Thánh giáo dạy về TÌNH THƯƠNG

Xí muội

New member
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đức Chí Tôn, Hội Thánh Hậu Giang Minh Chơn Đạo, Thiên Nguyệt Lâm Huyền Châu, Ngọ thời, 14-7 Kỷ Dậu (26-8-1969).</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">(…)</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Các con ơi! Luôn luôn lúc nào và bất cứ ở đâu cũng vậy, các con phải kiểm điểm và tâm niệm rằng mình là người có đạo, mang một hoài bão cao cả, một lý tưởng cao cả trong sứ mạng thế Thiên hành hóa, giáo dân vi thiện, đem đạo cứu đời. Mình phải nói gì, phải nghĩ gì và phải làm gì để thực hiện cái hoài bão lý tưởng của người sứ mạng đó.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 5.65pt 0pt 0in" ="MsoText3"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><O:p><FONT size=4> </FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 5.65pt 0pt 0in" ="MsoText3"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><FONT size=4>Thầy đã từng dạy các con: Thầy sanh trưởng bảo tồn các con. Thầy đến nước Việt Nam này mở đạo dạy dỗ các con, Thầy không đòi hỏi các con làm những gì đem lại riêng tư cho Thầy, Thầy luôn luôn dạy các con phải thực hành đạo lý cho các con cái của Thầy, nghĩa là phải giác ngộ cho nhau, <B style="mso-bidi-font-weight: normal">thương yêu dạy dỗ, đùm bọc cho nhau, bảo tồn cho nhau </B>để cùng được sống trong cảnh thái hòa, cùng hưởng hạnh phúc với nhau mãi mãi, chớ không được thù hằn ganh tị ghen ghét hại nhau rồi tự diệt nhau, vì các con là một trong vạn vật chúng sinh mà vạn vật chúng sinh là bản thể của đạo, mà bản thể của đạo tức là bản thể của Thầy. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Các con thương nhau tức các con đã thương Thầy. </B>Nếu các con ghét nhau, thì chính là các con ghét Thầy. Có phải vậy hôn các con?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thầy đã nói : <SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>Thương nhau khác thể thương Thầy,<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Ghét nhau khác thể ghét Thầy sao nên !<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Các con ơi!<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thi<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương nhau: Tặng vật hiến dâng Thầy,<O:p></O:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Chẳng luận loài nào khắp đó đây;<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương nhóm không quen nơi hướng bắc,<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương đoàn lạ mặt chốn phương tây.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Dắt người đọa lạc về đường chánh,<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Dẫn kẻ gian tà lại nẻo ngay;<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Khôn dại ngu khờ lo tận độ,<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương nhau: Tặng vật hiến dâng Thầy.</SPAN></B></P>     
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>Xin góp tay với Xí Muội</FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>"Lòng Trời đất bao la vạn vật,</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Hỡi các duy nhất Cao Đài;</EM></FONT></P>
<P><strong><FONT size=3><EM>Con Thầy thì phải giống Thầy,</EM></FONT></strong></P>
<P><FONT size=3><strong><EM>Giống Thầy ở chỗ đủ đầy thương yêu</EM>.</strong>"</FONT></P>
<P>(Đức Chí Tôn, Hườn Cung Đàn 01-6 Nhâm Dần 1962)</P>
 

Như Quỳnh

Moderator
<P> Tiểu muội xin kính chào quý huynh tỷ!!!</P>
<P>Tiểu muội cũng xin được góp tay cùng tỷ Xí Muội và Đạo huynh Đạt Tường ạ!! ^^</P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>Thương Thầy, Thương Đạo phải thương nhau,</FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>Hạnh đức hằng ngày cố luyện trau;</FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>Đứa dại, đứa khôn cùng sát cánh,</FONT></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt" ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><O:p><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=4>Gánh gồng sứ mạng Đấng Cao Đài.</FONT></O:p></SPAN></P>
<P>(Đức Mẹ, 11.8 Bính Dần 1986) </P> Tiểu muội xin kính chào thân ái!!
 

