Hướng dẫn sử dụng CaoDaiVN Upload

admin

Administrator
Thành viên BQT
<font style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;" size="3">
Kính thưa quý huynh tỷ đệ muội,<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">I. Giới thiệu:</span> Vì nhận thấy việc chuyển tải và lưu trữ dữ liệu về Đạo ngày càng phổ biến trên Internet. Tuy nhiên, một nơi tin cậy để thực hiện điều này thì chưa có (trong nhà Đạo). Hiện nay, đa số những tài liệu của chúng ta được lưu trữ khắp nơi (hoặc website nhà Đạo, hoặc website bên ngoài). Để thuận tiện và an toàn hơn, Nhóm kỹ thuật website <a href="http://caodaivn.com" target="_blank" target="_blank">Tuổi Trẻ Đại Đạo</a> đã thành lập website <a href="http://caodaivn.info" target="_blank" target="_blank"><span style="font-weight: bold;">CaoDaiVN Upload</span></a> (http://caodaivn.info). Hy vọng, website này sẽ là "công cụ" tốt để hỗ trợ cho việc chuyển tải và lưu trữ thông tin chung.<br><br></font><font style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;" size="3">Xin giới thiệu một số chức năng cơ bản của <a href="http://caodaivn.info" target="_blank" target="_blank">CaoDaiVN Upload</a> như sau:<br><br>1. Hỗ trợ upload với hầu hết các loại file thông dụng.<br>2. Có thể Upload với dung lượng file lớn nhất đến vài trăm MB.<br>3. Có chức năng đăng ký thành viên để quản lý dữ liệu của mình upload lên.<br>4. Có chức năng chuyển URL từ website khác về CaoDaiVN Upload.<span style="font-weight: bold;"><br><br></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">II. Hướng dẫn:</span> (bài sau)<br> </font><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
<FONT style="FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,255)">II. Hướng dẫn sử dụng CaoDaiVN Upload - http://caodaivn.info:</SPAN><BR>có 4 bước sau:<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0)">+ Bước 1:</SPAN> Truy cập theo đường link <A href="http://caodaivn.info/" target="_blank">http://caodaivn.info</A>. Chúng ta sẽ có được giao diện (hình 1):<BR><BR></FONT>
<DIV style="FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"></A><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"><IMG src="http://caodaivn.info/up/images/5fmwbc5920hgjwegtn9.jpg" border="0"></A><BR></FONT><FONT color=darkred size=3>Hình 1: Giao diện CaoDaiVN Upload</FONT><FONT size=3><BR></FONT></DIV><FONT style="FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size=3><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0)">+ Bước 2:</SPAN> Kích "Browse" để tìm đến Image hoặc files cần upload, một hộp thoại sẽ hiện ra, chọn files và nhấn Open (hình 2):<BR><BR></FONT>
<DIV style="FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"></A><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"><IMG src="http://caodaivn.info/up/images/e998w7jmw7g7c2ya4hz.jpg" border="0"></A><BR></FONT><FONT color=darkred size=3>Hình 2: Quá trình thực hiện bước 2</FONT><FONT size=3><BR></FONT></DIV><FONT style="FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size=3><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0)">+ </SPAN></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0); FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" color=purple size=3>Bước 3:</FONT><FONT style="FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" size=3> Sau khi chọn files, sẽ trở lại giao diện trang upload. Lúc này ta có đường dẫn (1) là file được chọn. Tiếp tục lựa chọn mức độ chia sẻ là "mọi người cùng xem" (2) hay "chỉ bạn biết link"(3). Và nhấn vào "Bắt đầu Upload"(4) để tiến hành upload (hình 3):<BR><BR></FONT>
<DIV style="FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"></A><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"><IMG src="http://caodaivn.info/up/images/l3vstr2anmziucw4au84.jpg" border="0"></A><BR></FONT><FONT color=darkred size=3>Hình 3: Quá trình thực hiện bước 3<BR><BR></FONT>
<DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0)">+ </SPAN></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(153,0,0)" color=purple size=3>Bước 4:</FONT><FONT size=3> Khi nhấn vào "bắt đầu upload", quá trình upload được thực hiện, sau một thời gian chờ ...Việc upload sẽ hoàn tất. Khi đó, xuất hiện giao diện cho chúng ta lấy link. Tùy vào nhu cầu mà chúng ta có thể lấy những link khác nhau, minh họa ở hình 4:<BR><BR></FONT>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"></A><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"></A><A href="http://caodaivn.info/up/" target="_blank"><img src="http://caodaivn.info/up/images/53e0yfcody4i1flydrgw.jpg" border="0"></A><BR></FONT><FONT color=darkred size=3>Hình 4: giao diện lấy link file<BR><BR></FONT>
<DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT size=3>Từ những link này, chúng ta có thể sử dụng cho những mục đích khác nhau. Chẳng hạn, bài viết này đang sử dụng link hình ảnh từ trang CaoDaiVN Upload.<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,255)">III. Ngoài những chức năng cần thiết</SPAN> đã giới thiệu và hướng dẫn bên trên, CaoDaiVN Upload còn có những chức năng khác như: đăng ký thành viên, chuyển file từ url khác về...Tuy nhiên, ở đây xin không giới thiệu thêm.<BR><BR>Ý kiến về giao diện và các lỗi khác của CaoDaiVN Upload, xin gửi tại: </FONT><A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=2252&PN=1" target="_blank"><SPAN ="lgText">Ý kiến về website Upload chức năng mới</SPAN></A><BR><FONT size=3><BR>Trân trọng!</FONT></DIV></DIV></DIV></DIV>
 

Facebook Comment

Top