Dùng Chó Bắt Chuột

DangVo

New member
<P> <strong>Dùng Chó Bắt Chuột</strong> </P>
<P>Tề có người xem tướng chó rất giỏi. <BR><BR>      Nhà láng giềng nhờ mua một con chó hay để bắt chuột. <BR><BR>      Một năm trời mới mua được, bảo nhà láng giềng: <BR><BR>      - Con chó này tốt lắm. <BR><BR>      Người láng giềng nuôi con chó ấy mấy năm mà không thấy nó bắt chuột, bèn hỏi anh xem tướng chó. Anh này bảo: <BR><BR>      - Con chó này tốt lắm đấy! Nhưng cái chí của nó là bắt hươu nai, cầy, cáo, chứ không muốn bắt chuột. Vậy, phải cùm chân nó lại! <BR><BR>      Nhà láng giềng làm y theo lời. Quả về sau, con chó hay bắt chuột. <BR><BR>      Lời bàn: <BR><BR>      Bài văn này ở xã hội tự do, thì có thể cười được. Ở những xã hội độc tài, chắc chắn sẽ không thể cười, mà phải khóc to lên... mới được <BR><BR>      Là một con chó có tài bắt hươu, nai, cầy, cáo... mà bị "cùm chân" nên cam phận đi làm công việc bắt chuột, quả đáng thương hại lắm rồi! Nhưng, không ai "cùm chân" mình cả, mà lại tự ý "cùm chân", chịu nhận lãnh vai trò bị "cùm chân" để được vinh hoa phú quý, thì thật không biết nên cười hay nên khóc?</P>
<P>Sưu tầm: Cái Cười Của Thánh Nhân</P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>BẠN DangVo : </P>
<P> Bài văn này ở xã hội tự do, thì có thể cười được. Ở những xã hội độc tài, chắc chắn sẽ không thể cười, mà phải khóc to lên... mới được <BR><BR>      Là một con chó có tài bắt hươu, nai, cầy, cáo... mà bị "cùm chân" nên cam phận đi làm công việc bắt chuột, quả đáng thương hại lắm rồi! Nhưng, không ai "cùm chân" mình cả, mà lại tự ý "cùm chân", chịu nhận lãnh vai trò bị "cùm chân" để được vinh hoa phú quý, thì thật không biết nên cười hay nên khóc?</P>
<P><FONT size=3><strong>Qua câu chuyện của bạn DangVo,nhìn bằng LĂNG KÍNH khác tí xíu,mình </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>bổng nhận ra rằng :</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Trong xã hội xưa hay nay nhìn vào thuật dụng người,mình thấy có </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>rất nhiều hạng người hổng chịu làm<FONT color=#9966cc> < THƯỜNG DÂN NAM BỘ ></FONT> mà lại rất </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>thích rất ưa được làm này, làm nọ thích được   <FONT color=#9933cc>ĐEO - ĐỘI</FONT>  trên đầu mình cái   </strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><strong>< </strong></FONT><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>VÒNG NGUYỆT QUẾ ></FONT> và mặc dù vẩn biết rằng ẩn sau lớp  <FONT color=#0000ff>< VÒNG </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><strong>NGUYỆT </strong></FONT><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>QUẾ ></FONT> ấy là một <FONT color=#ff0000> < VÒNG KIM CÔ ></FONT>  và vẩn biết một khi họ bị  niệm </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>THẦN </strong></FONT><FONT size=3><strong>CHÚ < úm ba la,ba la.....> là họ bị quay như chong chóng.ấy vậy mà </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>vẩn có </strong></FONT><FONT size=3><strong>số đông người vẩn thích và vẩn ước ao được đặng như vậy,thế mới </strong></FONT><FONT size=3><strong></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>biết được đó là xã hội,vì đó là ĐỜI nên mới có sự ưa mến sự <FONT color=#009933><THẮT - </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#009933 size=3><strong>CỘT </strong></FONT><FONT size=3><strong><FONT color=#009933>></FONT> đó hầu như là một trong những cái bổn nghiệp, chứng </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>bệnh của LOÀI </strong></FONT><FONT size=3><strong>NGƯỜI ,nếu giã lỡ như họ không được hân hạnh nhận lãnh </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>cái sự < THẮT -</strong></FONT><FONT size=3><strong>CỘT> ấy.thì làm như do nghiệp lực khiến xui họ cũng tự tìm </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>và tự đến với sự <FONT color=#009933>< THẮT </FONT></strong></FONT><FONT size=3><strong><FONT color=#009933>- CỘT > <FONT color=#000000>ấy !</FONT></FONT> và lấy đó làm <FONT color=#ff00cc>CHÂN NIỀM HẠNH </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#ff00cc>PHÚC</FONT> trong đời mình vậy ! , bởi vậy mới gọi </strong></FONT><FONT size=3><strong>là ĐỜI ,mới có <FONT color=#0000ff>< VÒNG NGUYỆT </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff>QUẾ ></FONT> và <FONT color=#ff0000>< VÒNG KIM CÔ ></FONT> mới có cái SỰ để rồi qua những chuyện </strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>những thứ đó NGƯỜI ĐỜI mới thấm và </strong></FONT><FONT size=3><strong>nhìn ra được cái LÝ</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>1234 có chút ý lời tham gia cùng chủ đề </strong></FONT></P>   
 

