Minh phạt dâm luật

lyquochoang

New member
MINH PHẠT DÂM LUẬT.

Ác nghiệt lớn nhất chính là dâm dật,tội tại dương thế đã nặng,âm luật càng nghiêm hơn,phải suy xét kỹ,xem được bản văn này,phải cố tránh xa.
Người phạm loạn luân,vĩnh viễn giam địa ngục,có hại nhân mạng,chết bị sét đánh,bỡn cợt xác người,cũng đồng tội trên.Đã chịu hình phạt tại dương thế sẽ miễn sét đánh,có việc trung hiếu chuẩn giảm 4 phần.Đại thiện 5500 thiện cũng giảm 4 phần.Cưỡng dâm quả phụ,bản thân tuyệt tự,thọ khổ địa ngục,qua 500 kiếp,chuyển làm trùng kiến,lại 500 kiếp,chuyển làm cầm thú,lại 500 kiếp,chuyển lại thân người,làm thân đĩ điếm,nếu đã thọ hình phạt dương thế miễn 100 kiếp.Có hại nhân mạng,tội thêm 5 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa,đại thiện 500 cũng giảm 1 nữa.

Ghi chú: người thọ khổ kiếp địa ngục,mỗi 1 kiếp,tức là trải qua thọ khổ hình phạt 1 địa ngục 1 lần.Thọ tội âm ty không giống dương thế,tuy hình phạt một lần,thân đó đã chết,lại làm cho sống lại thọ phạt như trước,khi đủ số kiếp,tội này mới hết,nếu như có tội khác nữa thì theo tội mà chịu hình phạt tiếp,nếu lúc sống có hối hận hướng thiện thì sau khi chết sẽ được giảm trừ,còn như đến chết không thay đổi thì sau khi chết sẽ từ nhất điện giải đến các điện để thọ hình các ngục tru tâm,ngục người đồng,ngục cắt thận,chuột cắn,vạc dầu,xe cán v.v.. còn loạn luân thì vào các ngục dành cho loạn luân.Hoặc vĩnh viễn giam tại địa ngục,thọ các hình phạt.Hình phạt của tà dâm và loạn luân đặc biệt nghiêm trọng.Các địa ngục trên,mỗi thứ chịu một vài kiếp,chịu đủ rồi thì chuyển kiếp,người chuyển kiếp là đầu thai một lần,gọi là 1 kiếp.Việc thưởng thiện phạt ác có lúc thêm,có lúc giảm tùy theo thiện ác phân minh,không bỏ sót chút ít nào.

Dụ dỗ gian dâm quả phụ: hai đời tuyệt tự,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 400 kiếp(như địa ngục,trùng kiến,cầm thú chịu 400 kiếp).Lại chuyển thân người,mang thân tàn tật.Nếu đã thọ dương phạt,miễn 80 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 4 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 500 cũng giảm 7 phần.

Chọc ghẹo gian dâm quả phụ: tuyệt tự 3 đời,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 300 kiếp,sau đó chuyển làm thân người,mang thân bần tiện.Đã thọ dương phạt,miễn 60 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần,tiểu thiện 500 cũng giảm 9 phần.

Cưỡng dâm gái trinh: con cái dâm dật,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 400 kiếp.Sau chuyển thân người,mang thân nô bộc.Đã thọ dương phạt,miễn 100 kiếp.Có hại nhân mạng,tội thêm 4 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa,đại thiện 400 cũng giảm 1 nữa.

Dụ dỗ gian dâm gái trinh: hai đời tuyệt tự,những kiếp nạn trên,mỗi thứ phải chịu 250 kiếp,sau đó chuyển làm thân người mang tật bệnh.Đã thọ dương phạt,miễn 70 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 400 cũng giảm 7 phần.

Chọc ghẹo gian dâm gái trinh: vợ con đền trả,những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 100 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nghèo hèn.Nếu đã thọ dương phạt,miễn 40 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 2 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần.Tiểu thiện 400 cũng giảm 9 phần.

Cưỡng dâm phụ nữ: vợ con đền trả,những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 350 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nô lệ.Đã thọ dương phạt,miễn 100 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nữa.Đại thiện 300 cũng giảm 1 nữa.

Dụ dỗ gian dâm phụ nữ: giảm thọ 2 kỷ,1 kỷ 12 năm.Những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 100 kiếp.Sau chuyển làm người,mang thân cô độc.Đã thọ dương phạt,miễn 30 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 2 bậc,có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần.Trung thiện 300 cũng giảm 7 phần.

Chọc ghẹo gian dâm phụ nữ: giảm thọ 1 kỷ,những kiếp nạn trên mỗi thứ chịu 70 kiếp,sau chuyển làm người,mang thân nghèo bậc trung.Đã thọ dương phạt,miễn 20 kiếp.Có hại mạng người,tội thêm 1 bậc.Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần.Tiểu thiện 300 cũng giảm 9 phần.

