Những vần thơ!

thanhthanh92

Moderator
<P>                                 NỖI ĐAU CHIẾC LÁ</P>
<P>                                                        Ân Hiền</P>
<P>  Chiếc lá xanh rưng rức</P>
<P>  Khóc tiễn chiếc lá vàng</P>
<P>  Cây luân hồi chảy mủ</P>
<P>  Khoảnh khắc chìm bâng khuâng </P>
<P>  Chim đêm cắp miếng sương</P>
<P>  Nghe nỗi niềm chiếc lá</P>
<P>  Giữa bầu trời buông thả</P>
<P>  Ngậm lời đau chim run</P>
<P>  Hồi chuông chùa rơi vọng</P>
<P>  Lá vàng trôi mặt sông</P>
<P>  Đôi bờ đêm sáng thức</P>
<P>  Lá xanh khờ mắt trông.</P>
<P>     Mong quý ACE sẽ đăng những vần thơ mình sáng tác hoặc sưu tầm được để mọi người cùng nhau thưởng thức.</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>              **Còn thầm lặng, lắng sâu lòng, một chút</P>
<P>                 Rồi sẽ tan vì vận hội đang gần</P>
<P>                 Những nguyện lực đã tụ về vun vút,</P>
<P>                Bóng Tam Đài sẽ rực rỡ Thánh ân !</P>
<P>  ** Vui biết mấy buổi tương phùng đón tiếp</P>
<P>      Trong khang trang hòa hiệp cả mọi lòng</P>
<P>      Những tự tình ước mong chưa thoả hết</P>
<P>     Đường còn dài bước Đạo cứ thong dong.</P>
<P>       ** Bao đèo dốc đưa tôi về phố núi</P>
<P>          Thoáng sương mù, sợi khói dáng chiều nghiêng</P>
<P>          Cũng có những bất bình trong gặp gỡ</P>
<P>           Nhưng thương nhau thì dữ cũng nên hiền.</P>
<P>   ** Hoa có rụng thì trái xanh mới kết</P>
<P>      Buồn có vơi thì tình Đạo dâng đầy</P>
<P>      Lời qua lại xưa, sau xin dứt hết</P>
<P>      Ta chung thương, vun ý Đạo nơi đây !</P>   (Sưu tầm)<edited><editID>thanhthanh92</editID><editDate>39750.723275463</editDate></edited>
 

