Lập Quỹ Cho Tuổi Trẻ Đại Đạo

truongtam

Administrator
 Kính chư huynh, tỷ, đệ, muội
<P>Hoàn Không đề nghị Quý huynh, tỷ đệ, muội thảo luận thành lập QUỸ CÔNG ĐỨC cho Tuổi Trẻ Đại Đạo.</P>
<P>Hoàn Không đề cử <FONT size=3>Thạch Khê, Đại Đồng</FONT> đứng tên giữ tiền.</P>
<P>Hoàn Không tưởng-tượng nếu có Quỹ Công Đức các em mới có tiền làm việc nghĩa, và có ai đó nghèo khổ, Đau ốm, mấy em mua gạo, thuốc, trợ giúp thì quý biết bao. Còn chúng ta thì có dịp làm phước.</P>
<P>                           ( Quỹ Công Đức là người ngòai Đạo cũng phải giúp ) </P>
<P>                                 Mời chư huynh, tỷ, đệ, muội tham gia thảo luận.</P>
<P>                                                                  Kính </P>
 

Facebook Comment

Top