QUYỀN PHÁP là gì?

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>1. Các bạn</FONT></P>
<P><FONT size=3>Do đây là trang web Tuổi Trẻ Đại Đạo, là môi trường để mọi tín hữu Cao Đài thuộc tất cả các Hội Thánh có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau, vì thế trứoc mỗi vấn đề chúng tôi luôn kêu gọi các bạn trình bày thực tế diễn tiến tại nơi các bạn đang là tín đồ. Điều này giúp cho chúng ta có được một toàn cảnh với lượng thông tin có thể có được. Đây là thực tiển khách quan sinh động. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Vậy mong các bạn ở các nơi bổ sung thêm thông tin nếu thấy có thông tin nào mình biết nhưng chưa thấy được giới thiệu trên diễn đàn</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Vì ở vị thế với nhu cầu xây dựng một "tầm nhìn Đại Đạo" chung cho bất cứ ai đã nhận Đức Chí Tôn là Thầy dù nguồn gốc từ đâu cho nên chúng ta cố gắng khách quan, chấp nhận thực tại đang hiện hữu. Còn lý giải là việc khác !</FONT></P>
<P><FONT size=3>3. Quyền Pháp Đạo được Thầy ban trao cho những bậc Thiên Ân Sứ Mạng đã có lời thệ nguyện trứoc bệ ngọc rằng: xuống thế để góp phần phổ độ chúng sanh</FONT></P>
<P><FONT size=3>Mỗi Hội Thánh trong Đại Đạo là mỗi viên ngọc quý có đôi nét đặc điểm riêng nhưng giá trị trên trường công luận đều đã được khẳng định với thời gian ! Và Thầy Mẹ cũng đã nhiều lần khẳng định như thế !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đích nhắm của chúng ta là xây dựng ý thức tinh thần "thống nhứt cơ đạo" từ trong tầm sâu tâm não của những ngừoi tuổi trẻ Đại Đạo, không vướn bận bỡi quá khứ của lịch sử, hầu thật sự có được tình cảm huynh đệ đại đồng trong nội bộ Cao Đài để hướng về tương lai chung tay thực hiện sứ mạng kỳ ba</FONT></P>
<P><FONT size=3>Quyền Pháp Đạo là ở chỗ Cao Đài Giáo có thật sự mang lại cơ cứu thế cho nhân lọai hay không mà thôi !</FONT></P>
 

Vănhiệp

New member
<P> Kính quí chư hiền.</P>
<P> Kính Huynh Đạt Tường....</P>
<P> Nếu không có tinh thần mong muốn  Đạo Cao Đài các nơi cùng kết lại làm một khối thì chúng Tôi không bao giờ tham gia diễn đàn... </P>
<P> Nguyên lý của Tam kỳ Phổ Độ là : ĐI TỪ HỮU HÌNH ĐẾN ĐẾN VÔ VI.</P>
<P>Cho nên nếu không có cái hữu hình làm căn cơ thì nói đến thống nhất chỉ là con đường đi không đến.... vì nó không có địa chỉ... </P>
<P> NÓI THỐNG NHẤT MÀ KHÔNG CHỈ RA ĐƯỢC MỘT BẢN PHÁP CHÁNH TRUYỀN - KHÔNG CHỈ RA MỘT CUỐN KINH CHUNG </P>
<P>thì chỉ làm mất thời giờ người bạn đồng sanh với mình mà thôi... </P>
<P> [[[ thực ra đây là việc  HUỶ   BỎ CÔNG LAO CỦA CÁC VỊ TIỀN BỐI TRƯỚC 1975 - Ngưòi thực lòng vì đạo muốn nói đến thống  nhất Đạo Cao đài phải tiếp tục con đường của các tiền bối tại thời điểm 1975 ]]] </P>
<P> Trong thực tế đó Đạo chỉ đủ để " làm cho người có hiểu biết  cười trừ " mà thôi....</P>
<P> thống nhất cái chi... đại đồng cái gì mà không bản vẽ , không mô hình, không công thức... nghĩa là không có thể pháp.</P>
<P>Không xác định  thể pháp thì khoan nói đến bất cứ cái gì  khác... vì chẳng đi đến đâu....</P>
<P> Đến giờ nầy mà  KHÔNG CHỈ RA  MỘT BẢN PHÁP CHÁNH  TRUYỀN CĂN BẢN mà cứ nói  </P>
<P>  THỐNG NHẤT NHÀ ĐẠO....</P>
<P> thì Tôi xin chịu.... không dám bàn.</P>
<P> Kính.</P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
Vănhiệp nói:
<P> NÓI THỐNG NHẤT MÀ KHÔNG CHỈ RA ĐƯỢC MỘT BẢN PHÁP CHÁNH TRUYỀN - KHÔNG CHỈ RA MỘT CUỐN KINH CHUNG </P>
<P>
 </P>
<P>Bản Pháp Chánh Truyền mà tất cả mọi người tín hữu CD đều dễ dàng sẳn sàng tuân theo là Bản Gốc của Đức Chí Tôn (không chú giải).</P>
<P>Còn nói một cuốn kinh chung thì e rằng chỉ có thể có sau khi đã thống nhất !</P>
<P>Ơn Trên có dạy: "<EM>Nói đến thống nhất mà nói rằng phải thống nhất về với A, B, C v.v... thì muôn đời không thể thống nhất</EM>" !</P>
<P>Một bàn tròn hội nghị với một chủ tọa đoàn hỗn hợp mới có hy vọng thảo luận bình đẳng việc thống nhất ! Mà thật ra cũng chưa chắc thành công !<IMG src="smileys/smiley5.gif" border="0"></P>
<P>"Quyền pháp là tình thương, sự sống, chứ không phải là quyền lực, không phải là điều cai trị."</P>
<P>Không thể tiến đến thống nhất sự hiểu về quyền pháp là gì khi có một bên nói: Chỉ biết có Pháp còn Quyền Pháp là cái gì mà hội thánh không có nói đến !</P>
<P>Vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ a, b tìm đọc để biết và có hiểu biết căn bản về "Quyền Pháp Đạo" từ những lời giáo huấn thiêng liêng cái đã !</P>
<P>Mời các bạn giới thiệu nhé</P>
 

