QUYỀN PHÁP là gì?

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>     Xin quý Huynh, Tỷ, Đê., Muội tìm hiểu về QUYỀN PHÁP  Đạo  là gì? Sự càn thiết QUYỀN PHÁP của người Cao Đài  như thế nào? Nếu chúng ta đeo đuổi tu học cho đến suốt cuộc đời mà không đạt thông   về QUYỀN PHÁP. NN. nghĩ khác nào chúng ta  ra đi  một đoạn đường dài mà không một định hướng , không nương nhờ gậy dò đường !  Gây nên một trạng thái bất hạnh vô cùng về tâm linh của người tu học không nhỏ .  Mong quý Huynh Tỷ, Đệ Muội đặt trọng tâm  đóng góp ý kiến cho chuyên đề QUYỀN PHÁP để hiểu biết càng sớm càng có gia trị vô lượng..</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>      Hy vọng các Bạn cố tâm tìm hiểu về QUYỀN PHÁP Đạo Cao Đài, để chúng ta cùng học hỏi thông suốt .t Kính chúc quý vị  Ban Quản Trị và quý Huynh Tỷ , Đệ, Muội khắp các miền được An Khang Như Ý để đón hưỡng ân lành trong  ngày Thánh Đán Phật Thích Ca Như Lai  sắp đến./- </FONT></P> 
 

DT

New member
Thưa huynh tiểu đệ tìm trong Cao đài Tự điển của Hiền Tài NV Hồng nhưng hổng thấy có định nghĩa chữ Quyền Pháp <img border="0" src="smileys/smiley19.gif" border="0">
<br />
<br />Vậy thì kinh sách nào của Hội Thánh Tây Ninh có dạy về ý nghĩa của danh từ này ?
<br />
<br />Mong được chỉ dẫn. Cảm ơn quý huynh tỷ
 

DT

New member
Thưa quý huynh tỷ,
<br />
<br />Từ "Quyền Pháp" này, tiểu đệ chưa thấy có trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển cũng như trong các đầu sách của chư vị HT Tây Ninh? Có lẽ vì vậy mà Cao Đài Tự điển cũng không có định nghĩa ?
<br />
<br />Như vậy danh từ này không có tính "hợp lệ" trong giáo lý Cao Đài phải không ? (nếu nói theo ngôn phong của "hiền hoà". Cái gì không xuất phát từ Tây Ninh thì không có giá trị!)
<br />
<br />Hì, hì ... <img border="0" src="smileys/smiley36.gif" border="0">
 

nhattrung

New member
<P> <FONT size=3><strong>Vậy từ "QUYỀN PHÁP" trong định nghĩa tiếng Việt là gì?</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT size=3>Xin Quý huynh tỷ góp ý.</FONT></strong></P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif">   NN. được xem qua các ý kiến của các Bạn trên Diễn Đàn có sự ngờ vực va đánh giá danh từ QUYỀN PHÁP của Đạo <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Cao Đài chưa hề đặt ra .  Nói như vậy vô tình tình chúng ta phủ nhận lời dạy của Ơn Trên, hoặc một tiểu luận nào  của các bậc cao kiến nào trong hàng Tiền bối chúng ta  đã dạy dỗ  thành văn một nơi nào đó mà chúng ta chưa thấy dược  .                    Riêng ý kiến của Thành viên Hiền Hòa  mạnh dạn rằng : Những kinh sách bài vở gì mà không từ Tây Ninh mà ra đều vô giá trị ! Mong Bạn nghĩ  lại ?  Và  xin Ban Quản Trị suy gẩm  nghiên cứu để trả lời  sớm cho da số cho khán, độc giả đang theo dõi học tập được thõa mãn, để tiến trình  đóng góp vào Diễn Đàn ngày càng được thăng hoa  .</FONT></FONT></FONT></P>
<P>    <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Riêng ý kiến của Thành viên Nhật Trung, theo thiển nghĩ của NN. xin giải trình như sau qua quyển Từ Điển của tác giả Nguyễn Văn Khôn xuất bản năm 1960 có giải nghĩa  2 chữ Quyền Pháp theo nghĩa đen bình thường như sau :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       -  <strong><U>QUYỀN</U></strong></FONT> : <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Trải (quả cân ). Quyền biến. Quyền hạn. Quyền thế.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>        - <strong><U> PHÁP</U></strong> : khuôn phép. Pháp luật. hình phạt. Lễ giáo .Bắt chước. Đạo lý của nhà Phật.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>   Tóm lại, muôn việc chi cũng vậy , chúng ta phải đặt tiêu chuẩn hàng đầu là rất mực vô tư để từ từ mà theo dõi cung cách làm việc của quần chúng. Xin đề nghị các Bạn chớ vội tự nhận mình là đúng, chung quanh là sai sẽ có gây tác hại về sau.  Chúng ta phải học hạnh Từ bi, hỷ xả và bao dung  của các bậc chân tu mới được vĩnh cữu, ấy là kinh nghiệm  sống trên đường hành đạo lập công . Mong các Bạn đóng góp thêm nhiều để tìm cho bằng được  ý nghĩa 2 chữ   Quyền Pháp trong nền  Đại Đạo Cao Đài mà mỗi môn đệ Thầy đã từng hòai bảo, tu học  hơn 80 năm qua  .   Kính chào các Bạn<IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley4.gif" border="0">.</FONT></P>
<P> </P> 
 

