Phương pháp sinh họat Đạo.

DongNhat

New member
<P> Chào hiền huynh, hiền tỷ,</P>
<P>Cho Đệ hỏi mấy huynh sinh họat Đạo tại Các Thánh Thất bạn có lớp giáo lý không? Nếu có do ai dạy giáo lý và được thành lập bao lâu?</P>
<P>xin kiếu.</P>
 

DuoiChanThay

New member
<P> Chào huynh dongnhat!</P>
<P>Một lớp sinh hoạt bao giờ cũng có lớp giáo lý, giáo lý là phần căn bản và không thể thiếu trong một buổi sinh hoat rồi. Nhưng tùy hoàn cảnh và điều kiện của mổi TT nữa. Thường thì phần giạy giáo lý là của ban Phổ Tế.Nhưng nếu ban phổ tế không có người giạy thì có thể là vị Đầu Họ hoặc một ai đó có thể giạy giáo lý được. </P>
<P>Một số điều chia sẻ cùng huynh, các ACE khác cho thêm y kiến.</P>
<P>Thân chào</P>
<P> </P>
 

truongtam

Administrator
Chào Huynh tỷ, theo thể lệ sinh hoạt TTN Đại Đạo thì có các cách để truyền thụ giáo lý từ căn bản đến nâng cao.<br>Ví dụ: Ngành Đồng thì cho học Bắt tay Ấn Tý, Đọc thuộc kinh Hôm kinh Mai...<br>Tùy theo khả năng của Trưởng và ban phụ trách Sinh Hoạt giáo lý mà truyền đạt cho các em. Theo Thánh thất mình thì có các huynh bên Phổ tế giảng giáo lý hoặc các huynh bên Cơ Quan qua giảng.<br>Thân.<br>
 

DuoiChanThay

New member
<P> Một lớp giáo lý phải đi từ thấp đến cao và phải phù hợp với từng lứa tuổi nữa, đó là điều quan trọng. Nếu một lớp chưa từng học giáo lý thì không nên lấy giáo lý làm phần chủ đạo. Việc truyền đạt giáo lý cho lớp mới sinh hoạt không được mơ hồ và không thực tế mà phải đi từ những yếu tố cơ bản nhất. Như vậy các em không bị nhàm chán và "buồn ngũ"<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0">.</P>
<P>Theo đệ thấy phần giáo lý không nên để những vị lớn tuổi truyền thụ, vì các anh lớn hay đi ngoài chủ đề và sử dụng những từ ngữ quá cao. Như vậy sẽ làm cho các em thấy mơ hồ.</P>
<P>Vài lời chia sẻ </P>
<P>Trân trọng kính chào!</P>
 