Vănhiệp

New member
<P>                                 NHÂN  NÀO QUẢ NẤY </P>
<P>                             " Hoa chanh nở ở vườn chanh..."</P>
<P>  Vì là Diễn đàn chung nếu nói cho đúng "Pin" e ra làm phiền BQT...( BQT hẳn không muốn  phải đem vấn đề  đang thảo luận vào diễn đàn lưu trữ )</P>
<P> Xin Kính lời đề nghị huynh  Đạt Tường cho lời mời có ngày tháng Tiểu đệ sẽ hân hạnh đến tại CQPTGL 171b đàm đạo. </P>
<P> Còn như thấy không tiện xin huynh cho biết Tiểu đệ sẽ kính thỉnh Đạo Huynh đến tư gia đàm đạo...</P>
<P>   Còn như thập mục sở thị thì Tiểu đệ rất cám ơn diễn đàn ĐÃ GIÚP CHO TIỂU ĐỆ RÕ RÀNG ĐƯỢC :</P>
<P> 1- Năm Đạo được tính như thế nào ? Năm đạo 82 bắt đầu từ đâu?</P>
<P> 2- Tại sao Phước Thiện thuộc Hiệp Thiên Đài.</P>
<P> 3- Dộng U MINH như thế nào.</P>
<P> 4- Chùa Gò Kén có 02 tên...</P>
<P> 5- Cùng mấy điểm " CÓ VẤN ĐỀ " qua mấy cuốn sách của "các nhà đại gia" biên soạn rất công phu.... </P>
<P> Điều quan trọng nhất là diễn đàn đã giúp cho người biết quan sát thấu được tâm tư tốt đẹp của rất nhiều người </P>
<P>kính </P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>1. Xin giới thiệu 1 ứng dụng của quyền pháp trong mùa Vu Lan</FONT></P>
<P>" <I><SPAN style="FONT-SIZE: 17pt"><FONT face="Times New Roman">Giờ nay Ta vâng Ngọc Hư sắc triệu Tam Giáo truyền ban, Ta mượn điễn quang để bày giải đôi câu đạo đức để kỷ niệm trường sanh trong kỳ Trung Nguơn xá tội.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 17pt"><FONT face="Times New Roman">Hỡi nầy chư hiền thiện tín! Có lẽ chư hiền thấy rõ, người đời mãi khi đưa xác chết lên đường lập bàn gọi Địa Tạng rước vong.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 17pt"><FONT face="Times New Roman"><EM>Cười (…) Nầy chư thiện tín! Ta chỉ có <strong>quyền pháp để siêu rỗi</strong> cho những vong hồn biết siêu rỗi, giải thoát cho những vong hồn có các nhân lành đặt trên đường giải thoát, chớ <strong>quyền pháp</strong> của Ta không phải để cướp tội một đám giải oan của người đưa Ta lên địa vị rước vong như người lầm tưởng. Như vậy, theo luật công bình nghĩa là có tu mới siêu thăng đắc quả, bằng mến trược, tranh danh thì phải chịu kiếp luân hồi trả vay, vay trả. Đây Ta luận sơ để chư thiện tín hản tường.</EM><SPAN style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">” <A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 17pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SUP></SPAN></SUP></A></SPAN><FONT size=3> </FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"> </DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list">2. Cám ơn nhã ý của huynh Vănhiep</DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list"> </DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list">Khi nào có điều kiện thuận lợi, chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo trên tinh thần đại đạo bất cứ những gì cần thiết để cho cơ đạo được phát triển khắp năm châu và giải tõa những sai lầm trong ý nghĩ về Đại Đạo của nhân sanh.<BR clear=all></DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list">Thân ái</DIV><FONT size=3>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</DIV></FONT>
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"> Huờn Cung Đàn, 14 rạng Rằm tháng 7 Tân Sửu (24.08.1961)<o:p></o:p></SPAN></P></DIV><o:p></o:p></FONT></SPAN>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT color=#0000ff size=3>Huynh Phamvannop viết:</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>2- <strong>Hộ Pháp</strong> cũng là <strong>phẩm duy nhất</strong> trong Đ Đ T K P Đ <strong>viết Kinh</strong> Trong Kinh Thiên Đạo và Thế đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu viết như vậy là mới biết 1 mà chưa biết 2. </FONT></P>
<P><FONT size=3>- Xin hỏi các huynh tỷ Tây Ninh, <strong>3 bài tam bửu mới hiện nay Tây Ninh, Chỉnh Đạo,v.v... sử dụng</strong> (sau khi bỏ 3 bài tam bửu của đức Ngô truyền lại cùng với cách thờ Thiên nhãn v.v...) là <strong>do vị tiền bối nào ở Tây Ninh soạn?</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Đương nhiên không phải là đức Phạm Hộ Pháp rồi !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đây là một thí dụ về "quyền pháp" được ban trao cho người có sứ mạng</FONT></P>
<P><FONT size=3>- Ngòai ra còn những bài nào nữa do con người soạn?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chúng ta kính yêu Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc nhưng đừng có "gán" mọi thứ siêu việt cho Ngài. Ở trên thượng giới Ngài đang phì cừoi cho đàn em của mình...</FONT></P><edited><editID>Đạt Tường</editID><editDate>39327.090162037</editDate></edited>
 

