Sự thật về linh hồn

DangVo

New member
"Thầy muốn cho các con hiểu Thầy đây là Chơn Thần, là Nguơn Thần trường cửu hằng tại tự bản tự căn ở mỗi các con."

Theo đoạn Thánh giáo trên thì ĐẠI HỒN hay Đại Linh Quang có 2 phần tử âm dương là: Chơn Thần và Nguơn Thần. Hồn của mỗi chúng sanh "tự bản căn" cũng đều có 2 phần này.

Nhưng chỉ ở Con Người, Chơn Thần mới tiến đến mức có đủ "tam hồn" (ĐTCG). Khi đó Tiểu linh quang của con Người mới có đủ trí sáng để ý thức được nguồn cội của mình và phương pháp để "phản bỗn huờn nguyên" như quý huynh đã trình bày.

ĐẠI HỒN = Đại Linh Quang
TIỂU HỒN = Tiểu Linh Quang

Chơn Thần = Nguơn Thần


Đại Linh Quang có 2 phần tử âm dương là đúng .
Còn Đại Linh Quang là Chơn Thần và Nguơn Thần thì minh thấy hơi lạ, cái này ở đàn cơ nào vậy ? , có thể cho mình coi ké một chút được không ?
 

DangVo

New member
Chơn Thần , Ngươn Thần thuộc về vô vi, phải có trình độ cao, xuất thần hay xuất vía mới bàn luận nổi, còn không thì giống như người mù sờ voi, còn mình bàn luận cho vui nhà vui của :D .

Chia sẽ bài thơ của bạn tu theo CM

Mắt đỏ ngươi vàng

Ngươi vàng, tròng đỏ bao năm
Luyện trong Bát-quái cao thâm sáng ngời !
Cuộc Trần, vân-cẩu xem chơi
Thế-gian mộng ảo ,cuộc đời phù-du
Non nam , biển bắc ngao du
Càn khôn thế-giới như thu nhỏ lần
Tai nghe mắt thấy vẫn gần
Muốn đi cậy phép đẩu-vân lẹ làng !
Sài-gòn , một thoáng Taiwan
Seoul Hàn-quốc , Thailand ,Hoa-Kỳ
Nơi nào muốn đến thì đi
Nữa cây hương đốt có khi chưa tàn !
Cười thầm nơi cõi thế-gian
" Mộng trung hữu thực" ngỡ ngàng thế sao !
Phải đâu là giấc chiêm-bao ....
Tác giả: TN
 

Hao Quang

New member
"Đại Linh Quang có 2 phần tử âm dương"

HQ có một thắc mắc: Đại Linh Quang hay Đại hồn hay gọi là Thầy? Đã Thuần Dương rồi hay gọi là Thuần Dương Nhứt Mục hoặc Cửu Ngũ Chí Tôn sao lại có âm trong đó?
 

dong tam

New member
Chúng ta cần lưu ý. ĐLQ thuộc về Tiên Thiên cho nên "Vô cực nhi Thái cực". Nói tĩ mĩ hơn đó là Đạo Tam Cực: Vô cực, Thái cực và Hoàng cực.

Nhứt Nguyên chủ tể hay Thuần dương Thần, đồng thời cũng là CHƠN THẦN. Khi đó có Tứ tượng (trong dương có âm và trong âm có dương). Trên Thiên bàn, Thần thuần dương là Thiên Nhãn còn Thần âm là tách trà.

Tam Thừa Chơn Giáo - THƯỢNG THỪA (HT Tam quan)
7. PHỤC HỒI TIÊN THIÊN: TINH, KHÍ, THẦN
Tý thời, đêm 01 tháng 6 năm Quý Sửu Đại Đạo 47 (30.6.1973)