DangVo

New member
<P>nhự vật 1234 đã hiểu được chiều sâu của ý bài rùi <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"><BR>sanh được làm người là quý lắm, tráng lên thêm một bước nữa để về nơi thanh nhàn mà hông chịu , ham đủ thứ để rồi khi trồi khi sụp, uổng phí cả cuộc đời <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
 

1234

Active member
<P><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">   </P>
<P><FONT size=+0>Lời bàn: <BR><BR>      Bài văn này ở xã hội tự do, thì có thể cười được. Ở những xã hội độc tài, chắc chắn sẽ không thể cười, mà phải khóc to lên... mới được </FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>Bạn DangVo nghĩ sao mà không cười được vậy ! 1234 chẳng những thấy </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>cười được mà còn cười THẬT TO nữa kìa ! HA,HA,,,HA ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">  ( mình </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>nghĩ người không CƯỜI được chắc là vì họ,,,,ghen tức với CHỦ NHÂN CON </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>CHÓ ĐÓ thôi ! vì nếu </strong></FONT></FONT><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>nuôi và được </strong></FONT></FONT><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>CON CHÓ  thuộc lọai ĐỘNG VẬT QUÝ </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>HIẾM ĐÓ,1234 nghỉ rằng có lẽ,,, CHỦ </strong></FONT></FONT><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>NHÂN NÓ sẻ  </strong></FONT></FONT><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>GIÀU TO  ,nếu ai hỏi mua </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>được NÓ e rằng chủ NÓ < VỚ > được 1 mớ BẨM </strong></FONT></FONT><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>he DangVo ! vì NÓ là ĐỘNG </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>VẬT QUÝ HIẾM <FONT color=#ff0000>( CHÓ LAI MÈO ) </FONT>mà lị ! </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>HA,HA,,,,HA ! <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> ( thọt léc 1 cái he! bạn cười được hông vậy </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>DangVo !? còn nếu như trong xã hội ĐỘC TÀI bạn đeo khẩu trang vào mà </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT color=#0000ff size=3><strong>cười,  AI MÀ THẤY - MÀ BIẾT !  HI,HI,,,HI ! )</strong></FONT></FONT> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">  <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> </P>
 