Xí muội

New member
<P> Thưa anh chị em,</P>
<P>Xí muội được biết Ơn Trên từng dạy rất thâm sâu 2 chữ "Quyền pháp", ít nhất là trong bộ Thánh Truyền Trung Hưng quyển 2 và 3 - Hội Thánh Truyền Giáo, trong Đạo Học Chỉ Nam - Minh Lý Thánh Hội, trong bộ Thánh giáo sưu tập - CQPTGLĐĐ.</P>
<P>Theo Xí muội nghĩ, chúng ta có thể rút ngắn giai đoạn tìm hiểu "Quyền pháp" theo từ điển tiếng Việt hay định nghĩa tiếng Việt là gì, sẽ không lột tả hết ý nghĩa đạo lý của nó, hoặc giả sử làm chúng ta phân tâm. </P>
<P>Quyển Yếu điểm giáo lý Đại Đạo có một mục tên là "Quyền pháp", nằm ở chương 1, chúng ta có thể tham khảo.</P>
<P>Thân ái. </P>
 

Xí muội

New member
<P> Thưa quý huynh tỷ đệ muội,</P>
<P>Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, CQPTGLĐĐ, 30-12 Quý Sửu :</P>
<P><FONT size=3><EM>"Quyền Pháp [Đạo] là tình thương và sự sống".</EM></FONT></P>
<P>Trong đó, nếu chia nhỏ từ ngữ ra thì Quyền là Tình thương, Pháp là sự sống.</P>
<P>Đạo Học Chỉ Nam, chương 4, tiết 4, mục 1 :</P>
<P><EM><FONT size=3>"Quyền là hình thức thể hiện trước đối tượng, Pháp là thể hiện trước bản thân."</FONT></EM></P>
<P>Nếu chúng ta tổ hợp 2 lời dạy này, Xí muội nghĩ sẽ có nhiều điều hay để thảo luận.</P>
<P>Thân ái. </P>
 

nhattrung

New member
<P><FONT size=3> Vậy Xí Muội trích đăng các bài về Quyền Pháp mà bạn biết cho tất cả các thành viên được biết và tham khảo được không?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mong.</FONT></P>
<P> </P>
 

DT

New member
A, a
<br />
<br />Xin cảm ơn lão đại huynh "nhan nai" và hiền tỷ "xí muội" . Một chút chua chua, mằn mặn làm cho việc học hiểu "Quyền Pháp" bắt đầu có hương vị rồi !
<br />
<br />Nếu như thánh giáo một số Hội Thánh có dạy về quyền pháp thì như vậy đây là một điểm quan trọng trong giáo lý Cao Đài rồi phải không quý huynh tỷ
<br />
<br />Nóng lòng chờ đọc các thông tin tiếp theo như đề nghị của huynh "nhat trung"
<br />
<br />Kính chúc quý ACE luôn vui khỏe học đạo
 

tunhien

New member
<P> KÍNH</P>
<P>Tại sao nói "chua chua mặn mặn" lại làm cho QUYỀN PHÁP bắt đầu có hương vị? vậy?</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Xí muội

