Kỷ niệm ngày Khai Minh Đại Đạo!

Hao Quang

New member
Hướng về ngày Khai Minh Đại Đạo: 15-10-Bính Dần (1926) / 15-10 - Nhâm Thìn (2012)!

link trực tiếp trên youtube ( hình lớn hơn)http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=J6if1sa0reQ&NR=1

Nhạc Phẩm: Khai Minh Đại Đạo​

Tác giả: Phạm Ngọc Chu​

Khai Minh Cao Đài Thượng Đế Chí Tôn​

Đây là sứ mệnh quy nguyên Tam Gíao​

Nêu cao Công Bình – Từ Bi – Bác Ái

Thầy đến Nam Bang cải thiện thế gian​

Khai Minh Cao Đài tận cứu chúng sanh​

Con thuyền cứu độ ban ân sau chót​

Đưa nhân duyên về từ mê đến giác

Thầy đến nhân gian gieo mối Đạo vàng​

Từ đây đạo hẳn không riêng Thích Gia Nho Lão​

Từ đây! Úc Phi Âu Mỹ vẫn trời chung​

Mừng thay! Dòng giống rồng tiên cháu con Lạc Hồng

Mừng thay! Đuốc thiêng soi sáng khắp mười phương​

Nhân danh Cao Đài lập đức gi công​

Cho dù khó nhọc bao nhiêu gắng tới​

Thân tâm trau dồi cầu phương giải thoát

Đời hết khổ đau theo bước về Thầy!​

 
Sửa lần cuối:

Trung ngôn

Active member
Hao Quang nói:
Hướng về ngày Khai Minh Đại Đạo: 15-10-1926 Bính Dần / 15-10 - 2012 Nhâm Thìn!
Hào Quang thân mến.
Hình như Hiền đệ có nhầm lẫn về thời gian qua phần dẫn ở trên.
Hào Quang xem lại.
Kính
 

Trung ngôn

Active member
Kính Huynh Trung Ngôn HQ sửa lạ ( nếu sai thì Huynh TN góp ý để HQ sửa tiếp): Hướng về ngày Khai Minh Đại Đạo: 15-10-Bính Dần (1926) / 15-10 - Nhâm Thìn (2012)!
Hào Quang thân mến,
Ý của Trung ngôn chỉ có vậy thôi.
Ngoài ra không có gì khác.
Hiền hữu có gì về ngày Khai Minh Đại Đạo ở khắp nơi thì cho mọi người xem qua.
Trung ngôn.
 

Hao Quang

New member
"Kỳ trại truyền thống - Trại Khai Minh 2012 với sự tham gia của các GĐHĐ trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Trung Nam - Trung Tín - Trung Nghĩa - Trung Chiêu đã khép lại, một kỳ trại đầy ý nghĩa, nhiều niềm vui, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng tất cả trại sinh. Cuối cùng là tất cả anh chị em nối vòng tay lớn, vòng tay yêu thương thắt chặt sợi dây liên kết GĐHĐ Bà Rịa Vũng Tàu...!"

HQ làm video: ĐƯỜNG VỀ THẦY để tặng các bạn! mời Huynh Trung Ngôn và HTĐM xem cho vui cửa vui nhà! hi


LINK trên youtube ( để HTĐM xem video lớn hơn): http://www.youtube.com/watch?v=8r8yMt-RTQ8&feature=youtu.be

chọn HD để xem rõ hơn! tuy hơi chậm! hi
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Các bạn,

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15 tháng 10 Bính Dần (16.11.1986)

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, ...

Sự đắc quả Tiên vị là điều diễm phúc cho các chơn linh qui liễu chứng minh kết quả công phu, công quả, công trình hành đạo kiên trung làm tròn sứ mạng.

Nhưng quí báu hơn nữa là những người đương sống tại thế gian có khả năng tác động ảnh hưởng trực tiếp thế gian sống hành đạo tại thế. Đó là điều diễm phúc vô cùng lớn lao cho hết thảy chư đệ muội. Chính chư hiền đệ muội là tụ điểm của muôn vàn đức huệ ưu ái của ĐỨC CHÍ TÔN và các Đấng Thiêng Liêng, là trung tâm sinh động của nền Đại Đạo, là cơ của cơ phổ hóa tận độ kỳ ba. Chư đệ muội còn trọng trách sứ mạng cao cả hãy nhận thức chức năng lớn lao quí báu diệu dụng ấy mà hiến dâng hành đạo theo mục tiêu, tôn chỉ của Đại Đạo và của Cơ Quan đề ra.