Nguyen So

New member
<P> Một cách tổ chức rất hay:</P><SPAN lang=EN>
<P align=left>KẾ HOẠCH SINH HOẠT TU HỌC NGÀNH THIẾU </P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT face="Times New Roman" size=4>MỤC TIÊU</P>
<OL =I>
<P></P>
<OL =A>
<OL></B>
<P align=justify>
<LI>Kiện toàn kiến thức Giáo lý, kỹ năng trong cuộc sống.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Phát huy sống đạo trong cộng đồng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Nung nấu tinh thần Phụng sự.</LI>
<P></P></OL></OL><B>
<P align=justify>
<LI>PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC</LI>
<P></P>
<P align=center>GIAN ĐOẠN 1: TỔ CHỨC LỚP</P>
<OL =A>
<P align=justify>
<LI>TỔ CHỨC LỚP</LI>
<P></P>
<OL></B>
<P align=justify>
<LI>Lớp B1: Dành cho các em mới được triệu tập và các em mới vào sinh hoạt ngành Thiếu ở bậc tân sinh.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Lớp B2: Dành cho các em đã sinh hoạt ở ngành Thiếu và đã qua tuyên hứa.</LI>
<P></P></OL><B>
<P align=justify>
<LI>THỜI LƯỢNG:</LI>
<P></P>
<OL></B>
<P align=justify>
<LI>Lớp B1: Từ 3 cho đến 6 tháng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Lớp B2: Tối đa 3 tháng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Thời gian học đối với các lớp từ 7:00 giờ đến 10:00 Chủ nhật hàng tuần.</LI>
<P></P></OL><B>
<P align=justify>
<LI>TRỌNG TÂM:</LI>
<P></P>
<OL></B>
<P align=justify>
<LI>Hồi hướng: Thường xuyên tổ chức cho lớp thực hiện nghi thức tại Bữu điện.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tổ chức sinh hoạt vui: </LI>
<P></P>
<OL =A>
<P align=justify>
<LI>Vào các giờ đổi tiết: Tập hát, trò chơi thư giản,…</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Giờ giải lao: Tổ chức trò chơi vận động, khéo léo, vui nhộn ý nghĩa..</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Hoạt động ngoài trời: 01 tháng 01 lần vào 02 giờ cuối. Thi đua kiến thức Giáo lý trong tháng, những trò chơi khéo léo, vận động thi đua giữa các tổ, lớp, hoạt động thể thao…</LI>
<P></P></OL>
<P align=justify>
<LI>Khảo hạch: 03 tháng thực hiện 01 lần. Giúp các em thấm từ từ các kiến thức Giáo lý. Đồng thời nêu gương sống đạo trong lớp tuyên dương khen thưởng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tổ chức bản tin, diễn đàn.</LI>
<P></P></OL><B>
<P align=justify>
<LI>NỘI DUNG</LI>
<P></P>
<OL>
<P align=justify>
<LI>Lớp B1:</LI>
<P></P>
<OL =A><I><U>
<P align=justify>
<LI>Giai đoạn 1 (03 tháng): </LI>
<P></P>
<UL></B></I></U>
<P align=justify>
<LI>Giáo lý : Hệ thống chương trình Giáo lý ngành Đồng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sống đạo : -nt-</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sinh hoạt : Ca hát, trò chơi.</LI>
<P></P></UL><B><I><U>
<P align=justify>
<LI>Giai đoạn 2 (03 tháng): </LI>
<P></P>
<UL></B></I></U>
<P align=justify>
<LI>Giáo lý : Hệ thống Giáo lý Thiếu niên giai đoạn 1.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sống đạo : - nt-</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sinh hoạt :</LI>
<P></P>
<OL =I>
<P align=justify>
<LI>Lời hứa – Luật Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Châm ngôn – Băng reo Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Hiểu ý nghĩa và biết cách chào.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Đội hình nghi thức.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Chương trình huấn luyện của Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tổ chức Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Ca hát trò chơi: Thuộc và hát đúng quốc ca, đoàn ca.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Dấu đường - Quan sát: 16 vật và các trò chơi quan sát.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Truyền tin: Morse</LI>
<P></P></OL></UL></OL></OL><B>
<P align=justify>
<LI>Lớp B (03 tháng):</LI>
<P></P>
<OL =A></B>
<P align=justify>
<LI>Giáo lý : Hệ thống chương trình giáo lý Ngành Đồng và ½ chương trình giáo lý thiếu niên giai đoạn 1.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sống đạo : -nt-</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sinh hoạt : </LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Lời hứa – Luật Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Châm ngôn – Băng reo Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Hiểu ý nghĩa và biết cách chào.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Đội hình nghi thức.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Chương trình huấn luyện của Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tổ chức Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Ca hát trò chơi: Thuộc và hát đúng quốc ca, đoàn ca.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Dấu đường.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Quan sát: 16 vật và các trò chơi quan sát khác.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Truyền tin: Morse </LI>
<P></P></UL>
<UL></UL>
<UL></UL><B>
<P align=justify>
<LI>QUẢN LÝ LỚP:</LI>
<P></P>
<OL></B>
<P align=justify>
<LI>Duy trì lớp: Theo dõi đôn đốc, nhắc nhỡ học viên thường xuyên.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Nắm chính xác thông tin các nhân của học viên.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Kịp thời hiệu chỉnh hạn chế về tinh thần thái độ của học viên.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Thường xuyên liên hệ mật thiết với Phụ huynh, Gia đình Hưng đạo địa phương thông báo qua lại tình hình sinh hoạt tu học của học viên.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Nề nếp hoá hồ sơ sổ sách lớp.</LI>