Xí muội

New member
<P> Đúng như huynh Tien Duc đã phát hiện chỗ thiếu, Xí muội xin bổ sung :</P>
<P><FONT size=3><EM>"Lòng Trời đất bao la vạn vật,</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Hỡi các con duy nhất Cao Đài;</EM></FONT></P>
<P><strong><FONT size=3><EM>Con Thầy thì phải giống Thầy,</EM></FONT></strong></P>
<P><FONT size=3><strong><EM>Giống Thầy ở chỗ đủ đầy thương yêu</EM>.</strong>"</FONT></P>
<P>(Đức Chí Tôn, Hườn Cung Đàn 01-6 Nhâm Dần 1962)</P>
 

Xí muội

New member
<P> Đức Chí Tôn, 12-12 Kỷ Tỵ (11-01-1930), Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2</P>
<P><FONT size=3><EM>"Sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn Khôn thế giới. Có thương yêu, nhơn loại mới hòa bình, Càn Khôn mới an tịnh. Đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh hóa. </EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>(...)</EM></FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à ! "</EM></FONT></P>
 

Xí muội

New member
 <FONT face="Times New Roman" size=4>Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài giáo đạo Nam Phương, Đại Đàn Cầu Kho 05-3-1927 Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1</FONT>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">“Các con thường để mắt dòm lên thấy kẻ cao sang thì các con cho rằng các con vô phước, còn nhìn xuống thấy đồng chủng thấp hèn thì các con lại đem lòng khi bạc. Ấy là một điều vô đạo. Thầy khuyên các con phải mở rộng trí ra mà thương nhơn loại, thì mới hạp ý Thầy. <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt"><I style="mso-bidi-font-style: normal"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman">Các con phải giữ gìn đức hạnh, đối <strong>với kẻ trên bằng chữ khiêm hòa, đối với kẻ dưới bằng chữ khoan dung</strong>, nghe các con !”<o:p></o:p></FONT></FONT></I></P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5>                   <strong>TÌNH   THƯƠNG</strong></FONT> </FONT></P>
<P><FONT color=#000033>     <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>         Hổn độn sơ khai nảy một " <strong>TÌNH</strong> "</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" color=#000033><FONT size=4>               Sanh ra vạn vật với nhân sinh <FONT face="Times New Roman, Times, serif">,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><FONT color=#000033>               <FONT color=#000000>Âm dương vận chuyển ra muôn loại ;</FONT></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4>               Nguồn gốc sâu xa " <strong>TÁNH</strong> " của mình.<FONT color=#000000> </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Cha mẹ sanh ra , cũng một " <strong>tình</strong> "</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Yêu thương vạn vật với nhơn sinh ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                Buồn vui , sướng khổ, bài tu tiến ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                Tiến hoá hay không cũng tự mình.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>              </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 Trời đất bao la có một " <strong>Tình</strong> "</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 Ðạo mầu cứu độ khắp nhơn sinh ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 Không cao , không thấp , hòa muôn loại ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 Ði xuống, đi lên , cũng tự mình  !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                Khi " <strong>Tánh</strong> " khi  "<strong>Tâm</strong> " bỡi một "<strong> Tình</strong> "</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                Ba nhà cu hội độ nhơn sinh ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                Khai thông huyền khiếu mà thăng tiến ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                Mở túi Càn Khôn mới biết mình.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                Có thương , có ghét, mới sanh "<strong>tình</strong>"</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Qui "<strong>tánh</strong>" và  "<strong>Tâm</strong>" , đạo dưỡng sinh ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Không tử không sanh là bản thể ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Nên hư, siêu đọa, cũng do mình.!</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Trời Ðất cùng " <strong>Ta </strong>" có một <strong>"Tình</strong> "</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Không già, không chết,ấy vô sinh ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>               Một bầu Tạo Hoá cùng nhau hưỡng ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>              Ðâu có phân ly họ với mình !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4></FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>              Mình biết thương yêu mới sống chung ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>            Cùng nhau tu tiến đến vô cùng ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>              Hoà tan trong khối Thanh Quang Ðiển ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>           Cùng hưỡng " <strong>Tình Thương</strong> " Ðấng Hoá Công.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                 _______</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                   Soạn giả THIỆN TRUNG      </FONT> </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                </FONT></P>
<P><FONT color=#000033></FONT> </P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5>                     <strong>T H Ư Ơ N G</strong></FONT> </FONT></P>
<P><FONT color=#000033>     <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4> <strong> Lời dạy của Ðức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                  Con hãy Thương Yêu kẻ ghét mình ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                  THƯƠNG  đời mạt kiếp khó tồn sinh ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                  THƯƠNG thân cá chậu vòng oan nghiệt ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                  THƯƠNG phận chim lồng chốn nhục vinh .</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                  THƯƠNG kẻ tội tình chưa thức tỉnh ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                  THƯƠNG người mê muội mãi u minh  ;</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" color=#000033 size=4>                  Có Thương con mới dày công quả ,</FONT></strong></P>
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman" color=#000033><strong>                  <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Côn</FONT>g qu<FONT color=#000000>ả là đường đến Ngọc Kinh.</FONT></strong></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> </FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                                         _________</FONT></P>
 