New member
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Xin chào hiền hữu tunhien,<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Cái chua chua, mằn mặn của huynh DT? Xí muội đoán ý huynh ấy là chữ Quyền Pháp mới đầu nghe có vẻ khô khan, luật lệ, khó nuốt... nhưng sau đó huynh DT cảm thấy bắt đầu phấn chấn và muốn xông vô... giống như khai tiệc đã có món gỏi ngó sen, hoặc gởi đu đủ, hoặc gỏi xoài chi đó... <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"></SPAN></P>
<P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Hổng biết huynh DT thấy Xí muội nói vậy có đúng với cái... bao tử của huynh hông? <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"></SPAN> 
 

Xí muội

New member
<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thưa quý huynh tỷ đệ muội, đúng như quý HTĐM đã đề cập,…<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thuật ngữ Quyền Pháp là thuật ngữ mới của đạo Cao Đài. Đây là thuật ngữ rất quan trọng mang tính triết lý, đạo học, nhân sinh quan, vũ trụ quan của ĐĐTKPĐ, vừa có thể nói rất tự nhiên, rất gần gũi, vừa có thể giải thích rất thâm sâu. Sự quan trọng và hay ho của nó cũng cỡ chữ Đạo, chữ Lý, chữ Cơ, chữ Đạo pháp,…<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thời kỳ đầu khai Đạo, Ơn Trên chưa nói rõ về chữ Quyền Pháp nên chúng ta không thấy trong kinh sách ban đầu của Hội Thánh Tây Ninh. Tuy nhiên, theo sự phát triển giáo lý Đại Đạo đúng thời phải có của nó, Ơn Trên đã dạy hai chữ này tại ít nhất 3 nơi mà đạo muội đã nói. Như vậy Ơn Trên đã khéo léo đặt để những viên ngọc ở nhiều nơi trong Đạo để chúng ta có cơ hội bồi công lập đức, tìm và xâu những viên ngọc ấy lại thành một chuỗi ngọc để tô điểm cho đời, đó phải chăng là Thiên Nhân hiệp nhất ?<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Về bài “Quyền pháp” trong quyển Yếu Điểm Giáo Lý Đại Đạo, đạo muội nghĩ nên để nó vào cuối buổi tiệc để thưởng lãm thêm hoặc giả sử cũng không cần. Bởi vì đưa nó ra bây giờ chẳng khác nào chúng ta dọn ăn cổ, bội thực mất! Hơn nữa, Xí muội nghĩ ACE mình trao đổi trên diễn đàn có một thế mạnh là đa dạng ý kiến và thường gần gũi, dễ nuốt… <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Xí muội chỉ xin phép trích dọn ra từ từ từng “món ngon, vật lạ” trong kho tàng Thánh giáo để ACE mình cùng nhâm nhi, đàm đạo… <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thân ái.</SPAN></P>
 

Xí muội

New member
 <I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-: EN-GB">“Quyền Pháp đạo không là điều cai trị. Quyền Pháp đạo chính là sự thương yêu, giải thoát cai trị để tiến hóa.”<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></I>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Thánh Giáo Sưu Tập 1968-1969, tr.88-89.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
 

Xí muội

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US">Chúng ta học cách điều hành của Đức Chí Tôn: </SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US"></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US"></SPAN><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ngài <I>“không giữ quyền làm chủ, mà quyền làm chủ ấy đều trao cho cả vạn vật, [để mỗi vật] tự khai thác khả năng của nó mà hưởng lấy hạnh phúc tự do.”</I></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đạo Học Chỉ <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>, chương 1, mục 3, tiết 3</SPAN></P>
 