<P></P></OL></OL></OL></FONT></FONT><B><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=center></P>
<DIR>
<P align=center>GIAI ĐOẠN 2: THÀNH LẬP THIẾU ĐOÀN</P>
<P align=center></P></DIR>
<OL =A>
<OL =A></FONT></FONT><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=justify>
<LI>TỔ CHỨC:</LI>
<P></P>
<OL>
<OL =A></B>
<P align=justify>
<LI>Đội: Gồm 8 em không cùng địa bàn Họ đạo. Do một em đội trưởng lãnh đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Đoàn: Gồm 4 Đội, bao gồm nhiều đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Hướng dẫn: Do một Trưởng quản trị và hướng dẫn, và một số phụ tá.</LI>
<P></P><B>
<P align=justify></P>
<P align=justify>B. THỜI GIAN SINH HOẠT: </P></B>
<P align=justify>
<LI>Họp Đoàn: Vào lúc 7:00 giờ đến 9:00 giờ các ngày Chủ nhật trong tuần.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Họp Đội: Vào các ngày Chủ nhật từ 7:00 đến 9:00 các ngày Chủ nhật, trừ các buổi Họp Đoàn.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Họp các Trưởng: “Chương trình 30 phút sau buổi họp đoàn”</LI>
<P></P></OL></OL><B>
<P align=justify>
<LI>TRỌNG TÂM</LI>
<P></P>
<OL><I>
<P align=justify>
<LI>Được mặc áo Đoàn:</LI>
<P></P></B></I>
<P align=justify>Sau khi các em kết thúc chương trình Dự bị (Khoảng 8-12 tuần). Các em được công nhận mặc áo Đoàn để sinh hoạt.</P><B><I>
<P align=justify>
<LI>Tuyên hứa:</LI>
<P></P>
<OL =A></B></I>
<P align=justify>
<LI>Hiểu và thể hiện sống với Lời hứa – Luật Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tham gia đầy đủ, đúng giờ các buổi sinh hoạt.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Hoàn thành các công tác được Trưởng giao.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Chấp nhận thử thách của Hội đồng Đoàn (Tính tuân phục, tính kiên nhẫn…)</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Được Hội đồng đoàn công nhận.</LI>
<P></P></OL>
<P align=justify>Các em được tuyên hứa, sẽ được đội nón Béré màu đen do GĐHĐ phát và được trao một chiếc gậy sinh hoạt cá nhân.</P><B><I>
<P align=justify>
<LI>Hồi hướng:</LI>
<P></P>
<OL =A></B></I>
<P align=justify>
<LI>Dâng lễ định kỳ.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Trao đổi tâm tình nung nấu tinh thần Phụng sự.</LI>
<P></P></OL><B><I>
<P align=justify>
<LI>Giúp ích:</LI>
<P></P>
<OL =A></B></I>
<P align=justify>
<LI>Công tác Đạo sự:</LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Đăng ký phụ giúp Họ đạo vào các dịp đàn lệ hay công việc tạp vụ khác.</LI>
<P></P></UL>
<P align=justify>
<LI>Công tác xã hội: Tiết kiệm, tham gia tổ chức sinh cho trẻ dân tộc, cùng GĐHĐ uỷ lạo, giúp đỡ gia đình Đạo hữu khó khăn nghèo khó…</LI>
<P></P></OL><B><I>
<P align=justify>
<LI>Hội học – Huấn luyện:</LI>
<P></P>
<UL =a>
<UL></B></I>
<P align=justify>
<LI>Thực hiện “mỗi tuần 01 cuốn sách”</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tham dự các khoá học chuyên môn, kỹ năng do các anh tổ chức.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Duy trì “30 phút sau buổi họp Đoàn” đối với các trưởng</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Thường xuyên Huấn luyện Đội trưởng vào các sáng sớm (5 giờ) ngày Chủ nhật hàng tuần.</LI>
<P></P></UL></UL><B><I>
<P align=justify>
<LI>Các Hoạt động:</LI>
<P></P>
<OL =A></B></I>
<P align=justify>
<LI>Trại: </LI>
<P></P>
<OL>
<OL =I>
<P align=justify>
<LI>Gia đình Hưng đạo: Tham gia các kỳ trại truyền thống do Gia đình Hưng đạo tổ chức.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Đoàn: Cố gắng duy trì 03 tháng 01 lần trại cuối quý.</LI>
<P></P></OL></OL>
<P align=justify>
<LI>Họp Đoàn: 02 kỳ/ tháng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Hội họp:</LI>
<P></P>
<OL>
<OL =I>
<P align=justify>
<LI>Đội trưởng: Trước giờ Họp đoàn.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Các trưởng: 30 phút sau buổi Họp đoàn.</LI>
<P></P></OL></OL>
<P align=justify>
<LI>Lễ hội: Sinh nhật đoàn và các kỳ lễ hội do Gia đình Hưng đạo tổ chức.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Văn thể: Trang trí và duy trì Bản tin Thiếu đoàn.</LI>
<P></P></OL><B><I>
<P align=justify>
<LI>Quản trị</LI>
<P></P>
<OL =A></B></I>
<P align=justify>
<LI>Nhân lực: </LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Trưởng: Trang bị kỹ năng, hỗ trợ gánh vác kịp thời các công tác.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Đoàn sinh: Tổ chức chương trình “Thêm một người bạn thân”</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tổ chức các buổi lễ phong nhậm Đội trưởng.</LI>
<P></P></UL>
<P align=justify>
<LI>Chất lượng:</LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Tổ chức thi và gắn bằng chuyên môn, giáo lý cho đoàn sinh</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Khuyến khích tuyên dương những nỗ lực của bản thân các trưởng, Đoàn sinh</LI>
<P></P></UL>
<P align=justify>
<LI>Hành chánh:</LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Nếp nếp hoá hồ sơ Đoàn: Đoàn phả, Quỹ đoàn, nhật ký đoàn…</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Điều tiết chương trình, kịp thời chấn chỉnh</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Đảm bảo giờ giấc sinh hoạt.</LI>
