Thành kính báo tin!

Đại Đồng

Administrator
Kính thưa quý huynh tỷ đệ muội,

Diễn đàn Tuổi Trẻ Đại Đạo vừa nhận được tin hiền huynh Trương Văn Sơn (Việt-Sanh) đã phục lệnh Thầy hồi cựu vị vào ngày 26-02 Ất Mùi (2015).

BĐH DĐ Tuổi Trẻ Đại Đạo chí thành cầu nguyện hiền huynh sớm được cao thăng phẩm vị về Cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Đồng thời chúng đệ muội kính lời phân ưu đến gia quyến hiền huynh.

Thành kính!
Đại Đồng
 

Facebook Comment

Top