DT

New member
1. Bài TÌNH THƯƠNG của huynh "nhan nai" gởi có phải là thánh giáo hay không ?
<br />
<br />2. Xin bổ túc bài THƯƠNG huynh đã gởi
<br />
<br />“Các con ơi ! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau. Dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu. Nếu các con vì lý do tiểu tiết gì đó, Mẹ e sứ mạng Đại Đạo cứu cánh không hoàn thành, các con khó tránh luật Thiên Điều. Trước khi Xuân về, Mẹ gởi cho các con vài lời giản dị, các con ghi nhớ.
<br />
<br /> THI
<br />Con hãy thương yêu kẻ ghét mình,
<br />Thương đời mạt kiếp khó tồn sinh;
<br />Thương thân cá chậu vòng oan nghiệt,
<br />Thương phận chim lồng chốn nhục vinh.
<br />Thương kẻ tội tình chưa thức tỉnh,
<br />Thương người mê muội mãi u minh,
<br />Có thương con mới dày công quả,
<br />Công quả là đường đến Ngọc Kinh.
<br />
<br />Hỡi các con ! Là bậc tu hành chơn chính, các con hãy bình tĩnh hơn lúc nào hết, để nhận định giả chơn, lợi hại, hầu làm tròn sứ mạng trong Tam Kỳ Phổ Độ nghe các con ! Đừng dại dột tranh chấp lèo lái khi con thuyền đang vượt trùng dương.”
<br />Diêu Trì Kim Mẫu, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 26-12 Nhâm Tý (29.01.1973)
<br />
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">1. Đức Ngọc Lịch Nguyệt có nhắc:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">v</SPAN></SPAN><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"> <SPAN style="mso-tab-count: 2">                       </SPAN></SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">“<I>Tâm Bác Ái hy sinh vật chất,<o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 3">                                       </SPAN>Tâm từ bi đùm bọc <FONT color=#ff0000>thương yêu</FONT>;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                                     </SPAN>Nhẫn kiên hun đúc sớm chiều.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                           </SPAN>Thủ trì hành sự là liều thuốc hay.<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 3">                                       </SPAN><B>Chữa những bịnh chua cay thắc mắc</B>,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">Dằn những cơn </FONT><A name=VNS000F><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=4>phẫn uất</FONT></A><FONT face="Times New Roman"> ưu phiền</FONT></SPAN></I></B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">;<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 4">                                                     </SPAN><B>Muốn nên ngôi vị Phật Tiên</B>,<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><SPAN style="mso-tab-count: 2">                           </SPAN><B>Đừng cho sóng tục đánh nghiêng tâm lành</B></SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">.” </SPAN></FONT><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT color=#0000ff><U>[1]</U></FONT></SPAN></SUP></SPAN></SPAN></SUP></A><BR clear=all><FONT color=#0000ff><U>
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</U></FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"> NGỌC LỊCH NGUYỆT, Hườn Cung Đàn, Tý thời 29 rạng Mùng 1 tháng 4 Nhâm Dần (3.5.1962)</FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">2. Đức Giáo Tông dặn dò:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol"><SPAN style="mso-symbol-font-family: Wingdings; mso-char-: symbol">v</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"> “<I>Người tu lúc này hơn lúc nào hết phải hòa mình vào mọi cảnh mọi giới, <B>có thương yêu mà không có đối lập, có trách nhiệm mà không có hậu ý, dễ thương dễ mến hơn người thì mới độ được người</B>. Bằng chẳng được vậy thì không nên được việc gì mà càng thêm mệt mỏi.</I>” </FONT></SPAN><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: EN-US; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT color=#0000ff><U>[1]</U></FONT></SPAN></SUP></SPAN></SPAN></SUP></A><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all><FONT color=#0000ff><U>
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</U></FONT>
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: EN-US; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"> Đức LÝ GIÁO TÔNG, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm 01 Mậu Ngọ (21.2.1978)</FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