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ,…
Chơn Thần là Thần Tiên Thiên, còn gọi là Thuần Dương Thần hay Càn Nguyên Thần.
Vạn vật nhờ Chơn Thần mà được thống hệ cùng Thiên Tính (Thiên địa dữ vạn vật đồng nhất thể), rồi nhờ có mây vận hành, có mưa móc chan rưới mà phẩm vật lớn nên hình.
Chơn Thần làm sáng tỏ cho cơ âm dương chung thủy vận hành và sáu ngôi được trưởng thành từng thời gian.
Đến thời Cực chứng là đạt quả thuần dương, Chơn Thần cưỡi sáu rồng mà ngao du khắp chín tầng Trời.
Nếu là thời Hậu Thiên, Càn Khôn thất chánh thì Chơn Thần có sứ mạng là Chánh tại Tánh Mạng con người, chỉnh định Càn Khôn và tái tạo dinh hoàn của Tiểu Thiên Địa.
Chơn Thần còn tạo nên cơ Thái hòa cho thân tâm để hoàn chỉnh một thế giới bên trong thành Lợi và Trinh.
 

dong tam

New member
Phạm trù "HỒN phách" theo giáo lý Cao Đài là một lãnh vực cao siêu, chưa có mấy ai lãnh hội được trọn vẹn! Phần lớn chúng ta chỉ mới có khái niệm mà thôi.

Tuy nhiên, không vì thế mà người tu theo Tân pháp Cao Đài không đạt kết quả. Trái lại, chỉ cần "Lòng thành, tín, hiệp" dầu thực hành "nội giáo" hay "ngoại giáo" đều có kết quả.
 

DangVo

New member
Phạm trù "HỒN phách" theo giáo lý Cao Đài là một lãnh vực cao siêu, chưa có mấy ai lãnh hội được trọn vẹn! Phần lớn chúng ta chỉ mới có khái niệm mà thôi.

Tuy nhiên, không vì thế mà người tu theo Tân pháp Cao Đài không đạt kết quả. Trái lại, chỉ cần "Lòng thành, tín, hiệp" dầu thực hành "nội giáo" hay "ngoại giáo" đều có kết quả.

"Lòng thành, tín, hiệp"
Cùng một Đạo với nhau mà không nhìn nhau là anh em, bản ngã, đó là cái khó để chúng minh mình có Lòng thành, tín, hiệp, khó mà Tu có kết quả như mong muốn.

Theo mình biết thì Tân pháp Cao Đài là cúng tứ thời, cộng thêm mỗi thời ngồi tịnh 1 giờ để gần gủi với Thầy và các Đấng Thiêng Liêng để học hỏi , trong vòng 3 năm thì sẽ đạt được kết quả vượt bực, không biết có bao nhiều người làm được như vậy ?
 

luutunha

New member
Lòng thành, tín , hiệp là ý chỉ trung thổ - Đạo gốc nơi chỗ qui hiệp trung cung. Lòng nương nhang ý chỉ hơi thở nương theo tâm thức vận hành sẽ truyền dẫn đạo mạch. Nói linh hồn hay linh quang thì cần nghiền ngẩm xem ý người xưa viết chữ linh sao kỳ lạ vậy ! Ngày nay hình như chẳng ai để ý đến chữ linh nầy- Có lẽ vì vậy mà Thầy lập giáo dạy đạo phải dùng LINH CƠ để chỉ cho thấy cái cơ chế hiển linh cho mọi người.

Nói đến chữ VŨ trên chữ linh thì chân truyền Cao Đài nói rất nhiều. Ngay như cuối bài niệm hương là bài đọc đầu tiên trong tứ thời cũng có câu : Lòng sở vọng gắn ghi ĐẢO CÁO - Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành. Đảo cáo là cầu đảo tức cầu mưa. Không có mưa thì không có linh.

Trong bài Nhụy Châu là bài kinh mà người tu Chiếu Minh phải quan tâm có đoạn:

VÕ VU độc lập nhi đăng,
Kim môn tố ứng giáng thăng Tiên đàn.
Án tiền xa cái huy hoàng,
Ngọc lầu cấp giáng nhứt bàn Liên Hoa.

Chữ võ chữ vu ở đây chỉ chữ võ và chữ vu trong chữ linh. Còn kim môn ở đâu và hoa sen cấp giáng như thế nào hỏi người học đạo Cao Đài có nghiên cứu bao giờ chưa ?
 

Facebook Comment

Top