ThienThanh

New member
<br>Hiền Huynh Dangvo đã bỏ công sức sưu tầm bài viết hay và đầy ý
<br>nghĩa. Một bài viết nghiêm túc, đầy triết lý đẹp đẽ như thế, lẽ ra bạn
<br>1234 không nên viết những lời bông đùa. Thiên Thanh xin góp ý một tí,
<br>1234 đừng giận nhé.
<br>
<br>“Cái chí” đó thật ra có khác gì cái ý chí của con người, muốn
<br>đem khả năng Thiên nhiên của mình phụng sự cho cuộc đời. Khi “bất
<br>đắc chí”, chân "bị cùm", chẳng thể thỏa sức vùng vẫy theo đúng như cái
<br>năng lực Trời đất ban cho mình thì còn gì đau khổ cho bằng. Như thế
<br>không “khóc to” mà lại cười được chăng ? Nếu cười được đi chăng thì
<br>cũng cười được trong nước mắt !<br>
<br>Đời người đắc ý cứ say đi
<br>Trăng suông chén trống để mà chi
<br>(Lý Bạch)
<br>Hay
<br>Rút dao chém nước, nước vẫn chảy
<br>Cất chén tiêu sầu, sầu vẫn sầu
<br>(Lý Bạch)
<br>
<br>Tiếng khóc đó dẫu được giấu kín, ta vẫn có thể dễ dàng mà cảm thông
<br>và kính phục được. Cái ý chí hiến dâng cho đời như thế mới là đáng trân trọng,
<br>còn “cái chí” muốn được “cùm chân” để đổi lấy vinh hoa phú quý, quyền
<br>cao chức trọng, mũ cao áo rộng, kẻ đón người đưa thì dẫu đời hay đạo vẫn thế, làm sao tránh khỏi bị chê
cười phải không nào.
<br>Thiên Thanh  
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>1234 chào bạn Thien Thanh vả bạn DangVo,cùng các bạn trên DIỂN ĐÀN</P>
<P>1234 chào bạn ThienThanh,nếu như 1234 chẳng cảm cái hay cái ý vị trong bài trên của bạnDangVo </P>
<P>và nếu bài trên của bạn DangVo < LẠT PHÈO > không hàm xúc LÝ TÍNH ,có lẽ 1234 đã chẳng mõi </P>
<P>công ngồi viết những dòng < BÔNG PHÈN > TA CƯỜI  mà nào AI HIỂU !? AI CẢM !? là TA  CƯỜI </P>
<P>GÌ !? TA KHÙNG CHĂNG !? TA CƯỜI  cho THÓI ĐỜI CHÁT NGẮT, TA CƯỜI là CƯỜI cho cái sự </P>
<P>ĐỜI Ố KỸ ĐAU THƯƠNG và BẤT BIẾN chứ TA nào CƯỜI trên nếp khổ của  KIẾP NHÂN SINH ! </P>
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=3><strong>QUA CƠN SÓNG GIÓ TẠI TRẦN</strong></FONT></P>
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=3><strong>CON THÌ ĐÃ TỎ - ĐÃ TƯỜNG VẬY CHƯA !?</strong></FONT></P>
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=3><strong>LÒNG NGƯỜI KHÓ BIẾT - KHÓ DÒ !</strong></FONT></P>
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=3><strong>TÌNH ĐỜI NHƯ,,,MUỐI ĐỂ MÀ MẶN TÂM !</strong></FONT></P>
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=3><strong>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</strong></FONT></P>
<P>Trong đời có những NỤ CƯỜI như sảng khoái ngoài môi,nhưng chứa đầy CHẤT ĐẮNG  trong </P>
<P>TÂM, sao TA LẠI CHẲNG CƯỜI ĐƯỢC NHỈ !?  sao TA lại chẳng CƯỜI !? TA KHÓC sẽ làm THAY </P>
<P>ĐỔI ĐƯỢC cục diện của KIẾP NHÂN SINH Ư !?? nếu được vậy 1234 nguyện được khóc mãi </P>
<P>không thôi ! TA VẨN CỨ CƯỜI cho dù rằng :TA HIỂU ĐƯỢC AI !? và AI HIỂU ĐƯỢC </P>
<P>TA !? dù vậy TA vẩn cứ CƯỜI ! mặc tình,mặc tánh là AI HIỂU MẶC AI ! TA VẨN MÃI CƯỜI  ! : </P>
<P>HA,HA,,,,HA !</P>
<P>( 1234 không và chẳng có gì để và đáng giận bạn cả ! cho dù bạn chẳng hiểu được ý niệm </P>
<P>trong TÔI ! )</P>
<P>Nếu vạn dậm THIÊN LÝ không có được bóng TRI ÂM hiểu và giao cảm đặng LÒNG MÌNH chợt ! ta </P>
