MỜI THỬ TRÍ VỚI TRÒ CHƠI LỚN

trochoilon

New member
<P align=left>ĐÂY là những MT vừa rồi cắm trại ở miền Biển:</P>
<P align=left><strong>MT1:</strong> Bản tin của Ban Thường  Vụ Huyện đoàn.</P>
<P align=left><< Bình Dương,Bình Dương làng biển yêu thương!</P>
<P align=left>Thật vậy thôn 6 Bình Dương là 1 trong những làng biểnddep. của Huyện chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta chứng kiến những đoàn tàu từ phía mặt trời mọc đang lướt sóng tiến vào khu vực đang diễn ra Hội Trại như đón chào sự thành công của Lễ Hội Văn Hóa thể thao miền biển năm 2008.</P>
<P align=left>23.4.19_14.8.23_23.4.12_22.4.17_5.4.2_Đ.TN1.ĐN2_B2.ĐN1.N3.ĐN 2.ĐB1_TN2.TN1.Đ4.T3 _T2.N1.B2.TN1_TN1.Đ4.B2.TN1_ĐB2.N3. Đ4.B2________ar >></P>
<P align=left>Bạch văn;                                                                                 </P>
 

trochoilon

New member
<P> MT2:</P>
<P>Ai là kẻ đứng sau vụ án.</P>
<P>Sau đêm trăng tròn đã tìm ra thủ phạm.</P>
<P>  2.17.21_12.3.23.22.15_12.13.22_2.26.3.23_22.15_21.9.3_ 15.17.9.23_2.16.23.22._1.9.3_10. </P>
 

trochoilon

New member
<P> MT3:</P>
<P>Khóa quốc tế thiếu nhi (1-6):</P>
<P>F.G.P_ P.I.C_D,C_F.W.Q.P.I_F.K_F.W.A_Z.W.A.G.P  _________ _ar.</P>
 

trochoilon

New member
<P> MT4:</P>
<P>Nắng chia nửa bãi chiều rồi.</P>
<P>Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu.</P>
<P>t e d u i u n d n i n u g a h o a d d o g e b e d n l i_________ ar.</P>
 

khanh_son

New member
MT 1 bach văn là : "TAP KET TAI SAN BAY................."<br>Còn khúc sau thì do đệ quen mất bảng đông tây nam bắc nên chưa thể giải.<br>Có huynh nào giúp để đệ bít không<br>Đ T N B.............. sau đó là gì nữa.<br>Thân chào.<br>
 

khanh_son

New member
 
Thật sự cả 4 mật thư đệ đều dùng phương pháp........... mò ra ta có cả.<br>Tuy là " mò" nhưng cũng chỉ cần lâu lắm là 5 phút để giải ra thui.<br>Nếu mà suy nghĩ theo hướng của "tác giả" ra đề thì thật sự............... không bao giờ giải ra. Trừ trường hợp đã giải 1 lần mật thư đó.<br>Thân chào.<br>
 

trochoilon

New member
 <FONT color=#ff0000 size=4>MT 5;       </FONT>
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=4>               </FONT>                        <strong>  Ô VUÔNG 65 !!!!</strong></P>
<P align=left>              <strong>   6.14.15.24._25.11.3._3.1.21._21.11.1.8__________AR</strong></P>
<P align=left> </P>
 

trochoilon

New member
<strong><FONT color=#ff0000>MT 8:</FONT></strong>
<P align=center><FONT size=4><strong>Vận dụng Ngũ Hành tìm báu vật?</strong></FONT></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Nóng ở đất, cây chịu lửa , kim và địa , nước dập lửa, đất nuôi cây , sắt ở đất , sắt nung nóng , vàng thành đồng , lửa lan ra đất, lửa cháy đất , lửa sợ nước , Fe & Cu , cây cháy lửa ,nước sợ lửa , cây có nước , kim sợ nhôm , nước với lửa , nước trôi bè , vàng dưới đất , biển có lửa , cành có nước , nhánh sợ nước , vàng hay thiết , thủy dập lửa ,cây chìm nước , lửa cháy cành , đất có sắt , vàng sợ Fe , nước tắt lửa _______ AR !</FONT></EM> </P>
<P> Bạch văn :........................................................... ....................................? </P> 
 

trochoilon

New member
 <FONT color=#ff0000 size=4>MT 6;  </FONT>      
<P align=center> <strong> VIỆT NAM, ơi tổ quốc yêu thương !!!!!</strong></P>
<P align=center><strong>  AYINTIORBA_WMAUIHNTWN_OEHHRCWNUE_NXAGRLBCIN_FAGWHWDOSO_</strong></P>
<P align=center><strong>                           IHMON OSOCS_MHICTOOAHE____________AR</strong></P>
 

trochoilon

New member
 <FONT color=#ff0000 size=4>MT 7;        </FONT>         
<P align=center><strong> Ngần ngần trăng tỏ giữa trời thu</strong></P>
<P align=center><strong> Cái cảnh Tây Phương vẫn mịt mờ</strong></P>
<P align=center><strong> Mắt tục nào ai trông thấy đấy</strong></P>
<P align=center><strong> Lắm công trình mới đúng công phu.</strong></P>
<P align=center><strong>       22.1.14.20.20.7.11.21.2.3.23.14.7.26.3.22.14.3.VJKZGFFCRNEJC COL_________AR</strong></P>     
 

trochoilon

New member
 <strong><FONT color=#ff0000>MT 9 : </FONT></strong>
<P align=center><FONT color=#ff0000 size=4><U><strong>" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ </strong></U></FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ff0000><FONT size=4><strong><U> Mặt trời chân lý chói qua tim... "</U></strong></FONT> </FONT></P>
<P align=center><strong>T L N N Ô E Â H T G C S M Ơ Ô U V R A N C I G H Ư I Ê A H T T H B N A A Ô N I X G C O N H I U R U U A P  ________ AR !</strong> </P>
<P align=center><strong><EM><U> Bạch văn :........................................................... ........................?</U></EM></strong></P>
 

trochoilon

New member
<P align=left><FONT color=#ff0000 size=3> MT 10:</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#0066ff>B=NI=DE=TS</FONT></P>
<P align=center>II<EM>. TM. TM. EE. AM. II.EE. EE. EA. IE</EM>.________________AR</P>
<P align=left><U>BẠCH VĂN:........................................................ ..................................................... </U></P>
 

trochoilon

New member
<P><FONT color=#ff0000> MT 11:</FONT></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Ta biết trong pháp <FONT color=#ff0000>Cao Đài</FONT></FONT></EM></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Không sanh, không diệt, không ngoài, không trong  </FONT></EM></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Châu đã tỏ phá vòng u ám</FONT></EM></P>
<P align=center><EM><FONT size=3>Châu đã minh thông cảm mệnh trời.</FONT></EM></P>
<P align=center><FONT size=3>ngtug_donto_uatd_gthn_anhnr_hhag</FONT>___________ar</P>
<P><EM>bạch văn</EM>:........................................................ .......................................... </P>   
 

Facebook Comment

Top