Nhan Nai

New member
<P><FONT size=5><EM><strong></strong></EM></FONT> </P>
<P><FONT size=5>       </FONT><FONT size=3>( <strong>Đàn cơ tại NAM THÀNH THÁNH THẤT - Sàigon. Ngọ thời ngày mùng Một tháng Giêng năm Kỷ Dậu  ).</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>           Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh  giáng dạy về :</strong></FONT></P>
<P><FONT size=5>                   <FONT color=#ff0000><strong>QUYỀN   PHÁP</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000 size=5>      <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000 size=4>Giáo Tông Đại Đạo  Thái Bạch Kim Tinh , bần đạo mừng chư Hiền đệ, hiền muội !</FONT></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                                        T H I</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                  Xuân đến trong lòng khách thuởng Xuân,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                  Thưởng  Xuân  mới  biết  vẽ  thanh  tân ;</FONT></strong></P>
<P><FONT size=4><strong><FONT face="Times New Roman">                  Non cao  sừng  sững  trời xanh </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000033>ngắt , </FONT></strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000033> </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000033 size=4>                  <strong>Biển rộng  bao  la  nước  trắng  ngần.</strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000033 size=4> </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>        <strong>            Tòng  bá  đã  quen   đường  tuế  nguyệt  ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4><strong>                   Kình  ngư  hẵn  dạn  cuộc  phong  vân ;</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4><strong>                   Chuyển   luân   một  lọat  cho  Xuân  đến ,</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033><FONT size=4>                   <strong>Xuân đến <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000>trong lòng  khách  thưởng  Xuân.</FONT></strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Mùa Xuân năm Kỷ Dậu, để mở một niên trình mới của cơ Đạo, Bần Đạo thừa Thiên ý  đến trao chư hiền đệ , hiền muội một vấn đề cần yếu . Miễn lễ đồng an tọa . </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Chư Hiền đệ, hiền muội : Muốn chạy loạn phải lo bề trị loạn. Muốn thành công <strong>phải thấu triệt lý thành công.  Kìa những câu : <EM>" Thiên thượng Ðịa hạ duy ngã độc tộn" " Thiên Nhơn hiệp nhất ". " Tạo Tiên tác Phật thị do Tu." " THẦY cà các con, các con là THẦY</EM>."  Vì sao mà nói như thế?  Do đâu mà có và muốn</strong> có phải làm sao ?</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">           Ðây, <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Bần Đạo muốn nói đền   <strong>Q U Y Ề N   P H Á P</strong>.</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif">   Ðức Ðại Từ Phụ nắm Quyền Pháp mới chuyển cơ sanh hoá vạn vật vũ trụ.  Con người nắm được Quyền Pháp mới chuyển đưa vật loại vào Thiên lý và chuyển Thiên lý vào vật loại.  Hiệp Thiên Ðài na71m giữ Quyền Pháp mới đưa Cử Trùng Ðài vào Bát Quái Ðài , chuyển lý hành tàng của Bát Quái Ðài và Cửu Trùng Ðài .  Kẻ giác ngộ, người tu hành có quyền pháp thì mới đưa Ðạo vào Ðời và đạt mục đích cứu nhân độ thế.</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Vậy Quyền Pháp là cơ, là lý , là phương định đưa tuyệt đối vào sở vật tương đối , chuyển vô thường giả tạm vào siêu nhiên bất diệt.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Nếu không làm được Ðông thành Xuân , phàm tục thành Tiên Thánh , loạn nên trị , chiến đấu nên an bình, vị kỷ ra đại đồng , chính là chưa đạt được quyền pháp đó.</FONT></P>