DT

New member
Hàng ngũ lãnh đạo phải thương yêu hòa ái chan hòa với nhau như lời của Đức Phạm Hộ Pháp:
<br />
<br /> “Hỡi ai là những hàng Thiên phong chức sắc ! hỡi ai là những bực hướng đạo độ đời ! hãy ý thức trách nhiệm của mình để đi gần lại nhau, đem tình thương yêu hòa ái chan hòa cho nhau, đem những kinh nghiệm sống hỗ trợ cho nhau. Hãy giữ gìn quyền pháp đạo luật. Hãy bảo trọng Thánh Thể của Chí Tôn. Chung nhau thị hiện mục đích cao cả ấy là Đạo cứu đời. Đừng chia tay xẻ cánh, đừng mượn chiếc áo chức sắc Thiên phong để gói cái ta trong đó. Được vậy thì ngày hòa hiệp thành đạo không phải còn xa vời.”
<br />Đức PHẠM HỘ PHÁP, Nam Thành Thánh Thất, 23 tháng 8 Canh Tuất (22.9.1970)
 

Xí muội

New member
<B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đức Gia Tô Giáo Chủ Jésus Christ</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">, Thánh thất Bàu Sen, 07-11 Tân Hợi (24-12-1971)<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">(…)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cơ tận thế bày ra kìa trước mắt,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hỡi nhân loài có gieo rắc được tình thương</SPAN></I></B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ngày tái lâm Cha Ta đã dọn sẵn Thiên đường,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đưa tất cả đoàn chiên ngoan về đất Thánh.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hằng nghìn mấy mùa đông nhiều giá lạnh,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cũng một mùa đông Ta hân hạnh trước Cha Ta;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đến thế gian đầy dẫy cảnh phong ba,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đầy máu lửa và đầy ma vương ác quỷ.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hỡi dân tộc được chọn!<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đã có kẻ <B>noi gương Ta mà hy sinh mà vong kỷ</B>,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hãy nối chân nhìn Chúa</SPAN></I><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Trời để chuẩn bị lập đời mai;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Lập cõi đời không có quốc nạn, không thiên tai,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Không lửa bỏng, không dầu sôi, không máu đổ.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hồng Lạc ơi!<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ngày tận thế cũng là ngày tận khổ,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ta chiết thân đến độ khắp nơi nơi;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cha Ta dựng Đài Cao cao ngất tuyệt vời,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Và rúc tiếng còi, gọi tất cả con người về đất Thánh.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bỏ mùa đông giá lạnh,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đón ánh sáng yêu sinh;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Việt <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> thanh bình! Thế giới thanh bình!</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
 

