Hội Thánh bổ nhiệm Ban Đại Diện Hội Thánh tại hải ngoại, BCQ các Họ Đạo hải ngoại

thanhphong12011

New member
Hội Thánh vừa ban hành 3 Huấn Lịnh sau đây :

1. Huấn Lịnh số 556/88-HT-HL ngày 10-10 Quý Tỵ (dl. 12/11/2013) bổ nhiệm vị Lễ Sanh THƯỢNG CẢNH THANH (Trần Quang Cảnh) làm Quyền Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại


2. Huấn Lịnh số 557/88-HT-HL ngày 10-10 Quý Tỵ (dl. 12/11/2013) bổ nhiệm thành phần Ban Cai Quản Họ Đạo Hoa Thịnh Đốn - Washington, D.C. – Hoa Kỳ gồm có 5 vị Chức Sắc nam nữ.


3. Huấn Lịnh số 558/88-HT-HL ngày 10-10 Quý Tỵ (dl. 12/11/2013) bổ nhiệm thành phần Ban Cai Quản Họ Đạo Camden - New Jersey - Hoa Kỳ, gồm có 3 vị Chức Sắc và 1 Chức Việc.

Đây là một bước tiến rất lớn cho nền Đại Đạo vì Hội Thánh đã vươn mình đem giáo lý của Đức Chí Tôn sang một cường quốc của thế giới hiện nay là Hoa Kỳ sau 89 năm ngày Hoằng Khai Đại Đạo (1926). Đây là bước đầu phôi thai của Hội Thánh trong công tác truyền bá nền Đại Đạo ra toàn khắp Thế giới, theo như lời tiên tri của Đức Chí Tôn khi sáng lập Đạo Cao Đài.

Xin nhắc lại là trong kỳ Đại Hội Nhơn Sanh và Đại Hội Hội Thánh năm Nhâm Thìn 2012 vừa qua, có tất cả 14 vị Lễ Sanh tân phong ở hải ngoại, trong đó một số vị đã được Hội Thánh bổ nhiệm trong Ban Cai Quản theo các Huấn lịnh trên. Riêng Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh, trước đó được giao nhiệm vụ hướng dẫn đồng đạo hải ngoại hướng về Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, nay được chính thức bổ nhiệm làm Quyền Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại hải ngoại, quyền hạn và nhiệm vụ càng nặng nề hơn.

Rồi đây trong tương lai gần, Hội Thánh cũng sẽ bổ nhiệm tiếp các Ban Cai Quản ở các Họ Đạo thuộc các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ, cũng như tại Úc, Canada, Pháp, v..v…


Huan%20Linh%20bo%20nhiem%20BDD%20HN.jpg


Huan%20Linh%20bo%20nhiem%20BCQ%20HTD%20Page%201.jpg


Huan%20Linh%20bo%20nhiem%20BCQ%20Camden%20Page%201.jpg
Huan%20Linh%20bo%20nhiem%20BCQ%20Camden%20Page%202.jpg
 

Facebook Comment

Top