phamvannop

New member
<P>      Ô... cám ơn huynh Đạt Tường nhiều lắm...</P>
<P> Tôi nhớ ra rồi : Ngài Bảo  Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu có soạn 03 bài dâng  Tam  bữu + Bài TÁN TỤNG CÔNG ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU rồi có Đức Hộ Pháp tham gia  chỉnh văn lại.... </P>
<P> Vậy NOP xin lỗi diễn đàn là đã CÓ 01 nhận xét không chính xác. VÀ XIN RÚT LẠI CÂU : HỘ PHÁP LÀ PHẨM DUY NHẤT CÓ VIẾT TRONG KINH THIÊNĐẠO VÀ THẾĐẠO.</P>
<P>  " <FONT color=#ff0000><U>VÌ CÁI LỖI Đà SỜ SỜ RA ĐẤY -</U></FONT> " </P>
<P> Như vậy câu trên BỎ HẲN ĐI THÌ BÀI VIẾT MỚI CHÍNH XÁC...</P>
<P>((( CÒN PHẦN VIẾT NHIỀU NHẤT LÀ VẪN ĐÚNG 100% NHEN QUÍ VỊ ))) </P>
<P> Càm ơn huynh Đạt tường một lần nữa...</P>
<P> TU LÀ SỬA LÀ... <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P> **** Còn cài vụ Ngài cười thì mừng rồi....</P>
<P>   Tôi chỉ sợ Ngài " ĐÁNH CHO MỘT CÂY GIÁNG MA XỮ  "..</P>
<P> .{{{ Vì có mấy văn bút ghi lại là Ngài có dùng giáng ma xữ cho một số vị phản Ngài hay hổn ẩu chi đó...}}} . </P>
<P>   chắc Ngài cũng biết Tôi không có ý chống Ngài hay hổn ẩu hoặc cố tình gây lầm lạc cho bạn đồng sanh bằng văn bút.... nên Ngài cười cười " thằng nhỏ" một chút  cũng không sao....hi hi.*****<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P>   KÍNH </P>   <edited><editID>phamvannop</editID><editDate>39327.1278703704</editDate></edited>
 

Vănhiệp

New member
<P>Huynh Đạt Tường viết : </P>
<P>Bản Pháp Chánh Truyền mà tất cả mọi người tín hữu CD đều dễ dàng sẳn sàng tuân theo là Bản Gốc của Đức Chí Tôn (không chú giải).</P>
<P>Còn nói một cuốn kinh chung thì e rằng chỉ có thể có sau khi đã thống nhất !</P>
<P>Ơn Trên có dạy: "<EM>Nói đến thống nhất mà nói rằng phải thống nhất về với A, B, C v.v... thì muôn đời không thể thống nhất</EM>" !</P>
<P>Một bàn tròn hội nghị với một chủ tọa đoàn hỗn hợp mới có hy vọng thảo luận bình đẳng việc thống nhất ! Mà thật ra cũng chưa chắc thành công !<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley5.gif" border="0"></P>
<P>                               #      #     # </P>
<P>  trong trích đoạn trên phần Ý KIẾN RIÊNG CỦA HUYNH THÌ TÔI KHÔNG DÁM BÀN. </P>
<P> Chỉ xin huynh giải thích rõ một chút đoạn : </P>
<P> <FONT color=#ff0000><U>Ơn Trên có dạy: "<EM>Nói đến thống nhất mà nói rằng phải thống nhất về với A, B, C v.v... thì muôn đời không thể thống nhất</EM>" <IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></U></FONT></P>
<P> Vì sao mà phải nhờ huynh giải thích rõ : BỞI VÌ TÔI THẤY TRƯỚC 1975 CÁC VỊ TIỀN BỐI CỦA HƠN 10 CHI PHÁI ĐỀU THỐNG  NHẤT : </P>
<P>     TÒA  THÁNH TÂY NINH LÀ GỐC.</P>
<P> (  .Sau đó Phái Từ Vân 100 Thích Quãng Đức ngày nay qui về 1972. Ngài Thượng Nhã Thanh đến thay mặt Hội Thánh TTTN tiếp nhận Hội Thánh có bổ nhân sự đên hành đạo tại đó... Việc  nầy có hồ sơ chữ ký.... các bên tại Ban Đạo Sữ TTTN...Hồ sơ còn thể hiện có một vài phái nữa...)</P>
<P> <FONT color=#ff0000 size=4>Gần đây CQPTGL cũng có văn bút xác nhận TTTN là gốc của Đại Đạo TKPĐ TỪ 1926 VÀ MÃI MÃI VỀ SAU. </FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=4>         ( TÔI CÓ VAN BẢN GỐC TRONG TAY )</FONT></P>
<P>và chính huynh trên diễn đàn nầy cũng viết là qui nhứt....</P>
<P> Mà nay huynh viết qui nhứt "không có địa chỉ " </P>
<P> Mà qui nhứt không về cái gốc là TTTN thì về đâu...? kính nhờ huynh nói rõ  "cái địa chỉ"  giúp dùm.CHO RÕ TẦM NHÌN ĐẠI ĐẠO.</P>
<P> Kính </P>
<P> </P>
 

