MỜI THỬ TRÍ VỚI TRÒ CHƠI LỚN

khanh_son

New member
nếu ko tin thì bạn cứ thử dịch đi.<br>nó sẽ ra đúng bạch văn luôn đấy.<br>chào hòa ái.<br>
 

khanh_son

New member
trochoilon nói:
<p> MT4:</p>
<p>Nắng chia nửa bãi chiều rồi.</p>
<p>Vườn hoa trinh nữ xếp đôi lá sầu.</p>
<p>t e d u i u n d n i n u g a h o a d d o g e b e d n l i_________ ar.</p>
<br> chúng ta chia 2 ra thì dc bạch văn như thế này : <br>           t  e  d  u  i  u  n  d  n  i  n  u  g  a <br>           h o  a  d  d  o g  e  b  e  d  n  l   i<br>đọc theo hình zích zắc (chữ Z) bắt đầu từ chữ  T -> H -> E -> O......... đến hết thì chúng ta sẽ dc 1 lời giải hoàn chỉnh.<br>hông bít có đúng như ý của huynh trochoilon hay ko?<br>hay là còn cách giải khác nữa.<br>mong dc chỉ giáo.<br>chào hòa ái.<br>
 

khanh_son

New member
trochoilon nói:
<p> MT3:</p>
<p>Khóa quốc tế thiếu nhi (1-6):</p>
<p>F.G.P_ P.I.C_D,C_F.W.Q.P.I_F.K_F.W.A_Z.W.A.G.P  _________ _ar.</p>
<br>Quốc tế = thế giới = WORLD (hông bít đúng hông nhưng mà có chữ W trước là dc àh)<br>Thiếu nhi = UNICEFF - đây là quỹ nhi đồng liên hiệp quốc(Liên tưởng... thui)<br>ta lấy 2 chữ cái đầu tiên tức ta có W=U.<br>tra bảng 26 chữ cái thay chữ bằng chữ ta sẽ dịch dc mật thư.<br>đây chỉ là........"ngu ý" của khanh_sơn thui ko bít có đúng hông nữa.<br>chào hòa ái.<br>
 

khanh_son

New member
trochoilon nói:
 <font size="4" color="#ff0000">MT 5;       </font>
<p align="left"><font size="4" color="#ff0000">               </font>                        <strong>  Ô VUÔNG 65 !!!!</strong></p>
<p align="left">              <strong> </strong><img src="file:///C:/Users/Van/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" border="0"><strong> </strong><img src="file:///C:/Users/Van/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" border="0"><strong> </strong><strong> 6.14.15.24._25.11.3._3.1.21._21.11.1.8</strong><strong>__________AR</strong></p>
<p align="left"> </p>
<br><img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-21_121755_ovuong65.jpg" border="0"><br>Chúng ta dùng ô vuông 65(tổng các hàng ngang, hàng dọc và 2 đường chéo đều bằng 65) trên để dịch mật thư.<br><strong> 6=T; 14=I; 15=E; 24=P;<br>25=L; 11=U; 3=A;<br>3=A; 1=N; 21=H;<br>21=H; 11=U; 1=N; 8=G</strong>;<br>Cuối cùng ta dịch dc mật thư là TIẾP LỬA ANH HÙNG (sau khi thêm dấu nhé).<br>chào hòa ái.<br>
 

khanh_son

New member
tuoitretuvan nói:
<p align="center"><strong><font size="5" color="#ffff00"> MT2 :</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="4" color="#0000ff">Sắc hỏi huyền ngã có nặng không?</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="4" color="#0000ff">Nếu nặng thì dùng nguyên âm để chữa trị. </font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="3" color="#ff0000">RI,SA,FO,RI,RA_SI,SA____AR!</font></strong></p>
<p align="center"><strong><font size="3" color="#ff0000">Bạch Văn:............................................?</font></strong></p> 
<br><br>Sắc = S; hỏi = R; huyền = F; ngã = X; nặng = J (cái này ai cũng biết nhỉ)<br><br>Nguyên âm là những chữ cái có trong từ UỂ OẢI. (hình như học sinh lớp 6 cũng biết)<br>nên những nguyên âm có là  A, E, I, O, U (sắp xếp theo thứ tự a,b,c)<br><br>Ta nhìn bạch văn thấy có sự kết hợp giữa 5 dấu và 5 nguyên âm nên ta lập bảng sau:<br> <img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-21_124902_nguyenam.jpg" border="0"><br><font size="2">chúng ta tra theo các tọa độ</font> <strong><font size="3" color="#ff0000">RI,SA,FO,RI,RA_SI,SA <font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">sẽ ra dc bạch văn cần giải.<br>chào hòa ái.</span></font></font></strong>
 