<P></P></UL>
<P align=justify>
<LI>Nề nếp:</LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Phát huy sống đạo trong đoàn từ các trưởng đến các đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Nế nếp hoá trang phục, hình thức Đoàn (Cờ đội, nón mũ…)</LI>
<P></P></UL>
<UL></UL>
<UL></UL><B>
<P align=justify>
<LI>NỘI DUNG</LI>
<P></P>
<OL><I>
<P align=justify>
<LI>Giai đoạn 02 ( từ 06 tháng -> 1 năm)</LI>
<P></P>
<OL =A></B></I>
<P align=justify>
<LI>Giáo lý : ½ cuối chương trình Giáo lý Thiếu sinh giai đoạn 1 và giai đoạn 2</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sống đạo:</LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Tinh thần đồng đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Đội thăm nhau.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Các ngày lễ của Đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Địa chỉ các bạn trong Đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Hiểu rõ gia cảnh của các bạn trong đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Dâng lễ định kỳ.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>An chay.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Được phụ huynh công nhận: siêng năng, tháo vát công việc nhà.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Góc học tập cá nhân.</LI>
<P></P></UL>
<P align=justify>
<LI>Chuyên môn sinh hoạt:</LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Truyền tin – mật thư.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Cắm trại, Gút dây và kỹ thuật:</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Phương hướng ướt đạt: Bước đi, Chiều cao, vật nặng, đám đông, chiều dài, la bàn, sao.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Thể thao: Bơi lội, võ thuật, điền kinh.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Xuất du Đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sơ cứu: Cầm máu thông thường, băng bó, carote, tải thương.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Luật đi đường và các biển báo thông dụng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Dấu đường bằng thiên nhiên.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Các giai đoạn lịch sử Việt nam.</LI>
<P></P></UL>
<UL></UL><B><I>
<P align=justify>
<LI>Giai đoạn 3 (1 năm – 1 năm rưởi)</LI>
<P></P>
<OL =A></B></I>
<P align=justify>
<LI>Giáo lý : Hệ thống Giáo lý Thiếu niên giai đoạn 3</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sống đạo: </LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Giúp đi lễ trong Họ đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Phụ giúp gỏ văn bản cho Họ đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Định kỳ tỉnh tâm trong tuần.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Thuộc đường xá trong xã và những đặc điểm nỗi bậc.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Biết thảo đơn cớ mất, đơn từ thông thường.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Phép lịch sự trong giao tế.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Phương pháp học tập.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Phương pháp làm việc theo khoa học.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tiết kiệm được khoản tiền lớn</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Có nhiều kỷ vật và giữ gìn dụng cụ trong sinh hoạt.</LI>
<P></P></UL>
<P align=justify>
<LI>Sinh hoạt:</LI>
<P></P>
<UL>
<P align=justify>
<LI>Truyền tin – mật thư: Semaphore</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Cắm trại, Gút dây và kỹ thuật: nâng cao</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Phương hướng ướt đạt: Bước đi, Chiều cao, vật nặng, đám đông, chiều dài, la bàn, sao.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Thể thao: Bơi lội, võ thuật, điền kinh.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Tạo tác: Biết bảo quản và sử dụng Rìu.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Sơ cứu: Xử trí trường hợp điện giật,gãy xương, ngạt thở, chết đuối.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Luật đi đường và các biển báo thông dụng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Dấu đường bằng thiên nhiên.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Dấu vết.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Thám du Đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Đặc điểm cây cối trong vùng.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Biết sửa xe đạp, trang trí góc học tập.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Biết cách sưu tầm tem,…</LI>
<P></P></UL>
<UL></UL>
<UL></UL>
<UL></UL>
<UL></UL>
<OL =I><B>
<P align=justify>
<LI>NGUYÊN TẮC – PHƯƠNG PHÁP</LI>
<P></P>
<OL =A>
<OL></B>
<P align=justify>
<LI>Phát huy tinh thần sống đạo trong đời sống cá nhân và tập thể dựa trên Lời hứa – Luật Gia đình Hưng đạo.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Phương pháp Hàng đội.</LI>
<P></P>
<P align=justify>
<LI>Chương trình từng giai đoạn, đẳng thứ và chuyên hiệu là thước đo thăng tiến. </LI></OL></OL></OL></OL></OL></OL></OL></OL></OL></OL></OL>
<P>Kính giới thiệu Quý Huynh tham khảo</P>
<OL =I>
<OL =A>
<OL =A>
<OL>
<OL =A>
<OL>
<OL =A>
<OL =A></FONT></FONT></SPAN></OL></OL></OL></OL></OL></OL></OL></OL>
 