Xí muội

New member
<P> Kính thưa anh chị em,</P>
<P>Không ngờ sau 2 ngày không trở lại, đạo muội thấy mọi người tham gia sôi nổi và theo chiều hướng tích cực ! Thấy vui vui...</P>
<P>Đạo muội mạn phép nói lên suy nghĩ của mình về ý "Tòa Thánh Tây Ninh là gốc". Đạo muội không thấy ai phủ nhận điều ấy cả ! </P>
<P>Gốc ở đây mình có thể hiểu là nơi ban đầu mà Ơn Trên xây dựng trụ tướng Đạo Cao Đài và hòăng khai ra khắp nơi; nơi mà các vị Tiền Khai Đại Đạo đã tụ họp để triển khai Thánh ý của Đức Chí Tôn..... Khi Đạo đã phát triển ra nhiều nhánh thì sứ mạng đồng chung giống như nơi ban đầu là Tòa Thánh Tây Ninh.</P>
<P>Chúng ta ai cũng đều mơ ước có một Hội Thánh Cao Đài duy nhất, nhưng như nhiều lần đạo muội trình bày suy nghĩ, chúng ta thống nhất về mặt tinh thần, tôn trọng những giá trị chung trên nền tảng giáo lý,... để còn làm sứ mạng phổ độ chúng sanh. Chứ lo thống nhất hình tướng lại cho giống nhau thì thật sự khó có thể làm được và không khéo quên mất sứ mạng phổ độ...</P>
<P>Một Hội Thánh Cao Đài duy nhất, theo thiển ý đạo muội nghĩ sẽ là ngôi nhà Đại Đạo trong đó đứng đầu có các vị đạo cao đức trọng <strong>đến từ các Hội Thánh</strong>. Còn trụ tướng họat động trên phương diện hành chánh thì sau khi thống nhất tinh thần, sẽ có những buổi họp mang tính lịch sử để quyết định.... nhưng làm sao cho nó thuận lợi cho toàn Đạo là thuận lòng trời, hà tất trụ tướng phải quy về Hội Thánh ban đầu nào cả..... </P>
<P>Việc này, nhiều vị ở cấp trên đang ưu tư và cũng có vài hành động xúc tiến rồi.... </P>
<P>Hàng hậu bối chúng ta "bàn cho vui" vậy thôi... Nếu sau này có ai trong anh chị em chúng ta có "tiếng nói" thì đạo muội hy vọng rằng sẽ đem lại những điều thuận lợi và "hợp lòng người" để mơ ước về một Hội Thánh duy nhất sớm trở thành sự thật....</P>
<P>Thân ái.</P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Chào quí A C E,</P>
<P>Qua lời dạy của Đức Lý Thái Bạch được huynh Văn Hiệp trích dẫn bên trên:</P>
<P><FONT color=#000000>"        Cười... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm-vị của chư hiền-hữu. Tỷ như ngôi của Thượng-Đầu-Sư, Ngọc-Đầu-Sư, Thái-Đầu-Sư, Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh, hay là Giáo-Tông của Lão đi nữa, <strong><FONT color=#0000ff>dầu ngày sau có nhượng cho ai, thì họ ngồi địa-vị của mình</FONT></strong>, chớ chẳng hề ở thế nầy có hai Thái-Bạch, hai Thượng-Trung-Nhựt, hai Ngọc-Lịch-Nguyệt, hai Thái-Nương-Tinh, hai Hộ-Pháp, hai Thượng-Phẩm, hai Thượng-Sanh bao giờ, hiểu à. "</FONT></P>
<P>Cho chúng ta thấy suy luận của huynh PVN như sau là rất khó thuyết phục:</P>
<P>"Đây chỉ là xin phép nói rõ chút xíu để góp chút công quả... <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P><FONT color=#000000> *** TRONG SUỐT CHU KỲ THẤT ỨC NIÊN CỦA Đ Đ T K P Đ THÌ CHỈ CÓ MỘT PHẨM HỘ PHÁP DUY NHẤT.... KHÔNG CÓ " AI " THAY ĐƯỢC... "</FONT></P>
<P>Nghĩa là theo Đức Lý Giáo Tông, thì cùng một Phẩm vị, cụ thể là phẩm Hộ Pháp, có thể lần được nhường lại cho cá nhân khác, tùy vào từng thời điểm. Song Phạm Hộ pháp thì chỉ có một.</P>
<P>Thêm vào đó chúng ta thấy rằng <FONT color=#0000ff size=3><EM><strong>Phẩm vị và Quyền Pháp là hoàn toàn khác nhau</strong></EM></FONT>. Có nghĩa là có những cá nhân có phẩm vị song không thể hiện được Quyền Pháp, nghĩa là không thể hiện được "tình thương và sự sống" (như cách phân tích của huynh ĐT).</P>
<P> </P> <edited><editID>HUYNHDEDAIDONG</editID><editDate>39327.4570601852</editDate></edited>
 