Có khi nào chư đệ muội nhận thấy rằng chư đệ muội là Tiên tại thế chăng? Chính chư đệ muội là Tiên trong tiềm thế, vì trong tiềm thế nên có khả năng thăng tiến vô hạn. Thần Tiên ở trong tiềm thế vì chư đệ muội còn mang xác thân hệ lụy, tất cả kết quả siêu thoát hay đọa lạc đều do đấy, do đó mà ra.

Điều cao cả nhất hiện tại là đối với chư đệ muội là đức tin, là tinh thần dõng mãnh vì Thầy vì Đạo của chư hiền, nên phải chịu nhiều cam go thử thách, chướng ngại gay go hơn lúc nào hết. Chư hiền đệ muội phải dõng mãnh đại hùng, đại lực, đại từ bi. Phẩm vị Tiên Phật dĩ nhiên còn xứng đáng với sứ mạng mỗi người. Sứ mạng là cao trọng nhất.

Nhắc đến sứ mạng đối với Đạo, bản thân Bần Đạo đôi phen tủi hổ với ĐỨC CHÍ TÔN. Sáu mươi năm hành đạo tuy kết quả có đôi phần, nhưng chưa đối xứng với cơ tận độ kỳ ba, với muôn ngàn nhân sinh còn lặn hụp trong trần thế. Thế nên chư hiền đệ muội có nghĩ nguyên nhân nào cản trở đó không?

Đạo không xa người, nhưng người với người có gần nhau chăng? Ngay trong nội bộ Cơ Quan, mỗi người có thực sự gần với mọi người hay chăng? chữ GẦN đây hiểu theo nghĩa rộng hay hẹp, nghĩa đen và nghĩa bóng. Chư đệ muội có thật sự đoàn kết nhất tâm trên đường sứ mạng hay không?

Bần Đạo chấp nhận sự đoàn kết nhất tâm của chư đệ muội nhưng hãy đoàn kết nhất tâm hơn nữa, vượt qua mọi chướng ngại gay go thử thách sẽ đến.

Những điều Bần Đạo vừa phân là điều then chốt phải thực hành ngay bây giờ.

Bần Đạo cũng lưu ý chư hiền về công trình nghiên cứu giáo lý kể cả Sử Đạo. Có khi nào chư hiền đệ muội nhận thấy rằng Cơ Quan đã đủ sức ứng đối với sự phát triển của nền đạo hay không? Đó là điều cốt lõi của Cơ Quan. Những thành tựu cụ thể trong lãnh vực này là thước đo sức thăng tiến của Cơ Quan.

Chư muội có nhớ lời dạy của ĐỨC CHÍ TÔN năm Bính Dần 1926 không? Đạo phát chậm trễ một ngày là có hại cho nhân sanh một ngày. Lời dạy đã 60 năm qua mà vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Mỗi lần lễ Khai Minh Đại Đạo là mỗi lần Bần Đạo càng thêm trách nhiệm nặng nề...

THI BÀI
Nhắc Bính Dần Khai Minh Đại Đạo,
Nhớ bao người sáng lập cơ đồ;
Thoát vòng lợi trược ô danh,
Hiên ngang dũng cảm, tung hô Cao Đài.
Dứt quyền quí, theo Thầy hành đạo,
Mặc tù đày Thánh giáo ngâm nga,
Tâm thành chỉ một Trời Cha,
Chỉ trong năm một Đạo nhà dựng xây.
Cơ nghiệp ấy tìm ai phó thác?
Gánh Đạo Trời nhờ bậc thiện căn;
Trách ai chẳng sạch lòng trần,
Để cho cơ đạo tan tành rẽ phân.
Người đức thiếu nên cần ngôi vị,
Kẻ sơ tài lại ỷ cơ mưu;
Mắt phàm trí tục âm u,
Làm sao thấy được cả bầu Càn Khôn.
Đạo bí nhiệm ngọn nguồn ẩn áo,
Máy huyền vi hoạt bát khôn lường;
Ai ơi! chí khí can trường,
Dốc lòng đạo cả một đường quang vinh.
Xưa Tam Tạng thỉnh kinh Tây Vức,
Cô-Luân đà tìm được Mỹ Châu;
Bền gan sống chết chẳng nao,
Gian nan chẳng quản, mới hầu thành công.
Chư đệ muội gánh gồng cơ nghiệp,
Hãy dốc lòng tạo dịp duy trì;
Nếp xưa giáo lý phát huy,
Tài năng sáng kiến tinh vi dồi dào.
Lòng tín đạo cốt sao hiểu đạo,
Có hiểu rành mới bạo hy sinh;
So sánh phân tích biện minh,
Thấu cơ đạt lý, thấu tình phụng Thiên.
Đạo hằng tại không riêng một chỗ,
Đạo hằng thường không bỏ mặt nào;
Cao Đài bao quát rộng sâu,
Đạo xưa ý mới, cốt sao vững vàng.(...)
 