Nguyen So

New member
<P> Cái này là của một Huynh gởi cho để Đệ tham khảo</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><FONT face=VNI-Times>NOÄI DUNG SINH HOAÏT TU HOÏC TRONG THAÙNG ...</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><FONT face=VNI-Times>LÔÙP B1<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></U></B></P>
<DIV align=center>
<TABLE =MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 665.95pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=888 border=1>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 665.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=888 colSpan=5>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt">Troïng taâm: </SPAN></I></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt">NEÀ NEÁP – TAÄP TUÏC – THÖÔØNG HAØNH SOÁNG ÑAÏO.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><FONT face=VNI-Times>“TREÂN DAÏY DÖÔÙI LAÁY LEÃ, DÖÔÙI GIAÙNG TREÂN ÑÖØNG THAÁT KHIEÂM CUNG”<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></B></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 71.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=95>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>TUAÀN<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>NOÄI DUNG<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>T.LÖÔÏNG<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>PHAÂN COÂNG<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>GHI CHUÙ<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 71.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=95>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>1<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>06/08<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>(13-7 <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">AL</st1:State></st1:place>)<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>1. Khai giaûng</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>2. Toå chöùc lôùp: Chia toå, Choïn lôùp tröôûng, toå tröôûng.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>3. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Daën doø</I></B>: Neà neáp, trang phuïc, soáng ñaïo, Phöông tieän hoïc taäp.</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>BHD</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>CHUÛ NHIEÄM</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 243.75pt; mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 71.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 243.75pt; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=95>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>2<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>13/08<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>20-7 <st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">AL</st1:State></st1:place><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 243.75pt; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>1. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">OÅn ñònh lôùp</I></B>: Ñieåm danh, Kieåm tra vaät duïng.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>2. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Nghi thöùc</I></B>: Nieäm danh hieäu Thaày.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>3. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Baøi haùt coäng ñoàng</I></B>.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>4. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Noäi dung</I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>a)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Kinh leã: Baét aán tyù, nieäm danh hieäu Thaày.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>b)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Soáng ñaïo: Vaâng lôøi – Leã pheùp.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l4 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>c)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>GLuaän – Söû: Toân giaùo cuûa em – Danh hieäu Ñaïi ñaïo.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>5. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Taäp baøi haùt</I></B>: Nguoàn thaät.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>6. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Troø chôi:<o:p></o:p></I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>7. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Beá maïc</I></B>:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Toùm taéc baøi hoïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Daën doø: Soáng ñaïo, neà neáp, taùc phong.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Phaân coâng ñoäi tröïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Nieäm danh hieäu Thaày - Chia tay.</FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 243.75pt; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>60 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><I style="mso-bidi-font-style: normal">15 phuùt</I><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 243.75pt; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>CHUÛ NHIEÄM</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>VAØ</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>GIAÙO VIEÂN</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 243.75pt; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT face=VNI-Times><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt">“30’ sau buoåi Hoïp ñoaøn”</SPAN><o:p></o:p></FONT></I></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 71.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=95>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>3<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>20/08<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>27-7 <st1:State w:st="on"><st1:place w:st="on">AL</st1:place></st1:State><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>1. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">OÅn ñònh lôùp</I></B>: Ñieåm danh, kieåm tra vaät duïng. Neâu göông.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>2. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Nghi thöùc</I></B>: Nieäm danh hieäu Thaày.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>3. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Baøi haùt coäng ñoàng</I></B>.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>4. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Noäi dung</I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>a)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Kinh leã: Thænh thaùnh nghi - Caùch laïy.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>b)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Giaùo luaät: Giôùi caám saùt sanh.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>c)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Soáng ñaïo: Loøng yeâu thöông.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>d)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>GLuaän – Söû: Giaùo chuû ñaïo Cao ñaøi</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>5. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Taäp baøi haùt</I></B>: <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ngöôøi toâi yeâu toâi thöông</B>.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>6. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Troø chôi:<o:p></o:p></I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>7. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Beá maïc</I></B>:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Toùm taéc baøi hoïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Daën doø: theå hieän loøng yeâu thöông qua soáng ñaïo, neà neáp, taùc phong.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Phaân coâng ñoäi tröïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Ñoïc tröôùc baøi Kinh Hoâm, kinh Mai.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Nieäm danh hieäu Thaày - Chia tay.</FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>60 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><I style="mso-bidi-font-style: normal">15 phuùt</I><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>CHUÛ NHIEÄM</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>VAØ</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>GIAÙO VIEÂN<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times> </FONT></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><FONT face=VNI-Times>“30’ sau buoåi Hoïp ñoaøn”</FONT></SPAN></I></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 71.