Vănhiệp

New member
<P>              ĐÁNG MẾN THAY  NGƯỜI NÓI CHUYỆN RÕ RÀNG....</P>
<P>1- Xí Muội nè !!! nếu nói rõ ràng như bạn thì chắc " gạo" quá rồi, minh bạch quá rồi đâu có ai thắc mắc... Ngặc một nỗi Huynh Đạt Tường trích một văn bút của :</P>
<P> Ơn Trên  dạy :...</P>
<P> .. như Tôi đã nhắc lại....làm cho người đọc NHƯ VĂN HIỆP ĐÂY HIỂU LÀ KHÔNG CÓ ĐỊA CHỈ  nên mới xin hỏi cho rõ...../. </P>
<P>2- Các bạn Huynh Đệ Đại Đồng thân mến...</P>
<P> Tôi xin chia nhận xét của quí hữu  làm 02 phần </P>
<P> a- Đức Lý Đại Tiên dạy như thế.....  bạn suy luận như thế....</P>
<P>      Tôi  không có ý kiến chi... </P>
<P> b- Phẩm vị và quyền pháp khác nhau.... </P>
<P> vì viết chữ ra thì đã thấy rõ rồi.... </P>
<P>  b1: Nguyên tắc chung : </P>
<P> Tôi hiểu Hể nhận phẩm nào là lập tức có ngay quyền pháp của Phẩm đó </P>
<P>  Như Tôi đang là Tín Đồ thì  Tôi có cái quyền đầy đủ của Tín đồ. </P>
<P> Ông A được công cử làm Chánh Trị Sự đúng qui định.... thì Ông A có đầy đủ quyền ngay lập tức cho dù Chức sắc phẩm nào đến địa phận của ông A cũng phải tùng quyền cũng phải kính nễ cái quyền của Chánh Trị Sự đã được qui định trong PCT chú giải...</P>
<P>  Trong địa phận được giao mà có vị nào lấn ranh thì phạm vào PCT rồi. Còn như bản thân vị đó hành quyền không đúng cũng là phạm vào PCT... tất cả đều phải nghiêm trị. ( Phạm pháp nặng  hơn phạm luật...)</P>
<P> Trong Hành Chánh khi một Phẩm Chánh Trị Sự hành quyền thì chức sắc có phẩm cao hơn cũng "quì tránh " một bên chớ không ai được ở trước vị đanh hành quyền nầy hết...  </P>
<P> Cho nên THEO ĐẠO CHỚ KHÔNG CÓ THEO NGƯỜI LÀ VẬY.</P>
<P> Đó là Tôi nói cho TTTN  theo ý nghĩa của PCT chú giải...</P>
<P> còn các  nơi không nhìn PCT chú giải hay PHOTO RỒI ĐIỀU CHỈNH LẠI THÌ TÔI KHÔNG BIẾT QUI ĐỊNH THẾ  NÀO.... </P>
<P> ( ngay cả khi photo  và điều chỉnh lại các nơi nầy cũng không xác định được trọn vẹn một văn bản PCT.</P>
<P>  thí dụ như trong quyển Cao Đài Vấn Đáp trang 55 câu hỏi 21 " bản in 1999" viết :  .. Thông Sự là <FONT color=#ff0000><U><strong>chức việc</strong></U> </FONT>do Đức Lý Giáo Tông khuyên Hộ Pháp lập thành...</P>
<P> Trong khi PCT chú giải TTTN viết : Thông Sự là <U><strong><FONT color=#ff0000>chức sắc </FONT></strong></U> do Đức Lý Giáo Tông khuyên Hộ Pháp lập thành..</P>
<P> Trong đoạn trích dẫn nầy  02  văn bản chỉ khác nhau có một chữ : </P>
<P> - Văn Bản ở TTTN có trước ghi là CHỨC <U><FONT color=#ff00ff><strong>SẮC.</strong></FONT></U></P>
<P> - Văn bản ở CQPTGL có sau ghi là CHỨC <U><strong><FONT color=#ff00ff>VIỆC</FONT></strong></U>.</P>
<P> Tôi có đến CQPTGL 171b Công Quỳnh. hỏi xin quí vị ở CQPTGL một văn bản PCT đầy đủ thì đựơc trả lời có in sau sách rồi. Nhưng ngay sau sách thì lại không có đoạn trên chỉ có PCT Cửu Trùng và Hiệp Thiên.... ) </P>