<P>bổng cất tiếng  THÁN RẰNG ! : </P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>DỪNG CHÂN TA ĐỢI KẺ TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CẤT TIẾNG TIÊU ĐƠN CẠN TỎ LÒNG!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>BẬT ĐÀN KHẢY TẤU KHÚC TƯƠNG TIÊU!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>NGÀN NĂM TA VẨN ĐỢI NGƯỜI XƯA,,,!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CÓ BIẾT RẰNG,TA VẨN,,,ĐỢI NGƯỜI!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TA ĐỢI NGƯỜI, NGƯỜI ĐÂU HAY BIẾT!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>THỨC ĐÊM DÀI TA ĐỢI TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>THI VÀI LỜI TÂM TƯ GÓI CHẶC</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>LÚC CẠN TÌNH TA BỖNG NHỚ,,,TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TA VẨN ĐỢI,NGÀN NĂM,,,TA VẨN ĐỢI!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TIẾNG TIÊU XƯA,VẨN TẤU KHÚC TIÊU DAO</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>TIẾNG TIÊU BUỒN,THA THIẾT THỔI ĐÊM ĐÔNG!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>NGÀY TƯƠNG HỘI,TA HOÀ CA DAO TẤU!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>ĐỄ THOẢ LÒNG TRI KỶ VỚI TRI ÂM</FONT></strong></P>
<P> </P>
<P>1234 chúc các bạn trên DIỂN ĐÀN SỨC KHOỂ cùng góp bài,góp ý ,nói lên những gì cảm </P>
<P>nghỉ CHÂN THẬT nhất của LÒNG TA !</P>
<P>1234 THÂN ÁI CHÀO</P>           
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Thien Thanh :</P>
<P>Hiền Huynh Dangvo đã bỏ công sức sưu tầm bài viết hay và đầy ý <BR>nghĩa. Một bài viết nghiêm túc, đầy triết lý đẹp đẽ như thế, lẽ ra bạn <BR>1234 không nên viết những lời bông đùa. Thiên Thanh xin góp ý một tí, <BR>1234 đừng giận nhé. <BR></P>
<P>TRIẾT LÝ chứ chưa phải là ĐẠO LÝ <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P>CÒN :</P>
<P>Rút dao chém nước, nước vẫn chảy <BR>Cất chén tiêu sầu, sầu vẫn sầu </P>
<P>THÌ 1234 thấy cái ĐẠO LÝ nó nằm ở chổ  :</P>
<P>DÙ CÓ RÚT ĐẠI ĐAO CHÉM CHÉM XUỐNG NƯỚC vẩn không CẮT - CHIA được NƯỚC mà dù : </P>
<P>CHẲNG CHÉM NƯỚC ,thì NƯỚC vẩn MÃI LIỀN NHAU</P>
<P>VÀ :</P>
<P>DÙ CẤT CẠN CHÉN SẦU thì SẦU ĐÓ vẩn Y Y</P>
<P>CÒN : </P>
<P>HỔNG CÓ NHẤP MÔI ,( vì không biết uống rượu ) thì SẦU cũng  vẩn CÒN BẤT BIẾN </P>
<P>VẬY :</P>
<P>ĐỨNG TRƯỚC MỘT HOÀN CẢNH NÀO ĐÓ ! ,MỘT UẨN KHÚC NÀO ĐÓ ! thường có 2 hướng </P>
<P>của Ý THỨC HỆ ĐƯỢC diển trình TRONG TA ! :</P>
<P>1- THEO CHIỀU HƯỚNG TÍCH CỰC</P>
<P>2- THEO CHIỀU HƯỚNG TIÊU CỰC</P>
<P>và SAO TA KHÔNG CHỌN HƯỚNG TÍCH CỰC !?</P>
<P>CHÉM hoặc KHÔNG CHÉM NƯỚC ( củng không chia cắt được NƯỚC và NƯỚC mãi vẩn </P>
<P>LIỀN NHAU )</P>
<P>CẠN CHÉN SẦU hoặc không hề NHẤP MÔI ( thì SẦU vẩn Y Y đứng đó chờ TA giải quyết ! )</P>
<P>VÀ : ThienThanh hay 1234 người thì MUỐN KHÓC còn kẻ thì MUỐN CƯỜI </P>
<P><U><strong><FONT color=#009900 size=3>cho dù là<FONT color=#ff0000> KHÓC </FONT>hay <FONT color=#0000ff>CƯỜI</FONT> thì</FONT></strong></U> : <strong><FONT color=#cc0099 size=3>KIẾP NHÂN SINH ĐẦY Ố KỶ vẩn Y Y</FONT></strong></P>
<P>VẬY mới THẤU RẰNG mới HIỂU RẰNG mới CẢM đặng RẰNG 2 chữ :<strong><FONT size=3><FONT color=#ff0000> KHÓC</FONT> - </FONT></strong><FONT color=#0000ff><strong><FONT size=3>CƯỜI !</FONT></strong> </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><FONT color=#333333>vậy mới hiểu được rỏ nét hơn chuyện :</FONT><strong><FONT size=3> <FONT color=#ff0000>KHÓC</FONT><FONT color=#333333> - </FONT>CƯỜI</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong><FONT size=3>1234 <FONT color=#000000>có chút lời phiếm luận chuyện <FONT color=#ff0000>KHÓC</FONT> - <FONT color=#0000ff>CƯỜI</FONT> gửi trao bạn Thien Thanh</FONT></FONT></strong></FONT> <BR><BR><BR></P>
 

