Giá Trị Của QUÁN CHIẾU trong tu tập

khaitam

New member
Kính huynh tỷ!

Con người bơi lội trong vòng tứ khổ, ham đua theo vòng danh lợi, chạy theo tình trường mà quên đi BỔN TÂM là cội phúc, là Thiên Đàng thung dung tự tại vĩnh hằng, là suối linh bất tận trong tĩnh giác. Vấn đề là làm sao ngừa ngăn cái ham, làm sao khai mở cửa linh mầu mà thôi. Sự ham muốn là dòng vận hành theo hơi thở đeo trong tư tưởng trói mình vào chốn a tỳ, tư tưởng loạn động mãi luôn lăn trôi không ngừng trong từng sát na của kiếp sanh tồn. Tâm là gốc cội biến sanh duyên quả, là nguồn biến thiên ra con đường dẫn chúng ta về của thánh thiện hay của của mê chấp tội lỗi. Do đó, tâm vốn thanh và định, tâm lại hiện duyên nơi lục thức tác nhân. Nếu con người biết vận dụng khéo léo lèo lái con đò của Tâm thức để không cho lục thức sai khiến ngày qua ngày thì lục thức dễ bị hàng phục về chỗ một. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tội lỗi là tội lỗi, tội lỗi vốn là tà, tà không hề sanh ra từ tội lỗi vì tà và tội lỗi là một. Chỉ có tâm ta là gốc sanh ra tà tâm rồi làm điều tội lỗi mà thôi. Tâm vốn là ánh sáng, là viên ngọc bất hoại mà do kỳ công của Tạo Vật ban cho. Ngọc không sáng tức là tâm phàm, ý chấp còn trói buộc. Muốn tâm minh kiến như mặt hồ không sóng ắt thấy ngọc. Dòng sông nếu chỉ một chữ định thì sông kia ngừng, bao nghiệp duyên đều định thể mà từ từ tiêu tan về giả hợp. Tâm cần an trú vào cái KHÔNG thì không phiền luỵ và biến tròn theo dòng vận chuyển của đời lôi kéo. Có câu rằng “Trung đạo là con đường vượt lên trên mọi chấp thủ và dẫn đến Niết bàn, như vậy tính chất trung đạo ở đây muốn nói rằng sự tương tác, cọ sát và nhân duyên giả hợp cùng các điều kiện cần và đủ để nhân nhiệp hợp và tan của trần gian đều mang tính tương đối. Tính chất tương đối là trạng thái tâm thức bất chấp, bất ngã và hữu ngã cùng một lúc. Nếu quán chiếu trên tinh thần ấy, trong cái không ấy, tâm thức sẽ hoà vào dòng an định kiến hữu bất chấp. Quán chiếu như thế tức là hình thành nền tảng căn bản để đoạn diệt tội lỗi, vì như đã nói, tâm là cội sanh ra các tướng pháp. Các pháp là pháp giả hợp. Tại sao chúng ta lại có thể nói “tâm là linh quang thường chiếu, minh minh chói chói” nhưng lại đồng thời lại nói “tâm là gốc cội sanh ra các pháp, sanh ra các tội lỗi”. Điểm này, mỗi người hãy trả lời với chính mình, kiến giải bằng sự quán chiêu cộng thông mà minh chánh nẻo giác của kiếp người.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Khai Tâm.<o:p></o:p>
 
Sửa lần cuối:

khaitam

New member
Kính huynh tỷ đệ muội!

Thiển nghĩ rằng, quán chiếu là pháp môn hữu dụng. Đã là phàm cấu thì luôn phải nhờ phương tiện dẫn dắt vào con đường minh kiến. Nếu liễu quán mà không cần phương tiện thì toàn là bậc đại căn, đại trí, thánh triết siêu phàm, tôn giáo chẳng cần có ý nghĩa gì nữa. Người hành giả cần nương Pháp như phương tiện mà viên thông về chỗ Nhất. Tâm nhất ấy là tâm không. Cái không của Diệu Hữu hoạt có, hoạt không, mầu nhiệm thiêng liêng.

Vài ý mọn. Mong huynh tỷ chỉ dạy thêm.

Kính bút!
 

Facebook Comment

Top