HÒN VỌNG PHU mang âm hưởng Nhạc CAO ĐÀI .

romano

New member
 
<DIV =post style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Tạp Chí Xưa và Nay số 63B có bài :</SPAN> <BR><BR>Hòn vọng phu đã sớm đưa Lê Thương ( 1914-1996) vào hàng những nhạc sĩ tài danh của Việt Nam. Rất ít người biết rằng một phần của trường ca bất hủ ấy đã chịu ảnh hưởng của nhạc lễ Cao Đài. <FONT color=#000099><SPAN style="FONT-STYLE: italic">" Sau khi hoàn tất nhạc phẩm Hòn Vọng Phu I, tôi nhờ nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đưa ra Bắc phổ biến hồi năm 1945. Vào năm 1946, tôi đang sống trong vùng kháng chiến, tiếp tục sáng tác bài Ai xuôi vạn lý tức là Họn Vọng Phu II… <BR><BR>" Tôi sáng tác Ai xuôi vạn lý đang thời kháng Pháp. Tôi len lỏi trong vùng Chẹt Sậy nằm ven cửa biển An Hoá , Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đó là thời tuổi trẻ luân lạc nhất của đời tôi. Nhiều trận giặc Pháp ruồng bố, tôi chạy theo gia đình ông Đầu tộc đạo Cao Đài trong vùng Chẹt Sậy. <BR><BR>"Tôi sáng tác Ai xuôi vạn lý lúc đang ăn gửi nằm nhờ trong gia đình đạo Cao Đài, sau khi tôi đau sắp chết cho nên trong nhạc phẩm này có những câu trối trăn rất đỗi bi quan : Thôi, đứng đợi làm chi. Thời gian có hứa mấy khi, sẽ đem đến trả đúng kỳ. Những người mang mệnh biệt ly. <BR><BR>"(…) tôi cũng xin nói về thêm âm giai trong bài Ai xuôi vạn lý này có âm hưởng kinh Cao Đài, mà trong thời gian tôi tá túc gia đình ông Đầu tộc Cao Đài, sớm tối nghe giọng tụng kinh, và lời thuyết giáo (…) đã thấm vào tôi lúc nào không hay. Đến khi tìm giai điệu thể hiện Ai xuôi vạn lý thì âm hưởng trầm bổng của hơn nhạc lễ trong kinh Cao Đài đã lồng vào đoạn nhạc mở đầu (introduction) một giai điệu trầm bổng buồn buồn : Phá rê, rê, phà phá. Phá rê, rê đồ rê phá là (…) Rề, pha xôn là phe, xôn rề. Rồi lời ca và tiết điệu như âm hưởng những lời rao giảng : Đá mòn chưa hồn chưa mòn giấc mơ. Có đám mây trên đồi, sống trong trong mơ hồ. Ngày nào tròn trăng, lại nhớ đến tích xưa. Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ; Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ. Cho đến bây giờ, đã thành đoàn cổ thụ già. Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa. Nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa ?"</SPAN> <BR></FONT><BR>Nhạc sĩ Lê Thương với tâm hồn dân tộc, thể hiện trong sáng tác tình dân tộc bằng gian điệu Việt Nam qua trường ca Hòn Vọng Phu. Do hoàn cảnh lịch sữ, ông có dịp gần gũi, tiếp cận nhạc lễ Cao Đài, tâm hồn dân tộc trong Lê Thương và tính dân tộc trong Cao Đài đã cùng nhau hoà điệu. Ảnh hưởng sâu sắc này lắng đọng trong tiềm thức, để đến khi sáng tác Ai xuôi vạn lý, ở khoảnh khắc nào đó rất tự nhiên, cái hồn dân tộc trong giai điệu Cao Đài đã phả sinh lực vào hồn nhạc Ai xuôi vạn lý, và Lê Thương đã lưu lại cho đời một kiệt tác bất hủ còn rung động mãi lòng ai nặng tình quê hương đất nước. <BR><BR><SPAN style="FONT-STYLE: italic">Đại Đạo Sử Cương - Trần Văn Rạng</SPAN></DIV>Nguồn : <A href="http://www.caodaiyouth..org" target="_blank">www.caodaiyouth..org</A>
 

ThienThan83

New member
<P>Một thông tin rất hay. Rất đáng được ACE nhà mình tự hào. Ai trong ACE có những thông tin thuộc "hàng độc" như thế này, xin hãy post lên DD để mọi người cũng thưởng lãm.</P>
 

Facebook Comment

Top