Tang Lễ Bác Tám Lê Minh Cẩn với ấn chứng

DangVo

New member
  <FONT size=4><SPAN ="title">Tang Lễ Bác Tám Lê Minh Cẩn với ấn chứng<BR></SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN ="artist">Tác giả: Huỳnh Minh Thuận<BR><BR></SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN ="lyric_text">Bài đọc trước Thiên Bàn Ðàn Thánh Ðức Qui Nguyên <BR>Lúc Tang Lễ Bác Tám Lê Minh Cẩn qui liễu ngày 12-2-1998 <BR><BR>Kính Ban Hành Pháp (1), <BR>Kính Huynh, Ðệ, Tỷ , Muội Ðàn Thánh Ðức Qui Nguyên , <BR><BR>Sau khi khai cơ ngày rằm tháng 7 năm 1982 thì Ðàn trải qua cơ thử thách từ ngoài đời đến trong Ðạo. <BR>Kính thưa Ban Hành Pháp, kính thưa chư huynh , đệ, tỷ, muội, <BR>Từ năm 1992 đến nay tôi có mặt tại Ðàn Thánh Ðức Qui Nguyên và tôi nhận thấy cơ khảo đảo là do khuyết điểm của Ban Hành Pháp. Tất cả chư huynh, tỷ trong Ban hành Pháp đều chủ quan cho rằng mình tu đúng pháp của THẦY truyền, nên không chịu ngồi lại để bàn bạc để cùng nhau kiểm soát nhau lúc công phu để in khuôn in rập, vậy tự ai nấy chỉ kiểu theo ý của mình, nên cả đàn bị khảo tơi bời, phải trả một giá quá đắt, tất cả đàn Cao minh phải lắc đầu và từ từ họ rút lui “nên mất cái đàn Cao Minh “. <BR><BR>Kính thưa Ban Hành pháp, Ban Hành pháp có nhớ bao nhiêu lần hỏi cái pháp tu Thầy trả lời : <BR>1/. Khi có hai đồng dương thì Thầy chỉ <BR>2/. Ðạo Thầy tu Càn Khôn Ly Khảm có bao nhiêu là đắc đạo <BR>3/. Ðạo Thầy trên Trời thì phải tu đúng theo ông trời, thì trở về nguyên bổn thì trường sanh bất tử đó các con. <BR>Ban Hành pháp đã quên pháp đạo của Thầy là vô vi khẩu quyết tâm truyền không thể trả lời cho Ban hành pháp ghi vào giấy mực . Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, ban Hành pháp tra cứu sách vở nào là : Dưỡng chơn tập, Tổ sư Ðạt ma, Huyền diệu cảnh, Kinh Dịch, để tìm hiểu, chế biến, canh cải để tu cho mau đắc quả, rồi cơn khảo tiếp tục khảo lớn hơn . Thầy rất đau lòng thấy Ban hành pháp đưa các đệ tử của Thầy vào con đường cùng của đạo pháp. <BR>Ðể trả lời về Pháp Ðạo với Ban hành pháp, bằng cách Thầy phải đem Minh Cẩn về, rồi hiểu cái pháp Ðạo chứng minh rằng Minh Cẩn tu trúng pháp của Thầy, vậy các con phải tu theo Minh Cẩn là đúng pháp của Thầy . <BR>Thưa Ban Hành pháp Thầy đã trả lời với Ban Hành pháp rồi đó . <BR><BR>Tôi nhắc lại ngày Thầy liễu đạo 13-3-1932 lúc 3 giờ chiều tại sông Tiền giang, mình Thầy màu vàng, khi đem xác Thầy về đến Tổ đình “ Cần Thơ “ Thầy mở mắt trái ra khí sắc chẳng đổi mới coi tưởng Thầy còn sống, lần thứ nhứt tôi xem sử của Thầy mà tin tưởng mới bước vào tu . <BR>Tôi xin trở lại Bác Tám liễu đạo ngày 12-2-1998 tại đàn Thánh Ðức Qui Nguyên lúc 6 giờ chiều, đến 9 giờ 30 thì khai nhãn mắt trái mở ra, mình màu vàng, thần sắc không thay đổi, đến anh thợ chụp hình tưởng Bác còn sống, đến sáng ngày mai anh thợ trở lại, mới biết Bác Tám liễu đạo . Bác tám qui liễu ngồi bên dưới lầu thì bác Tám gái đang ở trên lầu để tịnh và chưa hay việc xảy ra việc gì, đến khi chư vị bên dướI lên gọI thì bác gái nói có mùi thơm tử đâu bay lên, mùi thanh nhẹ lạ lùng, khi bác gái xuống tầng nhà dướI thì mớI biết bác trai đã qui liểu. Cả nhà không ai khóc mà lo thay bộ đạo phục cho bác Tám, tay chân bác Tám dịu như lúc còn sống. <BR>Lần thứ hai tôi chứng kiến tại chỗ, mắt tôi thấy tay tôi rờ tôi còn tin tưởng nhiều hơn . <BR>Thưa Ban Hành pháp, trả lời cái pháp đạo vô vi khẩu quyết phải hy sinh Minh Cẩn, sự hy