tâm thư Thánh thất quy nhơn

hoangnam

New member
Việt Nam:( tài khoản ngoại thương, tiền gởi USD)
tài khoản :101020000742850
tên tài khoản: Nguyễn hữu minh
viettinbank ngân hàng công thương quy nhơn bình định
điện thoại : 0164 657 8618
bàn : 056 3629 590
đại diện ở Hàn Quốc:(한국 에 대리인)
신한은행
계좌번호: 110-225-018093
계좌명: 당티황옌
주소: 인천광역시 남구 주안7동 1439-4
핸드폰번호: 010-7271-5979

chep-290.jpg

epson001.jpg

chep-291.jpg

chep-292.jpg

chep-293.jpg

chep-294.jpg

img0191b.jpg

img0193a.jpg

img0195a.jpg
 

Facebook Comment

Top