Hồi kí về người Anh Cả Đức Giáo Tông BCĐ

NAMMÔ

New member
 
<P align=center><B><FONT color=#ff0000 size=5><SPAN lang=en-us>Hồi Tâm Hành Đạo</SPAN></FONT></B></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Viếng thăm Vân Động, nghĩ càng thương</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Anh Cả vì Đạo, bao đoạn trường</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>An nhẫn bao năm, nơi Vân Động</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Ý chí không nao, đời phong sương</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Quyết lòng hoằng khai truyền chánh pháp</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Lập Ban Chỉnh Đạo trọn tình thương</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Dìu đời về đạo, xa tranh đấu</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Đời được Thánh Đức, an mười phương</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Vân Động ghi lại bao ký ức</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Lòng tôi xúc động mãi vấn vương</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Hồn tôi thức dậy trong giây phút</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Xả thân hành đạo quyết noi gương</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Đức Lý Giáo Tông......Người Anh Cả</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><strong><FONT color=#000000>Vì đời hành đạo đã dẫn đường.</FONT></strong></SPAN></P>
<P align=right><SPAN lang=en-us><FONT color=#000000 size=4><strong>Ngọc Lại Thanh</strong></FONT></SPAN></P>
 

NAMMÔ

New member
Vinh Nguyen nói:
NAMMÔ nói:
<P>uhm,vì chữ Biện Lịch quá nổi tiếng mà hjhj.Ai không biết cũng lạ há ! </P><BR>
<P></P>
<P>
<BR>uhm, cũng vì Vinh Nguyen thấy tên của vị ấy là ông Biện Lịch (và kèm theo tên là Lê Văn Lịch) thì đoán có thể đây là Ngài Ngọc Lịch Nguyệt; chứ nói danh hiệu ông Biện Lịch nổi tiếng thì chưa chắc, còn tùy từng vùng nữa hiền Nam Mô à! xin thứ lỗi vì Vinh Nguyên sinh sau đẻ muộn, còn vị "Ông Tư Mắt" thì Vinh Nguyên cũng chỉ biết nhân đọc bài về chuyện Đức Cao Thượng Phẩm bị "khảo" đang lúc kiến tạo Tòa Thánh vào buổi ban sơ của nền Đạo và ông Tư Mắt là một trong những vị đã "khảo" đức Cao Thượng Phẩm nên Vinh Nguyên có "ấn tượng" lắm! Xin cảm ơn hiền Nam Mô! (cũng xin nói thêm với quý HTDM là Vinh Nguyên không có thói quen sùng bái cá nhân) Kính!
 </P>
<P>Nếu Sử viết thì cứ xem là vậy,nhưng đừng đặt lòng tin vào quá nhá HUYNH ! vì SỬ ĐẠO đã bị những ngừơi viết XIỂM DÈ CHO ĐẶNG KHOE DANH CỦA MÌNH </P>
<P>Đức Cao Thượng Phẩm nhân từ,phúc hậu nên cũng không tránh khỏi những sự khảo của Đạo và Đời,Đức Ngài từ bỏ Toà Thánh mà lập ra Thảo Xá Hiền Cung để thờ riêng Đức Mẹ.Đạo đệ cũng thấy ánh từ bi của Ngài qua tấm hình trắng đen mà hằng năm đến ngày 21/11<SUP><FONT color=#993333><strong>(*) </strong></FONT></SUP>Hội Thánh cùng toàn đạo cung nghinh Thánh Dung Ngài từ Báo Ân về Lễ Nhạc Đường để tri ân Lễ Nhạc Ngài đã để lại cho nền Đạo Cao Đài,một vẻ Tu Hành khôn tả.</P>
<P><U>                                                                                                                                                                                                                                                                                          </U></P>
<P>(*)Ngày Khai Sáng Lễ Nhạc Đường</P>   
 