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=95>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>4<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>27/08<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>(4-7N <st1:State w:st="on"><st1:place w:st="on">AL</st1:place></st1:State>)<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>1. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">OÅn ñònh lôùp</I></B>: Ñieåm danh, Kieåm tra vaät duïng, neâu göông.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>2. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Nghi thöùc</I></B>: Nieäm danh hieäu Thaày.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>3. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Baøi haùt coäng ñoàng</I></B>.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>4. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Noäi dung</I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>a)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Kinh leã: Tö theá khi nghe Baùo ñaøn – Kinh Hoâm, kinh Mai.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>b)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Soáng ñaïo: Ñuùng giôø.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>c)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Kinh luaät: Caùc ngaøy chay.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>d)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>GLuaän – Söû: Bieåu töôïng thôø cuùng – Ñaïo kyø.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>5. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Taäp</I></B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">baøi</I></B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">haùt</I></B>: Laù côø Ñaïo cuûa em..</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>6. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Troø chôi:<o:p></o:p></I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>7. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Beá maïc</I></B>:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Toùm taéc baøi hoïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Daën doø: Soáng ñaïo, neà neáp, taùc phong.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Phaân coâng ñoäi tröïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Nieäm danh hieäu Thaày - Chia tay.</FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>60 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><I style="mso-bidi-font-style: normal">15 phuùt</I><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>CHUÛ NHIEÄM</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>VAØ</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>GIAÙO VIEÂN</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><FONT face=VNI-Times>“30’ sau buoåi Hoïp ñoaøn”</FONT></SPAN></I></P></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><FONT face=VNI-Times>LÔÙP B2<o:p></o:p></FONT></SPAN></U></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN style="FONT-SIZE: 6pt; mso-bidi-font-size: 16.0pt"><o:p><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT face=VNI-Times> </FONT></SPAN></o:p></SPAN></U></B></P>
<DIV align=center>
<TABLE =MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 643.7pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=858 border=1>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 643.7pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=858 colSpan=5>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt">Troïng taâm: </SPAN></I></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt">NEÀ NEÁP – TAÄP TUÏC – THÖÔØNG HAØNH SOÁNG ÑAÏO.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><FONT face=VNI-Times>“TREÂN DAÏY DÖÔÙI LAÁY LEÃ, DÖÔÙI GIAÙNG TREÂN ÑÖØNG THAÁT KHIEÂM CUNG”<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></B></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 49.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>TUAÀN<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>NOÄI DUNG<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>T.LÖÔÏNG<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>PHAÂN COÂNG<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>GHI CHUÙ<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 49.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>1<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>(06/08)<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>1. Khai giaûng</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>2. Toå chöùc lôùp: Chia toå, Choïn lôùp tröôûng, toå tröôûng.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>3. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Daën doø</I></B>: Neà neáp, trang phuïc, soáng ñaïo, Phöông tieän hoïc taäp.</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>BHD</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>CHUÛ NHIEÄM</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 49.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>2<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>(13/08)<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>1. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">OÅn ñònh lôùp</I></B>: Ñieåm danh, Kieåm tra vaät duïng.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>2. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Nghi thöùc</I></B>: Nieäm danh hieäu Thaày.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>3. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Baøi haùt coäng ñoàng</I></B>.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>4. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Noäi dung</I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>a)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Kinh leã: Nghi thöùc ñaûnh leã Ñöùc Chí Toân – Baét aán tyù – Thænh thaùnh nghi – Caùch laïy vaø caùc caùch laïy.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>b)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Soáng ñaïo: Vaâng lôøi – Kyû luaät.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo4; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>c)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>GLuaän – Söû: Thieân baøn – Bieåu töôïng thôø kính.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>5. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Taäp baøi haùt</I></B>: Nguoàn thaät.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>6. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Troø chôi:<o:p></o:p></I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>7. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Beá maïc</I></B>:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Toùm taéc baøi hoïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Daën doø: Soáng ñaïo: “Thöïc hieän ñuùng giôø”, neà neáp, taùc phong.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Phaân coâng ñoäi tröïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Nieäm danh hieäu Thaày – Chia tay.</FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>60 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><I style="mso-bidi-font-style: normal">15 phuùt</I><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>CHUÛ NHIEÄM</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>VAØ</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>GIAÙO VIEÂN</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><FONT face=VNI-Times>“30’ sau buoåi Hoïp ñoaøn”</FONT></SPAN></I></P></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<DIV align=center>
