Nhờ giải thích Câu Đối

TS.Minh Hoa

New member
<P><strong>  Chào các bạn !</strong></P>
<P>Trước Đại-môn Toà-Thánh Tây-Ninh và các Thánh-Thất thường có câu đối như sau:<BR>      <FONT color=#000066 size=3><strong><EM>Cao thượng Chí-Tôn Đại-Đạo <FONT color=#ff0000>hoà-bình dân-chủ </FONT>mục,<BR>    Đài tiền sùng bái Tam-kỳ <FONT color=#ff0000>cọng-hưởng tự-do </FONT>quyền.<BR><BR></EM></strong></FONT>Theo đạo Cao-Đài "<strong>Hoà-Bình Dân-Chủ, Cọng-hưởng Tự-Do"</strong> được hiểu như thế nào? Xin nhờ các bạn giải-thích dùm.<BR>                                                <BR>                                                          <FONT color=#000099 size=3>  Minh-Hoà</FONT>  </P>
 

admyn

New member
<P><strong><FONT size=4>Trước khi chư vị giải thích, xin thưa rằng "<FONT color=#0000ff>cộng </FONT>hưởng" chứ không phải là "<FONT color=#0000ff>cọng </FONT>hưởng" đâu nhé. Nếu có ai đó viết là "cọng" thì bản thân nguòi đó phải xem lại. </FONT></strong></P>
 

Facebook Comment

Top