NAMMÔ

New member
<P><strong><EM><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=5><FONT color=#cc3300> </FONT><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff3300><U>TANG LỄ CỦA ĐỨC THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP LÊ BÁ TRANG</U></FONT></FONT></EM></strong></P>
<P><strong><EM><FONT color=#ffff00 size=5><FONT color=#ffffff><FONT size=+0>                       <IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-02-19_191523_DTCP.JPG" border="0">                            </FONT>   </FONT></FONT></EM></strong></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>       Khi Ngài liễu đạo Hội Thánh ban đầu định tám an táng Ngài tại Thánh Địa Bến Tre chờ khi nền Đạo hoàn nguyên rồi sẽ di hài cốt Ngài về Toà Thánh Tây Ninh vì có bài Thánh Thi dự báo ngôi tháp của Ngài phải để nơi đó.Nhưng khi Đức Giáo Tông đánh điện cho Chị Lớn Lâm Hương Thanh hay tin buồn thì Anh Cả có xin phép luôn với bà là người đứng tên chung với Anh Cả làm chủ Thánh Địa Tây Ninh được an táng Ngài phía sau Toà Thánh Tây Ninh.Đức Giáo Tông cũng đánh cho Đức Hộ Pháp một bức Điện báo tin Đức Thượng Chưởng Pháp đã qui liễu .<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>Chiều ngày 18 Juillet Đức Giáo Tông có tiếp được hai bức điện tín trả lời của Chị Lớn Lâm Hương Thanh và Đức Hộ Pháp xin chia buồn và cho phép an táng Ngài phía sau Toà Thánh.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>Sau khi nhận được hai bức điện trên,Hội Thánh sắp xếp đưa liên đài của Ngài về Toà Thánh Tây Ninh và sắp xếp chổ an nghỉ cho người đi đưa tang và các đạo hữu từ phương xa về thọ tang.Ông Thái Gấm Thanh quản lý công viên nơi Toà Thánh có lãnh 25 đồng từ Đức Hộ Pháp để lo xây nền Tháp của Ngài.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>Theo VI BẰNG TANG LỄ còn lưu lại thì đám tang Ngài được quý quan khác và toàn Đạo đến điếu tang rất trọng thể.Từ ngày 17 đến 20 tháng Juillet liên đài được hoàn tại Thánh Thất An Hội Bến Tre.Đến ngày 20 Juillet di liên đài lên Bửu Điện để cầu phúc cho Ngài.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>Ông Thái Bình Tân phái viên báo Việt <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on"><ST1:pLACE w:st="on">Nam</ST1:pLACE></ST1:COUNTRY-REGIoN> thay mặt ông chủ nhiệm Nguyễn Phan Long đọc bài ai điếu tỏ lòng thương kính công nghiệp đạo đức của Ngài.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>Vào lúc 08 giờ rưỡi sáng Hội Thánh và Gia Quyến nói lời tạ ơn quý Quan Khách và Toàn Đạo.Liên Đài được khởi hành có nhạc đưa linh và đồng nhi cùng chư chức sắc tiếp dẫn đi trước.Trên dưới 3000 người theo liên đài đến quận CHÂU THÀNH mới phân tay từ giã.Đức Giáo Tông lên xe tiếp dẫn Thánh linh qua PHÀ RẠCH MIỄU về Toà Thánh.Nơi đây có chư chức sắc và đạo tâm nam nữ phái Tiên Thiên đón tiếp liên đài làm lễ đưa tang với thâm tình nồng ấm.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>Xe vừa qua đến Mỹ Tho thì có quan tuần phòng tiếp chào.Tiếp theo là Quan Chủ Tỉnh Mỹ Tho,kỹ sư Lương Văn Mỹ,bác sĩ Phạm Văn Ngỡi,đốc phủ sứ Lê Minh Tiên,chủ nhiệm báo Tân Tiến Hồ Văn Lang cùng đông đảo quý Quan Chức làm lễ đưa tiễn.Hội Thánh và tang gia<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>xuống xe làm lễ,tạ ơn.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>Khi liên đài đến Thánh Thất Tân Hương toàn Đạo trong Họ lập bàn hương án tế cúng nghiêm mật.