trangdl

New member
<P>   <FONT color=#0000ff><strong>                Niềm</strong>  </FONT><strong><FONT color=#0000ff>chân thật vốn nơi lòng  chân thật  </FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>                   Gắng dồi trao gìn thánh chất hiền lương</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>                   Từ nơi Tâm sẽ nở nhụy đơm hương</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>                   Trăng sáng tỏ nhờ mây không che phủ</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>             Mây trang điểm cho trăng không ử rủ </strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>             Cảnh nên thơ những màu sắc hồn nhiên</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>           Lòng an vui  thanh thản  sáng chiều lên</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>           Sẽ nhận được bao là nguồn tươi sống.........</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>                                                      Thân mến......trangdl</FONT></P>
<P>       </P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><FONT color=#ff0000><strong>               </strong><FONT face=Arial size=2><strong><FONT size=4> ÐỐI , THƠ đón XUÂN  2009  mừng TẾT  KỶ SỬU</FONT></strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><FONT color=#ff0000><FONT face=Arial size=2> </FONT></FONT></FONT>                                                                ___________</P>
<P>          -  <strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> Lià đất Thánh ,nương quê người ; hình thức qua loa 3 bửa TẾT !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>         - Dựa </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>ngai THẦY , kề điện Mẹ ; tinh thần thoã mái 4 mùa XUÂN !</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                                            <FONT color=#0000ff>MỪNG</FONT><FONT color=#0000ff>  XUÂN KỶ SỬU</FONT></strong></FONT><FONT color=#0000ff><FONT color=#ff0000> </FONT><strong><FONT size=4><FONT color=#ff0000>(2009</FONT><FONT color=#ff0000>)</FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000><FONT size=4>                                   <FONT color=#0000ff><FONT color=#0000ff>Chuá Xuân</FONT><FONT color=#ff0000> </FONT></FONT> <FONT face="Courier New, Courier, mono">KỶ SỬU <FONT color=#0000ff>sẵn</FONT><FONT color=#0000ff> sàng</FONT><FONT color=#0000ff> <FONT face="Courier New, Courier, mono">đây</FONT></FONT></FONT><FONT face="Courier New, Courier, mono"> </FONT></FONT></FONT></strong></P>
<P><FONT face="Courier New, Courier, mono"><FONT size=4><FONT color=#ff0000><strong>               <FONT color=#0000ff><FONT color=#0000ff>CHÚC</FONT> thảy nhơn sanh </FONT><FONT color=#0000ff>hưỡng</FONT></strong><FONT color=#000000><strong><FONT color=#0000ff> điển</FONT><FONT color=#ff0000> THẦY</FONT></strong></FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Courier New, Courier, mono"><FONT size=4><strong><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000><FONT color=#ff0000>             <FONT color=#0000ff>  MỪNG</FONT><FONT color=#000000> qúy Thiên ân  tài đức trọng </FONT></FONT> </FONT></FONT> </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Courier New" size=4><strong>               CHÚC người Chức việc quả công đầy</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Courier New" size=4>               <strong><FONT color=#0000ff>CHÚC</FONT></strong> <strong>đoàn Thiếu nữ vui lòng<FONT color=#ff0000> MẸ</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Courier New" size=4>              <strong><FONT color=#0000ff> CHÚC</FONT></strong> <strong>đám Thanh Niên  đẹp ý<FONT color=#ff0000> THẦY</FONT></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Courier New, Courier, mono" size=4>               MỪNG thấy đạo đồ tu tiến vững   </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New, Courier, mono" size=4>               <FONT color=#0000ff>CHÚC MỪNG</FONT> Ðời Ðạo gội Ơn <FONT color=#ff0000>THẦY</FONT>.</FONT></strong></P>
<P>                                                                              ____________</P>
<P> </P>
<P> </P>         
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5><strong>                                 <FONT color=#ff0000>XUÂN   TÂM </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong><FONT size=+0>                            <FONT face=Arial><FONT face="Times New Roman">        Vui Xuân độc ẩm , cụng chung trà. </FONT></FONT>  </FONT> </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                           Kỷ niệm quay về gợi xót xa  !</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                           Ðo dặm thế đồ , chân thấm mõi </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                            Ngắm tranh vân cẩu , mắt hoen nhoà..!</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                            Tóc xanh , trắng kịp màu sương tuyết </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                             Mây cũ , buồn trôi dặm hãi hà </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                             Ngoãnh lại bơ vơ - mình với bóng </strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                              Thôi đành tâm nguyện với</strong> <FONT color=#ff0000><strong>TRỜI CHA !</strong>  </FONT> </FONT></P>                                                                __________  