<P>       <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Quyền Pháp không giao riêng cho ai ,cho xã hội nào , cho Tôn giáo nào .  Quyền pháp có vẫn có, tuỳ tâm ý mà đạt định , tuỳ sứ mạng mà nhận lãnh.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Hãy nhìn xem quả trứng gà -. Chư Hiền đệ, muội sẽ thấy những gì ?  Bần Ðạo muốn nói  ở đây là Quyền Pháp từ rất nhỏ cho đến rất lớn đều từ Thượng Ðế mà sanh, từ Ðại Từ Phụ mà thành.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Sở vật thực tại được tạo thành và biến sanh đều do quyền pháp.  Ðiểm quyền pháp ở đây là cái ngòi của quả trứng.  Những cái ngoại thức nội tại có đủ, nếu cái ngòi thẫt tốt thì quả trứng gà sẽ biến thành con gà sau một thời gian nào đó. Trái lại , nếu không có điểm quyền pháp của Thượng Ðế ban, dầu có đủ điều kiện qủa trứng vẫn hư hoại .</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">     <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Trong </FONT>sở vật thực tại con người, điểm quyền pháp là linh hồn . Nhờ đó mà sinh ra , trưởng thành , và có thể tiến hoá đến mức đổi phàm thành Thánh, thay tục hoá Tiên được . Do đó một thí dụ nhỏ cuả qủa trứng . Còn sở  vật thực tẩất to tác trước thời tạo Thiên lập Ðịa là ngôi Vô Cực Diêu Trì , và điểm quyền pháp đượa chứ đựng là ngôi Thái Cực là THẦY . Chính Quyền Pháp nằm trong sở vật thực tại chuyển biến và hoá sinh vạn loai. Cũng chính nhờ đó mà không vật nào biến mất và cũng không có gì là tân tạo .</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>     Một thí khác : Một toà lầu đài to tát đó, là một sở vật thực tại đẹp đẽ vì không có quyền pháp , cũng như cái qủa trứng không ngòi.  Do đó, trứng sẽ hư hoại, lầu đài sẽ sụp đổ trong thời gian , dầu có muốn hay dầu không có muốn<FONT face="Times New Roman, Times, serif">. </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>      Ðạo THẦY cũng thế. Hiệp Thiên Ðài nắm giữ Quyền Pháp. Nhờ đó mà có Toà Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh, Tân Luật Pháp Chánh Truyền và truyền lưu giáo lý Ðại Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">     Trong <FONT face="Times New Roman, Times, serif">hiện tình nhơn loại phân tranh chiến đấu , đó là sở vật thực tại đang biến dưỡng . Một là nếu như quả trứng không ngòi, thì thế giới nầy sẽ huỷ diệt.   Hai là nếu  có điểm quyền pháp thì thế giới nầy sẽ tạo một Thiên Ðàng thuần chánh.</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>     Con gà chỉ là con gà, sau khi tự phá vở vỏ rứng. Thế giới nầy cũng thế .  Hãy suy gẫm  <FONT face="Times New Roman, Times, serif">!</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>                 Các Tôn giáo hiện có chỉ là các cấu tử chớ chưa phải là :  Ðạo," , là : Tôn giáo Cứu Thế."</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000033 size=4>     Vì lẽ đó Ðại Từ Phụ mới ban Quyền Pháp , Quyền Pháp là THẦY, là ÐẠƠ, là động năng thúc đẩy tạo thành Thánh Ðức sau Hội Long Hoa.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>     Bần Đạo đã nói :  QUYỀN PHÁP là THẦY, là ĐẠO.  Nhắc lại,  <strong><U>Đạo,  chớ không là Tôn Giáo. </U></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4><strong>     </strong>Trong sở vật thực tại của Tôn Giáo trên thế giới , tất cả Tôn giáo từ xưa nay đang biến dưỡng tranh chấp để tiến hóa,.  Sự tiến hóa không là hổn tạp  mà tự sự mâu thuẩn . </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>      Đại Từ Phụ dựng Cao Đài nơi vùng Đông Nam Á nầy để làm Quyền Pháp. Chính sứ mạng Quyền Pháp nầy thúc đẩy mọi sự vật thực tại Tôn Giáo kết thành thực thể. " Đạo cứu thế " trong Tam Kỳ Phổ Độ ,<strong>cũng như cái nòi trong quả trứng</strong> vậy.</P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000033 size=4><strong>      </strong> Nhìn<strong> </strong>lại điểm Quyền Pháp mà Thượng Đế đã đạt để cho dân tộc nầy chưa làm tròn sứ mạng của Quyền Pháp  vì Tôn Giáo hiện hữu còn tranh chấp là chưa tạo được một thực thể Đạo thuần chánh để cứu thế.</FONT></P>
<P>     Không phải Thượng Đế <U>cấy lúa trên tảng đá, hay trao quyền</U> <U>binh thư cho người mù chữ</U>.   Ngòai ân ban, Đức Thượng Đế còn nhận  thấy dân tộc nầy có thể thực hành sứ mạng<EM>." <strong>Hảo Nam bang, Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn."</strong> </EM></P>
