĩ chứ không lái đông,
<br />lái tây nhé!    Câu 5: là số 59.         &nb sp;     Là 2 chữ số mà chia năm dư 4 =>
<br />những số có tận cùng 4 hoặc 9.         &nbs p;     Và chia 2 du 1 thì => số lẽ nên
<br />số tận cùng là 9 rồi.         &n bsp;     ...=> cuối cùng là số 59.</p>
<br /><p>  Câu 10: tên Ông ta họ và chữ lót: là "Ngô Đình" phải không
<br />forever!</p>
<br /><p> Thân mến!</p>

<br />
<br />Câu 10 không lẽ ông này Tên Ngô Đình Diệm???
 

Forever

Administrator
<P><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0">trước tiên đệ xin chúc mừng huynh sen vàng và tỷ Đại Đồng đáp án của 3 câu này đả bị phá nhưng mọi người có thể giải thích cho đệ biết là sao ông đó tên là Ngô Đình Diệm được hok<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P> nhân đây đệ xin thêm một câu nửa nè </P>
<P>có một con ngựa đang gặm trên một bãi cỏ rộng 50m, trên bãi cỏ có một gốc cây, trên góc cây có cột một sợi dây 25m. Hỏi con ngựa có thể gặp được bao nhiêu mét trên bãi cỏ đó<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P><edited><editID>forever</editID><editDate>39742.6561226852</editDate></edited>
 

Sen Vàng

New member
Câu 10:
<br />Đồng bắp tức Ngô
<br />Đền nghĩa là Đình.
<br />
<br />Bao Bao "diêm" không có "diêm" nhưng lại có sỏi. Nghĩa làm bao "Diêm" này nặng =
<br />"Diệm".
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 

Forever

Administrator
 hay quá còn 1 câu của đệ nửa kìa huynh và mọi người thử nha<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0">  <edited><editID>forever</editID><editDate>39743.4154861111</editDate></edited>
 

daitu

New member
<P>huynh forever viết:</P>
<P>có một con ngựa đang gặm trên một bãi cỏ rộng 50m, trên bãi cỏ có một gốc cây, trên góc cây có cột một sợi dây 25m. Hỏi con ngựa có thể gặp được bao nhiêu mét trên bãi cỏ đó<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>Theo đệ thì con ngựa có thể gặm hết cả bãi cỏ, vì sợi dây đâu có buộc vào nó<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
 

ThanTamTinhY

New member
 Theo muội : Chắc là con ngựa ấy gặm được hết cỏ trong bãi cỏ, vì có dây, có gốc cây, mà ngựa thì đâu có bị cột vào dây đâu !!!!!!! hi...hi......hi......<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0">
 

Forever

Administrator
 <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">quá đúng luôn<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"> đệ phải tìm câu khác khó hơn mới được<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0">
 

Forever

Administrator
<P> thêm nha:<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P>1/cái gì mong manh đến mức khi bạn gọi tên nó nó đã vỡ rôi?</P>
<P>2/có 3 ngôi nhà.1 màu đỏ 1 màu trắng và 1 màu xanh<BR>Nếu ngôi nhà đỏ bên trái ngôi nhà ở giữa và ngôi nhà xanh ở ngay trái ngôi nhà đỏ thì ngôi nhà trắng nằm chỗ nào?</P>
<P>3/Tôi đánh password của mình vào máy tính.Nó chỉ có 5 kí tự.Tôi đã type 5 kí tự đúng như yêu cầu vậy mà mấy tính vẫn không chịu nhận.Chú ý là máy không hỏng,không mất điện cũng như không thay pass.Làm sao bây giờ?<BR><FONT color=#000080><strong>4.</strong>Điền chữ nào vào _ sau đây<BR>one,two,three,four,fiv_,six,seven ....</FONT><BR></P>
<P>(sưu tầm)</P>
 

Sen Vàng

New member
Câu 2: Ngôi Nhà trắng nắm bên trái ngôi nhà xanh, bên phải nhà đỏ, hình
<br />chưng chúng xếp thành hình tam giác.
<br />Cau 3: Coi cũng bị CAPSLOCK hay bị bật gõ dấu tiếng Việt (nếu không
<br />kiểm tra xem bàn phím cắm dây vào CPU chưa!)<edited><editID>Sen Vàng</editID><editDate>39744.5961111111</editDate></edited>
 

Forever

Administrator
chào huynh rất tiếc huynh trả lời chưa đúng huynh cố gắng thêm tí nửa nha<br>câu 3 của huynh thì chưa đúng ý đệ lắm nhưng vẫn đúng<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>câu này còn một cách giải khác<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>câu này nếu là 5 ký tự khi ta đánh pass thì có khi nào hiện ra cho ta rỏ mật khẩu đâu <br>vậy khi đăng nhập thì mật khẩu sẽ là ***** đánh pass như thế nào củng vậy nên mới bị sai<br>còn câu 1,2,4 nửa mọi người và huynh cố lên nha<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br> <edited><editID>forever</editID><editDate>39744.6356712963</editDate></edited>
 

ThanTamTinhY

New member
<P> Chào cả nhà!</P>
<P>Câu 4 ko lẽ điền chữ <strong><FONT size=4>e</FONT></strong> àh? muội nghĩ chắc ko đơn giản zậy chứ!!!!!</P>
<P>Chắc sai rùi wá <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
 

khanh_son

New member
forever nói:
chào huynh rất tiếc huynh trả lời chưa đúng huynh cố gắng thêm tí nửa nha<br>câu 3 của huynh thì chưa đúng ý đệ lắm nhưng vẫn đúng<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>câu này còn một cách giải khác<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>câu này nếu là 5 ký tự khi ta đánh pass thì có khi nào hiện ra cho ta rỏ mật khẩu đâu <br>vậy <span style="color: rgb(255, 0, 0);">khi đăng nhập thì mật khẩu sẽ là *****</span> đánh pass như thế nào củng vậy nên mới bị sai<br>còn câu 1,2,4 nửa mọi người và huynh cố lên nha<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br> 
<br>forever ơi! đâu phải lúc nào pass cũng cần 6 ký  tự đâu?<br>có khi chỉ cần 1 thui.<br>pass 6 ký tự chỉ có trong 1 số chương trình có sẵn thui.<br>vì vậy huynh nên coi lại đáp án.<br>
 

Forever

Administrator
khanh_son nói:
forever nói:
chào huynh rất tiếc huynh trả lời chưa đúng huynh cố gắng thêm tí nửa nha<br>câu 3 của huynh thì chưa đúng ý đệ lắm nhưng vẫn đúng<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>câu này còn một cách giải khác<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>câu này nếu là 5 ký tự khi ta đánh pass thì có khi nào hiện ra cho ta rỏ mật khẩu đâu <br>vậy <span style="color: rgb(255, 0, 0);">khi đăng nhập thì mật khẩu sẽ là *****</span> đánh pass như thế nào củng vậy nên mới bị sai<br>còn câu 1,2,4 nửa mọi người và huynh cố lên nha<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br> 
<br>forever ơi! đâu phải lúc nào pass cũng cần 6 ký  tự đâu?<br>có khi chỉ cần 1 thui.<br>pass 6 ký tự chỉ có trong 1 số chương trình có sẵn thui.<br>vì vậy huynh nên coi lại đáp án.<br>
huynh khanh_sơn ơi ở đây forever đã cho pass là 5 ký tự mà chứ đâu có nói là bao nhiêu ký tự đâu. bởi vậy đáp án là *****<br> <edited><editID>forever</editID><editDate>39745.3872916667</editDate></edited>
 

Facebook Comment

Top