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Courier New, Courier, mono"><FONT size=4><strong><FONT color=#ff0000 size=5>             CẢM THẤY TÊT...!</FONT>  </strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" size=4>            <FONT color=#0000ff>TẾT đến TẾT đi TẾT lại về</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Năm nay ăn TẾT thấy buồn ghê</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Chợ hoa ế khách hoa đem đổ </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Mai Cúc buồn Xuân mặt tái tê !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             TẾT đến , Lân đâu? đâu chẳng thấy?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Bầu , Cua , Cá , Cọp cũng ê chề !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Ðón XUÂN tiêu cực lòng ngao ngán !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Ăn TẾT gì đâu thấy chẳng mê.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Kinh tế khó khăn nên tiết kiệm</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Lì xì không có cũng không sao </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Quan tâm giáo dục, khai dân trí</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Ðòan kết tinh thần rất ước ao.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4></FONT></strong> </P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Hy vọng ngày nào ăn TẾT lớn..!?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Cờ , người , pháo nỗ đón XUÂN mau </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Rồng bay, Phụng muá , Lân, Quy hội</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>             Đón TẾT , vui XUÂN , hứng cở nào..? !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>                          _______</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4>               </FONT></strong></P>
<P><FONT face="Courier New" color=#0000ff size=4><strong>             </strong></FONT> </P> 
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5>                      <strong><FONT color=#ff0000>ƠN PHƯỚC  </FONT><FONT color=#000000>XUÂN </FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5><strong>           Dung thân đất khách mấy mùa Xuân</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=5><strong>           Sống cảnh buồn vui biết mấy lần..?</strong><FONT face=Arial size=2> </FONT></FONT> </P>
<P>                  <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5><strong>Thanh thản tâm hồn nhờ lẽ ÐẠO</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=5>             <strong>Phôi pha thế sự tại</strong> <strong>thanh bần</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=5>             <strong>Lập thân hành đạo <EM>thêm thêm ích</EM></strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=5>             <strong>Tu đức bồi công <EM>mãi mãi tân</EM> </strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=5>              Tin tưỡng Phật Trời ân phước đến</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=5>               Lòng ta an tịnh bốn mùa Xuân.</FONT></strong></P>
<P> </P> 
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT size=5><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>                       <FONT color=#ff0000>LY   RƯỢU  XUÂN<FONT face=Arial></FONT></FONT></strong></FONT><FONT color=#ff0000> </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=5>                 <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000 size=4><strong>Rượu Xuân Ta, Bạn nâng  ly..</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                         Vui say giải bớt những gì năm qua</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                          Vơi ly Bạn, cạn ly Ta </FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                           Nhờ say , mới thõa cảnh già với nhau</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                           Thế thường  men</strong> <strong>rượu loạn sầu </strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><strong>                            Ta <FONT face="Times New Roman, Times, serif">say</FONT></strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong> nguôi bớt  bễ dâu , hận đời </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>                             Rượu đâu rót tiếp Bạn ơi  !</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>                            Say cho tạm lãng chuổi ngày tha hương</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>                             Mai nầy lặng gió trùng dương </strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                              Mang bầu tâm tửu oai hùng về quê</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                              Ðừng vì :  kẻ trách , người chê</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                              Say ma hơn tỉnh ,  có hề gì đâu ?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                              Bạn , Ta kẻ Á , người Âu</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                                 Ðừng vì : bầu rượu để đời thị phi </FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>                               Bạn Ta uống rượu vui đời....</strong></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><strong>                               Rượu say  người tĩnh <FONT face="Times New Roman, Times, serif">, </FONT>tuồng đời đáng  <FONT face="Times New Roman, Times, serif">vui</FONT></strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                               <strong>Bạn Ta rão khắp muôn nơi</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>                               Tìm ra Chân Lý , Rượu người ai say.? !</strong> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                                                   ___________ <FONT size=+0>    </FONT><FONT size=+0>                                      </FONT> </FONT></P>
<P><FONT size=+0><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>       <FONT size=+0>                              </FONT> </FONT></FONT></P> 
