Giao lưu học hỏi

khanh_son

New member
  đừng có nóng quá chứ forever-pro. dù sao forever-pro cũng trả lời dc mà...<br>Huynh Trung thu ơi!!!!!!!!!!<br>sao hông thấy huynh có đáp án cho câu hỏi trên vậy. post lên cho ACE nghiên cứu dc hông huynh.<br>chào hòa ái.<br>
 

Forever

Administrator
 <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">sao chủ đề này dạo này ko có bài viết mới nhĩ ,ACE nào có bài đăng lên cho đệ tham khảo với<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

tuoitretuvan

New member
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3> Chào cả nhà nha ! </FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3>Đệ Tham Gia lại rồi đây. Trước tiên thì Đệ xin chúc mừng tỷ forever-pro đã trả lời đúng câu đố của Đệ kỳ trước. Còn sau đây là những câu đố của kỳ này : </FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3>Huynh Tỷ Đệ Muội Cùng Giải nha : </FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3>1. Ba người, bốn lưỡi mười chân<BR>một lưng mặc áo, hai lưng ở trần<BR>=> là cảnh gì đây ta?<BR>2. số học<BR>giả sử: 1=5 , 2=10, 3=15, 4= 20,............., 100=500, ............., 200=1000,..........., vậy 5=?</FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3>3. Chặt đầu thì hỏi, chặt đuôi trả lời, không chặt đầu, đuôi thì im thin thít lắng nghe. Đố bạn, đó là chữ gì?<BR><BR>4. Cái gì cứ phải đi đôi, suốt đời tôi tớ cho người thế gian?<BR><BR>5. Có đốt, có bẹ, Không phải là tre, Hoa thơm trắng rụng, Bên hè đêm trăng. Là cây gì? <BR>6. Thương nhau cởi áo cho nhau, Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Đố các bạn là con gì?</FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3>Chừng đó thôi ! </FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3>Chào Hòa ái !<BR></FONT><BR></P>
 

Forever

Administrator
<P> Câu 4 : đôi dép nè</P>
<P> Câu 6 :con người nè</P>
<P> Câu 5 :cây cau<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
<P>câu 1: cảnh đi cày (bừa) có con trâu nữa nè</P>
<P>câu 2: 5=32 à. hok phải =25 chứ<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley19.gif" border="0"></P> 
 

khanh_son

New member
tuoitretuvan nói:
<p align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="Times New Roman, Times, serif"> Chào cả nhà nha ! </font></p>
<p align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="Times New Roman, Times, serif">Đệ Tham Gia lại rồi đây. Trước tiên thì Đệ xin chúc mừng tỷ forever-pro đã trả lời đúng câu đố của Đệ kỳ trước. Còn sau đây là những câu đố của kỳ này : </font></p>
<p align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="Times New Roman, Times, serif">Huynh Tỷ Đệ Muội Cùng Giải nha : </font></p>
<p align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="Times New Roman, Times, serif">1. Ba người, bốn lưỡi mười chân<br>một lưng mặc áo, hai lưng ở trần<br>=> là cảnh gì đây ta?<br>2. số học<br>giả sử: 1=5 , 2=10, 3=15, 4= 20,............., 100=500, ............., 200=1000,..........., vậy 5=?</font></p>
<p align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="Times New Roman, Times, serif">3. Chặt đầu thì hỏi, chặt đuôi trả lời, không chặt đầu, đuôi thì im thin thít lắng nghe. Đố bạn, đó là chữ gì?<br><br>4. Cái gì cứ phải đi đôi, suốt đời tôi tớ cho người thế gian?<br><br>5. Có đốt, có bẹ, Không phải là tre, Hoa thơm trắng rụng, Bên hè đêm trăng. Là cây gì? <br>6. Thương nhau cởi áo cho nhau, Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Đố các bạn là con gì?</font></p>
<p align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="Times New Roman, Times, serif">Chừng đó thôi ! </font></p>
<p align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="Times New Roman, Times, serif">Chào Hòa ái !<br></font><br></p>
<br>khanh_sơn cũng xin tham gia câu 2 với. <br>5=5  chứ bằng mấy nữa.<br>chẳng lẽ 5= 12 tháng hihihi<br>chào hòa ái.<br> 
 