<TABLE =MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 643.7pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=858 border=1>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 49.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>3<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>(20/08)<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>1. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">OÅn ñònh lôùp</I></B>: Ñieåm danh, kieåm tra vaät duïng. Neâu göông.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>2. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Nghi thöùc</I></B>: Nieäm danh hieäu Thaày.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>3. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Baøi haùt coäng ñoàng</I></B>.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>4. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Noäi dung</I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>e)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Kinh leã: Caùc thôøi cuùng trong ngaøy – Tö theá khi nghe baùo ñaøn.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>f)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Giaùo luaät: Giôùi caám saùt sanh – AÊn chay</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>g)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Soáng ñaïo: Loøng yeâu thöông – Vieäc thieän.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>h)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>GLuaän – Söû: Giaùo chuû – Danh hieäu Ñaïi Ñaïo – Bieåu töôïng – Ñaïo kyø – Ñaïo phuïc.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>5. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Taäp baøi haùt</I></B>: Ngöôøi toâi yeâu toâi thöông (Con tim treân baøn tay)</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>6. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Troø chôi:<o:p></o:p></I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>7. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Beá maïc</I></B>:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Toùm taéc baøi hoïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Daën doø: Vieäc thieän, loøng thöông yeâu qua soáng ñaïo, neà neáp, taùc phong.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Phaân coâng ñoäi tröïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Ñoïc tröôùc baøi Kinh Hoâm, kinh Mai.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Nieäm danh hieäu Thaày – Chia tay.</FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>60 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><I style="mso-bidi-font-style: normal">15 phuùt</I><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>CHUÛ NHIEÄM</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>VAØ</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>GIAÙO VIEÂN<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><FONT face=VNI-Times>“30’ sau buoåi Hoïp ñoaøn”</FONT></SPAN></I></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 49.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>4<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>(27/08)<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 355pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=473>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>1. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">OÅn ñònh lôùp</I></B>: Ñieåm danh, Kieåm tra vaät duïng, neâu göông.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>2. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Nghi thöùc</I></B>: Nieäm danh hieäu Thaày.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>3. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Baøi haùt coäng ñoàng</I></B>.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>4. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Noäi dung</I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>e)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Kinh leã: Thi ñoïc kinh (Baét thaêm caû ñoäi ñoïc)</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>f)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Soáng ñaïo: Hoaø thuaän – Hieáu thaûo – Leã pheùp.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>g)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Kinh luaät: Giôùi caám thöù<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>naêm.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>h)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>GLuaän – Söû: Moân ñeä ñaàu tieân vaø söï xuaát hieän Thieân nhaõn – Khai minh Ñaïi Ñaïo.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>5. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Taäp</I></B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">baøi</I></B> <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">haùt</I></B>: Danh döï Thieáu sinh.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>6. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Troø chôi:<o:p></o:p></I></B></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=VNI-Times size=4>7. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Beá maïc</I></B>:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Toùm taéc baøi hoïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Daën doø: Soáng ñaïo, neà neáp, taùc phong.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Phaân coâng ñoäi tröïc.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><SPAN style="mso-tab-count: 1">              </SPAN>- Nieäm danh hieäu Thaày – Chia tay.</FONT></FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 68.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=92>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>5 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>60 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>15 phuùt<o:p></o:p></FONT></FONT></I></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times><I style="mso-bidi-font-style: normal">15 phuùt</I><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 94.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=126>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>CHUÛ NHIEÄM</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>VAØ</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=VNI-Times size=4>GIAÙO VIEÂN</FONT></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f0f0f0; WIDTH: 76.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=102>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><FONT face=VNI-Times>“30’ sau buoåi Hoïp ñoaøn”</FONT></SPAN></I></P></TD></TR></T></TABLE></DIV>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face=VNI-Times size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face=VNI-Times>Löu yù Chuû nhieäm:<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo5; tab-stops: list 54.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Neà neáp:</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Tröôùc moãi buoåi sinh hoaït, hoïc caùc toå taäp trung vôùi nhau, Toå tröôûng ñieåm danh toå, kieåm tra vaät duïng, trang phuïc, soáng ñaïo cuûa toå sau ñoù baùo caùo cho Chuû nhieäm.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Nhaéc nhôû thöôøng xuyeân ñi ñuùng giôø.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Quaûn trò Lôùp chaëc cheõ.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Luoân luoân taïo trình töï caùc noäi dung ñeå trôû thaønh taäp tuïc toát.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo5; tab-stops: list 54.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Soáng ñaïo: </FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Chuû nhieäm luoân theå hieän soáng ñaïo.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Caùc Chuû nhieäm baùm saùt chuû ñeà trong thaùng.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Nhaéc nhôû caùc hoïc vieân thöôøng haønh caùc noäi dung ñaõ hoïc veà soáng ñaïo.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level1 lfo5; tab-stops: list 54.0pt"><SPAN style="mso-fareast-font-family: VNI-Times; mso-bidi-font-family: VNI-Times"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face=VNI-Times size=4>-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Ca haùt troø chôi: </FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Theo phaân boå.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l3 level2 lfo5; tab-stops: list 90.0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Courier New'"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT size=4>o</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">       </SPAN></SPAN></SPAN><FONT face=VNI-Times size=4>Troø chôi phaûi phuø hôïp vôùi caùc noäi dung trong buoåi hoïc.</FONT></P>
<P> </P>
 