Đến Châu Thành Tân An có tuần phòng và lính tiếp nghinh.Chư Chức Sắc và Đạo Hữu các Họ Đạo Long Phú,Tân Quý Tây,Rạch Kiến,Tân Nhựt đều có đặt bàn hương án có lễ nhạc nghinh tiếp,cúng tế.Liên Đài vào đến Chợ Lớn thì có Quan Phủ Bắc và hương chức tiếp đưa với lòng thâm cảm.Khi Liên Đài vào nội phòng Chợ Lớn cảnh sát Pháp dọn đường và bổn Đạo tiếp đưa cúng tế ở địa điểm Bà Quẹo.Đến 2 giờ chiều liên đài đến Thánh Thất Thuân Kiều tạm nghỉ xã hơi để giải lao.Toàn Đạo hợp nhau cúng tế.Đến Hóc-Môn,Gò Dầu Hạ bổn Đạo thiết nhạc lễ tiếp nghinh rất trang nghiêm.Bốn giỡ rưỡi đoàn đưa tang đến Tây Ninh.Năm giờ liên đài đến trước nhà bà Sương phủ của Đức Thượng Chưởng Pháp.Quan chủ quận đón chào các Họ Đạo cúng tế long trọng hơn và liên đài được đưa vào vùng Thánh Địa Toà Thánh,Đức Giáo Tông mặc TIỂU PHỤC tiếp dẫn có chức sắc Hiệp Thiên Đài.Cửu Trùng Đài hiệp nhau đưa liên đài nhập vào Toà Thánh lúc năm giờ chiều cùng ngày.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Khi còn 7,8 thước nữa đến Toà Thánh có vị Lễ Sanh ra đón lại bảo chờ có lịnh Đức Hộ Pháp.Cửa ngõ mớ thoát,tuần quân bảo thể canh giữ,trong ngoài chức sắc,chức việc sắp hàng dài vào trước cửa Bửu Điện.Đức Hộ Pháp mặc Tiểu Phục mài vàng,lưng đai cây Giáng Ma Xử,đứng giữa cửa phái giáo hữu Thái Gấm Thanh ra bảo “Đức Hộ Pháp cho liên đài vô với 30 người mặc tang phục mà thôi”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>Việc đưa liên đài vào Toà Thánh Tây Ninh gặp trở ngại cho đến tối thì đóng cửa lại.Đức Giáo Tông và đoàn đưa tang ở ngoài cửa chờ khi trời đổ mưa,không khi rất buồn! Đức Giáo Tông an ủi quý Chức Sắc và toàn Đạo ẩn nhẫn để tìm phương cách quá giải. Đức Giáo Tông định nếu Đức Hộ Pháp kiên quyết không cho vào thì sẽ chọn nơi khác để an táng.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>Đến 10 giờ đêm có một bức thư của Quan Chủ Tỉnh Tây Ninh gửi vô nên đoàn đưa tang được mặc Thiên Phục vào Thánh Địa.Liên đài đặt ở nơi nhà giảng. Đức Giáo Tông làm lễ xong rồi thì có một chức sắc mời Người và tang quyến sang nhà ngũ của học sinh chỗ Đức Hộ Pháp định rước Đức Giáo Tông cùng đoàn đưa tang đến tạm nghỉ.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Đức Giáo Tông đang mơ màng lúc 3 giờ khuya thì Đức Hộ Pháp đến bất ngờ gọi Anh Ba ! Đức Giáo Tông vội vã thức giấc và chưa nói lời nào thì Đức Hộ Pháp ôm người khóc hôn và nói “Chi chi cũng tại anh hết”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Đức Giáo Tông bảo : “Em hôn Qua nữa phải không ? Em hôn Qua đã nhiều lần rồi.Cả sự rối rắm chinh nghiên của nền Đạo bấy lâu đều do bởi em mà ra hết vậy”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>Đức Hộ Phap bảo rằng: “Trong Đạo hiền thời còn có một mình Anh là lớn,em sợ anh buồn,anh thất chí,rồi bỏ đi luôn mà khốn,nên buộc lòng em phải đến thăm anh”. Rồi hai vị đàm đạo với nhau.Đức Hộ Pháp tỏ ý mời Đức Giáo Tông trở về Toà Thánh Tây Ninh mà chung lo việc Đạo.Tưởng cơ Đạo từ đó được hanh thông nào ngờ cơ khảo kéo dài.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Liên đài của Ngài để tại nhà giảng hai đêm một ngày để cho toàn Đạo cúng tế. Đến đêm 22 rạng 23 Juillet lối 2 giờ khuya Đức Hộ Pháp cho lịnh di liên đài nhập Bửu Điện để trước Bàn Thờ Hộ Pháp.Chức Sắc và toàn Đạo tụng một thời kinh cầu phước rồi đến 3 giờ thì chuyển liên Đài trở lại nhà Giảng.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>Đến 8 giờ sớm mai 23 Juillet thì làm lễ phát hành có Đức Hộ Pháp tiếp dẫn.Đến 8 giờ rưỡi liên đài được đặt trên nền tháp.Mọi việc được an hoà sau thời gian đầu gặp khó! (Dẫn theo vi bằng tang lễ Ngài còn lưu tại Toà Thánh)</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><O:p><strong><EM><U>@Tiểu Sử Đức Thượng Chưởng Pháp Lê Bá Trang.</U></EM></strong></O:p></FONT></SPAN></P>     
 
