Hội thảo tài liệu hạnh đường các hội thánh cao đài

dong tam

New member
Hôm nay, Chủ Nhật 17 tháng 6 Tân Mão tại Giáo Hội THIÊN TÒA HOẰNG ĐẠO - CAO ĐÀI VIỆT NAM (Bình Đức - Tiền Giang)

1. Vào lúc 8g30 sáng đã diễn ra Lễ Tiếp nhận Pháp Nhân Sinh Hoạt Tôn Giáo.

2. Từ 12g30 đến 15g30, đại diện các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã sinh hoạt giao lưu bàn về việc thành lập Ban Soạn Thảo Chương Trình Hạnh Đường chung cho các Hội Thánh.
 

dong tam

New member
Tiểu Ban soạn thảo Chương Trình Hạnh Đường chung, hiện có 15 thành viên từ các Hội Thánh và Tổ Chức Cao Đài

Dự kiến sẽ bắt tay khởi động làm việc vào ngày 09.8.2011 tại Tổ Đình Chiếu Minh Tam Thanh

Hội nghị cũng quyết định chấp thuận Hội Thánh Tam Quan sẽ thay thế Hội Thánh Chiếu Minh Long Châu đăng ký tổ chức giao lưu lần 5 (2012)
 

dong tam

New member
Hôm qua, mùng 10 tháng 7 Tân Mão, theo đúng với kế hoạch đã định, các thành viên Ban Thơ Ký và Ban Soạn thảo Chương trình Hạnh Đường đã tựu họp tại Tổ Đình Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.

Buổi họp bắt đầu vào lúc 8g30 và kết thúc vào 14g30.

Kết quả:

- 13/15 ủy viên Ban soạn thảo Hạnh Đường đã bầu chọn Ban điều hành gồm 5 thành viên: Trưởng Ban, đạo huynh Lữ Văn Châu (ban Chỉnh); Phó Ban 1 phụ trách chuyên môn đạo huynh Thiện Chí (CQ.PTGL), Phó Ban 2 đạo tỷ Kim Hoa (Minh Chơn Đạo)

- ngày mùng 10 tháng 8 Tân Mão tới đây sẽ họp lại tại Hội Thánh Ban Chỉnh để thông qua 3 bài giảng mẫu của các kỳ trước và sẽ góp ý xây dựng Chương trình Hạnh Đường Sơ cấp..
 

dong tam

New member
Hôm nay, thứ tư 07-9-2011, tại Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đã tiếp đón các đại biểu thành viên biên soạn. Chương trình Hạnh đường chung của các Hội Thánh về họp.

Buổi họp với sự hiện diện của các đại diện Hội Thánh Cao Đài: Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên, Ban Chỉnh, Truyền Giáo, Bạch Y, Chiếu Minh Vô Vi, Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý, ...

Các đại biểu đã làm việc từ 8g30 sáng đến 13g chiều.

Kết quả buổi họp đã:

1. Thông qua Nội Qui làm việc của Ban Soạn Thảo
2. Đưa ra kế hoạch cho kỳ họp tới: vào ngày 19 tháng 10 Tân Mão, địa điểm tại Tổ đình Chiếu Minh Vô Vi - Cần Thơ;
Nội dung: lên chương trình Sơ cấp Hạnh đường và thảo luận phân công người hay tổ chức thực hiện đề tài nào.
3. Thông qua việc đóng góp kinh phí cho hoạt động của Ban Thơ Ký và Ban soạn thảo Hạnh đường cùng định hướng thu chi.
 

dong tam

New member
Hôm nay, theo như kế hoạch đã định Ban Soạn Thảo tài liệu Hạnh đường chung cho các Hội Thánh Cao Đài đã làm việc tại Thánh Đức tổ đình Chiếu Minh Tam Thanh.

Buổi họp bắt đầu lúc 8g15 với sự hiện diện chủ tọa của Chánh Phối Sư Thượng Bảy Thanh (Hội thánh Tiên Thiên) được sự ủy quyền của hiền huynh Chánh Phối sư Huệ Tín (Hội thánh Bạch Y) đang chịu trách nhiệm điều hành liên giao giữa các Hội thánh cho nhiệm kỳ Tân Mão 2011.

Các thành viên đã tích cực thảo luận về Dự Thảo Chương trình Hạnh Đường Sơ Cấp.

Sau gần 4 tiếng tích cực thảo luận, dung hòa ý kiến giữa đại diện các Hội thánh, chương trình Sơ cấp đã được thông qua và phân công cụ thể việc soạn bài cho các Hội thánh và tổ chức.