Forever

Administrator
<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">hoan hô huynh khanh_sơn<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">tuoitretuvan còn câu nào hok để khanh_sơn mò kìa
 

khanh_son

New member
trochoilon nói:
<p><font size="3" color="#ff0000"> MT 13:</font></p>
<p align="center"><font size="4">Ô vuông sắp thẳng 2 hàng</font></p>
<p align="center"><font size="4">Anh đi những bước 4, 3 nhịp nhàng.</font></p>
<p align="center"> (3,1).(3.2).(4,2).(5,1).(4,3).(4,1).(4,2).(3,1).(3.2)_______ _ar</p>
<p>bạch văn:........................................................ ..................................... </p>
<br>Chúng ta phải dùng khóa tọa độ để giải mật thư này.<br>Ta có Anh = N = ( 4 ; 3 ). Có nghĩa là điền chữ N vào ô tọa độ, sau  đó điền những từ tiếp theo vào theo thứ tự ABC. Ta sẽ có bảng tọa độ sau:<br><div style="text-align: center;"><img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-09-23_221045_KHOAOVUONG.JPG" border="0"><br></div>Chúng ta dùng bảng trên và tra hàng cột tương ứng sẽ giải ra dc mật thư.<br>Ví dụ: (3,1) = C<br>(3.2) = H<br>(4,2) = I<br>.................... Chào hòa ái.<br><br><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/QUANGT%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" border="0"><br>
 

khanh_son

New member
trochoilon nói:
<strong><font color="#ff0000">MT 8:</font></strong>
<p align="center"><font size="4"><strong>Vận dụng Ngũ Hành tìm báu vật?</strong></font></p>
<p align="center"><em><font size="3">Nóng ở đất, cây chịu lửa , kim và địa , nước dập lửa, đất nuôi cây , sắt ở đất , sắt nung nóng , vàng thành đồng , lửa lan ra đất, lửa cháy đất , lửa sợ nước , Fe & Cu , cây cháy lửa ,nước sợ lửa , cây có nước , kim sợ nhôm , nước với lửa , nước trôi bè , vàng dưới đất , biển có lửa , cành có nước , nhánh sợ nước , vàng hay thiết , thủy dập lửa ,cây chìm nước , lửa cháy cành , đất có sắt , vàng sợ Fe , nước tắt lửa _______ AR !</font></em> </p>
<p> Bạch văn :........................................................... ....................................? </p> 
<br><p align="left"><strong><u>Mật thư 3:</u></strong> </p>
<p align="center"><font size="3">y=H=h , v=A=a</font></p>
<p align="center"><font size="3">a=AH</font></p>
<p align="center"><font size="4">BT: BA, DDE, EG, KMFP_ NHTTY_K, ACEE, ID, DM, KLM, CMEG, VP_AR</font></p>Có 2 mật thư này đệ chẳng nghĩ ra dc cách gì để giải cả.<br>huynh trochoilon và huynh hochoi_giaoly có thể post đáp án của mình  lên dc ko vậy?<br>thật sự là bí rùi. <img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><img src="smileys/smiley19.gif" border="0"><br>mà nhờ các huynh chỉ lun cách giải nữa nha.<img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br>chào hòa ái.<br>
 

