GIA ĐÌNH HƯNG ĐẠO

tunhien

New member
<P> KÍNH </P>
<P>Tại vì lý do chi mà anh em nghĩ xem,mình cần có việc hỏi đến chúng ta:"GIA ĐÌNH HƯNG ĐẠO một số nơi tồn tại ít năm rồi lại hết,hết rồi lập lại,cứ thế mà không hiểu được,nay xin mọi người có hướng gì không?"</P>
<P>Chào thành kính!</P>
<P> </P>
 

nhattrung

New member
<P><FONT size=3> Thưa Huynh tunhien,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Theo tìm hiểu của đệ, hiện tại danh từ "GIA ĐÌNH HƯNG ĐẠO" là đơn vị trực thuộc Thánh thất - nằm trong hệ thống ngành dọc của Cơ quan Phổ tế (1 trong 4 cơ quan trực thuộc Cửu trùng đài của Hội thánh truyền giáo Cao Đài). </FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu Huynh có trăn trở hay thắc mắc, hãy liên hệ với Trưởng ban Phổ tế của Thánh thất huynh đang sinh họat hay gửi thư trực tế về Cơ quan Phổ tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài - địa chỉ 63 Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ nghĩ, với trách nhiệm của mình được giao các Huynh trong cơ quan Phổ tế Thánh thất hay Hội thánh sẽ trả lời các câu hỏi của Huynh.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trân trọng.</FONT></P>
<P> </P>
 

quocminh

New member
 GDHD không chỉ có tunhien mà tất cả những người quan tâm đến sinh hoạt của giới trẻ đều trăn trở.Như người tu mà thôi !? Là tập hợp của những người tự nguyện.Giải quyết được vấn đề nhân sự thì mọi việc sẽ ổn cả thôi. Người hướng dẫn phải nhiệt tình, chịu hy sinh, vượt qua tất cả trở ngại và yêu thương trẻ , bền chí mới mong đạt được kết qủa. Đây là việc công quả , là "Pháp thí " , và phải  hiểu  làm công quả là làm cho mình. Nhiều nơi có sinh hoạt này từ hơn 15 năm nay nhưng cũng lâm vào cảnh tương tự như tunhien thấy đó.Không vượt qua được khảo thí thì phải buôn tay thôi.Đôi lời nhắn gởi cùng huynh đệ tỷ muội.
 

hoalacvung

New member
<P> <EM><strong><FONT color=#0000ff>xin chào huynh Quocminh !<BR></FONT></strong></EM></P>
<P><EM><strong><FONT color=#0000ff>  Vấn đề sinh hoat GDHD của thế hệ trẻ nhà Đạo , nhằm tạo sự gần gủi học hỏi và vui chơi lành mạnh, nuôi dưỡng đức tin và sống theo lý tưởng của đạo Cao Đài , tương lai trở thành một công dân tốt , một đạo hữu tốt ....<BR> Có gì đâu mà huynh nói" Pháp thí , khảo thí. "   giống như   là  mấy vị xuất gia không bằng..! hihi......<BR>                             </FONT></strong></EM></P>
<P><EM><strong><FONT color=#0000ff>                                                              Tiểu Muội xin chào !</FONT></strong></EM></P>
 

Facebook Comment

Top