<P> (Thực tế các nơi khác nữa cho thấy :  vì có nơi chỉ nhìn PCT Cửu Trùng Đài Nam Phái và Hiệp Thiên Đài... Không nhìn PCT Nữ Phái và CHỨC SẮC CỦA ĐỨC LÝ... nhưng trên thực tế vẫn phải có mấy phẩm nầy.... Tôi có tìm hỏi ngay quí vị chức sắc cao cấp của các Hội Thánh ấy để xin văn bút.về PCT ... thì không ai trưng ra một văn bản PCT nào khác...Tôi cũng không biết căn cứ vào đâu mà hiểu... . ) </P>
<P> b2: cụ thể từng người : </P>
<P> Còn như có  biết hành quyền hay không do phẩm vị đó có hiểu hay không mà thôi.</P>
<P> Kính.</P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
Vănhiệp nói:
<P> <FONT color=#ff0000><U><strong>chức việc</strong></U></FONT><FONT color=#000000> hay</FONT> <U><strong><FONT color=#ff0000>chức sắc </FONT></strong></U> . </P>
<P>
 </P>
<P>Thưa hiền huynh,</P>
<P>1- Trong PCT Thầy đã dạy rõ: <EM>"Như <strong>đặng hàng Lễ Sanh</strong> <strong>mới</strong> mong <strong>bước qua</strong> <strong>đặng hàng Chức Sắc</strong>, kỳ dư Thầy phong thưởng riêng..."</EM></P>
<P>- Tân Luật: Chương II Về người giữ Đạo, điều thứ 14: <EM>"<strong>Chức Sắc</strong> cai trị <strong>trong đạo từ bực Giáo Hữu sắp lên</strong>, phải chọn trong bực người thượng thừa mà thôi"</EM></P>
<P>Pháp và Luật cả hai đều ghi rõ như thế. </P>
<P><FONT color=#0000ff>Có lẽ để tránh phạm Pháp và phạm Luật cho nên mới có danh từ "chức việc". <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> </FONT>Danh từ này xuất phát từ đâu, khi nào... do Ơn Trên hay con người "sáng tạo" ra là 1 chi tiết tuy nhỏ nhưng chắc chắn sẽ làm các nhà nghiên cứu sử đạo nhức đầu đây !</P>
<P>Thực tế có nhiều Hội Thánh sử dụng từ "chức việc" cho Chánh Phó Trị sự và Thông Sự. 3 phẫm vị này do đức HP.PCT lập thêm và được đức Lý Giáo Tông duyệt (nhờ đó hệ thống Cửu Trùng đài mới hoàn chỉnh) <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0">. </P>
<P>Như vậy các Hội Thánh trong DDTKPD, nơi nào cũng có 3 phẩm chức việc này tức là có chấp thuận "một phần" PCT Chú Giải <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0">.  Một phần bởi vì không dám dùng từ "chức sắc" cho hàng "chức việc" vì đang cố gắng tuân theo và gìn giữ Tứ đại điều qui số 4: "<strong>PHÁP LUẬT phải tuân</strong>."</P>
<P>2- Theo sự hiểu biết của chúng tôi, qua việc có được duyên may được "dự lớp" học trực tiếp với Ơn Trên qua các đàn cơ, thì đức Đông Phương đựoc Thầy bổ nhiệm nắm "quyền pháp" Hiệp Thiên Đài vô vi quản lý việc "cơ bút" và việc "truyền Tâm pháp". </P>
<P>Không biết quý huynh tỷ các nơi có biết việc này hay không?</P>
<P>Thân ái</P> <edited><editID>Đạt Tường</editID><editDate>39328.1052893519</editDate></edited>
 