dong tam

New member
LỊCH SỬ và Ý NGHĨA KHAI MINH ĐẠI ĐẠO

"Tâm thành chỉ một Trời Cha,
Chỉ trong năm một Đạo nhà dựng xây
." (Lý Giáo Tông)

Việc đầu tiên, chúng ta cần hiểu về ý nghĩa KMĐĐsự kiện lịch sử này hoàn toàn không dính dáng gì với việc ra đời của ĐĐTKPĐ cả!

Nhưng KMĐĐ là gì?

Hàng năm, nhiều nơi tổ chức đại lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này nhưng khi có ai đó, nhứt là các em nhỏ đồng nhi, hỏi KMĐĐ là gì thì phần đông trong chúng ta trả lời không thông. Thậm chí nói sai ý nghĩa thật sự của KMĐĐ. Hậu quả, vì thế mới có việc cứ đến ngày này lại lên tuổi Năm Đạo!

Cụ thể, vào ngày Rằm tháng 10 Nhâm Thìn - 2012, cho tuổi đạo lên năm thứ 88.

Nếu tính như thế thì 14 năm nữa, lúc tròn 100 năm KMĐĐ, tuổi Đạo khi đó sẽ là: 88+14=102.

Trẻ con học lớp 2 cũng không thể chấp nhận được!

Vậy sự kiện Khai Minh Đại Đạo, đúng theo Thiên ý, thật sự có ý nghĩa là gì?

“... Nầy chư Thiên ân hướng đạo! Nầy các em! Thượng Đế đến Khai Minh Đại Đạo đã là một hi hữu, mà vấn đề Hoát Khai Đại Đạo để cứu độ vạn linh là một hi hữu khác. Đành rằng Thiên cơ dĩ định, nhưng hỏi vậy mấy ai ở cõi thế mà nắm đặng Thiên cơ.”
[Chư Tiền Khai Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 14.02 Giáp Dần (07.3.1974)]

Qua lời của chư Tiền Khai Đại Đạo cho chúng ta thấy khi Đức Chí Tôn đích thân Ngài đến thế gian này để khai tỏ Đại Đạo hé lộ Thiên cơ cho nhân sanh đã là một việc hi hữu nhưng đã có mấy ai ở cõi thế nắm được Thiên cơ! Từ chỗ chưa nắm bắt, hiểu được cơ Trời cho nên việc góp phần “Hoát Khai Đại Đạo để cứu độ vạn linh” đối với một số đông tín hữu Cao Đài lại trở thành vấn đề hi hữu khác!

Hoằng khai Đại Đạo để phổ độ chúng sanh là điều mỗi tín hữu Cao Đài đều mong muốn được góp phần nhưng nếu chưa biết lịch sử và chưa hiểu được những nội dung mà Đức Chí Tôn đã khai minh cho nhân loại là những gì thì làm sao tín hữu Cao Đài chúng ta có thể chủ động thực hiện!
 

mai_hanh

New member
"Kỳ trại truyền thống - Trại Khai Minh 2012 với sự tham gia của các GĐHĐ trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Trung Nam - Trung Tín - Trung Nghĩa - Trung Chiêu đã khép lại, một kỳ trại đầy ý nghĩa, nhiều niềm vui, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng tất cả trại sinh. Cuối cùng là tất cả anh chị em nối vòng tay lớn, vòng tay yêu thương thắt chặt sợi dây liên kết GĐHĐ Bà Rịa Vũng Tàu...!"