3 hạng người trên(quả phụ,gái trinh,phụ nữ) đều thuộc người khác phái,nếu là thân thích,tội thêm gấp đôi.Nếu là loạn luân,tội thêm 3 bậc.Bất luận là nữ bộc,nô tì,tội gian dâm đều tính tội như trên.Việc gian dâm không thành giảm thọ nữa kỷ,có hại mạng người,đều tính như trên.

Dâm một gái điếm: giảm thọ nữa năm,trở thành thói quen,giảm thọ 1 năm,nếu có thể hối cải,thì miễn giảm thọ,di hại 1 người con cái,làm thú 1 kiếp,nếu biết hối cải,miễn làm thú vật.

Theo đuổi nam sắc: cũng tính như phụ nữ. trên 16 tuổi tính như gái trinh,dưới 16 tính như phụ nữ;cưỡng hiếp trẻ nhỏ tính như dâm gái điếm.(đồng tính cũng vậy)

người làm sách dâm: giảm thọ 2 kỷ,nếu như có người đọc sách mà làm bậy,tội tính vào bản thân,sách chưa tiêu diệt hết,vĩnh bất siêu sanh,quay phim sex,tội cũng như vậy.

tuyên truyền 1 chuyện dâm: giảm thọ nữa kỷ,có hại mạng người,giảm thọ 1 kỷ;nói chuyện dâm,tội cũng vậy.Nếu như biết hối cải,tội sẽ giảm dần.

Lục phán quan dâm luật bổ sung như sau :

Phàm là việc gian dâm,dùng thuốc phá thai,giết một mạng người,tội tính gấp đôi.
Phàm là việc gian dâm gái trinh,trên 20 tuổi,đều thuộc dụ dỗ chọc ghẹo gian dâm,cưỡng dâm,nếu có hại mạng người,tội thêm gấp đôi.
Phàm là đã có con mà còn lập thiếp,1 người giảm thọ 2 năm.Người có công danh,tiêu trừ công danh 8 phần,không giảm thọ.
Phàm là quả phụ vô ý tái giá,kẻ dùng mưu kế dụ dỗ,giảm thọ 3 năm.Có ý tái giá,miễn giảm thọ.
Phàm cưới một quả phụ,để lại một con cái tại nhà chồng,giảm thọ 2 năm,con cái dẫn đến bị chết,giảm thọ 1 kỷ.
Phàm là bạn bè gặp nhau,nói chuyện dâm với nhau,3 lần giảm thọ 1 tháng.Dẫn đến phạm vào việc dâm,giảm thọ 3 năm;người có công danh,phạt đình trệ công danh.
Phàm là gặp sắc đẹp trên đường,mắt nhìn theo,3 lần,giảm thọ nữa tháng.Nếu giả bộ ân cần,tồn tâm ý xấu,1 lần,giảm thọ 3 tháng.
Phàm vui thích nghe kịch tuồng dâm,1 lần giảm thọ 3 tháng.Người có công danh,phạt đình trệ công danh.Chọn kịch tuồng dâm,1 lần,giảm thọ 3 tháng,nếu dẫn đến hại người,làm thú 1 kiếp.
Phàm thích xem sách dâm,3 lần,giảm thọ nữa tháng,nếu dẫn đến bệnh tật,giảm thọ 3 năm.
Phàm dẫn dụ người hành dâm,tùy theo tội người phạm mà thêm giảm 2 bậc,phụ huynh để cho con em,nô bộc hành dâm cũng tính như vậy.

Lục phán quan nói: theo luật âm,các tội dâm dật rất khó xử nhẹ,mà tội loạn luân rất nặng,bất luận là nhỏ với lớn hay lớn với nhỏ,sau khi chết đều bị đánh vào ngục a tỳ.Ngày nay phong hóa ngày càng sa đọa,những kẻ phạm phải đều nằm trong gia đình quan chức,có học thức,lây nhiễm đã lâu,như chuyện bình thường,mê không còn liêm sĩ,không biết ngừng lại.Chư thần tiên không biết làm sao,mới tâu rõ với Ngọc đế đem hình phạt của âm luật nói cho người đời rõ,không nên giấu diếm,người nào xem được những điều này mà biết hối cải thì giảm tội.Người có trung hiếu,giảm tội.Người tích công đức,giảm tội.Nếu như gặp bản văn này mà không biết hối cải lại thêm hủy báng,sẽ gặp ác báo và sét đánh,hoặc gặp bản văn này kính tin mà truyền bá,truyền 100 người,tăng thọ 1 kỷ.Truyền 200 người,không con sẽ có con.Truyền 300 người,tăng thọ 2 kỷ.Truyền 400 người,con cháu thịnh vượng.Truyền 500 người,công danh liên miên.Truyền 1000 người,danh đăng thích lộc.Truyền khắp thiên hạ,sau khi chết thành tiên.Truyền 10 người phú hào như truyền 200 người.Truyền 1 người quan chức như truyền trăm người.Đây đều là do Phù Hựu Đế Quân tâu với Ngọc Đế chiếu theo thi hành.
 

Facebook Comment

Top