Lược sử tu cứu độ cửu huyền thất tổ

luutunha

New member
- Thánh Giáo quá nhiều mà không ( biết ? ) hành từ đâu.

Học Đạo Cao Đài mà chỉ quan tâm đến Thánh Giáo thì không thể nào tìm ra chân lý cứu cánh.
Thầy đã nói rõ: Cơ bút không thể dùng để truyền pháp, cơ bút chỉ thích hợp cho việc khai hóa, giúp người học đạo xác định được hướng mình đi tìm sự thật. Còn sự thật như thế nào thì chính bản thân người học phải nhận ra từ chân truyền.
Vậy chân truyền Cao Đài được cất giữ nơi đâu ?

Thầy cũng xác định: Không chun qua cái cửa TÔN GIÁO thì không tìm thấy đạo. Phải lần mò từ Cao Đài Tôn Giáo mà phát hiện ra chân lý của Cao Đài Đại Đạo. Không phải thọ pháp tu luyện là thọ lãnh trọn bộ chân truyền đâu! Mà phải tự suy gẫm những nghi thức tôn giáo Cao Đài: Cách thờ cúng, hình thức y phục, lễ nghi, kiến trúc v. v. . .mới hiểu rõ mình bắt đầu từ đâu để rồi kết quả là gì?

Đạo nào hiện nay cũng như nhau: Bảo tu tâm là chính, nhưng tu thế nào để tâm được hoàn thiện thì chẳng biết làm sao cho có kết quả. Thượng Đế đến dạy đạo cũng chỉ vì chỗ nầy.
 

Facebook Comment

Top