HQ làm video: ĐƯỜNG VỀ THẦY để tặng các bạn! mời Huynh Trung Ngôn và HTĐM xem cho vui cửa vui nhà! hi


LINK trên youtube ( để HTĐM xem video lớn hơn): http://www.youtube.com/watch?v=8r8yMt-RTQ8&feature=youtu.be

chọn HD để xem rõ hơn! tuy hơi chậm! hi


A...a! Vậy là mai_hanh biết mặt HQ rồi nè.
HQ mập ú ù u luôn. Thiệt tội nghiệp cho trụ cờ bị HQ trèo lên để chụp ảnh "nối vòng tay lớn", hic hic....
 

dong tam

New member
"Kỷ niệm ngày Khai Minh Đại Đạo! "

Khi chúng ta nói "Ngày Khai minh", đây là cách nói tắt tập trung vào sự kiện thời điểm Đức Chí Tôn ban cho PHÁP CHÁNH TRUYỀN trong đại lễ.

1. Mùa Khai Minh Đại Đạo - ba tháng

Theo dòng lịch sử, “Đại hội Tam Giáo” đã được thực hiện theo chỉ đạo của Thầy dạy từ trước.
Ngay từ cuối tháng 7 Bính Dần, Đức Chí Tôn có dạy:

Như Nhãn hiền đồ! (...)

Rằm tháng 10 nầy, Thầy xin con hội cả chư Hòa Thượng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật... Con phải hiểu rằng, hội chư Hòa Thượng trọn đôi ba tháng thì là hao tốn, song chẳng hề chi, để Thầy định liệu
.”

Ba ngày trước đại hội, Thầy xác định thời gian diễn ra đại lễ:

Trung, Trang, con mời thiện nam cùng tín nữ đến cầu Đạo ra ngoài. Thầy khuyên chúng nó lên Thánh thất, nơi ấy mở cửa cho cầu Đạo trọn ba tháng thì có ngày giờ nhiều cho tâm thành chúng nó thõa nguyện. Thầy mắc lo lập Lễ Thánh Thất nghe à!...”

Ba tuần sau, Thầy nhắc lại:

Trung con nói với chúng nó nơi Thánh thất nầy duy để cho chúng sanh cầu Đạo mà thôi. Quá ba tháng Thầy sai Lý Thái Bạch cho thuốc và gia đạo…”
[Đức Chí Tôn, Thánh Ngôn Chép Tay – Thái Thơ Thanh, tờ 270b. đàn ngày 6 Décembre 1926]

Như vậy thời gian Đại Hội Tam giáo đã được Thầy ấn định diễn ra trong ba tháng, từ rằm tháng 10 Bính Dần (lễ Hạ Nguơn) đến rằm tháng giêng Đinh Mão (lễ Thượng Nguơn).

Khoảng thời gian này là lời ẩn dụ của Đức Chí Tôn, khai minh cho nhân sanh biết được cơ Trời: Con đường Đại Đạo sẽ dẫn dắt nhơn sanh:

▪ Vượt qua thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp đi đến thời kỳ Thượng Nguơn Thánh đức.
▪ Hay con đường dẫn dắt nhơn sanh được thọ hưởng “Thủy quan giải ách” tiến đến giai đoạn “Thiên quang tứ phước”.

Trước khi Cao Đài giáo ra đời, Đức Lý Thái Bạch đã tiên tri:

Kỳ này lập Đạo tá danh là Cao Đài, là cái triệu chứng để lại muôn đời roi truyền trong Việt Nam, mà cũng là ngày năm châu loạn lạc, đao binh nổi dậy khắp nơi! Chúng sanh khá nhớ:

CAO vi Càn; Càn vi THIÊN.
ĐÀI vi Khảm, Khảm vi THỦY.

Tức là quẻ “Thiên Thủy tụng” thì chạy đâu cho khỏi số Trời định đoạt binh lửa bốn phương? Những kẻ thiếu tu, đành cam số phận. Cười, cười!
…”

Ngày nay, với sự biến đỗi khí hậu của toàn cầu, Việt Nam là một trong vài nước chịu ảnh hưởng rõ nét nhứt. Qua những hướng dẫn của các nhà môi trường học, một biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu là “ăn chay” giảm tiêu thụ thịt đỏ.

