Mời viết bài cho Đặc San Xuân Kỷ Sửu

Phụng Thánh

New member
<P> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                              </SPAN>Đức quốc ngày<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>27 tháng<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>10 năm 2008<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<H1 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE><FONT face=Tahoma size=3>THƯ MỜI</FONT></SPAN></H1>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Kính gửi bác giáo hữu Thái Hợi Thanh !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Kính gửi Ban Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Paris !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Kính gửi Ban Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Hư Vô Chân Nhất !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Kính gửi Ban Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Paris thuộc Tòa Thánh Tây Ninh ! <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Để Sự Thương Yêu của<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>tín đồ Cao Đài ở Âu Châu mổi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ngày càng tăng huy, để<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>việc cùng nhau học hỏi, tu hành của tín đồ ngày càng tiến bộ và để việc Giử Đạo và Phổ Độ ĐạoThầy ở Âu Châu nói riêng và trên thế giới nói chung ngày càng phát triển , cho nên vào ngày vía Đức Lý Giáo Tông vừa qua Ban Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Liege ở vương quốc Bỉ theo đề nghị của BTS Thánh Thất Cao Đài Paris đã tổ chức ngày „ Ngày Liên Giao Hành Đạo Âu Châu“ . Vào ngày hôm đó có sự hiện diện của tín đồ ở<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Pháp, Bỉ, Đức và Hòa – Lan tham dự. Sau khi cùng nhau đảnh lễ Thầy Mẹ thì học hỏi giáo lý, cũng như chọn<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>„ Ngày Liên Giao Hành Đạo „ sẽ tổ chức vào năm 2009<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>vào dịp thu tại Pháp. Ngày và địa điểm tổ chức thì do Ban Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Paris quyết định và sẽ thông báo đến tất cả Thánh Thất hay tín đồ tại Âu châu.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Kính thưa bác giáo hữu và Quý BTS<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Cũng trên tinh thần ấy<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Ngài Giáo sư tiến sĩ Nguyễn - khắc - tiến - Tùng và Ban Trị<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Sự Thánh Thất Cao Đài Wuppertal tại Đức quốc muốn làm một Đặc San Đạo Cao Đài </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>vào đầu năm Kỷ Sửu trước tiên tại Đức với 4 ngôn ngữ là Việt, Đức, Pháp và Anh với mục đích chính là làm sao con, cháu chúng ta không rành tiếng Việt biết tại sao cha, </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>mẹ, ông, bà mình theo Đạo Cao Đài và ngườì ngoại quốc hiểu Đạo Cao Đài là gì v.v... <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Nhưng nhờ sự ủng hộ và hướng dẫn của Quý vị Đàn Anh khắp nơi trên thế giới cho  </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>nên Đặc San Đạo Cao Đài giờ là của Cộng Đồng Tín Hữu Cao Đài Âu Châu với sự tham </FONT></SPAN><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>gia của Đại Diện tín đồ / Thánh Thất Cao Đài trước tiên của 4 nước là Anh, Đức, Bỉ và Hòa – Lan. Đặc San minh định hiện giờ không thuộc Hội Thánh hoặc Cơ Quan nào mà là của Cộng Đồng Tín Hữu Cao Đài tại Âu Châu, nhưng sẵn sàng đăng bài viết, Thánh Ngôn, Thánh Giáo của tất cả đạo hữu, đạo tâm hay Hội Thánh, Giáo Hội, Cơ Quan , Ban Thế Đạo v.v... miễn là Thuần Chân Vô Ngã, Thuần Túy Đạo Đức và không có đã kích hay chỉ trích nhưng trên Tinh Thần Xây Dựng. Đồng thời Đặc San cũng đăng những Tin Tức sinh hoạt mọi Thánh sở Cao Đài tại Âu Châu nói riêng và các Tin Tức Quan Trọng ở cấp Hội Thánh, Giáo Hội, Cơ Quan, Khâm Châu Đạo, Ban Thế Đạo ở hải ngoại cũng như quốc nội nếu tín đồ hay Thánh Thất khác trên thế giới không nhờ Đặc San đăng Tin Tức của mình.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Kính thưa bác Giáo hữu và Quý BTS !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Đặc San kính mời bác và Ban Trị Sự Quý Thánh Thất tham gia hay cử người tham gia vào Ban Chủ Trương, Hội Đồng Cố Vấn cũng như giúp Đặc San viết bài vở và gửi những Thánh Ngôn, Thánh Giáo, bài viết Sưu Tầm với Tâm Đắc của mình , đồng thời những Tin Tức Quan Trọng mà Quý vị nhận được.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Đạo đệ xin phép tạm thời thay mặt Ban Chủ Trương và Chủ Bút kính chúc bác và tất cả HTĐM quý Thánh Thất hưởng được nhiều Hồng ân của Thượng Đế, cũng như việc tu và hành của Quý vị đạt kết quả mỹ mãn.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Kính thư<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=DE style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=3>Đạo đệ Trịnh văn<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Dụ<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></FONT><o:p></o:p></SPAN></P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top