Sống đơn giản

DangVo

New member
 
<span style="font-size: 100%;"><strong>SỐNG ĐƠN GIẢN </strong> <br><br>
Sống đơn giản không có nghĩa là chỉ việc điều chỉnh theo một khuôn mẫu.
Phải rất thông minh mới có thể sống đơn giản, chứ không phải chỉ hùa
theo một kiểu mẫu đặc biệt, dù nó có cái vẻ bề ngoài giá trị. Bất hạnh
thay, phần lớn chúng ta lại chỉ bước vào sự đơn giản bằng cái vỏ ngoài.
Thật là dễ dàng để chỉ sở hữu có chút ít đồ vật và thỏa mãn, an lạc với
sự sở hữu ít ỏi đó, hơn thế, chia sẻ chút ít đó với người khác. <br> <br>
Nhưng mà, nếu chỉ biểu lộ được sự đơn giản qua những sự vật, những sở
hữu bề ngoài thì chắc chắn không bao hàm sự đơn giản từ trong nội tâm.
Với cái thế giới ngày nay, càng ngày càng có nhiều sự việc từ phía
ngoài đổ lên đầu chúng ta. Đời sống càng lúc càng trở nên phức tạp. Để
thoát khỏi tình trạng đó, chúng ta cố gắng từ bỏ hoặc lìa khỏi sự dính
mắc bởi vật chất, bởi xe cộ, nhà cửa, hội đoàn, rạp chiếu bóng, lìa
khỏi vô số những tình huống từ phía bên ngoài ào ạt phóng vào chúng ta.
Chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ sống đơn giản bằng sự rút lui. Đã có
biết bao nhiêu bậc thánh, biết bao nhiêu bậc đạo sư đã từ bỏ đời sống
thế tục. Theo ý tôi thì dường như những loại từ bỏ như thế đối với
chúng ta sẽ chẳng giải quyết được vấn đề. <br> <br> Sự đơn thuần giản
dị là nền tảng, là sự chân thật, chỉ đến từ nội tâm, và từ đó, nó tỏa
ra ngoài. Làm sao để sống đơn giản, đó mới là vấn đề, bởi vì sự đơn
giản đó sẽ khiến cho chúng ta trở nên càng ngày càng nhậy cảm hơn. <br> <br>
Có một nội tâm tinh tế, một trái tim nhậy cảm, đó là căn bản, bởi vì có
như thế chúng ta mới có thể mau lẹ trực nhận, dễ dàng đón nhận mọi sự. <br> <br> (Trích The First & Last Freedom)<br>J_Krishnamurti<br></span>
 

LongNguyen

New member
 
Giản dị là biểu hiện của sức mạnh trí tuệ cho đến trí huệ.<br><br>Tuy vậy, cũng không ít cá nhân đáng đồng sự giản dị đó với tác phong "bình dân quá đáng", xuề xòa  quá mức, phóng túng quá tay nên làm mất cái hay của từ giản dị!<br><br>Giản dị, nếu nói theo tinh thần Khổng giáo tức là Trung Dung. Nếu nói theo đạo đức, thì là tiết kiệm....theo quan niệm bình dân thì là vừa phải, đúng mực....theo tinh thần triết học thì là "sự thể như nó là"...<img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br><br>Lâu lắm rồi mới thấy bài đăng của huynh DangVo! Cám ơn huynh!<br>
 

Facebook Comment

Top