Tân Luật Cao Đài được chư vị Tiền Khai soạn thảo trong 3 tháng Khai Minh Đại Đạo đã ghi:
Nhập môn rồi gọi là tín đồ... buộc phải giữ trai kỳ hoặc 6 hoặc 10 ngày trong tháng”. Những điều luật này xuất nguồn từ Thánh ngôn đã dạy trước đó.

Hiện nay, hàng triệu tín hữu Cao Đài vẫn đang giữ trai kỳ từ 6 cho đến 10 ngày, có những vị thực hành bậc trai kỳ 16 ngày. Đây là hành động thiết thực, nói và làm song song. Tín hữu Cao Đài đã, đang và sẽ vẫn có nếp sống hiện đại.

Đức Thượng Đế đã khai minh cho tín đồ Cao Đài ý thức thực hành đức công bằng và bác ái trong cư xử hàng ngày với môi trường xung quanh gần trăm năm qua. Nếp sống này là hình mẫu cho xã hội hiện đại ngày nay và cả ngày sau.
 

dong tam

New member
2. “Lễ Thánh thất”, khánh thành Thánh thất Cao Đài đầu tiên.

Nghi thức thờ phượng thời Tam Kỳ khai minh cho nhân loại:

▪ Tinh thần dung hòa các tín ngưỡng Đông Tây, tượng trưng cho tư tưởng Đại Đồng tôn giáo.
▪ Đây cũng là bản đồ tu tiến thể hiện Nhân sinh quan và Vũ trụ quan Cao Đài
.

Danh từ Thánh Thất, một danh từ riêng ám chỉ cơ sở thờ tự của Cao Đài giáo, chỉ xuất hiện trong thuật ngữ tôn giáo từ khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện diện nơi thế gian này.

Lần đầu tiên từ “Thánh thất” xuất hiện trong Thánh ngôn của Đức Chí Tôn là đàn vào ngày 27 tháng 6 Bính Dần.

Chẵng cần chi con lo lập Thánh thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn nguyên "Bảo Sanh" là bổn nguyên "Thánh chất Thầy". Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi, phần hồn về Thầy” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyền 2, Ngày 27 tháng 6 năm Bính Dần (04.8.1926)]

Nơi đầu tiên được Thầy chọn để làm Thánh thất là Thiền Lâm tự - Gò Kén – Tây Ninh.

Các con, Thầy đã lập thành Thánh Thất. Nơi ấy là nhà chung của các con. Biết à. Thầy lại quy Tam Giáo lập Tân Luật, trong rằm tháng mười có đại hội cả Tam Giáo nơi Thánh Thất. Các con hay à!

Sự tế tự sửa theo "Tam Kỳ Phổ Độ" cũng nơi ấy mà xuất hiện ra. Rõ à
!” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1, Samedi 18 Septembre 1926, 13.8 Bính Dần]

- Khánh thành, ra mắt Thánh thất Cao Đài đầu tiên, nghi thức thờ phượng tại Thiền Lâm tự chắc hẵn gây ngạc nghiên cho mọi khách đến dự lễ. Lần đầu tiên, từ xưa đến nay – từ khi con người có tín ngưỡng, một tôn giáo đã đưa hầu hết các Giáo Tổ hay Thánh Nhân Đông Tây kim cỗ đồng ngự trên bàn thờ!

Một tư tưởng và hành động dung hòa tôn giáo trong bối cảnh thế giới đang ngập chìm trong bản ngã tôn giáo, có tôn giáo xem mình là chánh giáo còn các tôn giáo khác đều là tà giáo!

Người tín đồ Cao Đài luôn luôn tôn trọng các xu hướng tín ngưỡng, đem tình thương hòa đồng khắp cả mọi giới, đem thiện cảm gieo rắc mọi nơi, để người người đều nhìn nhận cái lý duy nhất là cứu thế qua khỏi cơ tận diệt, hầu xây dựng hòa bình hạnh phúc nhân loại dưới ngưỡng cửa Đài Cao.” [Đức Ngô Đại Tiên, Nam Thành Tt 13 tháng 2 Bính Ngọ (1967)]

Trong cơn sóng trào dâng của chủ thuyết vô thần nhưng cái Đạo vẫn hiện hữu trong tinh thần dân tộc, yêu nước quý trọng độc lập giống nòi. Tư tưởng Cao Đài qua cách thờ phượng vẫn dung hòa giữa hai quan điểm duy tâm và duy vật. Nhơn Đạo và Thần Đạo của thuyết Duy Vật biện chứng vẫn được trang trọng.