Forever

Administrator
 còn câu 3 nữa kìa khanh_sơn. forever bí luôn<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

tuoitretuvan

New member
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong> Chào Cả nhà ! </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Tệ Đệ ra những câu Đố này cũng lâu rồi nên giờ cũng xin Giải Đáp hết và bổ xung thêm những câu mà Khanhson và forever_pro đã giải. </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Đáp Án : </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Câu 1 : forever_pro trả lời cũng đúng nhưng chưa nói rõ ra. ( một người nông dân , hai con trâu và một lưỡi cày ) </strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Câu 2 : Cả Khanh son và forever_pro đều sai cả Đáp Án chính xát là 5=1 ( Vì trong đoạn giả sử đã có 1=5 tức 5 sẽ bằng 1)</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Câu 3 :Đáp Án là chử " TAI".</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Câu 4 và Câu 5: forever_pro đã trả lời đúng.</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Câu 6 :Câu 6 không phải là con người như forever_pro đã nói mà đó chính là " CON LỪA MẸ "</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Cảm Ơn các Đạo Huynh Đạo Tỷ đã tham gia trả lời.</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#ff0000 size=3><strong>Chào Hòa Ái !</strong></FONT></P>
 

truongtam

Administrator
 Mình cũng xin góp vui cùng các bạn vài câu đố:<br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">1.@ Là cái gì lá la...</span><br><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Toàn thân vàng tựa kén tằm,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Hay đứng xó xỉnh, hay nằm lê la,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Thế mà ngoan nhất trong nhà,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Có em dọn dẹp thật là tinh tươm?</span><br><br></div><span style="color: rgb(255, 0, 0);">2.@ Là cái gì lá la...</span><br><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Dưới nước, trên lửa,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Ở giữa sợi dây,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Tối ra đứng đầy,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Ban ngày trốn biệt?<br></span><div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"></span><br><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">3.@ Là cái gì lá la...</span><br></div><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"></span><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-style: italic;">Có đầu mà chẳng có đuôi,</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-style: italic;">Nằm trên vai người, nhún nhảy hai bên?</span><br><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">4.@ Là cái gì lá la...</span><br><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Anh thời có lưỡi không răng,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Em có răng nhưng không lưỡi.</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Anh đi trước rồi em đi sau,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Bước đi rồi lại bước lại,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Ngang dọc sá kể chi,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Anh vực xuống bùn sâu,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Em trườn trên đất mới.</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Bóng ác thẳng trên đầu,</span><br style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Người mỏi ta không mỏi.</span><br></div><br></div></div><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"></span></div></div>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>  1.Là cái chổi.</P>
<P>  2. Là cái đèn dầu. </P>
<P>   Muội  chỉ biết vậy thôi 2 câu kia khó quá ACE tìm thử nha.</P>
 

Forever

Administrator
 câu 3 chắc cái đòn gánh có 2 đầu chứ đâu có đuôi<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0">
 

truongtam

Administrator
 
Xui quá ta, có 4 câu mà các cậu giải đúng 3 câu rồi, phải công nhận tuổi trẻ bây giờ giỏi thật, với mấy câu đố này tớ nghĩ nát óc tưởng khó làm ai dè có người giải giỏi quá ta, hoan hô các bạn này nè <img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"><img src="smileys/smiley32.gif" border="0"> <span style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);">còn một câu nữz đó nha </span><img style="font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb255, 0, 0;" src="smileys/smiley2.gif" border="0"><br>
 

Forever

Administrator
 huynh truongtam ơi sao đệ thấy câu này nó sao ấy thấy nó mâu thuẩn giữa Anh và Em quá<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"> huynh cho đẹ hỏi câu này có 2 đáp án phải hok huynh<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

smile

New member
teutonic nói:
<FONT size=3>Bạn và 1 đoàn người đã tìm được kho báu ngoài đại dương,kho báu này được trông coi bởi 3 vị thần giống hệt nhau không thể phân biệt ai với ai.<BR>-Một vị luôn nói thật.<BR>-Một vị luôn nói dối<BR>-Một vị lúc nói dối lúc nói thật.<BR>Và họ chỉ trả lời đúng hay sai.<BR>Kho báu có hai hòm cũng giông hệt nhau,tuy nhiên chỉ có 1 hòm là có vàng còn hòm kia thì không có gì.<BR>Hãy hỏi 3 vị thần kia 2 câu hỏi (có thể hỏi cả 3 vị thần với cùng 1 câu hỏi) và tìm ra hòm vàng.<BR>Nào tìm kho báu đi các Huynh Đệ.</FONT>
 
 

Facebook Comment

Top