Đố vui về Khai Minh Đại Đạo

thanhthanh92

Moderator
<P>  Muội xin có đôi lời : sự học thì không bao giờ có giới hạn nên muội thiết nghĩ ta vẫn nên duy trì chủ đề này. Hôm nay, chưa tìm ra được câu trả lời thì ACE chúng ta lại cố gắng tìm thêm tài liệu để trả lời sau, khi nào không tìm được nữa thì nhờ huynh Đạt Tường giải đáp nếu không thì đó sẽ là thiếu sót lớn lao của mỗi người thanh niên Đại Đạo chúng ta.</P>
<P>  Bức hình Người cưởi ngựa đó là hình một vị "Thái tử" trong khuôn viên Tòa Thánh Tây Ninh? Nếu đúng thì muội xin được nói tiếp, nếu sai thì mong mọi người cùng giải thích xem vì thanh chưa bao giờ được tới Tòa Thánh .</P>
<P> </P>
 

Thanthong

New member
 Theo như đệ được biết thì, vị Thái Tử trên là tên là Sỹ Đạt Đa, sau là PHẬT TỔ THÍCH CA MÂU NI, Ngài cưỡi trên con bạch mã có tên là Kiền Trắc, từ bỏ danh lợi, ra đi tìm phương cứu khổ cho chúng sanh
 

NAMMÔ

New member
Đạt Tường nói:
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2008-11-11_230723_330.JPG" border="0"> </P>
<P><FONT size=3>Trong tấm hình này, bạn có thể đưa ra yếu tố nào ngày nay đã trở thành lịch sử?</FONT></P>
<P>
  </P>
<P>VẬY TẠI SAO NGÀY NAY NHỮNG PHO TƯỢNG ẤY KHÔNG CÒN NỮA?QUẢ CÀN KHÔN KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC?VÀ KHÔNG CÓ BỘ THIÊN PHỤC GIÁO TÔNG TRÊN NGAI?VÀ LẠI CÓ MỘT MIẾNG CHẤN NGANG BÊN TRƯỚC BẢY NGAI (che lại,có ý nghĩa gì?)</P>
<P>Tổ Đình Bến Tre sau khi được thành lập tại ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY (tại Thị Xã Bến Tre)thì sẽ có thờ quả càn khôn và các pho tượng,7 ngai y như Đạo buổi đầu vậy ! (Xin xem quyển CHÚ GIẢI TỔ ĐÌNH )</P>
<P>Qủa càn khôn năm 1934 khi Đức Hộ Pháp được Đại Hồi Đồng quyết định Ngài chưởng quản nhị hữu hình đài (Tại Toà Thánh Tây Ninh)thì đã bị bốc cháy !</P>
<P>Theo đệ biết thì Ngài Ngô không nhận Ngôi Phẩm Giáo Tông nhưng cũng có may bộ áo ấy ! Sau khi Ngài về CẦN THƠ thì có đem theo làm KỈ NIỆM (không biết là đúng không nữa)</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

NAMMÔ

New member
<P> Theo đệ biết 3 chữ trên chùa ấy là </P>
<P>"<strong>THIỀN LÂM TỰ</strong>"được nhân dân gọi là CHÙA GÒ KÉN,TÂY NINH ! Là nơi long trọng tổ chức LỄ KHAI MINH ĐẠI ĐẠO lần nhứt !</P>
<P>Và hình ông hoà thượng NHƯ NHÃN là Thích Chưởng Pháp !</P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>  Pho tượng Xa - Nặc chạy bộ theo Đức Thích Ca cưỡi ngựa tầm đạo buổi đầu tiên.Hình ảnh hai pho tượng này thể hiện sự tích tầm đạo của Phật Thích Ca đồng thời làm tiêu biểu cho thế nhân mục đích và ý thức sự vinh sang, quyền quý ở cỏi đời..... mà từ ngàn xưa Đức Thích Ca đã nhận thức được.....</P>
<P>  Nguyên Đức Thích Ca xưa là một vị Thái tử con vua Tịnh Phạn sinh trưởng tại Ấn Độ. Nhưng Thái tử sớm nhận thức được ý nghĩa kiếp sinh con người chỉ là giã tạm.Suốt đời khổ não vẫn triền miên , trải qua các trạng thái sinh, lão, bệnh, tử. Hiện trạng ấy đã thúc đẩy Thái tử tìm phương giải khổ chúng sanh. Suốt bao năm khổ hạnh tầm đạo. Thái tử đã tìm được phương pháp giải khổ mà cứu cánh, nó là sự giải thoát kiếp luân hồi sanh tử cho chúng sanh; ấy là đạo Phật vậy.</P>
<P> Ngày nay, khi lập Đại Đạo Tam Kì Phổ Độ, Đức Thượng Đế quy nguyên Tam Giáo; thực tiễn giáo lí: Phật, Lão, Nho làm phương châm thực dụng, mục đích thực hiện đời sống thế nhân trên cương lĩnh đạo đức sinh hoạt cho cỏi đời được hòa thuận, an vui khỏi chiến tranh tàn khốc, hầu lấy đạo Phạt làm phương giải thoát kiếp sinh. Nên tượng hình Phật Thích Ca tiêu biểu cho đại cương quan điểm thực hiện của tôn chỉ và mục đích nền Đại Đạo Tam Kì Phổ Độ ; đồng thời cảnh giác thế nhân hướng về đạo đức từ bi,...............</P>
 

Facebook Comment

Top