Hỏi về thiên phục của Thượng Chưởng Pháp

LNK

New member
<P> </P>
<P>    Kính các chư huynh tỷ, đệ có điều không hiểu là tại sao Thượng Chưởng Pháp lại mặc thiên phục toàn trắng mà lại không phải là màu xanh. Trong khi đó, Thái, Ngọc Chưởng Pháp lại được mặc thiên phục theo phái của mịnh</P>
<P>   Xin cảm ơn nhiều !!.</P>
 

Tien Duc

New member
<P> Chào LNK!</P>
<P>Sau đây là trích đoạn giải thích tại sao Thượng Chưởng Pháp mặc áo trắng:</P>
<P>"<EM><strong>Thượng Chưởng Pháp có quyền thay thế cho Giáo Tông khi vắng mặt</strong> (Pour remplacer le Pape par intérim). Áo của Giáo Tông màu trắng tức màu nguồn gốc của Đao. Đạo không màu sắc, hay tượng trưng  một màu rất trong sạch là trắng, là màu vô tội, trắng có thể biến ra các màu vàng, xanh, đỏ,v.v... Trở lại màu trắng tức là qui hồi căn bản vậy".</EM></P>
<P><EM>Trích trong CHÁNH TRỊ ĐẠO, soạn giả KHAI PHÁP TRẦN DUY NGHĨA, tái bản năm Giáp Dần 1974, trang 44.</EM></P>
<P> </P>
 

nhattrung

New member
LNK nói:
 
<P>    Kính các chư huynh tỷ, đệ có điều không hiểu là tại sao Thượng Chưởng Pháp lại mặc thiên phục toàn trắng mà lại không phải là màu xanh. Trong khi đó, Thái, Ngọc Chưởng Pháp lại được mặc thiên phục theo phái của mình.</P>
<P>
 </P>
<P>Thưa huynh LNK,</P>
<P>Huynh có thể cho đệ và mọi người trên diễn đàn biết là Ngài Thượng Chưởng Pháp mặc thiên phục màu trắng (như huynh nói) vào lúc nào và ở đâu được không ạ?</P>
<P>Chắc có lý do nào đó để Ngài mặc thiên phục màu trắng bởi Pháp chánh truyền ghi rõ thiên phục của từng phái và của Thượng chưởng pháp như sau:</P>
<H2 align=center><FONT face="Courier New, Courier, mono">"</FONT><A name=DaophucChuongPhap><FONT face="Courier New, Courier, mono" color=#000000 size=5>ÐẠO PHỤC CHƯỞNG PHÁP</FONT></A></H2>
<P align=center><B><FONT face="Courier New, Courier, mono">II.</FONT></B></P>
<P ="THAN1"><FONT face="Courier New, Courier, mono"><B>CHÚ GIẢI:</B> Ðạo Phục Thượng Chưởng Pháp có hai bộ, một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục. </FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT face="Courier New, Courier, mono"><B>Bộ Ðại Phục</B> thì toàn hàng trắng nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí, đầu đội mão Hiệp Chưởng (Mitre) màu trắng, y như kiểu mão Tiểu Phục của Giáo Tông. Tay cầm Phất Chủ chơn đi giày vô ưu cũng màu trắng trước mũi có chữ "<B>Ðạo</B>". </FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT face="Courier New, Courier, mono"><B>Bộ Tiểu Phục</B> thì màu trắng y như áo Ðại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu trắng chín lớp chữ Nhứt. "</FONT></P>
<P ="THAN1">Rất mong chư Huynh tỷ cùng chia sẻ.</P>
<P ="THAN1"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">nhattrung</FONT></P> 
 

Tien Duc

New member
<P> Chào Nhật Trung Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa đã viết như sau tỏng quyển Chánh Trị Đạo:</P>
<P><EM>" TẠI SAO THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP MẶC ÁO TRẮNG?</EM></P>
<P><EM><FONT color=#ff0000><strong>(</strong></FONT><FONT color=#ff0000><strong>Vì)</strong> </FONT>Thượng Chưởng Pháp có quyền thay thế cho Giáo Tông khi vắng mặt...."</EM></P>
<P>Chữ <FONT color=#ff0000>Vì viết đỏ </FONT>là Tiến Đức thêm vào cho rõ nghĩa. Nhật Trung để ý sẽ thấy là từ hàng Lễ Sanh trở lên Giáo Tông mới có chia phái. Các vị Lễ Sanh và chức sắc theo phái của mình mà có thiên phục là vàng, xanh dương hoặc đỏ. Chỉ có Giáo Tông và Thượng Chưởng Pháp là có Đại Phục cùng Tiểu Phục là màu trắng mà thôi. Đương nhiên tuy cùng là màu trắng nhưng vẫn có những khác biệt.</P>
<P>Như vậy lý do là vì Thượng Chưởng Pháp được quyền thay Giáo Tông xử lý công vụ khi Ngài vắng mặt ( thí dụ khi Giáo Tông đi công du ở ngòai nước hoặc bị bệnh hay vừa đăng tiên v.v..) nên mới được mặc áo trắng giống như Giáo Tông. Nhật Trung thử tưởng tượng trong 1 buổi đại lễ có đầy đủ chức sắc. Hàng trăm vị chức sắc mặc đại phục với 3 màu khác nhau thì thiên phục màu trắng của Giáo Tông và Thượng Chưởng Pháp sẽ làm người ngòai để ý đến ngay.</P>
 

LNK

New member
<P> </P>
<P>    Đệ đã hiểu thêm được phần nào, xin cảm ơn huynh Tien Duc.</P>
 

Thanh Điện

New member
<P> <strong>Kính chào Quí Vị!</strong></P>
<P>  Đệ xin " phụ trợ" <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> với Huynh TienDuc trong bài Vì Sao Đạo Phục Chưởng Pháp toàn trắng? bằng một đọc trong quyển Đại Đạo Triết Lý Nhân Bản của Tác Giả Huệ Phong:</P>
<P>         <strong>"...........Đây là phần quan trọng tượng thể hửu hình làm cơ Qui Nhứt tức nhiên Thần phải có một, nhưng một mà ba trong ba mà có một, tả Ngọc Chưởng Pháp bộ Xuân Thu, hữu Thái Chưởng Pháp bình Bát Vu, giữa Thượng Chưởng Pháp cây Phất Chủ, cả ba hiệp một mới đủ quyền về luật lệ, nhưng Chi Nhơn Đạo lại là cấp Thượng Thừa với bảy Chiếc Ngai phẩm Thiên nguơn thần, phẩm Nhơn nguơn khí, phẩm Địa nguơn tinh, thể theo mỗi thừa là vậy, bởi phẩm nhơn tức nguơn khí để làm cái lý trung hòa giữa thiên và địa. </strong>
<P><strong>Nhưng Thượng Chưởng Pháp lại mặc áo trắng với yếu lý được thể hiện cái phần chủ trung tiêu biểu Chơn Pháp Bạch Vương Đại Hội của Di Lạc trong buổi tam kỳ. Nên thiên phục Anh Cả Giáo Tông toàn là hàng trắng với vị Thượng Chưởng Pháp lại mặc bạch y bởi nguơn khí ở lý trung hòa phải là màu đạo, nên Thượng Chưởng Pháp có quyền giải quyết mọi việc khi Giáo Tông vắng mặt hoặc kế vị người nên được tượng thể với bộ thiên phục trắng,....................."</strong></P>
<P> </P>
<P>Thanh Điện</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top