ThienThanh

New member
Bạn à. Thiên Thanh không định viết tiếp, nhưng sợ bạn đang chờ
<br>nên đành miễn cưỡng viết nội dung cuối cùng này. Vì có viết thêm
<br>nữa thì ý tứ cũng không có gì khác lạ.
<br>
<br>Thiên Thanh nông cạn nên chỉ nhận định câu chuyện đến thế. Sai
<br>hay đúng xin nhờ bậc cao hơn chỉ giáo. Xin chân thành cảm ơn.
<br>
<br>Thiên Thanh xin mạn phép nói rằng bạn viết sai nhiều lắm. Nên cẩn
<br>thận hơn khi nói và viết nhé. Cái Đạo lý mà bạn viết ở trên chưa
<br>đúng đâu. Bạn nên xem lại.
<br>
<br>Còn khóc hay cười, xin tùy ý bạn vậy, thật sự không quan trọng lắm .
<br>
<br>Lời nói thẳng thường không dễ nghe.Mấy dòng góp ý chân tình,
<br>không có ý gì khác, mong bạn đừng trách. Vì việc làm này cũng xuất
<br>phát từ tình anh em mà thôi.
<br>
<br>Chào thân ái.
<br> 
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>BẠN Thien Thanh :</P>
<P>Còn khóc hay cười, xin tùy ý bạn vậy, thật sự không quan trọng lắm . <BR></P>
<P>Mình chỉ chờ câu này ở nơi bạn thôi ! 1234 rất có lời chân thành cám ơn BẠN <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>Thien Thanh :</P>
<P>Thiên Thanh nông cạn nên chỉ nhận định câu chuyện đến thế</P>
<P>Lời nói thẳng thường không dễ nghe.Mấy dòng góp ý chân tình, <BR>không có ý gì khác, mong bạn đừng trách. Vì việc làm này cũng xuất <BR>phát từ tình anh em mà thôi. </P>
<P>1234 CẢM NHẬN NƠI BẠN CÓ GÌ ĐÓ RẤT CHÂN TÌNH và thẳng thắng GÓP Ý ĐỔI TRAO,BẠN </P>
<P>ĐỪNG NGẠI 1234 GIẬN,1234 RẤT CHÂN THÀNH TIẾP THU NHỮNG GÌ NƠI BẠN ĐÃ CÙNG CHIA </P>
<P>SẺ NHẮC NHỞ CHO 1234</P>
<P>1234 GỞI LỜI CHÚC SỨC KHỎE BẠN,1234 MONG RẰNG ĐƯỢC BẠN NHẮC NHỞ VÀ GÓP Ý </P>
<P>NHIỀU CHO 1234 THẤY ĐƯỢC NHỮNG THIẾU SÓT NƠI TỰ THÂN,ĐÓ LÀ LỜI CẢM ƠN CHÂN </P>
<P>TÌNH NHẤT TỪ 1234,MONG RẰNG BẠN KHÔNG CHÊ TRÁCH 1234 NHÉ !</P>
<P>1234 CHÀO THÂN ÁI !</P> 
 

