Rắc rối đây

thanhquan

New member
<P> Đố nhé</P>
<P> 2_7 = 14 </P>
<P> 2_7 = 8</P>
<P> 2_ 7= 31 /30/29 /28</P>
<P> 2_7 = 12 </P>
<P> 2_7 = 365/366</P>
<P> điền vào chỗ trống nha. cố lên<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P> </P>
 

Forever

Administrator
<P> cái đầu tiên thì chắc là 2*7=14 còn mấy cái kia huynh hok hỏi là điền dấu hay điền gì thì ai bít mà lần<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
<P>mấy cái này hình như có liên quan đến ngày tháng năm gì đó phải hok huynh<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
 

Forever

Administrator
 sao không nói gì thế huynh thanhtu  <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

thanhquan

New member
<P> Thật xin lỗi vì có việc bận nên ko online thường xuyên nên ko trả lời ngay được mong huynh thông cảm</P>
<P> vân huynh đoán đúng rồi các chỗ đó tùy huynh điền ( số , chữ , dấu.........) </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

daitu

New member
 Một chỗ trống được điền bao nhiêu kí tự vậy huynh thanhtu?
 

Facebook Comment

Top