Thánh thất với nghi thức thờ phượng theo TKPD mang ẩn dụ về:
. Vũ Trụ quan Cao Đài.(quả Càn Khôn)
. Nhân sinh quan, tiến hóa.

"Trường đời là chỗ Khai Minh,
Con đường tiến hóa siêu sinh cõi Trời
.” [Đức Quan Âm Bồ Tát, Cơ Quan PTGL, 15.11 Giáp Dần (28.12.1974)]
 

mai_hanh

New member
Kính huynh dongtam
1."Thiên thủy tụng" là cái gì, có quan trọng không mà sao huynh thường hay in đậm cụm từ này?
2.mai_hanh không thích nhiều chuyện đâu nhưng tại trò chuyện với huynh tâm linh mai_hanh phát triển rất nhanh nên mai_hanh cứ lẽo đẽo theo "ám" huynh cho vui vậy thôi.
Kính
 

dong tam

New member
Mai hanh,

Quẻ Thiên Thủy tụng là quẻ thứ 6 ở Thượng Kinh.

Đại ý nói việc về kiện tụng. Tức là thời kỳ "nhức đầu" dù là người đi kiện hay bị kiện.

Những gì diễn ra hiện nay xung quanh chúng ta trên thế giới cho thấy "kiện tụng" đủ thứ!

Gần nhất là "biển Đông" với anh bạn bá quyền TQ, dầu là anh em XHCN, chỉ vì quyền lợi kinh tế mà quên mất tình vô sản toàn thế giới đoàn kết lại, đã từng hô hào hơn 50 năm trước.

Trong nước thì mấy cái "lợi ích nhóm" cũng kiện tụng đủ thứ vì dân bị thiệt hại quá mà kêu trời không thấu!

Aple và Samsung liên tục kiện tụng nhau. Thắng chỗ này nhưng thua chỗ nọ vì mấy cái bản quyền sỡ hữu công nghệ.

v.v...

Thời Hạ Ngươn mạt kiếp là thế.

Nhưng việc trước mắt là lo siêu bão số 9, đại diện điển hình của Thiên Thủy tụng, có quần ngư dân Việt hay không?
 

dong tam

New member
3. Ra mắt Hội Thánh nam nữ mang tính bình đẳng giới. Nhưng trật tự nghi lễ phân minh

Cao Đài đã khai minh cho nhân loại một cuộc cách mạng tư tưởng:

Cao Đài giáo mang tính Nhân bản vì là tôn giáo đầu tiên đã mạnh dạn nâng cao vị thế của người phụ nữ trong mọi lãnh vực sinh hoạt tôn giáo. Vượt qua định kiến hàng ngàn năm của xã hội phong kiến dù đông hay tây (qua việc được phong chức sắc, quyền và nghĩa vụ giảng đạo, v.v...)

Cao Đài hiện đại vì đây là cuộc cách mạng dân chủ xã hội đưa người phụ nữ đến vị trí tương đồng cùng nam giới. Làm gương điển hình tiên tiến cho xã hội trông vào.

Năm 1927, khi Cao Đài giáo là tôn giáo đầu tiên trên thế giới nâng nữ phái lên hàng chức sắc trong bối cảnh đất nước đang là thuộc địa đồng thời cũng đang còn bị cai trị của vương quyền phong kiến thì đây là cuộc cách mạng về tư tưởng rất sâu sắc đồng thời cũng làm cuộc cách mạng về văn hóa đạo đức. Phụ nữ sánh vai cùng nam giới trong sứ mạng độ tận vạn linh mà trước tiên ở khía cạnh Nho Tông chuyển thế, người phụ nữ sẽ góp phần giáo dục nền tảng đạo đức, nhân cách cho con em của mình trước khi các em đến tuổi được bước vào đời để học chữ cùng tri thức khoa học. Đức Mẹ có dạy:

"... Hỡi các con! Điều Mẹ giải dẫn hôm nay là để các con tự xét mình hay nhìn lại bản thân và tâm trí của mình để làm một tấm gương cho mai hậu của đoàn măng non mà chính các con đã gây tạo ra... Mẹ khuyên các con phải tự giác và độ dẫn đoàn sau cũng như các con đã từng lãnh trách nhiệm trong Tam Kỳ Phổ Độ.