ThienThanh

New member
 
<img src="smileys/smiley1.gif" border="0">Hì. Thiên Thanh không mong gì hơn thế.<br>Xin cảm ơn bạn.<br>Xin chào và hẹn gặp lại.<br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>he,he,,,he ! 1234 chào bạn Thien Thanh,vừa rồi chắc có lẽ bạn hơi ngở ngàng và cảm nhận ở nơi </P>
<P>1234 1 tính cách " kỳ đặc - TRẺ GIÀ lẩn lộn " (WA SỰ TÌM HIỂU CỦA BẠN Ở NHỮNG CHỦ ĐỀ </P>
<P>KHÁC ) phải không,cứ y như là TRẺ bổng hoá GIÀ, GIÀ lộn thành TRẺ như PHÂN THÂN phải </P>
<P>không !? bạn trẻ àh,bạn không cần e dè hay ngại những gì đã wa nhé ! thật ra 1234 có rất nhiều đều </P>
<P>muốn nói cùng bạn lắm nhưng 1234 không thể lạm dụng DIỂN ĐÀN mà  <riêng tư> được,nếu đã </P>
<P>không biết nhau thì thôi ! mong rằng tất cả mọi THÀNH VIÊN chúng ta đây trong DIỂN ĐÀN cùng </P>
<P>nhau gắng gít hơn,cảm thông,chia sẻ nhau hơn và mục đích TỐI THƯỢNG CAO CẢ nhất là hảy </P>
<P>cùng động viên và khích tấn nhau trên bước đường TU HỌC,1234 không biết tặng bạn gì đây !? thôi </P>
<P>thì 1234 tặng bạn 1 bài thơ < CON CÓC > nha ! mặc dù 1234 không biết THI PHÚ - VĂN CHƯƠNG </P>
<P>là gì cả ! nhưng cứ viết đại và tặng bạn trẻ,mong rằng đừng chê nha bạn !</P>
<P>( còn giã như bạn hiểu bài CON CÓC này là gì cũng được ! mình tặng chỉ là biết tặng thôi ! )</P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3></FONT></strong> </P>
<P align=center><strong><FONT color=#990000 size=3>không,không,,,,,không gì cả !</FONT></strong></P>
<P align=center><FONT color=#006633 size=5><strong>-----@----- </strong></FONT></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CỎ NON XANH ! TRỜI NƯỚC MÃI MÀU XANH !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>KHÔNG ĐẠT - KHÔNG ĐẮC ,CHẲNG VỌNG CẦU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>DẸP DỨT VỌNG CẦU TÂM THÔNG ĐẠO</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>TÙY HOÁ - TÙY DUYÊN,LẠI TÙY THỜI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff0000 size=3>TÙY DỤNG TÙY HÀNH BỞI TÙY DUYÊN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>DUYÊN THỨC TÁC THÀNH, DO TÂM KHỞI !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>BỞI TẠI TÙY DUYÊN - PHÁP DỤNG HÀNH</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>DUYÊN KHỞI CŨNG LÀ NƠI TÂM KHỞI !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#990099 size=3>NẾU CHẲNG LÀ TÂM ! BẢO LÀ GÌ !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>VẠN DUYÊN TÂM ỨNG - PHÁP DỤNG HÀNH</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>NẾU DỨT LẶNG DUYÊN PHÁP NÀO HÀNH !?</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CỬA ĐỘNG HUYỀN MÔN - KHÔNG CÓ CỬA !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>CHỈ BỞI TÂM TA - BÍT LỐI VÀO !</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#0000ff size=3>LỐI VÀO TUY KHÓ - NHƯNG CHẲNG KHÓ !</FONT></strong></P>
<P align=center><FONT color=#0000ff size=3><strong>CHỈ SỢ TÂM TA ,,,,</strong><strong>CHẲNG DÁM NHÌN !</strong></FONT></P>
<P align=center><IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">  <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">  <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
<P> 1234 CHÀO BẠN CHÚC BẠN TRẺ THÂN TÂM THƯỜNG LẠC,</P>   
 

ThienThanh

New member
Xin cảm ơn Huynh nhiều. Thiên Thanh cũng có đôi dòng tâm sự, qua
<br />đây cũng muốn chia sẻ cùng huynh 123 cũng như quý Huynh Tỷ ở diễn
<br />đàn.
<br /><font size="4">
<br /><strong>Cỏ non xanh ! mãi màu xanh trời nước
<br />Tâm xanh trong, chan hoà giữa nước non
<br />Giữa chơi vơi nghìn trùng mênh mông biển,
<br />Đi tìm tâm, tìm bản thể của ta.
<br />
<br />Cơn gió nào cuốn lòng ta đi mất
<br />Nên thôi đành vất vưởng chốn nhân gian.
<br />Bao năm rồi dòng đời bao thay đổi
<br />Mãi chạy đua nên lỡ chuyến đò ngang.
<br />
<br />Suy tư mãi cũng nhuốm đầy tội lỗi
<br />Cõi thế gian ta chỉ ngắm mây bay
<br />Nước Thiên đường chẳng bao giờ đóng cửa
<br />Chẳng thích vào, lại thích Động Đào Nguyên.
<br />
<br />Đã trót mang kiếp ngựa non háu đá
<br />Chồn chân rồi thôi trở về nẻo xưa
<br />Bao nỗi niềm từ tâm ta trỗi dậy
<br />Lòng dặn lòng xoá hết để tâm không.<em>
<br />
<br />Thiên Thanh </em>
<br /></strong></font>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P><strong><FONT size=5>Lòng dặn lòng xoá hết để tâm không.</FONT></strong><EM><strong><FONT size=4> <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></strong><BR></EM></P>
 

Facebook Comment

Top