Làm quen

thanhtuan_kdd

New member
<p> chào cả nhà! cho đệ tham gia vợi không biết thành vien mới có được ưu ái khổng</p>
<p>đệ xin trả lời câu đố hỏi thần giữ cửa như sau.</p>
<p>huynh nên hỏi câu này" nếu tôi hỏi ông thần kia cánh của nào là cánh của giải thóat thì ổng chỉ cánh nào" sao đó huynh đi ngược lại là đượ rồi bởi vì</p>
<p> nếu huynh hỏi ông nối dối thì ổng sẽ nói ông nói thật chỉ cánh cửa không giải thóat được</p>
<p>còn hỏi ông nói thật thì ổng sẽ nói đúng điều mà ông nói dối sẽ nói là chỉ cánh cửa cũng đi dến chổ không giải thóat</p>
<p>nhiệm vụ mình chỉ cần đi ngược lại là được rội</p>
<p> <span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 153);">(QTV1 đề nghị tác giả tự chỉnh sửa lỗi chính tả cho bài viết của mình ở bên trên. Xin chân thành cám ơn)</span><br style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 153);"></p><span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 153);"> </span>
 

Facebook Comment

Top