Bài đã cất vào lưu trử.<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Xin vui lòng đừng đăng những bài gây chia rẽ tình đồng đạo.</span><br><br>Kính<br>Quản Trị Viên 7<br>
 

NAMMÔ

New member
<P><strong> NamMô quên nói thêm là "Xá lợi của Ngài hiện nay để ở dưới hầm Bát Quái Toà Thánh Tây Ninh"</strong></P>
 

NAMMÔ

New member
 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT color=#0000ff size=5><strong><EM>Hai Tấm Gương Đạo Đức</EM></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><strong>Vào năm Kỷ Hợi nhà Thanh đời vua Thuận Trị Hoàng Đế năm thứ 16 có vị Bồ Tát tên là Ngọc Lâm là Vạn Kim Hoà Thượng sau được Vua phong lên chức Quốc Sư Thiên Triều.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><strong>Ngọc Lâm<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>là người Giang Tô,than phụ Họ Dương.<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><strong>Cuộc đời người nhiều nỗi truân chuyên đau khổ,...(chúng tôi xin tạm lược qua khúc này)<O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><strong><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Một hôm nọ khi Vạn Kim đang toạ thiền,thì Sư Gia lại nẩy lòng ganh ghét bấy lâu mà thừa cơ hộí ám hại Vạn Kim.Nhân lúc đó Thúy Ngọc tỳ nữ của Giác Chúng (vốn là con của Vương Gia Tể Tướng được Vạn Kim hoá độ đi tu)</SPAN><FONT face=VNI-Times> </FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">đến bưng cơm cho Ngài,nhân lúc Ngài thiền định ông ta giết chết Thúy Ngọc rồi lẽn vào phòng Ngọc Lâm trộm sâu chuỗi Ngài,xong chúng thừa đem đến thi thể Thúy Hồng rồi ra Kiện Quan bảo rằng Ngọc Lâm giết chết nàng tỳ nữ vì mấy món trang sức trên than TỲ NỮ.<O:p></O:p></SPAN></strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><strong>Với tấm lòng bồ tát Ngọc Lâm không nói không nằn vẫn ký tên vào tờ Giấy Khai Tội của Quan.Có cô Trùm hỏi cớ nào Ngọc Lâm không phá án.Ngọc Lâm nói “Nếu vậy thì oan gia tưong báo biết khi nào mới dứt” <O:p></O:p></strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><strong><FONT size=3>Ngài có nói với Thúy Hồng câu này để thiện điều đó khi nhiều người nhứt là Giác Chúng muốn cải án cho Ngài: “Giết người thì phải đền mạng, ai gây tội người ấy phải chịu. Cô về nói với Giác Chúng là <EM><FONT color=#0033ff>trên cõi đời đã nhiều việc rắc rối lắm rồi, xin các cô đừng bày thêm trò rắc rối nữa</FONT></EM>”<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><strong><FONT size=3>Thuý hồng vào thăm Ngài<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P><strong><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ngọc Lâm khẻ mở đôi mắt nhìn Thúy Hồng.Sau một lúc lâu, Thúy Hồng lau nước mắt, nói: <O:p></O:p></FONT></FONT></strong></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Tiểu thư cho tôi đến thăm thầy. <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Đa tạ! <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Chúng tôi không tin là thầy giết người! <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Bằng chứng tỏ rõ như thế. <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Thế tại sao thầy giết nó? <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Cô không phải quan tòa, tôi không muốn nói với cô. <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Thầy thật dại, dù thầy có giết chăng nữa, cũng không nên thú nhận vội như thế, tôi cứ tưởng thầy là người thông minh. <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Việc này cô không thể hiểu được, đời nhiều cái rối ren lắm, tôi làm thế để cắt bớt sự rối ren đi. Tôi rất hài lòng được cơ hội này để tiến bước trên đường tu hành và làm một việc có ý nghĩa! <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">- Song trước kia thầy là người rất trọng danh dự và thể diện, sao bây giờ thầy lại không tiếc gì đến nhân cách thanh khiết của thầy? <O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Nghe Thúy Hồng nói đến đây, Ngọc Lâm kinh ngạc, thầy không ngờ một tỳ nữ mà hiểu sự lý đến thế, nhưng dĩ nhiên Ngọc Lâm còn thấy xa hơn nàng nhiều, nên mặc dầu Thúy Hồng nhắc nhở, thầy vẫn không thay đổi sắc diện.