Xí muội

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-vertical-align-alt: auto"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thân chào quý anh chị em, nếu chúng ta có dịp tiếp xúc với những tu sĩ Công giáo, đặc biệt trong việc phụng sự nhân sanh, sẽ thấy một tình thương bao la, tràn ngập từ những vị tu sĩ ấy... chẳng khác nào chứng nhân của Thiên Chúa và tình thương của Ngài.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-vertical-align-alt: auto"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Chúng ta hãy cùng học tập 36 câu dạy về tình thương của đức Chúa nhé.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-vertical-align-alt: auto" align=center><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">------------------------------------------<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đức Gia Tô Giáo Chủ, Huờn Cung Đàn, 29-11 Nhâm Dần (25-12-1962)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt 2in; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bài<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 0.25in; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Lòng Ta muốn cả nhơn loài,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương nhau cho khỏi gặp ngày diệt vong.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương là gốc đại đồng thế giới,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương gieo mầm đi tới hòa bình;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương sao khỏi cảnh đua kình,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương tìm nguồn sống an ninh đời đời.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương thì hết những lời qua lại,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương sanh ra việc ngãi lẽ nhân;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương người tức thị thương thân,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương tìm phương tiện tiến lần cho nhau.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương thì hết tranh cao với thấp,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương tất nhiên chẳng chấp chẳng nê;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương xem thành thị như quê,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương vùa giúp khổ há nề thân nhân.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương mới có tinh thần phục thiện,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương nên tìm cải tiến phương châm;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương đưa người khỏi lạc lầm,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương lần dập tắt cái mầm khổ lao.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương xã hội chung nhau mới đặng,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương gia đình trong lặng ngoài yên;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương đừng vì lợi vì quyền,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương đừng nhắm bởi túi tiền thị phi.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương Ta đã trước đi gương mẫu,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương Ta đành chịu thấu tâm can;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương Ta thập tự nhẹ nhàng,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương Ta mình chịu không màng kêu ca.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương nêu gương hiếu hoa mai hậu,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương bớt đường tranh đấu lẫn nhau;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương tâm mình khỏi xôn xao,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương chung nhơn loại binh đao tắt lần.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương tránh khỏi si sân tật đố,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương thì xa được hố rẽ chia;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương hòa tợ khóa với chìa,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương như thế ấy đâu lìa được nhau.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương nâng cao đồng bào chủng tộc,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.25in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương há chi lừa lọc thân nhân;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thương cho ổn định cõi trần,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1in; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ba mươi sáu chữ thương phân dạy người.</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Mời ACE giải lao qua đoạn băng với bài hát cho Thanh thiếu niên có cụm từ "đem tình thương đến" (ở giữa đoạn băng)</P>
<P><A href="http://caodaivn.com/uploads/zib//2007-05-08_094956_dem_tinh_thuong_den.mp3" target="_blank">2007-05-08_094956_dem_tinh_thuong_den.mp3</A></P> 
 

ThienThan83

New member
<P> Kính huynh Đạt Tường</P>
<P>Bài hát nghe không được rõ lời lắm. TT83 tìm mãi hồi lâu mới thấy từ "tình thương". </P>
<P>Cảm ơn Xí muội, cùng ACEs về trang này. Nhà chung chúng mình ngày càng có nhiều gia bảo. Lâu nay, cất giấu ở đâu đó, chừ thì từng thành viên một "đánh bóng" và trưng bày ra cho ACEs thưởng lãm, suy ngẫm, để hành xử trong cuộc sống.</P>
<P>Tuyệt lắm.</P>
 

