HÀO KHÍ DÂN TỘC VIỆT NAM

1234

Active member
<P> </P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CẦU CHO VIỆT QUỐC AN KHANG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CẦU CHO VIỆT QUỐC NHÀ NHÀ ẤM NO</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ THANH BÌNH</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CÙNG LÀ CỐT NHỤC CÙNG DÒNG MÁU TƯƠI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>DA VÀNG MÁU ĐỎ CÙNG CHUNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CÙNG LÀ TIÊN TỔ LẠC HÙNG VIỆT BANG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>DÂN TA HÀO KHÍ ANH HÙNG!</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TRỐNG ĐỒNG VANG TIẾNG ANH HÙNG NGÀN XƯA!</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>SẺ CHIA TỪNG HẠT CƠM DẦY</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CÙNG CHUNG TOAN TÍNH VẬN KỲ NAM BANG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>LÊN HAY XUỐNG Ở HỘI NÀY?</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>LÊN HAY XUỐNG!CÓ ĐƯỢC LÀ TẠI SAO!?</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TẠI VÌ THIÊN LỊNH SẮC BAN</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>AN NAM VIỆT QUỐC MÀN NÀY ĐI LÊN</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>VIỆT NAM ĐẠI QUỐC HÙNG ANH</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>ANH TÀI HÀO SĨ SỐ ĐÔNG NHIỀU NGƯỜI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CƠ TRỜI VẬN ĐẢO LÀ ĐÂY</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=6><strong>CƠ THIÊN ĐÃ ĐỊNH VIỆT NAM HUY HOÀNG</strong></FONT></P>       
 

Facebook Comment

Top