Đố vui nà !

Thanthong

New member
<P> Câu 1: Quả gì chưa ăn màu xanh, cắn vào màu đỏ, nhả ra màu đen?<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0"></P>
<P>Câu 2: Con gì đầu "dê" mà mình "ốc" ?<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>Mấy huynh tỷ giải giúp !<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
 

Facebook Comment

Top