Đố vui: có bao nhiêu con cọp ?

Forever

Administrator
 <table style="width: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><t><tr><td style="padding: 0px; : rgb(255, 255, 255);" bgcolor="#ffffff"><div><b><font size="5"><font size="3">Có
con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con
cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cắn con cọp con con của con
cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con.<br>hỏi có bao nhiêu "con cọp" ở câu trên?<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br>(có đáp án đúng đó coi chừng bị lừa)<br></font></font></b>
</div>
</td>
<td style="padding: 0px;" background="images/admin_06.gif"></td></tr></t></table>
 

khanh_son

New member
ko bao giờ có thể đếm dc nếu hông dùng dấu phẩy.<br>có người nói 3con, có người lại cãi là 4 con...... trường hợp nào cũng đúng.<br>nhưng theo khanh_sơn thì chỉ có 3 con.<br>chào hòa ái.<br>
 

Forever

Administrator
chào huynh khanh_sơn trong trường hợp này  thì huynh trả lời đúng<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"> nhưng đệ còn một đáp án của riêng đệ nửa mong huynh suy nghĩ thêm<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><br>
 

Vinh Nguyen

New member
Có 12 "con cọp" <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0">
 

Forever

Administrator
 ô hay<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> chính xác đáp án của đệ huynh giỏi quá close topic<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

Thanthong

New member
<P> thấy các huynh tỷ đố vui quá, đệ cũng có một câu nhờ các huynh tỷ giải giúp:</P>
<P><strong><EM>Phá cái gì không bị mắng mà lại còn được khen!<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0"></EM></strong></P>
<P> </P>
 

ThanTamTinhY

New member
 Cái gì vậy nhỉ??? Thấy phá cái gì cũng điều bị <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"> mắng không hà????
 

Forever

Administrator
câu này là phá đám hay người ta còn gọi là phá cỗ đó đúng hok thanthong<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><br>
 

Thanthong

New member
 Phá đám mà được khen sao huynh, chưa chính xác lắm!<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0">,hihi,huynh tiếp tục suy nghĩ hé!
 

Vinh Nguyen

New member
Cái này Vinh Nguyên đã đọc ở đâu đó rồi : là phá kỷ lục <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0">
 

Thanthong

New member
 Hoan hô, chúc mừng huynh, chưa gì đã bị huynh đón trúng<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0">
 

Facebook Comment

Top