Sớm biết lo thân độ lấy thân,
Oan khiên nghiệp chướng cỗi lần lần;
Gieo mầm đạo đức cho mai hậu,
Hột giống nguyên nhân được trọn phần
."

Cho đến nay, Cao Đài là tôn giáo duy nhứt phân định rạch ròi trật tự vị trí của nam nữ tín hữu trong nghi lễ cúng bái trong sinh hoạt tôn giáo và cả trong ăn uống!

Yếu tố bình đẳng giới này được khai minh vào giữa nửa đầu thế kỷ 20 là một tiếng sấm vang dội giữa đêm đen của tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ. Đây không chỉ là cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu trong lòng xã hội Việt Nam mà còn là cuộc cách mạng dân chủ xã hội về tổ chức cho mọi chế độ chánh trị đương đại!
 

dong tam

New member
4. Vấn đề Giáo Dục cho nhân sanh là trọng tâm sứ mạng kỳ ba.

Tam kỳ Phổ độ, Đức Chí Tôn qua linh điển đến thế gian này khai minh cho nhân loại thấy “Vạn giáo nhứt Lý”, Lý duy nhất đó là Thái Cực Thánh Hoàng.

. Chỉ có duy nhứt Ngài là THẦY là Cha, còn các Đấng Thiêng Liêng, chúng sanh trong Bát hồn đều là anh chị em của nhau. Vì thế, qua Pháp Chánh Truyền trong Cửu phẩm tất cả đều là anh em chứ không có ai được làm “thầy” hay là “cha” của người khác!

. Nhưng tất cả những điều cần khai minh cho nhân loại đều phải được hướng dẫn giáo hóa kỹ lưỡng. Đây là bỗn phận của mỗi tín hữu Cao Đài mà các chức sắc là người làm gương.
Chúng ta thấy phần lớn tên gọi chức danh của các chức sắc từ cao đến thấp đều có chữ Giáo hay chữ Sư!

Chi tiết lịch sử ngày Khai Minh cho chúng ta ghi nhận rằng Thầy đã ban ân Thiên phong chức sắc nam nữ chỉ ở hai phẩm Giáo Sư và Giáo Hữu. Còn kèm theo lời dặn:

Thầy buộc học hết Thánh Ngôn rồi mới đi phổ cáo. Nghe à” .

Cũng vì thế, ngay từ khi mới lập đạo, Thầy đã dạy:

… chung lo cùng môn đệ Thầy, ngày ngày hằng góp nhóp, tùy sức mỗi đứa lo lập: - Một sở trường học,- Một sở dưỡng lão, ấu,- Và một nơi Tịnh Thất.”

Ngay khi thầy ban Pháp Chánh Truyền, chúng ta thấy phần lớn các chức phẩm đều có chữ Sư hay chữ Giáo.

Cũng vì thế, về sau Đức Lý Giáo Tông cứ nhắc đi nhắc lại, làm sao để mỗi Thánh thất là một Trường Đạo giáo dân.
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
5. Trật tự nam nữ được định vị rõ nét

Những người đến dự lễ tại Thiền Lâm Tự khi đó chắc chắn rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy trong bửu điện vị trí của hai phái nam và nữ được phân định rất rạch ròi chứ không tự do như các tôn giáo khác!

Trật tự này cũng được duy trì trong các sinh hoạt đạo sự khác như: hội họp, nghe thuyết đạo, v.v... Ngay cả trong khi ăn uống, kỷ luật này cũng được duy trì.

Đây là trật tự lễ nghi của tinh thần “Nho tông chuyển thế”.

Ngày nay vào thế kỷ 21, trước những hỗn loạn đảo điên của xã hội hiện đại lạm dụng nhân danh “bình đẳng giới” gây ra nhiều hậu quả trầm trọng chúng ta mới thấy rõ hơn giá trị và ý nghĩa của việc phân định âm dương này trong đời sống xã hội.
 