<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Cách vài ngày sau Sư Huynh của Ngọc Lâm vì vốn biết sẵn âm mưu và những việc tính tóan của Ngô Sư Gia khi ám hại Ngọc Lâm nên đã đến Minh Oan cho Ngài.<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ngài được tha Tội (Xin Quý Hiền tìm hiểu tuyện phật giáo “Thoát Vòng Tục Luỵ”)<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Trong Đạo Cao Đài ngày nay cũng có một vị bị hàm oan không kém !<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thời gian sau khi Toà Thánh Bến Tre tạo tác xong bảy cái Ngai nơi Bửu Điện,thì Đức Hộ Pháp trên Toà Thánh Tây Ninh sau khi nghe ông Cho báo cáo tình hình Đạo ở Bến Tre,</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Đức Ngài mới kiện ra toà án Tây Ninh rằng Ông Nguễyn Ngọc Tương ăn cắp bảy cái ngai ở Toà Thánh đem về An Hội.<O:p></O:p></B></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">Toà án cho mời Ngài và Giáo Tông đến Toà Bố làm rõ vụ việc.Vốn có sẵn tánh khiêm nhượng,</B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">đại độ bằng tánh cách đã có sẵn nơi người cầm giềng mối đạo nên đức Giáo Tông không cải án.Toà tuyên bố phạt 18 tháng tù treo cho Giáo Tông. Sau đó một số người bất bình gửi đơn đề nghị Toà xét lại.Sau đó Toà tuyên bố phạt Giáo Tông 6 tháng tù treo vì tội không tham gia làm rõ vụ việc(bất hợp tác).Có người hỏi Đức Giáo Tông vì sự bất bình,họ hỏi Ngài sau không phản án lại.<O:p></O:p></B></FONT></FONT></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ngài nói “Tệ Huynh biết tánh mấy em,nhưng<EM><FONT color=#0033ff> Đạo với Đạo mà còn kiện thưa thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ </FONT></EM>thôi mấy em à”<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Điều đáng cười ở đây là một Giáo Tông,Một Hộ Pháp mà ra Toà hầu cho ông Quan ở đời.(không phải nhục nhã,nhưng là nhục nhã)<O:p></O:p></FONT></FONT></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Đấy là hai tấm gương Vong Kỷ Vị Tha Dĩ Đức Phục Thân của hai đấng Tu Hành đã đi vào lịch sử nhân loại.</FONT></FONT></B></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>"Xem người trọng mà coi mình khinh"</FONT></strong></P>
<P><IMG style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 418px" height=367 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-02-20_210730_2009-02-17_173118_SANY0310.jpg" width=465 border="0"></P>
<P><strong>7 ngai bến tre</strong></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-02-21_173718_P1020096.jpg" border="0"></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=3>7 ngai tây ninh</FONT></strong></P>
<P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-02-20_211125_2008-11-11_230723_330.jpg" border="0"></P>
<P><strong>7 ngai BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ</strong></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P><FONT face="Times New Roman" size=3><strong>NamMô</strong></FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></strong> </P> 
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>          <FONT size=3> Phần Giáo-Tông Nguyễn Ngọc Tương nhận án 6 tháng tù treo thì đã rõ</FONT>.</P>
<P><FONT size=3>Còn phần Hộ-Pháp có lẽ là thương Nhơn-Sanh nên mới làm như vậy, nếu không, có lẽ sự tranh</FONT> <FONT size=3>chấp còn ...  và cứu được một số người nhẹ dạ .  ( Xin lỗi Hoàn Không nghĩ như vậy. ) </FONT></P>
 