Vănhiệp

New member
<P>                                NGUYÊN LÝ TAM KỲ PHỔ ĐỘ.</P>
<P>                                   TỪ HỮU HÌNH ĐẾN VÔ VI.                                                   </P>
<P>   I- NGUYÊN TẮC. </P>
<P>Tôi sống trong xã hội mà KHOA HỌC kỹ thuật đóng vai trò  quan trọng nên rất thích nguyên lý của Tam Kỳ Phổ Độ : Thể pháp trước bí pháp sau.</P>
<P> Trong Tôn giáo Cao Đài nếu không có thể pháp ; không trình ra được văn bản xác định thì xin vui lòng để đó.... của ai cứ giữ lấy mà xài.... không bàn đến..</P>
<P>  VÌ VỚI TÔI ANH KHÔNG CÓ CƠ SỞ TỒN TẠI THỰC </P>
<P>                                      thì lấy chi mà bàn.</P>
<P>  II-  ĐI  VÀO CỤ THỂ : " CÓ MỘT VĂN BẢN PCT CỤ THỂ TRƯỚC ĐÃ."</P>
<P>Bây giờ "2007" các vị <FONT color=#ff0000><U>CHƯA CÔNG BỐ ĐẦY ĐỦ BẢN PCT </U></FONT>của chính quí vị.</P>
<P> cho n<FONT color=#ff0000>ên : </FONT><FONT color=#ff0000>BAO  GIỜ CÁC VỊ CÔNG BỐ MỘT BẢN PCT TRỌN VẸN CỦA QUÍ VỊ</FONT> thì bấy giờ Tôi sẽ có nhận xét.</P>
<P>   Đó là  sự tự trọng của người cầm bút chớ chẳng phải dám có ý chê bai chi.</P>
<P>  Mặt khác Tôi xin phép không bàn đến...chính vì lòng tôn  trọng các vị đó vậy.</P>
<P> Của TTTN đã có văn bút Tôi  cứ giữ lấy mà xài...  </P>
<P>          KÍNH.</P>
<P><EM><FONT color=#00ff00>(Nội dung bài viết được chỉnh sửa bởi Quản trị viên 1 - Thành viên Ban quản trị. Đã gửi tin nhắn cá nhân đến tác giả bài viết. Nội dung chỉnh sửa: Lược bớt câu từ có thể gây hiểu lầm cho độc giả của Diễn đàn. Trân trọng)   </FONT></EM></P>   <edited><editID>QuanTriVien1</editID><editDate>39328.0037037037</editDate></edited>
 

Vănhiệp

New member
<P>        <FONT size=4> XIN PHÉP NHĂC LẠI HUYNH ĐẠT TƯỜNG.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Câu  hỏi ngày 2/9 lúc 5g27 chưa thấy H.H  xác định " cái địa chỉ " cho tôi rõ...</FONT></P>
<P><FONT size=4>  Vì muốn hiểu cho chính xác nên xin vô phép nhắc lại vậy.</FONT></P>
<P><FONT size=4> kính.</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Thưa huynh</FONT></P>
<P><FONT size=3>Địa chỉ đó, Xí Muội đã nói thay</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tòa Thánh Tây Ninh là Tổ Đình của toàn nhà Đạo mọi tín hữu và các Hội Thánh Cao Đài đều công nhận, nhưng Hội Thánh Tây Ninh có còn là gốc hay không thì ngay trong quý huynh tỷ đệ muội tín đồ TN cũng có vài cách hiểu của quý vị.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hội Thánh duy nhứt là Hội Thánh DDTKPD là nơi nhơn sanh toàn đạo sẽ bầu ra Anh Cả mà các ứng cử viên Chưởng Pháp và Đầu Sư sẽ đến từ các Hội Thánh. Tất cả đều bình đẳng trước vạn linh !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cái giá trị "Quyền Pháp" mà quý vị đó mang đến là đã đóng góp được bao nhiêu cho việc độ dẫn nhơn sanh về nẽo thiện và xây dựng được thế nào cho tín hữu thuộc HT của mình tinh thần "huynh đệ đại đồng" thật sự để sáng danh Thầy sáng danh Đạo. </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>Cái Hội Thánh tinh thần đó mới đích thực là địa chỉ bước đầu phải đạt tới trước khi thống nhất về trụ tướng. Đây là ứng dụng cụ thể lời dạy: "<EM>Hiệp mà không hòa rồi thì cũng sẽ tan ! Còn chưa hiệp nhưng đã hòa thì hịệp ắt sẽ thành hiện thực!</EM> "</FONT></P>
<P><FONT size=3>"<strong><EM>Phúc cho ai không thấy mà tin</EM></strong>" (Jésus- Kinh Thánh)</FONT></P>
 

DangVo

New member
Đạt Tường nói:
<P><FONT size=3>Thưa huynh</FONT></P>
<P><FONT size=3>Địa chỉ đó, Xí Muội đã nói thay</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hội Thánh duy nhứt là Hội Thánh DDTKPD là nơi nhơn sanh toàn đạo <strong>sẽ bầu ra Anh Cả mà các ứng cử viên Chưởng Pháp và Đầu Sư <FONT color=#ff0000>sẽ đến từ các Hội Thánh</FONT></strong>. Tất cả đều bình đẳng trước vạn linh !</FONT></P>
<P><FONT size=3>"<strong><EM>Phúc cho ai không thấy mà tin</EM></strong>" (Jésus- Kinh Thánh)</FONT></P>
<P>
 </P>
<P>Đa số tín đồ Cao Đài mong đợi ngày bầu cử này , chỉ trừ 1 số không muốn vì...</P>
<P><FONT size=3>"<strong><EM>Phúc cho ai không thấy mà tin</EM></strong>" (Jésus- Kinh Thánh)</FONT></P>
 

nhattrung

New member
Đạt Tường nói:
<P><FONT size=3>Tòa Thánh Tây Ninh là Tổ Đình của toàn nhà Đạo mọi tín hữu và các Hội Thánh Cao Đài đều công nhận v.v.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hội Thánh duy nhứt là Hội Thánh DDTKPD là nơi nhơn sanh toàn đạo sẽ bầu ra Anh Cả mà các ứng cử viên Chưởng Pháp và Đầu Sư sẽ đến từ các Hội Thánh. Tất cả đều bình đẳng trước vạn linh !</FONT></P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=3>Đạo đệ thực lòng muốn thấy được ngày này. Tại Tòa thánh Tây Ninh. Chắc không lâu đâu, phải khg quý Huynh tỷ?</FONT></P>
 