sinh của Minh Cẩn vì thầy vì Ðạo, tôi tin rằng Minh Cẩn đắc đạo rất cao . <BR>Cùng với Ban Hành pháp, Thầy đã trả lời cái pháp tu đã hai năm rồi Ban Hành pháp không thi hành . Tôi bảo Kiết rằng Ban Hành pháp phải chịu sự phạt của Thầy, không bao giờ chạy đâu cho khỏi . <BR>Vậy ngay từ bây giờ, Ban Hành pháp phải hiệp hoà tìm lại đường công phu của Minh Cẩn, để dìu dắt đệ tử của Thầy lấy công chuộc tội <BR><BR>Cùng Ban hành pháp, ngày rằm tháng 7 năm 1993 Thầy có về cơ chứng cho Minh Cẩn làm lễ Khánh Vân : <BR><BR>Thi bài <BR>Cao Tiên giáo hoá cõi thế trần <BR>Ðài ngọc gìn tròn luyện pháp thân <BR>Tiên thiên giữ trọn đừng hao tán <BR>Ông giáo con hành đúng lý chơn . <BR><BR>Thầy mừng các con , nay là lễ Trung Nguơn và lễ Khánh Vân của Minh Cẩn vậy các con định thần an tọa nghe Thầy dạy . <BR><BR>Thưa Ban Hành pháp, Thầy đã về cơ chứng cho Minh Cẩn chỉ kiểu đủ 12 người, thì ý của tôi Minh Cẩn về Thầy rồi mà cái phép tu Minh Cẩn còn để lại vậy ban Hành pháp tìm lại 12 người mà Minh Cẩn chỉ đạo để thâu cái pháp tu lại, đó là đúng cái pháp tu của Thầy . <BR><BR>Tôi xin nhắc với Ban Hành pháp cùng huynh đệ tỉ muội, Thầy đã về cơ dạy rồi, các con phải song tu tánh mạng, đây tôi xin giải nghĩa chữ song tu tánh mạng . <BR><BR>Ðại từ Phụ có dạy : <BR><BR>Thi bài <BR>Ðường chơn đạo cao thâm huyền bí <BR>Trước phải toan lập kỹ đấp nền <BR>Ðấp nền vững chắc thành nên <BR>Cột kèo ráp dựng vách phên khó gì <BR><BR>Vậy ba câu trên là tu tánh, một câu dưới là tu mạng . Tu tánh là gì ? - Lập công, bồi đức, làm phước, hạnh người tu, bố thí, bổn phận làm con, làm cha, làm mẹ, đó là tu tánh “ phần nhơn đạo “ .Tu mạng là gì ? – Là tu pháp đạo mỗi người ai cũng có cái máy, chỉ cần có cái chìa khóa mở cái máy là cái máy sẽ chạy . “ Phần pháp đạo “ cần có người chỉ kiểu là tu . <BR>Cùng Ban Hành pháp, Tôi vừa kể xong tu tánh mạng . Ta nhớ lúc Bác Tám còn tại thế, Bác tu tánh ta ngó thấy rõ ràng và Bác tu mạng ta ngó thấy rõ ràng, đó là con đường anh em chúng ta phải noi theo . <BR>Cùng với huynh đệ tỉ muội, anh em chúng ta là người quyết chí tu giải thoát, ngàY Bát Tám liễu đạo anh em chúng mình thấy ấn chứng sự đắc quả của bác Tám mình vàng như nghệ, mắt dương mở ra, đàn cơ Thầy có dạy, ngày liễu đạo mắt dương mở ra là đắc đạo nghe con . <BR>Vậy anh em chúng mình rán lo tu để trả ơn cùng Bác Tám . Tôi cũng khuyên tất cả huynh đệ tỷ muội, chúng ta chỉ cần xem kinh Ðại thừa chơn giáo, Thánh giáo Thầy dạy, Kinh cảm ứng, Thất chơn nhơn quả, Tề thiên đại thánh, anh em chúng mình xem để mở mang trí huệ, hiểu rõ lời Thầy dạy nhưng chúng ta không có quyền suy nghĩ chế biến rồi ráp vô đường công phu, nhớ lời tôi nghe huynh đệ tỷ muội . <BR>Còn những kinh khác chúng ta nếu có rảnh rang coi chơi để hiểu sự tu của người ta, đó là do tâm nguyện và trình độ của mỗi người thuộc phần hạ thừa chúng ta có học cho biết thì học chớ đừng nên hành theo . <BR>Chỉ có đàn Thánh Ðức Qui Nguyên có pháp tu đúng pháp của Thầy vững đức tin để học tu để giải thoát nghe các huynh đệ tỷ muội . <BR><BR>Cùng ban Hành pháp, <BR>Ðàn Thánh đức qui nguyên được danh dự có mội cái pháp tu đúng pháp của Thầy, vậy tại sao ta không quý trọng mà còn đi đâu, tìm kiếm pháp tu của ai nữa ? <BR><BR><BR>____________ <BR>(1) Ban Chỉ Ðạo => chỉ là chỉ kiểu tu , Ðạo = pháp , Đạo còn gọi là Hư Vô chi khí hay Khí</SPAN></FONT><BR><BR>Nguồn: http://thaoha.free.fr/baiviet/<BR> 
 

