Phương tu cao đài

dong tam

New member
2. Chuyển luân tiến hóa

Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm, loài người phải chịu chuyển kiếp ngàn ngàn, muôn muôn lần mới đến địa vị nhơn phẩm.

Nhơn phẩm trên thế nầy lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. Đứng bậc đế vương nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng vào bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quý trọng của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới Đệ nhứt cầu, Tam Thiên Thế Giái. Qua khỏi Tam Thiên Thế Giái mới đến Tứ Đại Bộ Châu, qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên; vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa, mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy
.” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyền, Dimanche 19 Décembre 1926, 15.11 Bính Dần ]

Đời sống nơi thế gian là trường tiến hóa. Chỉ có con người mới được Tạo hóa giao cho quyền chủ động trong sự học hỏi và thực hành. Mà kết quả quan trọng nhứt của việc hành là góp tay cùng Tạo hóa giúp vạn vật tiến hóa.

Cõi đời là trường tiến hóa của vạn vật mà độc nhứt là con người. Nhưng vào trường tất phải học. Học sao cho thông hiểu tất cả những gì Thượng Đế đã trang trí cho cõi đời để làm nấc thang tiến hóa vượt lên một từng bực siêu đẳng thanh khiết hơn để thoát ra khỏi vòng chuyển luân của tạo vật.

Trong sự học hỏi để tiến hóa đó, con người lại có một sứ mạng do Thượng Đế ban phát cho vào đời là để giúp tay Tạo Hóa đưa vạn vật tiến hóa
.”
[Đức An Hòa Thánh Nữ; CQ Phổ Thông Giáo Lý, 15.5 Giáp Dần (04.7.1974)]
Chúng ta có thí dụ về sự luân chuyển tiến lên trong thất thập nhị địa: Cha của tiền bối Tư Mắt – Thái Mục Thanh được chuyển luân lên địa cầu tiến hóa cao hơn:

Thái Mục Thanh, ...

Lão đã thông cùng Ðịa Tạng Vương, người nói rằng: Phải đem vào Vọng Thiên Ðài, mà đợi một năm nữa, người cho tái kiếp lên Lục Thập Nhứt Ðịa nghe à
...”
[Đạo Sử Xây Bàn 2, Mardi 18 Janvier 1927 (15.12 Bính Dần)]
 

Facebook Comment

Top