<P><strong><EM>     </EM></strong>Bần Đạo nói để chư đệ muội không lấy làm buồn, mà để nhận một thực tế.  Dân tộc nầy Đại Từ Phụ đã chọn như Gia Tô Giáo Chủ đã nói trong Lễ Giáng sinh. " <EM><strong>Chỉ có tâm thức thì sáng mà ý thức còn u tối."</strong></EM>  Chính vì vậy  mà Quyền Pháp nầy chưa lập được..</P>
<P>     Ngòi gà ở trong quả trứng không là tròng trắng hay tròng đỏ. Quyền Pháp mà Thầy đã ban không là Tôn Giáo nầy hay Tôn Giáo khác.</P>
<P>     Thử đứng trên nhịp cầu nhìn dòng nước chảy, giờ nầy và giờ sau, cũng thành cầu đó, cũng dòng sông đó,, cũng cảnh vật đó, chư hiền đệ hiền muội  ! nó dã dối khác rộng lớn vơ đầy. Những cái qua tất phải trôi qua ; những cái xưa cũ đều là xưa cũ. Tiến hóa không là tổ hợp mà là khai sinh.</P>
<P>     Sứ mạng của dân tộc nầy to tánhu7 thế  ; Quyền Pháp quan trọng như thế , không phải làm không đươc.   Chư đệ muội hãy chờ đợi , việc sẽ đến và đang đến .  Từ ngàn xưa , trên lịch sử đã từng được nghe và thấy rõ.   Việt Nam --- một dân tộc mà tất cả thế giới đều nhìn vào, không phải nhìn vào  vì nó có sự đe dọa tàn phá cả thế giới, mà nhìn vào chính nó một động năng cứu rỗi xa6y dựngmo71i trên toàn thể nhân sinh.</P>
<P>     Muốn được vậy , chư đệ muội phải làm sao, làm thế nào để phát huy Quyền Pháp được đặt để?  Từ xưa các Tôn giáo được tạo lên để giải quyết tâm linh, nhưng Tam Kỳ Phổ Độ  Thầy phải trao cho chư Hiền , cho dân tộc nầy một quyền pháp  Đạo để lập thành quyền pháp Đạo thực thể thuần thành để cứu thế.</P>
<P>     Tôn giáo là chiếc hỏa xa , mà người hành đạo phải biết rằng mình là hành khách . Nên chư hiền cho rằng mình là hỏa xa thì từ đầu thời giancho đến cuối thời gian cũng chỉ  đi lại trên  con dường  thiết lộ .</P>
<P>      Quyền Pháp Đạo thực thể cứu thế phải có trách nhiệm trê toàn thể nhơn lọai. Không phải chỉ giải quyết vấn đề tâm linh , chính là giải quyết  toàn diện cá thể con người.</P>
<P>      Chư hiền đệ  muội nên nhớ rằng : Nếu một Quyền Pháp , một phương trị dứt căn bệnh của dân tộc  ; giải thóa sự hủy diệt của dân tộc ; giải thóat được sự hủy diệt cả thế giới . " bảo sanh, nhân nghĩa, đại động"....Lý thuyết là một lẽ mà quyền pháp có hay không để thực thi một điều khác.</P>
<P>      Muốn đại đồng cùng thiên hạ , hãy đại đồng với xã hội tại dân tộc của chư hiền trước đã.  Trong cơn ba đào sóng nổi, thủy thủ chia phe giựt giành, chính là lúc những người sứ mạng  phải vượt lên trên để an trị và thẳng tiến con đường cứu thế. Chưa biết mà làm nóng nổi, đã biết mà không làm là hèn nhát.</P>
<P>     Chư Hiền hãy ghi nhận lời nầy : Thiêng liêng đã bảo chư hiền phục vụ cho nhơn sanh , đạo sẽ phục vụ cho chư hiền  . Bần Đạo nhắc lại  chư hiền ghi lấy, nắm giữ Quyền Pháp đã ban cho thi hành đến nơi nơi đến chốn , thọ lấy địa linh với Thiên ý , chỉ còn tùy theo nhơn tâm sẽ cứu rỗi hay tự hủy diệt  : Tận độ toàn nhơn sanh hay đọa lạc toàn thế giới.</P>
<P>     Con ngựa hay, thường khó trị. Muốn đạt đến một mục đích nạo điều tiên quyết là thấu rõ mọi khía cạnh của vấn đề  trước.  Đừng đi sau con ngựa,  chư hiền sẽ bị dơ vì phóng uế. Hãy cầm cương ngựa, hay cỡi lưng voi.  Nếu chưa được , Bần Đạo bảo cho , hãy tránh xa để khỏi bị dày đạp.  Tránh xa không phải là chạy trốn mà tránh để sửa soạn  sự thành công .  Phía sau chư hiền là chuổi ngày lịch sử, phía trước chư hiền là ánh sáng rực rở của Đức Thượng Đế , dưới chân chư hiền và nhân lọai là hố sâu vực thẳm , chỉ còn một việc  : <strong><U>Hãy nhìn thẳng vào thực tế để chế ngự thực tế.   </U></strong></P>
<P><strong>      Cuối cùng,  Bần Đạo muốn nói rõ :  QUYỀN  PHÁP Đạo chính là  : SỰ THƯƠNG YÊU ,GIẢI THÓAT, CAI TRỊ ĐỂ TIẾN HÓA. ,/-</strong></P>
<P><strong>                                   _____________</strong></P>
<P>     Trích sao từ tr. 87-92 nơi Tập THÁNH GIÁO sưu tập năm Mậu Thân và Kỷ Dậu ( 1968 - 1969 } của cơ quan PTGL.CAO ĐÀI VIỆT NAM ).</P>
<P></FONT><EM>  </EM></P>     <edited><editID>Nhan Nai</editID><editDate>39326.4888773148</editDate></edited>
 