Xí muội

New member
 
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4>Ôi! Mỗi lần đọc lại lời dạy của đức Vô Cự Từ Tôn là mỗi lần đạo muội càng thấm thía hai chữ tình thương. Mẹ không ngự trên đài cao hoang vắng tình thương …<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4>Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Thánh Thất Bình Hòa, Ngọ thời rằm tháng 8 Đinh Mùi (18.9.1967)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4>“Con ôi ! Vô Cực Từ Tôn không ngự trên đài cao hoang vắng tình thương, mặc dầu nó đầy đủ vẻ vàng son rực rỡ. Ở đâu có ấu nhi đau khổ là có Mẹ, ở đâu có liễu bồ bất hạnh là có Mẹ. Nếu các con làm được những việc đó là Mẹ đã ngự trong tâm hằng cứu rỗi đó con.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4>Mẹ không nắm quyền sanh phạt các con. Ngược lại, Mẹ nắm phần cứu rỗi. Cho nên, thương là Mẹ, yêu là Mẹ, tha thứ, sinh dưỡng, bảo tồn, tất cả đều là Mẹ. Các con có nghĩ đến lòng Từ Mẫu chăng ?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4> <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>TIẾP BÀI<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Lòng Từ Mẫu vô cùng vô tận,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Đức Từ Tôn khó nhận khôn lường;<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Không lãnh vực, không biên cương,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Bao trùm vũ trụ tình thương vạn loài.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Ôi! Thế sự ngày nay không thể,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Lòng chúng sanh càng kể càng đau;<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Tình thương biết nghĩ làm sao ?<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Hố thù vực hận không đào mà sâu.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Cùng một nhà thương nhau đùm bọc,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Cùng một đoàn chí dốc đỡ nâng;<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Binh nhau vì một giống dân,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Giúp nhau vì một tình thân đạo đồng.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Ngoài gia đình thì lòng không nghĩ,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Ngoài tập đoàn không ý giúp vùa;<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Không tình dân tộc không ưa,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Không đồng tôn giáo, không vừa tình thương;<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Lý do đó tạo đường nghiệp quả,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Thế nhân rồi mất cả từ tâm.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Dàm danh khóa lợi giam cầm,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Làm sao nhơn loại muôn năm thái bình.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Hỡi con ôi! Đây tình Từ Mẫu,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Có con nào hiểu thấu lòng Già;<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 2">                          </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Gieo mầm Bác Ái vị tha,<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" ="125"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=4><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">             </SPAN>Tu thân học đạo cho hòa vạn dân.”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P> 
 

DT

New member
Xin tiểu muội "ca sĩ - tu sĩ nhí Như Quỳnh" có thể cung ứng theo đề nghị của huynh Thienthanh83 lời bài hát của đoạn file âm thanh trên chứ ?
<br />
<br />Cám ơn "nhí muội" <img border="0" src="smileys/smiley2.gif" border="0">
<br />
<br />Cũng không quên cám ơn tỷ Xí Muội đã cung cấp những đoạn thánh giáo hay quá ! <img border="0" src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

Xuân Mai

New member
 Riêng Tỷ Xuân Mai cũng thấy thấm thía vô cùng mỗi khi đọc lại lời dạy của Mẹ :
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">“<B><I>Nếu biết thương yêu thì chẳng có chi hơn là dạy dỗ trẻ thơ đặng khôn ngoan đạo đức</I></B><I>.</I>”<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">(Báo Ân Từ, 02.02 Đinh Hợi (22.02.1947)</SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><o:p>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-size: 7.0pt; mso-bidi-font-weight: bold">Như  vậy ,  hình ảnh  các huynh trưởng đang chăm sóc ,  hiấn luyện các em ấu nhi,  đồng  nhi,  thanh thiếu niên  sinh hoạt và tu học tại các Thánh Sở là chúng ta đang thực hiện lời dạy trên của Đức Mẹ đó qúy huynh tỷ đệ muội ơi! </SPAN><B><SPAN style="COLOR: black; mso-bidi-font-size: 13.0pt"> </SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'; mso-bidi-font-size: 13.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1" align=left><FONT size=5><SPAN style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-weight: bold"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">! </SPAN></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"> <o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P>
 

Facebook Comment

Top