Mật thư của em nè.

Forever

Administrator
<P> </P>
<P> KHÓA:FOREVER FOR YOU AND FOR ME </P>
<P><BR>  BV:NZFZZYZBWJFIFOIHIAVAV </P>
<P><BR>good luck !! <BR></P> 
 

thanhquan

New member
<P> sao không ai giải câu nay cho minh học hỏi với!</P>
<P> thật sự minh rất thích phần trò chơi trí tuệ này nhưng khổ nổi mình không có đủ thông minh để...</P>
<P>Nếu khhông ai giải đc mình mong huynh forever giải ra để cho đệ tham khảo với!</P>
<P>Thank!(huynh forever trước)<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
 

Forever

Administrator
<P>khóa này do đệ soạn nên chắc có nhiều sai sót:D</P>
<P>và chắc củng hơi lạ:D</P>
 

thanh_tam

New member
<P align=center><FONT size=3><strong>Chào!</strong></FONT></P>
<P align=left>     <strong>Chào huynh</strong>  <SPAN =bold><FONT color=#ff6600>forever </FONT><FONT color=#000000>huynh có thể nói rõ hơn về khoá này tý chứ nói như thế này chắt mọi người sẽ bí rị thui.</FONT></SPAN></P>
<P align=right><SPAN =bold>Thân chào</SPAN></P>
<P align=left><SPAN =bold></SPAN> </P>
 

Forever

Administrator
<P> thực ra đây là 1 kiểu khóa tọa độ chữ và chữ tình cờ đệ đọc đc</P>
<P>nên thử cho mọi người giải trí đó mà:D</P>
<P>thấy khóa củng hơi lạ</P>
 
@

@kiss@

Guest
hì hì em tưởng bể dĩa, hok ngờ có người khen:D
 

Forever

Administrator
VI-1.jpg
Vigenère (1523-1596)
 

khanh_son

New member
sau khi ngâm cứu 1 ngày 1 đêm Khanh_sơn đưa ra lời giải như sau:
I LOVE U I WISH U LOVE MER.
Đó là nguyên văn câu dịch (ko bít từ cuối cùng có bị dư ko)
forever xem đúng chưa?
nếu đúng thì Khanh_sơn sẽ post cách giải lên
keke.
 

Forever

Administrator
hehe Khanh_sơn thiếu 2 chữ, 1 chữ D và 1 chữ A, đáp án có thể chấp nhận :)
 

khanh_son

New member
hihi, đúng là thiếu 2 chữ thiệt, tại hum bữa hok có kiểm tra lại
mật thư này rất hay và khó đấy.
Khanh_Sơn đã cố gắng thay hết tất cả các chữ nhưng ko ra, nhưng nhờ 2 gợi ý của forever mới đi đúng hướng và giải ra (thứ 1 là đây là mật thư chữ thay chữ, thứ 2 là bảng Vigenère ở trên)
chúng ta cần chú ý là bạch văn và khóa đều có 21 chữ
ta sẽ có 2 dòng như sau:
F O R E V E R F O R Y O U A N D F O R M E
N Z F Z Z Y Z B WJ F I F O I H I A V A V
từ đó suy ra khóa F=N, O=Z, R=F... M=A, E=V
ứng với mỗi chữ (F=N...) trên ta tra bảng Vigenère trên lấy theo chữ A đầu tiên ta sẽ dc bạch văn
ví dụ:
ứng với F=N ta sẽ thay chữ F=N và tra chữ A sẽ dc chữ I
ứng với O=Z ta sẽ thay chữ O=Z và tra chữ A sẽ dc chữ L
ứng với R=F ta sẽ thay chữ R=F và tra chữ A sẽ dc chữ O
ứng với E=Z ta sẽ thay chữ E=Z và tra chữ A sẽ dc chữ V
ứng với V=Z ta sẽ thay chữ V=Z và tra chữ A sẽ dc chữ E
ứng với E=Y ta sẽ thay chữ E=Y và tra chữ A sẽ dc chữ U
...
Cuối cùng ta sẽ dc bạch văn.
 

Facebook Comment

Top