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><strong><FONT color=#ff0000><FONT face="Courier New, Courier, mono" size=4>            </FONT>  <FONT size=5>MỪNG XUÂN KỶ SỬU    </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT color=#ff0000 size=5>                      <FONT size=4> <FONT color=#000000>( Than Thân trách phận TRÂU</FONT><FONT color=#000000>)</FONT></FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                            Tự nguyện đem thân gánh nợ đời</FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                             Ðể cho nhân thế được an vui </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                             Bốn muà cày xới , ngô khoai tốt </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                             Tám tiết vun bồi luá đậu tươi </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                              Cày nát đồng hoang nghiêng lệch đất </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                              Bừa tan cỏ rác  thuận cơ Trời</FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                              Quanh năm khó nhọc  lòng mong đợi</FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                              Thế giới thanh bình khắp mọi nơi.</FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                                                            ***</FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                              Trãi nắng dầm mưa  độ giúp đời </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                               Trâu danh Bồ Tát há rằng chơi </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                                Rạng đông có mặt ngoài đồng áng</FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                                Chiều tối vào chuồng sức rã rời </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                                 Ðứng thẳng giữa trời nhìn núi thẳm </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                                Trầm mình trong vũng ngắm sao rơi  ! </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                                 Tấm thân Trâu cụi nuôi thiên hạ </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT size=5><FONT color=#000000 size=4>                                  Da thuộc căng thành  trống dậy trời.     </FONT></FONT></strong></P>
<P align=justify><strong><FONT color=#000000 size=4>                                                         _______</FONT></strong></P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>                          <FONT color=#ff0000> <strong>HỔ   PHẬN  <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">GIÀ...!</FONT></strong></FONT></FONT> </P>
<P>                                   <strong>  (<FONT size=3> mỗi câu có tên một con thú )</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                                   <FONT color=#ff0000>Lạc Hồng</FONT> một giống đội chung Trời</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                                   <FONT color=#ff0000> Hổ</FONT> phận mình già xếp một nơi</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3><strong>                                    <FONT color=#ff0000> Mang</FONT></strong> <FONT size=4>tiến</FONT></FONT><FONT size=4>g học hành tài kém họ</FONT> </P>
<P>                                   <FONT color=#ff0000>  </FONT><strong><FONT size=4><FONT color=#ff0000>Nai</FONT> lưng gánh vác sức thua đời </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>                              <FONT color=#ff0000>Trâu</FONT> tra chẳng dám khoe sừng trẻ </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>                            <FONT color=#ff0000>   Ngựa </FONT>dử không thèm bóp dái chơi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>                              <FONT color=#ff0000>  Thỏ</FONT> thẻ chuyện trò vui với bạn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>                              <FONT color=#ff0000>   Khỉ</FONT> khầm đôi chén rượu đầy vơi.</FONT></strong></P>
<P>                                                               __________</P>     
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                      <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#ff0000><strong>...BAO   GIỜ...?</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#ff0000 size=4>        <FONT size=3> <FONT color=#333333>Từ độ gần nhau Bạn và tôi </FONT></FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face=Verdana color=#333333 size=3>              Bao nhiêu kỷ niệm đã qua rồi</FONT></strong></P>
<P><FONT face=Verdana color=#333333 size=3><strong>              Tây Ninh , Thánh địa còn vang bóng</strong></FONT></P>
<P><FONT face=Verdana color=#333333 size=3><strong>              Texas  ,    đô thành  đã đến nơi</strong></FONT></P>
<P><FONT face=Verdana color=#333333 size=3><strong>               Ðoàn tụ,  tôi đi thời phải thế...</strong></FONT></P>
<P><FONT face=Verdana color=#333333 size=3><strong>               Sum vầy , Bạn ở thế theo thời...</strong></FONT></P>
<P><FONT face=Verdana color=#333333><strong><FONT size=3>               Trùn<FONT face=Arial color=#000000>g dương đôi nẻo còn xa lắm </FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT size=3>                  Tâm sự bao giờ mới được vơi...? ! </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                                          ______</FONT></strong>  </P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P>                                TA MUỐN QUAY VỀ </P>
<P>                                              (NM)</P>
<P>  Một kiếp lang thang, </P>
<P>  Một đời trôi dạt,</P>
<P>  Mãi mê, không nhớ cội nguồn !</P>
<P>  Rồi, chiều nay,</P>
<P>  Có tiếng chuông</P>
<P>  Từ cỏi vô cùng vọng tới.</P>
<P>  Giật mình, thoảng thốt, ngẫn ngơ !</P>
<P>  Ngước mắt,</P>
<P>  Trời cao!</P>
<P>  Không thấy bờ...............an trú.</P>
<P>  Thẩn thờ,</P>
<P>  Trở lại, </P>
<P>  Loay hoay tìm, </P>
<P>  Cỏi nhân thế - Anh Em.</P>
<P>  Hờ hững,</P>
<P>  Lặng im, </P>
<P>  Trong tận cùng sâu thẳm !</P>
<P>  Qua ánh nhìn ngờ ngợ , rất xa xăm................</P>
<P>  Điều tức, </P>
<P>  Nội soi, </P>
<P>  Lần dò Tâm thức</P>
<P>  Bất chợt nhận ra mình ,</P>
<P>  Cũng ngờ ngợ, xa xăm !</P>
<P>  Hiểu Anh Em,</P>
<P>  Hiểu chính mình, </P>
<P>  Có những phút hoang tâm !</P>
<P>  Có những ngày phiêu chí !</P>
<P>  Nhưng, </P>
<P>  Chiều nay,</P>
<P>  Ta lại muốn quay về !</P>
 