NAMMÔ

New member
<P> NAMMÔ NGU DỐT không biết HIỀN HÒA và HOAN KHONG nói gì hết ở chủ đề dành riêng cho những mẫu chuyện của Đức Giáo Tông !</P>
 

NAMMÔ

New member
 <FONT size=3>NamMô còn lưu lại hai lời dạy của Giáo Tông ở nhà mình về việc hút thuốc xin đăng lên cho HTĐM biết thêm !</FONT>
<P><SPAN><FONT size=3><strong><EM><SPAN>Ngày rằm Tháng 8 năm Ất Hợi (12 September 1935)</SPAN></EM></strong></FONT></SPAN><SPAN></P>
<P ="Msonormal"><FONT size=3><EM><FONT face=VNI-Times>“Ph</FONT><SPAN>ận sự của mấy em trong lúc nầy,nhứt là có đem các sự chơn thật trong Đạo của mình biết tỏ bày cho Đạo hữu chưa hay,khuyên nhủ nhau đem đức tin trở lại,thờ phượng,cúng kiến,chay lạt sốt sắng trở lại như xưa,bỏ quên hết các việc rối rắm đã qua rồi.</SPAN></EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN><EM>Tệ huynh xin thêm các em một điều chót nữa là các em có lãnh chức phận trong Đạo,nên làm gương tốt trước cho em út bước nối theo sau: nghĩa là mỗi em phải trau giồi tâm tánh, đem bước đường tu của mình lên thêm một bực.Em nào đã nguyện ăn trường thì khởi sự kỳ rằm nầy, em nào còn ăn chay lục,hãy lên thập, lên thiên ngươn,lên trường. trường rồi hãy bỏ trầu thuốc.</EM></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN></SPAN><EM><SPAN>Hãy tập cái lòng thương cho thiệt tình, cho tràng trề, hãy giữ lòng cho mát mẻ trong sạch, đừng để chút giận hờn ai nữa hết,các em đi hành Đạo đến đâu với cái lòng tốt như vậy, thì các em sẽ được thoả nguyện vọng đến đó.</SPAN><SPAN>Xin các em lưu ý và chúc cho các em mạnh khoẻ, bước Đạo thêm cao, mau thật hành theo mấy lời Tệ Huynh nhắc nhở”</SPAN></EM></FONT></P>
<P><SPAN></SPAN><strong><EM><SPAN><FONT size=3>Bức thơ gửi cho Thánh Thất Thạnh Hoà dạy Đạo</FONT></SPAN></EM></strong></P>
<P><strong><SPAN></SPAN></strong><FONT size=3><SPAN><EM>“Trong chùa cấm hết thảy không ai được hút thuốc nữa,phải bỏ tuyệt và làm gương.Xin mấy em còn ghiền hút thuốc phải bỏ đi,đùng hút nữa mà có bịnh. Mấy em giúp anh mà làm chi trong chùa bỏ dứt đi một tật, tuy nhỏ mà có hại.</EM></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=3><SPAN></SPAN><SPAN><EM>Phải nhẫn nại phải trì chí,phải kiên tâm,đừng thấy khó mà vội ngã lòng.Có khổ trước rồi sau mới có nên.Sĩ tử hay mới có bài thi khó, nếu chê khó thì không khác nào trò thi không làm bài,mãn cuộc được chấm đậu hay chăng ?”</EM></SPAN></FONT></P>
<P ="Msonormal"><U><FONT size=3><EM><strong>=>Chúng ta cũng biết hút thuốc là có hại đến cả Hồn lẫn Xác,nó hành bịnh chúng ta,rồi làm cho hồn chúng ta bị trược !</strong></EM> </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=2><EM>(Xin xem Ngũ Giới Cấm phần Tứ Bất Tửu Nhục mà Chí Tôn dạy khi bị hư Lục Tạng,Phổi)</EM></FONT></U></P>
<P ="Msonormal"><EM><U><FONT face="Times New Roman">Kính!</FONT></U></EM></P></SPAN> 
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>NAMMÔ viết  " NAMMÔ NGU DỐT " vậy thì Hoàn Không xin nói thật lòng, nhờ Nammô mà Hoàn Không mới biết rõ là Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương bị xử tù treo 6 tháng. ( Nếu Nammô có trách Hoàn Không thì tự mình đi quỳ 3 cây hương mà xin lỗi Đức Nguyễn Ngọc Tương. )</P>
 