Trung ngôn

Active member
Cám ơn Huynh DT đã cho biết thêm ý nghĩa của ngày Khai minh Đại Đạo - Rằm tháng mười Âm lịch Bính Dần - 1926.
Huynh DT còn nhiều bài viết cho chủ đề này, nếu tiện thì cho HTDM biết thêm được không ?
Rất vui khi thấ bài được đăng ở đây - hay đâu đó cũng được. Cười.
Kính.
 

dong tam

New member
Trung Ngôn,

Thật ra không thể nói "Ý nghĩa của ngày KMDD" mà phải nói "Ý nghĩa MÙA KMDD"

Vì những việc diễn ra trong 3 tháng KMDD mới mang lại ý nghĩa đích thực.

Nhờ vậy, chúng ta thấy rõ việc KMDD không có liên quan gì đến ngày khởi đầu của DDTKPD cả!
 

dong tam

New member
6. Khai minh Đạo Pháp đại ân xá cho tín hữu Cao Đài.

Trong 3 tháng Khai Minh Đại Đạo, Tân Luật được soạn thảo hoàn thành. Nơi chương về Tịnh Thất, có định:

Điều thứ nhứt: Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai giái từ sáu tháng sắp lên thì được xin vào Tịnh thất mà nhập định...”

Điều qui này được hiểu theo lời Thánh ngôn trước đó của Thầy:

“... Kẻ nào trai giới đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu pháp đặng.”

Đây cũng là cuộc cách mạng ở lãnh vực Tâm pháp trong Tam Kỳ, thể hiện yếu tố phổ độ. Nếu theo qui định của Cựu pháp, điều kiện để được xin vào Tâm pháp Đại Thừa là phải “trường trai tuyệt dục” nhưng thời Tam Kỳ nhờ vào luật đại ân xá mà hàng tín đồ khi giữ được những qui định căn bản cũng có thể khởi đầu tiếp cận với đường tu giải thoát.

Đức Thượng Đế đã khai minh cho người tín hữu Cao Đài thấy con đường Đại Đạo về tâm pháp. Dầu cho ở tầng bậc căn trí nào, khi thõa mãn được điều kiện, đều có thể lần bước lên đường Thiên Đạo để góp phần thực hiện sứ mạng vi nhân trong Tam Kỳ Phổ Độ.

Phương pháp thành công của các bậc Giáo Tổ Đạo Gia khi xưa, trước tiên là phản tỉnh nội cầu, hồi quang phản chiếu.

Có nhìn vào trong, xem xét bên trong mới giảm bớt sự thu nạp vô tiết độ, khoác vén tảo trừ lớp vô minh che lấp bịnh hoạn chấp trước, phân biệt ích kỷ độc tôn, phiền não...

Còn biết soi sáng vào mình mới thấy cơ năng hoạt động, sẽ hòa theo nhịp điệu Hóa Công mà phát huy cho công năng của nhân sinh, của vũ trụ. Đó gọi là Khai Minh Đại Đạo vậy
.”
[Đức Đông Lâm Tiên Trưởng, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15.10 Đinh Tỵ (25.11.1977)]

Lưu ý: Giao tiết Đông Chí này vào tối thứ sáu mùng 9.11.Nhâm Thìn từ 19g45-20g45.

Những ai đã thực hành tâm pháp và cả người chưa vào tịnh cũng nên tịnh vào thời điểm này. Vì đây là thời điểm "Nhứt Dương sinh" của quẻ Địa Lôi Phục. Có khởi đầu tốt thì cả năm mới tốt (phục hồi Tiên Thiên khí)
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
1. Cám ơn Huynh DT cho biết thêm mùa Khai minh Đại Đạo, chi tiết này khá bổ ích cho TN vì lâu nay chỉ khu trú trong ngày 15/10 Âm Lịch mà quên mất rằng Thầy tổ chức cuộc lễ vô tiền khoáng hậu kéo dài trong 3 tháng để cho cả càn khôn thế giới biết công cuộc 700 ngàn năm.
Một lần nữa cám ơn Huynh nếu cho biết thêm trong 3 tháng này, Thầy đã sắp đặt những gì? chi tiết càng tốt nha Huynh.
2. Cám ơn về việc cung cấp thông tin tiết đông chi trong ngày hôm nay.
Kính.
 

Facebook Comment

Top