Thánh Lâm Phàm !

romano

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" align=center><A name=ddbs12><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> THÁNH LÂM PHÀM</SPAN></B></A><SPAN style="mso-bookmark: ddbs12"></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in" align=left><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đoạn trần kiều vào ngày trẩy hội Giáp Ngọ (1954), xe cộ nối đuôi, người người chen chút tiến về Thiêng Thiên Thọ qua cầu đoạn nợ trần về Cung Trí Huệ. Cầu Đoạn Trần làm bằng gỗ, trước Hỉ động ( Trí Huệ Cung), trên cầu có cất nhà thủy tạ. Trên nóc nhà đắp 1 con hạc có hai người cỡi : Vân Trung Tử và Tôn Võ Tử. Đức Hộ Pháp dạy về việc này như sau : <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in" align=left><FONT size=3><I><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">"Đắp con hạc ngó về Trí Huệ Cung trên lưng có 2 người cỡi là Vân Trung Tử và Tôn Võ Tử. Aáy là thế pháp tượng trưng rước khách phàm nhập Thánh. Mấy con lại làm con hạc quay đầu trở ra ( hướng Thiên Thọ lộ, như vậy là chở người Thánh lâm phàm)<BR>"Mấy con làm lỡ rồi, dầu sửa lại cũng không được. Việc này Thiêng Liêng khiến vậy. Âu cũng là phương cách tượng trưng bậc tu hành đều lâm phàm mà thắng nỗi cái phàm mới là Tiên, Thánh ; bằng chẳng được, phàm vẫn là phàm"</SPAN></I><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Vân Trung Tử là thầy học của Tôn Võ Tử. Tôn Võ Tử hay Tôn Tử, người đời Xuân Thu (Trung Hoa) đứng vào hàng <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on">Chư</st1:place> tử, sanh ở núi La phù, thao lược tinh thông. Tuy còn nhỏ mà đã soạn được bộ sách binh pháp gồm 13 thiên : Thủy kế, Tác chiến, Mưu công, Quân hình, Bình thế, Hư thiệt, Quân tranh, Cửu biến, Hành quân, Địa hình, Tựu địa, Hỏa công, Dụng gián. Toàn là những thuật dùng binh, làm căn bản cho những nhà tướng xưa nay trong cõi Á Đông. Ông làm Thượng Tướng quân cho Ngô Hạp Lữ, giúp Ngô đánh Sở. Khi giặc yên, ông trở về điền viên lấy chữ thanh nhàn tiêu dao ngày tháng. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Còn hạc tượng trưng đạo Tiên là 1 loài chim giống như cò nhưng không có mồng. Chim hạc tượng trưng cho sự thanh cao nhàn hạ. Có nhiều giống hạc, thứ qúi là hạc đỏ đầu. Hạc cao 3 thước, mỏ chân cổ đều dài, mình toàn sắc trắng, bay lượng rất nhanh, tiếng kêu thật lớn. Tương truyền hạc sống lâu đến 1.000 năm. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Đức Phạm Hộ Pháp giảng về hai Thầy trò họ Tôn như sau :<BR>"Xưa kia Tôn Võ Tử tìm thầy học Đạo Tiên đã thoát tục. Ngày nọ hai thầy trò cỡi hạc vân du ngoạn mục, Vân Trung Tử nhủ rằng : Đi ngang qua chợ Thiên Vương là cảnh cũ của con, nếu lòng con còn tưởng nhớ thì con hạc bay không nổi, rồi con phải trở lại phàm không về cùng thầy được.<BR>Nhưng Tôn Võ Tử đạt phẩm Nhơn Tiên, mà tránh không khỏi bọn phàm, nên khi con hạc bay qua chợ Thiên Vương, thấy cảnh xưa động lòng ngậm ngùi, con hạc liền đáp xuống.Vân Trung Tử biết học trò còn nhiễm phàm liền đằng vân về động. Tôn Võ Tử 1 mình ở lại chợ Thiên Vương đi tìm quê xưa , chỉ thấy chòi tranh ủ dột, người vợ xưa tuổi già quá 70, muốn tạo 1 sự nghiệp đời thì đã muộn. Đành cam nhịn lỡ Đạo lỡ đời, ấy vì chẳng chịu nghe lời thầy.<BR>" Con hạc bay về chợ Thiên Vương ( nay là chợ Trường Lưu thuộc xã Trường Hòa) là gương sáng cho các bậc chơn tu, phải cố gắng giữ lòng thanh bạch, dầu có sống lẫn lộn nơi phàm thế mà không nhiễm mới được ? Đó cũng là phương chọn lọc phàm Thánh" <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Một số Tiên Phật lâm phàm trong Kỳ Ba là :<BR>Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh ( Nguyễn Ngọc Thơ ) ngươn linh là Từ Hàng Bồ Tát - Tầm nguyên thì Phật Từ Hàng tu đắc Đạo ở Phổ Đà Sơn , <I>"Phổ Đà Sơn giải qủa Từ Hàng" </I>tức Quan Aâm Bồ Tát.<BR>Còn bà Đầu sư Lâm Hương Thanh ( Lâm Ngọc Thanh) ngươn linh của Long Nữ. Long Nữ vốn là em Đệ Tam Thái tử con vua Long Vương hóa cá dạo chơi, bị vướng phải lưới ông chài. Đức Quan Aâm sai Thiện Tài Đồng tử hóa thường nhơn đến mua cá đem ra Nam Hải thả. Nam Hải Long Vương cám ơn đức, sai con gái là Long Nữ đem tặng Đức Quan Âm một viên ngọc chiếu sáng cả ban đêm. Long Nữ cảm phục quyền năng của Đức Phật nên xin qui y và làm đệ tử Đức Quan Âm. Vì thế ta thấy ông Nguyễn Ngọc Thơ và bà Lâm Hương Thanh là đôi bạn đời với nhau vì tiền kiếp đã định. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>Sau cùng, cũng nên biết ngươn linh của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là Ngự Mã Thiên Quân tức người đánh xe ( ngự là đánh xe) của Ngọc Đế giáng trần làm Hộ Pháp cầm cây Kim Tiên còn cây Gián Ma Xử trấn ở Thiên môn.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><o:p></o:p></FONT></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><SPAN style="COLOR: #000040; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3><o:p>Nguồn : <A href="http://www.caodaiyouth.org" target="_blank">www.caodaiyouth.org</A> </o:p></FONT></SPAN></P>
 

Facebook Comment

Top