Mọi người cùng giải nhé

daitu

New member
<P> Đệ cũng có một câu đố nữa nè :</P>
<P>Khi gà đẻ trứng tiếng gáy của nó có gì khác lúc bình thường không ?</P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>  Ủa gà mái mà cũng biết gáy à huynh !</P>
<P> Muội có thêm câu đố nè :</P>
<P>1. Để nguyên ai cũng lặc lè</P>
<P> Bỏ nặng thêm sắc ngày hè chói chang .(chữ gì ) ?</P>
<P> 2. Để nguyên giữa đầu và mình </P>
<P> Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon ?(chữ gì)</P>
 

Forever

Administrator
thanhthanh92 nói:
<P>  Ủa gà mái mà cũng biết gáy à huynh !</P>
<P> Muội có thêm câu đố nè :</P>
<P>1. Để nguyên ai cũng lặc lè</P>
<P> Bỏ nặng thêm sắc ngày hè chói chang .(chữ gì ) ?</P>
<P> 2. Để nguyên giữa đầu và mình </P>
<P> Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa ngon ?(chữ gì)</P>
<P>
 câu 1 chử nặng phải hok thanhthanh92</P>
<P>câu 2 là cỗ</P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P> thanh có thêm mấy đố về hoa nữa, ACE giải giúp nha :</P>
<P> 1. Hoa gì muôn dặm đường trường?</P>
<P> 2. Hoa gì thơm ngát sánh tài đôi môi?</P>
 

Facebook Comment

Top