NAMMÔ

New member
<P><strong>Bảy cái ngai ở Toà Thánh Ban Chỉnh Đạo đâu mà ra?</strong></P>
<P>Do Bàn Trị Sự 1 và 2 tạo ra,Theo Thánh Giáo của Thầy ! </P>
<P><strong>Hộ Pháp kiện Giáo Tông chuyện gì?</strong></P>
<P>Hộ Pháp kiện Toà Án (Đời) Giáo Tông ăn cắp bảy Ngai của Toà Thánh đem về An Hội</P>
<P><strong>Giáo Tông tại sao không kháng cự lại khi bị VU KHỐNG?</strong></P>
<P>Do Đức Hy Sinh và do Đức Tin chi chi cũng có Trời trong đó !</P>
<P>Và Ngừơi có nói rằng "Đạo với Đạo mà còn Kiện Thưa thì chỉ làm trò cười cho Thiên Hạ"</P>
<P><strong>Vậy Giáo Tông đã gặp chuyện gì nơi Toà?</strong></P>
<P>Giáo Tông nghe những lời Vu Khống (mà buồn cho Một Anh Lớn trong Đạo),Ngài bị Toà tuyên bố 18 tháng tù treo để làm rõ việc !</P>
<P><strong>Vậy Sao Giáo Tông lại thoát khỏi sự Vu Khống?</strong></P>
<P>Do bởi Đức Hy Sinh của Người quá lớn,do người là bậc Đại Chơn Tu nên một số người nhận rõ việc Bất Bình cuả Hộ Pháp đối xử Giáo Tông như vậy ! nên đã đưa đơn ra Toà xử lại ! Sau khi đến nơi xem rõ Vụ Việc đã làm rõ rằng Giáo Tông không có ăn cắp bảy Ngai đem về !</P>
<P><strong>Vậy Sao Giáo Tông lại bị 6 tháng tù treo khi vụ việc đã rõ !</strong></P>
<P>Bởi do Ngài ra Toà mà không khản án,hay nói một lời nào hết,mặc cho người vu khống ! Toà giận lắm !(giận người hiền quá)</P>
<P>Và nhứt là do Ngơời Tịnh nên bào nhiêu tháng cũng được ! Ngừơi cũng chỉ ở có một nơi là AN HỘI ! </P>
<P><strong>Vậy sao Hộ Pháp không bị chuyện gì khi làm rõ việc?</strong></P>
<P>Do Đức Giáo Tông có tấm lòng đại vị tha ! khoan dung ! độ lượng !Người cho rằng tất cả đều là Anh Em con chung Một Cha Một Đạo !Phải biết chữ Hoà chữ YÊU THƯƠNG là hướng Đạo của CHÍ TÔN ! (nội người đời thôi cũng đủ biết câu "<strong>anh em có chuyện gì thì đóng cửa dạy nhau</strong>"đừng làm lớn chuyện cho thiên hạ thấy họ cười)</P>
<P>Và do người đã tuyên bố ở An Hội để đảm bảo việc Tu Hành cho Tín Đồ rằng "Tội các em có tệ huynh rãnh hết.............."</P>
<P><strong>TẠI SAO NAMMÔ LẠI VIẾT BÀI NÀY !?</strong></P>
<P>ĐỂ HTĐM nào còn cái việc đã quá ư rõ ràng rồi,mà còn để dạ trong lòng mà quên đi chuyện này lo hướng về Phát Triển Đạo !</P>
<P><strong>TẠI SAO NAMMÔ ĐEM BA TẤM HÌNH của CHÙA GÒ KÉN,TÂY NINH,BẾN TRE lên bài ?</strong></P>
<P>Vì NamMô cho ta nhận thấy rõ ràng Bảy Ngai của Tây Ninh rõ thật là bảy Ngai ở Chùa Gò Kén khi xưa,chẳng ai đem đi về đâu hết ! </P>
<P><EM>NamMô thiết tưởng đem bảy cái ngai ra để cho nhiều người trong vào đủ thấy ! khỏi cần xem bài viết chi hết cũng được ! Mà lại là Tật Đố cho một nhóm Phần Tử khác ! Thương Thay !</EM></P>
<P><EM><U>Kính !</U></EM></P>
 