Buổi họp kỳ tới cũng sẽ tiếp tục diễn ra tại Cần Thơ vào ngày 18 tháng giêng Canh Thìn (2012)

Thời gian 3 tháng vừa đủ để bộ phận chuyên môn soạn thảo trong tình hình có nhiều đạo sự vào dịp cuối năm.
 

dong tam

New member
Kết quả phân công cụ thể các đề tài cho các Hội thánh chuẩn bị soạn thảo:

Tiên Thiên: 2 đề "Bổn phận tín đồ" và "Đức tin"

Ban Chỉnh: 4 đề: "Mục đích - Tôn chỉ (lập trường) Đại Đạo" + Phương tu Tam thừa + Khái quát Tam Công (chú trọng Công quả) + Hành Chánh Đạo (quản lý Thánh sở)

Minh Chơn Đạo: 2 đề Ngũ Giới Cấm và Tứ Đại điều qui

Truyền Giáo: 1 đề "Khái quát về Pháp Chánh Truyền và Tân Luật"

Bạch Y: 1 đề "Tam Cang Ngũ thường và Tam tùng Tứ Đức"

Cơ quan PTGL: 5 đề
Nguyên nhân Thầy Khai Đạo - Đạo Cao Đài thời kỳ Khai Nguyên Lập Đạo (1920-1926) - Nghi thức thờ phượng - Lễ Nhập môn - Bảy bước đường tu.

Tổng cộng tất cả có 15 đề tài của Chương trình Hạnh Đường Sơ cấp

12g10: dùng cơm trưa. Trong lúc đó các thư ký lo hoàn chỉnh biên bản và hoàn tất sau đó nửa tiếng
 

dong tam

New member
sinh hoạt tiểu ban soạn thảo tài liệu hạnh đường

Thứ Năm, ngày 18 tháng giêng Nhâm Thìn (09.02.2012) tại tổ đình Chiếu minh - Cần Thơ, các thành viên đã tựu về theo lịch đã định. Kế hoạch làm việc dự trù 2 buổi sáng và chiều.

Chức sắc đại diện các Hội thánh gồm có: Đầu sư Trần Đức Tăng (Minh Chơn Đạo), Chánh Phối sư Ngọc Nho Thanh (Ban Chỉnh), Thượng Chánh Phối sư Thượng Bảy Thanh (Tiên Thiên), Phối sư Huệ Thông (Bạch Y)

Các thành viên đại diện các nơi gồm: Bạch y, Ban Chỉnh, Tiên Thiên, Minh Chơn Đạo, Truyền Giáo, Pháp môn Vô Vi Chiếu minh, Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý, Cao Đài Bình Đức. Tổng số 26 người.

- Buổi sáng: đã tập hợp được 12/15 đề tài Hạnh Đường sơ cấp. Kỳ hạn 1 tháng để sửa chữa bổ sung, sau đó kết tập chung lại. Đến cuối tháng 4 Nhâm Thìn sẽ họp lại. Ngày giờ sẽ định sau.

Việc trù bị cho buổi họp Liên Giao Hàng Năm giữa các Hội Thánh và Tổ Chức trong ĐDTKPĐ cũng được thảo luận. Dự kiến năm Nhâm Thìn này sẽ do Hội Thánh Cầu Kho - Tam Quan đãm nhận.

- Buổi chiều, dành toàn thời gian để góp ý xây dựng Tờ Tạp Chí Cao Đài sau 3 năm thực hiện.

Buổi hợp chấm dứt vào lúc 15g 30.
 

dong tam

New member
KHAI GIẢNG KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN HẠNH ĐƯỜNG CHUNG CHO CÁC HỘI THÁNH.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dầu khởi đầu cho một giai đoạn tăng trưởng bền vững của DĐTKPD.

Ngày 29 tháng 10 năm 2013, khóa tập huấn giảng viên đã bắt đầu tiến hành tại Hội Thánh Bến Tre Ban Chỉnh.
Thời gian khóa học có 5 ngày, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 Quý Tỵ 2013
Thành phần học viên từ cấp Lễ Sanh trở lên. Mỗi Hội Thánh được cử 5 học viên chánh thức.

Theo kế hoạnh, sau 3 ngày được hướng dẫn lý thuyết giảng (mời giảng viên từ Đại học Khoa học Xã hội nhân văn) và thị phạm các hình thức giảng từ các giảng viên của Cơ quan Phổ thông Giáo lý và một vài Hội thánh, các học viên có 3 buổi thực tập. Mỗi người giảng thử 20 phút.

Học viên bảo đảm số giờ học sẽ được cấp chứng nhận. Với học viên chánh thức, sẽ nhận chứng chỉ. Học viên dự thính được chứng nhận đã dự khóa.

Theo báo cáo tổng hợp vào cuối chiều qua: số học viên chánh thức là 45, số dự thính là 46.
 

dong tam

New member
Sau khi Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng hướng dẫn về Phương pháp sư phạm hôm thứ Tư.

Vào sáng hôm qua Thứ Năm, các giảng viên Cao Đài đã trình bày mẫu các đề tài: Nguyên Nhân Đức Thượng Đế Lập Đạo Cao Đài ở Việt Nam; Khái quát Đạo sử Năm Đầu tiên. Buổi chiều, giới thiệu Chương trình Hạnh Đường Sơ Cấp và Trung Cấp.

Hôm nay, các học viên bắt đầu thực tập giảng, mỗi người 45 ph. Chọn một trong các đề tài của Sơ Cấp và Trung Cấp.
 

Facebook Comment

Top