LỜI NÓI = LỜI...VIẾT

Hao Quang

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN =subcontent1><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT size=3>Một hôm, khi nhà hiền triết đi ngang qua ngôi làng nọ, một phụ nữ đến gặp ông và kể lể về một đứa bé bị bệnh. Bà ta nài nỉ ông cứu giúp đứa trẻ này</FONT></strong></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: Arial"> <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 5pt 1pt 5pt 0.5pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Nhà hiền triết đi vào làng và một đám đông vây quanh ông. Người ta mang đứa trẻ ra và nhà hiền triết quỳ xuống cầu nguyện cho nó. Lúc ấy, một người đàn ông trong đám đông la lên: “Chẳng lẽ ông nghĩ rằng lời cầu nguyện của ông sẽ cứu được nó sao?” Nhà hiền triết đáp: “Anh chẳng biết gì cả! Anh là kẻ ngốc nghếch!”. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 5pt 1pt 5pt 0.5pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Người đàn ông nổi giận khi nghe nói vậy, mặt anh ta đỏ bừng lên và nóng ran. Anh ta định nói gì đó thì nhà hiền triết tiến đến bên và bảo: “Nếu một câu nói có sức mạnh làm cho anh giận dữ đến vậy thì lẽ nào một câu nói khác không thể có sức mạnh chữa bệnh hay sao?”. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Vâng, ngôn ngữ có sức mạnh làm thay đổi hiện thực. Vì thế, bạn hãy sử dụng lời nói như là công cụ để dàn hòa, để khuyến khích, để tỏ lòng yêu mến, để cầu chúc may mắn, để tha thứ, ... (sưu tầm)</FONT></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top