Đố vui để học

levanvinh

New member
<P> </P>
<P> Bài 1 ; có một chuyện bình thường là ném một hòn đá lên cao ,khi lên đến cực đại thì đá sẽ rơi xuống đất vì ảnh hưởng lực hút của trái đất tác dụng vào vật , khi ném mạnh hơn có nghĩa là vận tốc ban đầu lớn hơn thì hòn đá sẽ lên cao hơn.Hỏi sẽ ném với vân tốc tối thiểu là bao nhiêu thì hòn đá bay luôn không rơi trở lại??</P>
<P> Bài 2 : một bàn cờ gồm có 64 ô đánh số từ 1 đến 64 , người ta bỏ vào ô 1 = 2 hạt gạo , ô 2=4 hạt , ô 3 = 8 hạt gạo...và tiếp tục như vậy đến ô 64.. ( biết rằng 1kg gạo có = 10.000 hạt gạo ) ,hỏi tổng số gạo thu được là bao nhiêu??,và  mổi người dân tiêu thụ 1 năm khoảng 300 kg gạo , và dân số Việt Nam là 100 triệu thì số gạo trên nuôi dân được bao lâu??</P>
 

Vinh Nguyen

New member
xin họa với Huynh levanvinh vài câu không hẳn là trả lời nhé
<br />Bài 1 : một bài đơn thuần về chuyên môn khí động học (hay chuyện tín ngưỡng nhỉ <img border="0" src="smileys/smiley1.gif" border="0"> ), hiện thế giới người ta đã có cuộc sống trên trạm vũ trụ rồi, các vận tốc Match 1, 2, 3 ... http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_l%E1%BB%ADa_v%C5%A9_tr %E1%BB%A5
<br />Bài 2 : ô thứ nhất có 2 hạt gạo (2^1), ô thứ 2 có 4 hạt (2^2), ô thứ 3 có 8 hạt (2^3) v.v. ô thứ 64 có 2^64 hạt gạo. Số gạo là tổng 2^1+2^2+....+2^64= 36.893.488.147.419.100.000 ("Ba mươi sáu tỉ, tám trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi tám nghìn một trăm bốn mươi bảy" TỶ, bốn một chín TRIỆU, một trăm NGHÌN hạt gạo <img border="0" src="smileys/smiley17.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley17.gif" border="0"> <img border="0" src="smileys/smiley17.gif" border="0">
<br />Còn ăn uống thế nào thì tính ra thôi nhỉ <img border="0" src="smileys/smiley17.gif" border="0">
 

Facebook Comment

Top