Xí muội

New member
<P> <EM><FONT size=3>"Quyền Pháp [Đạo] là tình thương và sự sống".</FONT></EM></P>
<P>Giả sử có một đứa trẻ vì lý do nào đó không được cha mẹ ruột nó chăm sóc, nhưng nó vẫn nhận được sự nuôi dưỡng đầy đủ tình thương cho đúng nghĩa tình thương thì Xí muội tin rằng đứa trẻ đó vẫn phát triển, vẫn "sống" như bao đứa trẻ khác, ...</P>
<P>Lúc đó, người nuôi dưỡng là người đã thực hiện đúng Quyền pháp mặc dù họ có thể không phải là cha mẹ ruột.</P>
<P>Xin phép chia sẻ một ý như vậy. </P>
<P>Thân ái</P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Giới thiệu với ACEs một bài có từ QUYỀN PHÁP trong Thánh Ngôn sưu tập 3 của Hiền Tài N.V.Hồng</FONT></P>
<P><A name=48><FONT size=-1><I>48. Đêm mùng 10-10-Canh Dần (dl 19-11-1950). </I><BR>Phò loan : Thừa Sử Hợi - GS Thái Đến Thanh.<BR>Hầu đàn : GS Thượng Trí Thanh,GS Thượng Tước Thanh</FONT></A> <BR><FONT face="Times New Roman"></P>
<CENTER>
<H3><FONT color=maroon>QUYỀN GIÁO TÔNG</FONT></H3></CENTER>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Mừng các em.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Mỗi năm đến ngày Lễ Hạ nguơn kỷ niệm Khai Đạo thì các em không quên ngày Thánh đán của anh và mỗi em đều để tâm lo lắng, nhứt là Hộ Pháp cư xử trọn nghĩa đệ huynh, đến như thi hài của anh đối về phần Đạo thì cũng chẳng trọng hệ chi, nhưng đó là một phần trong Thánh thể của Chí Tôn, các em lo cho anh được châu toàn. Anh có lời cám ơn, trước là Hộ Pháp cùng tất cả các em. </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Một điều anh ước mong sao hành trình của mỗi em làm thế nào cho đoàn hậu tấn để tâm kính mến lo cho các em cũng như các em lo cho anh từ thử.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Mừng Cao Tiếp Đạo.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Còn cơ Đạo của Chí Tôn bước qua năm 26 sẽ phát triển lên cao thượng một cách phi thường, làm cho dân tộc Việt Nam đều ngạc nhiên và chủ tâm hưởng ứng.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Nền Đạo cao lên bao nhiêu thì danh thể của các em tăng tiến lên trọng yếu bấy nhiêu, và trách nhiệm phải thế nào ? </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Các em cần lo trau giồi cho đáng giá, để làm gương mẫu hướng dẫn quần chúng noi bước theo con đường đạo đức và lập quốc buổi tương lai<SPAN style="LETTER-SPACING: -1pt">  đã  đến  đây.</SPAN></SPAN></P>
<P =MsoTextIndent><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Trong phương diện hành đạo có ba điều nên chú ý như sau :</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">- Một là <B><I>quyền</I></B>, hai là <B><I>luật</I></B>, ba là <B><I>pháp</I></B>, đều của Đức Chí Tôn vậy.</SPAN></P>
<P =MsoTextIndent3><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"><FONT color=#0000ff>Quyền là giáo hóa, dìu dẫn chúng sanh vào khuôn linh của Đạo</FONT>. <FONT color=#ff00ff>Luật là thương yêu, rộng dung, tha thứ cho kẻ lỗi biết ăn năn</FONT>. <FONT color=#0000ff>Pháp là giữ công bình, chánh trực.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Nếu có kẻ không nghe lời giáo hóa, cố tâm phạm luật thì người cầm quyền cai trị lấy Thánh đức mà định hình phạt là cốt yếu cạo gọt cho nên hình người, chớ không phải kẻ cầm quyền mà để phạm vào tội ác sát nhơn, bởi Đạo quyền gọi là Thánh trị chớ không phải phàm trị. Các em nên nhớ.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Còn cơ đời sẽ biến chuyển cho đến ngày liễu kết cuộc chiến tranh hầu có lập lại đời Thánh đức.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Đạo cùng đời, Quốc và Cộng như sau đây :</SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">                               THI :</SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 2cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Lưỡi  liềm  chi  dễ sánh kim câu,</SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 2cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Gây  sự   bởi  ai   tạo  buổi  đầu.</SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 2cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Đông hải mênh<SPAN style="LETTER-SPACING: -1pt"> mông còn phải cạn,</SPAN></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 2cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Tây  hồ  chật  hẹp  độ  bao  sâu.</SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 2cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Tài  ba  Động Bích  bao  nhiêu sức,</SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 2cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"><FONT color=#0000ff><strong>Quyền pháp</strong> </FONT>Côn Lôn sẵn mấy bầu.</SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 2cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Quyết đoán  cuộc cờ  ai  thắng bại,</SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 2cm; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Chỉn xem Tiên Phật  hướng về đâu. </SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Anh mừng các em. </SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Xin nhắn lời cám ơn Hộ Pháp. THĂNG. </SPAN></P>
<P> </P></FONT>
 