ThienThan83

New member
<P> <FONT size=4><SPAN ="title"><FONT color=#ff00ff>Tang Lễ Bác Tám Lê Minh Cẩn với ấn chứng</FONT><BR></SPAN></FONT><FONT size=4><SPAN ="title">Bài viết có cái đề rõ ràng là như vậy, nhưng khi post cái bài này lên mạng, huynh dangvo lại chạy cái tít chủ đề là </SPAN></FONT><FONT color=#ff00ff size=2><SPAN ="lyric_text"><strong>Hội Thánh Chiếu Minh bị khảo đảo</strong></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=2><SPAN ="lyric_text"><strong>Đọc toàn bài cũng không thấy nội dung chính nằm ở cái sự "bị khảo đảo"! Không tin, các vị cứ đọc đi đọc lại mấy lần đi. Câu chuyện thì lý thú, nhưng cái tít đề, theo đệ thì nó chẳng "lý thú" chút nào! Nó </strong></SPAN></FONT><FONT size=2><SPAN ="lyric_text"><strong>dễ gây nhiểu nhầm trong ACE chúng ta.</strong></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=2><SPAN ="lyric_text"><strong>Không biết đệ nói vậy có hơi bị đại ngôn không?</strong></SPAN></FONT></P>
<P><FONT size=2><SPAN ="lyric_text"><strong></strong></SPAN></FONT> </P>
 

MinhBachHoa

New member
<P> Đệ <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">tán thành cách nói "thẳng như ruột ngựa" của Huynh ThienThan83. Mới đầu hơi bị "sượng" một chút, nhưng đọc riết rồi cũng thấy thích. Như chuyện góp ý về đầu đề bài viết ở trang này chẳng hạn. Mình thì vô tâm thôi, nhưng nếu không để ý cách viết là dễ bị người ta hiểu nhầm lắm lắm lắm... <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
<P>Xin cảm ơn huynh ThienThan83</P>
 

DangVo

New member
<font style="color: rgb(0, 0, 255);" size="2"><span>Ban Hành pháp đã quên pháp đạo của Thầy là vô vi
khẩu quyết tâm truyền không thể trả lời cho Ban hành pháp ghi vào giấy
mực . Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, ban Hành pháp tra cứu sách vở
nào là : Dưỡng chơn tập, Tổ sư Ðạt ma, Huyền diệu cảnh, Kinh Dịch, để
tìm hiểu, chế biến, canh cải để tu cho mau đắc quả, rồi cơn khảo tiếp
tục khảo lớn hơn . <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Thầy rất đau lòng thấy Ban hành pháp đưa các đệ tử
của Thầy vào con đường cùng của đạo pháp. </span> <br>--------------<br></span></font><font style="color: rgb(0, 0, 255);" size="2"><span>Cùng với Ban Hành pháp, Thầy đã trả lời cái<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> pháp
tu đã hai năm rồi Ban Hành pháp không thi hành .</span> Tôi bảo Kiết rằng Ban
Hành pháp phải chịu sự phạt của Thầy, không bao giờ chạy đâu cho khỏi .
<br>Vậy ngay từ bây giờ, Ban Hành pháp phải hiệp hoà tìm lại đường công
phu của Minh Cẩn, để dìu dắt đệ tử của Thầy lấy công chuộc tội <br>----------------------<br></span></font><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">hiểu rõ lời Thầy dạy nhưng chúng ta không có quyền
suy nghĩ chế biến rồi ráp vô đường công phu, nhớ lời tôi nghe huynh đệ
tỷ muội .</span> </span></font><br>------------------<br><br>bài này đăng trong tiết mục Vấn đáp học đạo để các huynh tỷ đệ muội coi lấy <span style="font-weight: bold;">mà rút kinh nghiệm</span> , không nên cải sửa phương pháp công phu tu luyện, nhưng BQT đã thay đổi chủ đề và chuyễn sang tiết mục Câu Chuyện Lý Thú Đại Đạo, thôi tùy theo suy nghĩ.<br>Thân mến<br>
 

Facebook Comment

Top