NAMMÔ

New member
Hiền Hòa nói:
<P> <FONT size=3>Phần Anh Lớn Nguyễn Ngọc Tương thì HH xin phép không dám bàn vì ai ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.........</FONT></P>
<P><FONT size=3> Còn về phần Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thì chính Đức Ngài đã xác nhận qua 2 câu Thi hoạ vận với Đức Cao Thượng Phẩm :</FONT></P>
<P><FONT size=3> <EM><strong>Chuộc tội nhơn sanh phải chịu đày</strong></EM></FONT></P>
<P><EM><FONT size=3><strong> Xem như Thánh Chúa với Ta nay... </strong></FONT></EM></P>
<P><FONT size=3> Mong nhơn sanh mở được nhãn huệ quang và lịch sử hãy công bằng hơn khi nói về Đức Ngài dù rằng ở bất kỳ Chi nào ,Hội nào của Đ.Đ.T.K.P.Đ </FONT></P>
<P><FONT size=3> Vài lời kính </FONT></P>
<P>
 </P>
<P>NamMô có lời hỏi hiềnhoà ! Bài thơ Họa cùng Thượng Phẩm là ngày mấy ! Cơ đàn nào?(tiện học hỏi chẳng ý chi hết)</P>
<P>Nhưng bài Hoạ ấy đã nói lên đúng Vai Trò của Giáo Tông Nguễyn Ngọc Tương khi bị Đức Hộ Pháp đem đến hàm oan ! <strong>"Chuộc tội nhân sanh phải chịu đày "</strong></P>
<P><strong>Đức Ngài vì Sứ Mệnh cứu rõi Nhân Sanh mà bất cứ việc gì Ngài cũng nhịn cả ! Ngài đã nhấn mạnh rằng Các tội của nhân sanh có Ngài lãnh hết,vậy để cho Nhân Sanh thanh thản,nhẹ nhỏm mà lo việc tu hành !</strong></P>
<P>Kiếu !</P>
<P> </P> 
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
Kính thưa quý hiền,<br><br>BQT xin được phép đóng chủ đề này. Lý do: nội dung chủ đề đã đủ nội dung cần thiết để người đọc tìm hiểu, các bài viết càng về sau càng nghiêng về ý kiến chủ quan không phục vụ mục đích tu học chung.<br><br>Trân trọng!<br><br><br> 
 

Facebook Comment

Top