khanh_son

New member
trochoilon nói:
<p><u><font color="#ff0000" size="3"> MT 14:</font></u></p>
<p align="center"><font size="3">"<strong>" Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc</strong></font></p>
<p align="center"><font size="3"><strong>Ngày sau làm chủ mới là kỳ""</strong></font></p>
<p align="center">HANH_FQUA_ANTI_EEPS_CAAN_JMU_FU____________ar</p>
<p align="left">bạch văn:........................................................ ............................................................ ...</p>
<br>chỉ cần bỏ dấu "_" đi ta sẽ dc HANHFQUAANTIEEPSCAANJMUFU.<br>và tất nhiên ta đã nhìn thấy mật thư như thế nào.<br>
trochoilon nói:
<br><font color="#ff0000">MT 11:</font>
<p align="center"><em><font size="3">Ta biết trong pháp <font color="#ff0000">Cao Đài</font></font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Không sanh, không diệt, không ngoài, không trong  </font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Châu đã tỏ phá vòng u ám</font></em></p>
<p align="center"><em><font size="3">Châu đã minh thông cảm mệnh trời.</font></em></p>
<p align="center"><font size="3">ngtug_donto_uatd_gthn_anhnr_hhag</font>___________ar</p>
<p><em>bạch văn</em>:........................................................ .......................................... </p>  
<br>mật thư này quý ACE hãy thử suy nghĩ xem<br>
 

khanh_son

New member
tuoitretuvan nói:
<p align="center"><font color="#ffff00" size="5"><strong> MT 4:</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Ta về ta tắm ao ta</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Du trong dù đục ao nhà vẫn hơn.</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bản Tin: Z W K J F Ỹ Z_ W N Ă F J W N G_ H W Z O A Z J T F_ Đ J W Ộ W Z J N J G W ____AR!</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bạch Văn:...........................................?</strong></font></p>
<br>bỏ tất cả những chữ cái tiếng Anh như W, F, J, Z. chúng ta sẽ có dc mật thư<br>
 

khanh_son

New member
tuoitretuvan nói:
<p align="center"><font color="#ffff00" size="5"><strong> MT 4:</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Ba chàng bơi ngược Sông Hàn</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff" size="4"><strong>Một chàng tới đích , hai chàng bị trôi.</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bản Tin: B I J Đ A N H B A L A A N F R O I T H U A N O R ___AR!</strong></font></p>
<p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><strong>Bạch Văn:..............................................?</strong></font></p>
<br>chúng ta sẽ đi ngược "Bản Tin" bắt đầu lấy chữ R đầu tiên, sau đó bỏ 2 chữ lấy 1 chữ tiếp rùi lại bỏ 2 chữ.......<br>cứ thế cho đến khi hết "bản tin" thì sẽ có dc bạch văn.<br>chào hòa ái<br><br>
 

Forever

Administrator
 <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">hoan hô <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">khanh_sơn<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

phuockute

New member
Mật thư 3:

y=H=h , v=A=a

a=AH

BT: BA, DDE, EG, KMFP_ NHTTY_K, ACEE, ID, DM, KLM, CMEG, VP_AR
Có 2 mật thư này đệ chẳng nghĩ ra dc cách gì để giải cả.
huynh trochoilon và huynh hochoi_giaoly có thể post đáp án của mình lên dc ko vậy?
thật sự là bí rùi.
smiley19.gif
smiley19.gif
smiley19.gif

mà nhờ các huynh chỉ lun cách giải nữa nha.
smiley17.gif
smiley17.gif
smiley17.gif

chào hòa ái.

Chào cả nhà:10:
Đáp án có phải là NGAY 1 THANG VA hok zay mấy huynh
dịch ra mà thấy hok kóa nghĩa, nghĩ bạch văn là NGAY 1 THANG 3 chứ
 

khanh_son

New member
ồ, lâu ngày mới vô lại dc...
hok bit sao hum nay tinh thần minh mẫn hơn hay sao mà nhìn vào mật thư này đã có cách giải rùi ta
theo Đệ nghĩ rằng những từ b, d, f, g, h, j, k, l, p, q, t, y sẽ dc ký hiệu bằng - (TE); những từ còn lại sẽ dc ký hiệu bằng . (TÍCH) (vì cách ghi dài ngắn của mỗi từ)
từ đó có thể suy ra dc mật thư chúng ta cần giải
BT: ba, dde, eg, kmfp _ nhtty _ k, acee, id, dm, klm, cmeg, vp _AR
khi đó ta có: -. ; --. ; .- ; -.-- _ .---- _ - ; .... ; .- ; -. ; --. ; ...- ; .-
bạch văn sẽ là NGAY_1_THANGVA
như vậy đệ có chung đáp án với huynh phuoccute rùi
hihi
 

Facebook Comment

Top