Nhan Nai

New member
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>                         <strong><FONT color=#0000ff> </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5><FONT color=#0000ff>Thanhthanh</FONT> 92 ơi !</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT face="Times New Roman"><strong>   Nhẫn Nại vừa xem</strong> <FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>bài thơ số 236</strong></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong> TA MUỐN QUAY VỀ  về nội dung  mang nhiều tâm hồn trong sáng ý nghĩa sống Đạo.    Nhưng  đột nhiên trong bài thơ " Ta muốn quay vê.." của thanhthanh92 câu thứ 16 & 17  lại dùng chữ " <FONT size=4><EM>Lặng im, Trong tận cùng sâu thẳm</EM></FONT>.."<FONT size=4>  </FONT></strong><FONT size=5><strong>Nhẫn Nại với độ tuổi lai hy nầy chưa ưng bụng ! Vì sao? Nếu NN. làm thầy bói không lầm, thanhthanh92 còn trẻ, còn yêu đời mến Đạo, tương lai còn dài, gánh Đạo Đời còn nặng trên vai.  Sức lực còn phương cường , tương lai Lẽ Đời , cơ Đạo  thanhthanh92 còn nhiều trọng trách cần phải vươn lên, không nên "<EM> im lặng trong tận cùng sâu</EM> <EM>thẳm</EM> " ! không biết NN. cảm nghĩ như trên có chạm gì về suy nghĩ của Thanhthanh92 không? Hãy Từ Bi cho NN. nghe .    Nhân đây Nhẫn Nại tặng cho thanhthanh  92 bài "</strong> <EM>Lặng im</EM> <EM>mà</EM> quay  về.</FONT><FONT size=3><strong><EM>.!"</EM></strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=3><EM>                       <FONT size=4>    "  </FONT></EM><FONT size=4>Lặng im, đâu phải lặng thinh ,</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                       "  Mà là hồi tưỡng...tội tình đời ta...!</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                      "  Lặng im phân tích : Chánh , tà </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                        " Mà là Phước, họa gây ra ở đời </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                         " Lặng im phản tĩnh nội cầu...</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                          " Mà là Sám hối đời mình về đâu...?</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>                           " Lặng</strong> <FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>im đâu phải là rôi...!</strong></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>                           "  Mà là kiểm điểm đúng rồi mới yên.</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                           "  Lặng im đôi mắt khép thiền...</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                           "  Mà là đoạn nghiệt, trừ phiền, oan gia...!</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                           "  Lặng im : lần hạt luân xa. (1)</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                           "  Song tu tánh mạng cùng CHA quay về ...! (2)</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><strong>        <FONT face="Times New Roman, Times, serif">                                            ____________</FONT></strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>   (1)  tay cầm chuổi châu lần từng hạt, niệm Nam Mô.. </strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>(2) Cùng Cha quay về :Tiểu linh quang quay về hội hiệp cùng Đại linh quang .</strong></FONT>                            </P>     
 

thanhthanh92

Moderator
  Cảm ơn những sẻ chia của Đạo huynh, nhưng phải chỉnh sửa lại chút xíu huynh à: bài thơ :" Ta muốn quay về " chỉ là của muội sưu tầm thôi nên đừng dùng bài thơ của thanhthanh92 nghe như là...................... Phải nói bài thơ này (theo cách nghĩ của thanhthanh) thì nó diễn tả rất đúng tâm trạng của thanh. Đạo huynh nói đúng :thanhthanh còn trẻ ,còn yêu đời mến Đạo,............nhưng vì tuổi trẻ hay bồng bột mà trần gian lại nhiều cạm bãy nên rất dễ sa chân. Chính vì thế nên " Lặng im, Trong tận cùng sâu thẳm " là phút giây đưa ta về với chính mình để ta nhìn lại những gì mình đã làm, chứ không phải là ta muốn lẫn  tránh, muốn nép mình trong im lặng. Ta hiểu vì sao " Hoa Quỳnh lại nở trong đêm tối ".??!!
 

NAMMÔ

New member
<P><strong><FONT color=#000099 size=4><EM>Sứ Mệnh,Cầu Ơn Trên !</EM></FONT></strong></P>
<P> Con hứa đến đây để độ đời</P>
<P> Mang lời Phụ Mẫu đến nhơn gian !</P>
<P> Thương con Phụ Mẫu cho Tâm định !</P>
<P> Đừng để con thơ phải lạc loài !</P>
<P> Buổi hạ ngươn máy tạo vần xây</P>
<P> Đời lạc nẻo trầm luân đày khổ</P>
<P> Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn</P>
<P> Địa ngục vô môn hữu khách tầm</P>
<P> Mẫu Từ Nghiêm Phụ ra oai cứu !</P>
<P> Thương thay ! ão não ! ư cảnh trần</P>
<P> </P>
 