DT

New member
Thưa quý huynh tỷ
<br />
<br />Như vậy qua giới thiệu của quý huynh tỷ, danh từ QUYỀN PHÁP có hiện diện trong thánh giáo của Tây Ninh, Truyền Giáo, Phổ Thông Giáo Lý, ...
<br />
<br />Nhưng trong Cao Đài Tự điển thì chưa có định nghĩa từ này ! Vậy là sau này phải bổ sung thêm vào:
<br />
<br />QUYỀN PHÁP Đạo chính là SỰ THƯƠNG YÊU, GIẢI THÓAT CAI TRỊ ĐỂ TIẾN HÓA.
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Quyền Pháp Đạo có 2 ý:</FONT></P>
<P><FONT size=3>1. Là tình thương, sự sống</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Là trật tự-điều hòa, kỷ cương</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trong quá trình hành xử "Giáo Quyền", chức sắc chức việc phải thể hiện được hạnh đức của mình "<EM>Khoan Nghiêm tương tế</EM>" phối hợp cả 2 mặt nêu trên</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thông thường, người hành đạo có thể vướng vào chỗ "quyền lực" mà chưa thể hiện được "quyền pháp Đạo". Nguyên nhân là do việc tu học rèn luyện chưa được đầy đủ !</FONT></P>
 

Xí muội

New member
<P>Thưa quý huynh tỷ đệ muội,</P>
<P>Quyền pháp là tình thương, sự sống, chứ không phải là quyền lực, không phải là điều cai trị.</P>
<P>Điều gì để nhận ra một người thực hiện đúng quyền pháp Đạo? Đó là vẻ đức độ thanh thoát, một lời nói ra là cảm hóa được nhân sanh, được nhân sanh kính yêu, mến phục... chứ không phải là sự khắc khe đòi hỏi sự phục tùng hay vâng lời... của người cấp dưới. Có như vậy thì đàn em cấp dưới mới dám xả thân vì lý tưởng, vì những kế hoạch đựơc vạch ra...</P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>Đức Chí Tôn có dạy (Tý thời mùng 3 tháng Giêng Đinh Hợi) : <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3> <O:p></O:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>"<EM>Thầy mở Đạo, hầu lập nên tôn giáo, lập ra chức sắc, chức việc để hướng tay có trật tự dìu dắt nhân sanh trên đường tu học. <strong>Cũng có số con đầy đủ đức độ thân giáo, một lời nói ra làm cảm được nhân sanh. Cũng có số con đức độ còn kém, khi nói ra lời đạo lý thì thiếu đức độ nên nhân sanh thiếu phần tuân mạng, phải dụng quyền để ra oai cho đàn em chịu phục tùng. Nào ngờ đâu, khi dụng quyền thì trúng kế quỷ lục dục, ma thất tình, sa vào cạm bẫy</strong>. Muốn ra oai cho người, càng cường quyền để lấy sự ép buộc đàn em thì các con nghĩ thế nào mới trọn sự hành Đạo của Thầy giao phó. <O:p></O:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3><EM> <O:p></O:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT size=3><EM>Vì danh quyền làm chinh đổ bại hoại cho cơ Đạo, thì điều này các con có xứng đáng với Thầy không?</EM> "</FONT></SPAN>  
 

Facebook Comment

Top