Vănhiệp

New member
<P> </P>
<P>   Quí vị đã có văn bút xác nhận TTTN là Tổ đình </P>
<P>      VÀ QUI NHẤT LÀ PHẢI VỀ NƠI TTTN MÀ THÔI.</P>
<P>  Như vậy câu huynh Đạt Tường trích dẫn : </P>
<P><U><FONT color=#ff0000>Ơn Trên có dạy: "<EM>Nói đến thống nhất mà nói rằng phải thống nhất về với A, B, C v.v... thì muôn đời không thể thống nhất</EM>" !</FONT></U></P>
<P>    RÕ RÀNG LÀ MỘT CÂU " CÓ VẤN ĐỀ " </P>
<P> Còn ai muốn nghĩ như thế nào....  còn ai hiểu  thêm phần nào nữa là tuỳ ý. </P>
<P> Tôi không hiểu nên không có bàn...</P>
<P> Nhưng Tôi xin phép mách quí vị một bài viết khác để quí vị tham khảo.</P>
<P> Đó là Bài : CON ĐƯỜNG QUI NHẤT CỦA CÁC CHI PHÁI.</P>
<P> của vị RST. " Đó là phần 02 của quyển VĂN MINH VÀ ĐẠO ĐỨC.</P>
<P>                 " 03 thời kỳ & 02 nguyên lý" </P>
<P> Đăng trên trang web caodaiyouth.org.</P>
<P>                 kính.</P>
 

phamvannop

New member
<P><FONT size=3><FONT size=2> Hi<FONT size=3>ền huynh Đạt Tường viết : </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#ff0000><U>Hội Thánh duy nhứt là Hội Thánh DDTKPD là nơi nhơn sanh toàn đạo sẽ bầu ra Anh Cả mà các ứng cử viên Chưởng Pháp và Đầu Sư sẽ đến từ các Hội Thánh.</U></FONT> Tất cả đều bình đẳng trước vạn linh !</FONT></P>
<P><FONT size=3>                     %    %      %</FONT><FONT size=3> </P>
<P><FONT size=3>   (Theo Tôi hiểu thì địa điểm diễn ra ở TTTN phải o? hay là ở nơi nào khác... )</FONT></P></FONT>
<P><FONT size=3>   Nhưng câu hỏi chánh yếu là  xin hiền huynh chỉ giúp: </FONT></P>
<P><FONT size=3> 1- </FONT><FONT color=#ff0000 size=4><strong>Luật bầu cử đã có chưa? Nếu có thì xin huynh POST lên cho mọi người mở rộng kiến thức với.</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>  - Bầu bằng hình thức nào... trực tiếp hay gián tiếp.... bầu mấy vòng....</FONT></P>
<P><FONT size=3>   bỏ phiếu  hay dơ tay... </FONT></P>
<P><FONT size=3>  và ai tổ chức? ai công nhận? ai kiểm soát? Tỷ lệ bao nhiêu thì đậu...</FONT></P>
<P><FONT size=3> cuối cùng ai công bố kết quả?</FONT></P>
<P><FONT size=3>  Xin nói rõ là việc bầu cử nầy là LUẬT thì từng câu phải xác định. </FONT></P>
<P><FONT size=3> <FONT color=#0000ff>Trên trang web có lúc huynh viết " chấp nhận một phần " của PCT do Đức Hộ Pháp chú giải... thiết nghĩ chưa đúng với yêu cầu của người muốn hiểu về luật cho chính xác... VÌ ĐÂU CÓ AI BIẾT CHẤP NHẬN PHẦN  NÀO .</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>   Kính.</FONT></P>
<P><FONT size=3> </FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Xin chưa vội nói đến những điều còn xa, nói vội với không tới !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Việc chánh yếu là trở lại với chủ đề "quyền pháp" nầy</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>Vai trò của người đi trước là cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung: "<strong>Xây dựng ý thức tinh thần cho giới trẻ, thống nhứt tinh thần Đại Đạo, từ trong tầm sâu tâm não</strong>."</FONT></P>
<P><FONT size=3>Một cách nhìn huynh đệ đại đồng thật sự, chan hòa "<EM><strong>tình thương và sự sống</strong></EM>", không có sự tự ty của tín hữu hội thánh em cũng như sự hãnh tiến của tín hữu hội thánh anh. <strong>Tất cả đều bình đẳng vì ai ai cũng được Thầy ban trao ấn "quyền pháp cứu độ Kỳ Ba</strong>".</FONT></P>
<P><FONT size=3>Việc cấp thiết hiện nay là chúng ta có thể hiện được tình thương  "linh sơn cốt nhục" với nhau hay không và có san sẻ được "sự sống" là kho tàng giáo lý dung hòa tổng hợp Thánh giáo của tất cả các Hội Thánh trong ngôi nhà chung DDTKPD hay không mà thôi !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chung Hòa</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top