NAMMÔ

New member
Nhan Nai nói:
<P> </P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>                          <FONT color=#ff0000> <strong>HỔ   PHẬN  GIA</strong> </FONT></FONT> </P>
<P>                                   <strong>  (<FONT size=3> mỗi câu có tên một con thú )</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                                   <FONT color=#ff0000>Lạc Hồng</FONT> một giống đội chung Trời</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>                                   <FONT color=#ff0000> Hổ</FONT> phận mình già xếp một nơi</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3><strong>                                    <FONT color=#ff0000> Mang</FONT></strong> <FONT size=4>tiến</FONT></FONT><FONT size=4>g học hành tài kém họ</FONT> </P>
<P>                                   <FONT color=#ff0000>  </FONT><strong><FONT size=4><FONT color=#ff0000>Nai</FONT> lưng gánh vác sức thua đời </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>                              <FONT color=#ff0000>Trâu</FONT> tra chẳng dám khoe sừng trẻ </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>                            <FONT color=#ff0000>   Ngựa </FONT>dử không thèm bóp dái chơi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>                              <FONT color=#ff0000>  Thỏ</FONT> thẻ chuyện trò vui với bạn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=4>                              <FONT color=#ff0000>   Khỉ</FONT> khầm đôi chén rượu đầy vơi.</FONT></strong></P>
<P>                                                               __________</P>
<P>   
 </P>
<P>Xin cho hỏi huynh Nhẫn Nại <strong><FONT color=#0000ff>HỔ PHẬN <U>GIÀ</U></FONT></strong> hay <strong>Hổ Phận <U>Gia</U></strong></P>
<P>Xin được hoạ !</P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=4><EM>PHẬN NGƯỜI</EM></FONT></strong></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#cc3300>Rồng Tiên</FONT> một giống đội chung trời </FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#cc0000>Rắn</FONT> chắc Phận người vững một ngơi </FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#cc3333>Hổ </FONT>phận kẻ nào chưa Vững Nghiệp</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#cc0000>Bò</FONT> thân chạy trốn đứa vô côn !</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#cc3300>Báo</FONT> đời,hại Đạo,Thiên Lôi đánh</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#cc0000>Dê </FONT>gạt thân người,xã hội bôi (nhọa)</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#cc0000>Hùm</FONT> hực nghỉ mình,thân tối mịt !</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#cc0000>Thỏ</FONT> thẻ xụt xùi,nước đôi rơi</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                                 </FONT><U><EM><strong>NamMô</strong></EM></U></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>   
 

thanhthanh92

Moderator
<P>                                        SÔNG</P>
<P>                                               ( NGUYỄN QUỐC HUÂN )</P>
<P>                  Vượt núi băng ngàn về với biển,</P>
<P>                  Trăm ngàn khe suối góp thành sông</P>
<P>                  Lúc nương mái đẩy reo đầu sóng</P>
<P>                  Khi trải lòng ra tưới ngọt đồng.</P>
<P>                  Bến lở, bến bồi-- không để có</P>
<P>                  Nước ròng, nước lớn --có mà không !</P>
<P>                  Đục trong xin gởi mênh mông biển</P>
<P>                  Rồi hóa thành mây trắng lại nguồn.</P>
<P>                                             </P>
<P>                                 TRÊN ĐỈNH NGŨ HÀNH</P>
<P>                                                   ( HOÀNG QUY )</P>
<P>                 Bốn bề trời đất chon von</P>
<P>                 Vẫy tay gọi gió non còn tuổi xanh</P>
<P>                 Lỡ chơi một trận ngũ -hành</P>
<P>                 Ngủ say dưới động quên mình lãng du</P>
<P>                 Chiếu chăn một dải sương mù</P>
<P>                 Triền non vang vọng thiên thu bẽ bàng</P>
<P>                 Mời em xuống ngựa xe loan</P>
<P>                 Theo ta lên động Huyền - Không về trời....</P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P> </P>
<P> Cuộc đời có thực có hư</P>
<P> Có sang, có quý cũng khi lại nghèo</P>
<P> Vững tay mà chống mà chèo.</P>
<P> Đưa con thuyền Đạo khỏi miền trầm luân</P>
<P> Bụi trần ai, phủi tay xin dứt *</P>
<P> Nay ta lại về cỏi thong dong.</P>
<P>( * Lấy ý từ bài Hạt Bụi _ Chim Quyên )</P>
 

Hao Quang

New member
  chiếc lá rơi mà cũng buồn ngơ ngác<br>tiếc thương sao..bao công sức cho đời<br>mùa xuân về chồi xanh rộ khắp nơi<br>ôi! chiếc lá sao mà mênh mông thế!<br><br>xuân đi qua hạ về vẫn như thế<br>chiếc lá xưa vẫn dong dỏng nắng vàng<br>để đón chào khách mới sắp vừa sang<br>ve kêu họa "lá rung mình" phấp phới<br>....<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
 

Facebook Comment

Top