Trung ngôn

Active member
 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"> 
Nguyen So nói:
<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"> TRỌNG TÂM </P>
<P></P>
<OL><I>
<P align=justify>
<LI>Được mặc áo Đoàn:
<P></P></I>
<P align=justify>Sau khi các em kết thúc chương trình Dự bị (Khoảng 8-12 tuần). Các em được công nhận mặc áo Đoàn để sinh hoạt.</P><B><I>
<P align=justify></P></I></B></LI></OL><O:p></O:p></SPAN>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"> 
  </SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Cám ơn Nguyen So đã giới thiệu một chương trình sinh họat ngành THIẾU khá đầy đủ. Từ chương trình tổng quan này, các đơn vị là Gia đình Hưng đạo các Họ đạo có thể áp dụng hoặc tùy nghi áp dụng (điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế).</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Có một đề nghị với các Trưởng: Về điểm đã nêu ở trên, việc này Trung ngôn nhận thấy (đã quan sát khá nhiều Gia đình Hưng Đạo khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng, nam Trung bộ) có điểm chưa phù hơp, đó là:</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>- Việc áp dụng thời gian khoảng từ 8-12 tuần (2 đến 3 tháng) để thử thách hay dự bị hay v.v. (có một lý do nào đó) rồi sau đó mới được mặc áo Đoàn.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Việc trên đã vô tình "tước đi" quyền mặc áo đoàn của Thanh thiếu niên con nhà Đạo đã được quy định văn bản 160/QĐ/HT ngày 04/11/Ất Dậu - 04/12/2005 của Hội thánh "Về việc chấp thuận danh xưng Gia Đình Hưng Đạo và các quy định cho con em nhà Đạo sinh họat tu học ".</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Theo đó, đoàn phục là quyền được mặc mà không bị hạn chế bởi bất kỳ lý do gì nên không vì vậy mà các Trưởng hướng dẫn lại hạn chế như đã nêu.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Tình hình thực tế cho thấy do điều kiện kinh tế hạn chế và khuyến khích các em khi đi sinh họat nên các Trưởng đã có sáng kiến như đã thấy.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Nếu được các Trưởng hướng dẫn cần thận trọng khi áp dụng mục đã nêu, muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc ngay lập tức với Trưởng phụ trách G Đ H Đ tại Hội thánh để được hướng dẫn chi tiết và đúng luật hơn.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Thiết nghĩ việc hạn chế chỉ áp dụng đối với thành viên G Đ H Đ đã bị áp dụng hình thức kỷ luật, nay được khôi phục sinh họat tại Đoàn (Trong nội quy ban hành kèm quyết định 160 không tìm thấy điều khoản quy định về khen thưởng, kỷ luật đối với đoàn sinh. Trong quy định của Thanh niên H Đ Đ trước đây có quy định chi tiết về Khen thưởng, kỷ luật đối với đoàn sinh).</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Chắc là Trung ngôn xin được tham gia cùng các bạn trẻ tại các chủ đề sinh họat này cho giảm xì-chét quá <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0">    <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0">    <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0"> (cảm giác trẻ lại rất nhiều, như HQ chẳng hạn).</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Xin một bạn nào đó liên hệ với Họ đạo để có văn bản này và post lên cho mọi người cùng xem.</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><FONT size=4>Thân.</FONT></SPAN></P> 
 

Nguyen So

New member
<P> Kính thưa Huynh Trung Ngôn!</P>
<P>Đạo đệ nghĩ chắc có một lý do gì đó mà mình chưa hiểu hết kế hoạch trên. Nhưng Đạo Đệ thiết nghĩ việc ấy (Được công nhận mặc áo Đoàn) không phải phải là lớn chuyện, Anh em mình có thể vận dụng đươc.</P>
<P>Cái cần thiết là sau một thời gian, chúng ta thấy các em của mình Tu tiến ra sao. Đạo đệ lo là lo cho chúng ta, anh em mình có còn đủ thời gian sức lực Phụng sự, và làm những người dẫn đường hay không và biết bao ưu tư khác cho đàn em mà không thể nào kể siết.</P>
<P>Các PTV hiện nay đang thiếu một thời gian được đào luyện bài bản. Những trang diễn đàn như thế này có thể Khối Anh em trao đổi và tự huấn luyện với nhau phải không Huỵnh</P>
<P>Thân ái bắt tay trái với Huynh. OK?</P>
 

LongNguyen

New member
Cùng huynh Trung Ngôn, Nguyen So,<br><br>Xét về tâm lý của tuổi Thiếu việc "được mặc áo đoàn sau 8-12 tuần thực hiện chương trình dự bị là hoàn toàn hợp lý. Đây là giai đoạn tâm lý khá "hiếu thắng" và muốn chứng minh khả năng bản thân nhiều hơn là lắng nghe. Việc mặc một cái áo mới không thực sự có ý nghĩa với các em cho đến khi các trưởng giúp cho việc đó trở nên ý nghĩa bằng thách thức trong quá trình rèn luyện tu học của các em. Khi các em mặc áo đoàn, thì các em sẽ "cảm nhận" được sự đánh giá cao từ phía các bạn, sự nhìn nhận khả năng của các em từ các trưởng, nhờ thế việc mặc cái áo tầm thường lại trở thành công cụ rèn tâm cho các em. Cái vinh dự được mặc chiếc áo đoàn nằm ở chổ đó. <br><br>Do thế, không phải là tước quyền mặc áo....mà là trao quyền độc lập cho các em để tạo nên giá trị của bản thân vì đã thực hiện một công trình để MỌI NGƯỜI THỪA NHẬN. <br><br>Đó cũng là ý của huynh Nguyen So, mà đạo đệ chỉ thêm tí "nước chấm". <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br>
 

Facebook Comment

Top