Đố vui

Thanthong

New member
<P> Các huynh tỷ giải giúp đệ câu này</P>
<P>Khi nào: 3+2=1=14<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
 

hoatuongvi90

New member
<P> Trong khi chờ câu  trả lời của Thanthong vi có vài câu đố  mọi người cùng tham gia giải nhé<BR>(Các nhà văn ,nhà thơ sau là ai?)<BR>.1.Nhà văn nào là nhà văn Tây nhất?<BR>2.nhà thơ nào tròn nhất?</P>
<P>3.Nhà văn nào ăn xong rồi lại vẽ?</P>
<P>4.Nhà văn nào cao nhất?<BR>5.Một hôm trời không trăng không sao, thành phố không lên đèn, có một thằng Mỹ đen đi giữa thành phố.Hỏi làm sao người ta biết người đó là Mỹ đen?</P>
 

Thanthong

New member
<P> Câu 3: nhà văn Tô Hòai</P>
<P>Câu 4: nhà văn Nam Cao</P>
<P>Câu 5: vì lúc đó đang ban ngày mà !^^<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P> </P>
 

trung_thu123

New member
<P>  Chào hoatuongvi !</P>
<P>  Câu 1 :  Nguyễn Nhược Pháp( !?)</P>
<P>  Câu 2 : nhà thơ Chế Lan <strong>Viên. </strong></P>
<P>  hoatuong vi ơi! trong câu đố có dùng một chữ hơi " nặng" chắc tại quen miệng, mình sợ ai có da màu buồn thôi!  (dùng "anh" hay" chú" đươc chứ nhỉ ! )</P>
<P><strong> </strong></P>
 

hoatuongvi90

New member
<P>Vi xin lổi vì đã ko chú ý câu từ mong mọi người bỏ qua.Lần sau sẽ rút kinh nghiệm </P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top